Sveriges Regenter fram till 1060 sammanställda av Magnus Litzén 1995mm

Med tillägg.

.
Mindre Rimkrönikan Ericus Olai Giselius Messenius Locrenius Hoeh /Armstrong Ynglingatal Ynglingasaga Drottningar
1450 1473 1592 1700-1705 1654 1969
Magog 2235 f.Kr. Jafets son Magog 2260 - 2217
Sven 2193 f.Kr. Suevos/Sweno 2217 - 2161
Getar I. 2136 f.Kr. Geta I. 306 pd Gethar 2161 - 2101
Ubbo 2076 f.Kr. grundar Uppsala Ubbo 2101 - 2000
Siggo I. 1978 f.Kr. grundar Sigtuna Siggo 2000 - 1999
Erik I. 1968 f.Kr. Ericus R.S. II. 844 pd Erick Eric I 1999 -
Uddo 1899 f.kr. Uddo Uddo
Alu 1874 f.Kr. Alo Ale
Oden 1844 f.Kr. Oten Osten I
Karl I. 1725 f.Kr. Carl I Karl I
Björn I. 1673 f.Kr. Björn och Gethar Biorn I
Getar II. 1577 f.Kr. Gethar II
Sigge II. 1577 f.Kr. Siggo II
Beriko 1489 f.Kr. Berich/Eric c1487
Humuldhu 1449 f.Kr. Humulf
Gylvus/Gylwo
Odin Oden Frigga
Niordus R.S.9. 2306 pd Niord Njord
Humul 1345 f.Kr. Humble Humble 999 -991
Gotil 2070 f.Kr. Gothlias 991 - 951
Sikhiun 1224 f.Kr. Sigtrugus XI Sigtrug/Sigtun Sigtaug 951 - 918
Skarin 1191 f.Kr. Sarinus XII Scarin 918 - 818
Gramus XIII
Sigdage 1143 f.Kr. Svibdagerus XIV Sibdager Suibdager 878 - 818
Amund 1091 f.Kr. Asmundus XV Asmuud/Amund/Hafmund Hasmund 818 - 770
Uffo 1043 f.Kr. Uffo XVI Uffo Uffo 770 - 726
Huming 999 f.Kr. Huningus XVII Hunding/Hunung Hunding 726 - 678
Regner 951 f.Kr. gm Svanevit Regnerus XVIII Regner Regner 678 - 649
Hotebrot 922 f.Kr. i krig med Roë av Danmark Hotebrotus XIX Hotebod Hotobrod 678 - 613
Helgo XX
Attila I. 857 f.kr. Atislus XXI Attilus/Atisius/Attila Atilla I 613 -564
Hoter 808 f.Kr. krig med Balder Hoterus XXII Hoter Hothar 564 - 486
Roderik o Slingeband 730 f.Kr. Roricus XXIII Roderich Roric 520 - 436
Slingeband 730 f.Kr.
Atila II. 646 f.Kr. Atiislus XXIV Attilus II Attila II/Atisle 436 - 406
Botuild 616 f-Kr. Botwildus 406 - 364
Karl II. 574 f.Kr. Karl II 364 - 316
Grymer 626 f.Kr. Gramus
Tordo 486 f.Kr. Tordo I
Gotar 367 f.Kr. krig med Frode av Danmark Gotharus
Adolf 293 f.Kr. Adolphus
Algot 270 f.Kr. Alrick/Alarick Algodus I
ErikII. 241 f.Kr, Ericus R.S.2 844pd Erich II
Humble R.S.3 200 f.Kr.
Thorus R.S.4
Urbarus R.S.5
Ostenius Gylve R.S.6 c 200 f.Kr.
Lindorm 187 f.Kr. besöker Ruthe o Ester Lindnus
Alrich/Abric
. Othinius R.S.7 24 f.Kr.
Erick Erick I Erik III. 33 f.Kr. - 5 e.Kr. Erick III Eric III 18/75 f.Kr. 5 e.Kr.
Goderik 5 - 43 samtida med Starkader Godrich 5 - 35
Haldan 2 Haldan I. 43 - 70 Haldan Haldan I 35 - 71
Göderich Erickson Göderich/Geterick 3
Philmer Philmer 4 Filmer 70 - 82 Filmer 71 - 85
Sivard 5
Carl 5
Nordian Philmersson Nordian 7 Nordi 82 - 103 Niordus IX 2306 pd Nordian 85 - 101
Hernit Götha Konungh Hernit 8
Osantrix/Osantria Hernitsson Heruitus II. X
Hernit Hernitsson Sigvard I. 103 - 130 Sivardus XXIX Sivard/Sigvard Siward I 101 - 132
Karl III. 130 - 169 Karl II 132 - 170
Ericus XXX Erick IV Erich IV 170 - 182
Haldan II. 181 - 194 Haldanus XXXI Haldan II Haldan II. 182 - 195
Egin 194 - 203 Unguinus XXXII Ungvin/Eusgin Unguin 195 - 204
