Innehållsförteckning

Birka Graves by Computer 1978

Seriation av ben från Vallhagar, Go. Ur: Laborativ Arkeologi 3, 1988

Seriation studies


Om gotländska fynd av denarer
Guldet från Hässelby
Lite kring hällristningar
Harald Blåtands liv och leverne
Något om kung Arthur
Sveriges Regenter fram till 1060
Danska Regenter före 1241

Vikingatåg mm från frisiska krönikor mm


Kuriosa om några runstenar

Lite om folkvandringstidens guldbrakteatrar --Nyare seriationsförsök av brakteatrar --Anglo-Saxiskt --Relieffibulor --Kammar från Lovö --Gjutformar från Helgö

Några stildrag på brakteatrar som kan höra tll 600-talet --Samtida bilder på merovingerska kungar --Kapitalisimitationer


Något om Stockholms stadsmur
Utdrag ur studier i Vendels socken bebyggelsehistoria
Västerbjers once again
Om ättestupor
Om gamla flodnamn

Om bergstroll

Om glaserade lerfat med årtal påmålade

Om Piteå stad före 1660. En domboksstudie


Om gifter i maten av Magnus Litzén

Månadernas namn hos Bede, av Magnus LitzénEssence, esse, simplicity by Stephen Theron
Faith, Philosphy and the form of affirmation by Stephen Theron
The Identity of All Being(s) by Stephen TheronFörsamlingsordningOm Familjeföreningen Concordia Catholica


Avskrifter av äldre handlingar i S:t Josefsföreningens arkiv


Nostradamus book from 1568


Kommentar till den frisiska boken Oera Linda


Slang från Berliner-Mysterier av August Brass 1845

Lösfunna almanacksanteckningar från 1894


Som bekant hittar man ett torp på skolgården


Mammas hemsida


Om svensk nödhjälp till Holland 1945


Lenströms lärobok i ästhetiken 1836

Ur antikens historia, ca 1800Konsten att lösa en sudoku

Flertoppiga iq-fördelningar

Grubblerier


Tillbaka


Flag Counter