Innehållsförteckning

Birka Graves by Computer 1978

Seriation av ben från Vallhagar, Go. Ur: Laborativ Arkeologi 3, 1988