Ragnvald 203 - 220 Ragnaldus XXXIII Ragnwald/Regnald Ragwald 204 - 221
Amund 220 - 225 Amund/Hanund Amund I. 221 - 226
Hake 225 - 234 Håkan/Hacke Haron 226 - 235
Sigvard II 234 - 240 Siward II. 235 - 241
Inge VIII konung Inge 9 Inge I 240 - 246 Ingo I/Gylfe 241 - 247
Nearck 10 Nearkhus 246 - 255 Nearch/Njord 247 - 256
Froda Hernitsson Frode 11 Frode 255 - 258 Froto XXXIV Froda/Frey/Yngve 256 - 258 Frey, Freya Gerdis
Vrbar Frodersson Virbar 12 Urban 258 - 263 Urbarus 258 - 263
Östin Vrbarsson Östen 13 Östen 263 - 265 Östen Ostevus 263 - 264
Siolm Östinsson Siolm 14 Sjolm 265 - 273 Fiolmus XXXV Fiolmus 264 274 Fjölner Fjolner Alsole
Swärcker Siolmsson Siwercker 15 Sverker I. 273 - 276 Svercherus XXXVII Swercher I. 274 - 279 Svegder Swegde Wana
Valander Swärckersson Valander 16 Valander 276 - 282 Valanderus XXXVII Waland/Vanland 279 - 283 Vanlande Vanlande Drifa
Vissbur Valandeson Wissbur 17 Visbur 282 - 288 Visburis XXXVIII Wisbur 283 - 289 Visbur Visbur
Domalder Wisbursson Domalder 18 Domalder 288 - 307 Domalderus XXXIX Domalder 289 - 308 Domalde Domald Drotta
Domar Domalderson Domar 19 Domar 307 - 314 Domarus XL Domar 308 - 315 Domar Domar
Attila Domarsson Attila 20 Attila III 314 - 336 Attila III. 315 - 337
Digner Attilsson Digner 21 Digne 336 - 341 Dignerus XLI Dignerus/Dygve 342 - 366 Dyggve Dygve
Dager Dignersson Dager 22 Dage 341- 356 Dagerus XLII Dag Dag den vise
Agne Agne Skialfa
Alrich Dagerson Alrick 23 Alarik 356 - 367 Alricus XLIV Alver Alricus 366 - 368 Erik och Alrik Alrik och Erik Dageidis resp Thorborg
Ingemahr Alrichsson Ingemahr 24 Ingmar 367 - 378 Ingo XLV Inge I Ingemarus I. 368 - 379
Siolm
Ingalder Ingemarsson Ingell 25 Ingell 378 - 382 Ingel Ingelderus 379 - 383 Yngve och Alf Yngve och Alf,Hugleik Alf: Bera
Iärmunder Ingelsson Germund/Germunder 26 Germund 382 - 387 Iormundus XLVIII Iermund/Iormund/Germund Germundus 383 - 388 Jorund Jorund, Erik
Håkan Ring Germundersson Håkan Ring 27 Håkan Ring 387 - 399 Haquinus XLIX Håkan Ring Hakon 388 - 400 Hake
Aun/Ane den gamle Ane, On, Halfdan,Ole
Egil Tunnadolg/Agantyr Egil
Engel Vendelkråka Håkansson Egill 28 Egil Vendelkråka 399 - 405 Egillus L Egill Wendelkråka Egilus 400 - 406 Ottar Vendelkråka Ottar vendelkråka
Otter Egilsson Göthar/Gothar 29 Oktarus/Gotarus 405 421 Otharus LI Gothar/Othar Gotharus/Ottar 406 - 422
Faste 421 - 427 Fasto 422 - 428
Gudmund 427 - 433 Gudmundus 428 - 434
Ader/Alder Otterson Adel/Adell 30 Adils 433 - 437 Adelus LII Adel Adelus 434 - 438 Adils den mäktige Adils Yrsa
Östin Adelsson Östen 31 Östen 437 - 453 Ostanus LIII Östen/Eisten Osten II. 438 - 454 Eystein/Östen Eystein
Ingemahr Östinson Ingemahr 32 Ingvar II c 453 - 455 Ingvaldus LIV Ingemar/Ingvar Ingmarus II. 454 -456 Yngvar Yngvar Fulkvida
Knut Halstan c 455 - 460 Halstan Holstenus 456 - 461
Björn II. 460 - 464 Biornus II 461 - 465
Rangvald II 464 - 481 Ragwaldus II. 465 - 482
Svartman 481 - 509 Swartmannus 482 - 510
Tord II. 509 - 519 Tordo II 510 - 511
Rudolf 519 - 522 Rodulf 511 - 528
Hatt 527 - 547 vald vid Håtuna Hatinus 528 - 549
Attila IV. 547 - 564 Attila IV 549 - 565
Tord III. 564 - 582 Tordo III. 565 - 583
Algot II. 582 - 606? Algodus 583 - 607
Ostan/Gostan 606 - 630 Godistagus 607 - 631
Artur 630 - 649 Arthus 631 - 650
Håkan 649 - 670 Hakon II. 650 -671
Karl IV. 670 - 676 Karl IV 671 - 677
Karl V. 676 - 685 Karl V 677 - 686
Birger 685 - 700 Borgerus 686 - 701
Erik V. 700 - 717 Eric V 701 - 718
Torill 717 - 764? Tordo IV 718 - 765
Björn 764 - 776 Björn III 765 - 781
Alarik II. 776 -800 Alaric II. 781 - 814
Björn III. 800 - 824 Bero/Björn III Björn IV 814 - 825
Brettamunder Ingmarsson Brautemund 33 Bratmund 824 - 827 Amundus LV Amund/Brautmunder Bratemunder 825 - 828 Bröt Anund/Önund
Sigvard Fro 827 - 842 Sivardus LVI Sivard III Fro Siward III. 828 - 843
Herot 842 - 856 Herotus LVII Herot/Harald Heroth 843 - 857
Ingellus LVIII
Karl VI. 856 - 868 Carolus LIX Carl VI Karl VI 857 - 869
Björn IV. 868 - 883 Bero LX 829 Björn IV Björn V 869 - 884
Ingalder Bretamundersson Ingeld 34 Ingvald/inge 883 - 891 Ingel/Ingewald/ingeld Ingold 884 - 892 (Ingjald illråde) (Ingjald illråde) Gothilda
Anundus LXI 831, 840
Oluff Trätella Ingeldersson Oluff Trätellia 35 Olav Trätilja 891 - 900 Olaus LXII Oluff i Trätelia Claus I. 892 - 901 Olof Trätälja
Ingelser Oluffson Inge 36 Inge II. 900 - 907 krig med Ryssland Ingo LXIII Inge II Ingo II. 901 - 908
Erick Wäderhatt Erick Wederhat 37 Erik VI. 907 - 917 Erico R.S. 64 940 Erick VI Wäderhatt Eric VI. 908 - 927
Erick Ericksson Segersälle Erick Segersäll 38 Erik VII. 917 - 940 Erick VII. Segersäll Eric VII. 927 - 941
Emundus R.S. 65 952
Stenckil Erickson Erick Åhrsäll 39 Erik VIII Stenkil/Åhrsell 940 - 980 Ericus R.S. 66 984 Erick VIII Stenkill/Åhrsell Eric VIII 941 - 981
Oluff Erickson SkottKonung Oluff SkåttKonung 40 Olof Skottkonung 980 - 1018 Olaus R.S. 67 993 Oluff II SkottKonung Olaus II 981 - 1019
Ödmunder Olufsson Kolbrännare Amund Kohlbrännare Amund Kålbränna 1018 - 1035 Amundum Jacobum R.S. 68 c 1024 Amund Kohlbrännare Amund II 1019 - 1040 Gunhilda
Odmunder Slemma Amund Slemme Amund II. 1035 - 1041 Amundus R.S. 69 1051 Emund Amund III. 1040 - 1042
Håkan Rodhe Håkan Rodhe Håkan Röde 1041 - 1054 Haquinus Rode R.S. 74 1067 Håkan III Rödhe Hakon Ruffus 1042 - 1055
Stänckel Oloff skottkonung systerson Stenkill Stenkil 1054 - 1059 Stenchillius R.S. 70 1060 Stenkill Stenchil 1055 - 1060
Inge Stencelsson Inge den Tridie Inge III. 1059 - 1064 Ingo R.S- 75 1079 Inge III Ingo II 1060 - 1065
Ericus R.S. 71 1067
Anundus R.S. 72 1067
Halsten Inges broder Halstan Halsten 1064 - 1080 Halstanus R.S. 73 1067 Halstan II
Seono R.S. 76 1079 /Blot Sven 1084-1087/
Philip Halsteinsson Philipp Pilipus 1080 - 1110 Philippus R.S. 77 1083
Inge Halstinsson Inge den Fierde Ingo 1110 - 1124 Ingo R.S. 78 1089
Rawald Knaphövde Rangwald Kanphövde Rangvald Knaphövde 1124 - 1134
Magnus Magnus 1134 - 1138
Gamble Swerkill Swercker Sverker II. 1138 - 1150
S.Erick S. Erick 52 Erik IX 1150 - 1162

Tillägg:

Noter:

Drottningar enligt Björner (1737).

Björner börjar sin kungalängd med Fornioteriana: Fornhioterus, karus, Jokulus, Snärus, Thorrus. Gorrus och Geiterus. Sedan Ynglingiana: Othinius, Gylfus,Ingus Niordus osv.

Giselius använder uppenbarligen samma "tryckta historia" som Hoeh, de andra förlitar sig på mer lokala traditioner som är uppenbart ofullständiga. Detta syns även tydligt i Ynglingatal.

Hoppas att ursprunget till den "tryckta" historien går att spåra i något arkiv. Johannes Magnus antyds ha i sin Historia de omnibus Gothorum Sueonumque regibus från 1554 en fullständig kungalängd med årtal, återgiven i en.wikipedia.org, inte i sv.wikipedia.org eller den tryckta översättningen.

Vid en bro över ån Tollense i Neubrandenburg i norra Östtyskland har det stått ett stor slag 14Cdaterat till ca 1250 f.Kr., under kung Gotils tid. Man uppskattar att ca 4000 krigare deltog och skelettreserna är talrika utefter en 3 km lång sträcka. Brons- och flintvapen liksom träklubbor och hästar ingår även i fynden.(Lidke mfl 2015.337ff) Många av de fallna har läkta skador från tidigare strider och under den här tiden rörde sjöfolken på sig i Medelhavet.

Fjolnir uppfattas hos Gislerus som underkung till Frode

Den långa luckan i kungalängden som de flesta har, finns även hos Pufendorf 1719. Han låter dock Amund( 824) vara son till Ingvar(455), ett dolt hopp på ca 370 år. Annars vet han att berätta at Ottar Vendelkråka, som ju dog i Vendel i Halland, fick sitt namn av den träkråka som segraren Jarmeric skickade till svearna som hån att han inte var mera värd än så.

Pufendorf nämner olika danska kungar som samtida med de svenska, ungefärliga normerade årtal, min genomgång:

svenska - danska:

Oden ca1040 f.Kr. -- Lothar 991-974

Sigtrygg 951-918 och Suibdager – Gran 889-858

Uffo 770-726 och Handing 726-678 och Regner 678-649 – Hading 818-764

Hotebrod 726-613 – Roe 631-568

Attilus 613-564 – Rolvo 568-527

Attila II 436-406 – efter Roric Slyngebrand 485-436

Alaric ca 30 och Erik III 18 f.Kr – 5 e.Kr. Frode III 40 f.Kr. – 15.e.Kr.

Haldan 35-71 – Fridlev II 21-33

Sivard 101-132 -- Olavi 102-112

Erik IV 170-182 och Unquiem 194-203 – Haldan II 131-146

Regnald 203-220 –Sivald 155-177

Alric 356-367 – Haldan III 241-261

Huglero – Harald III 241-261

Haco 388-400 – Jorund 351-367

Håkan Ring 387-399 – Olaus 327-331

Egil 400-406 – Ormund 331-341

Other 406-422 – Jarmerik 351-367

Inguard 368-379 — Snio 379-401

Herot 842-856 – Regner 818-831

Björn IV 814-824 – (Ansgar 829)

Olau (=Heroth? 843-857 ) – Erik barn 835-859 och Knut 859-879 och Gorm II 880-893

Erik Segersäll 907-940 – Sven Tveskägg 979-1014

Om Olof skriver Pufendorf, fritt översatt:”..Svenskarna däremot som ogillade Amunds styre kallade till slut på Olaum från Värmland att ta sig an det svenska riket, vilken för att han skulle få det säker begärde Regners dotter till sin son Ingo som han utan besvär fick och därmed försäkrade sig om makten i det svenska och götiska riket. Snart därefter kom Ansgarius åter till Sverige, Anno Christi 853, och gav sig till kung Olao som då bodde i Birca. Detta Birca var dåförtiden en mäktig och stor stad i Sverige och kunde mönstra 12000 man i fält mot fienden och man knappt märkte det på invånarantalet. Ansgar hade uppmanat Olaum att bli kristen. Han hörsammade detta och inte bara tillät folk att bli kristna utan lät döpa sig. När denne hörde att Ericus med tillnamnet barn, kung av Danmark dött och en med namnet Helgo, vars omyndiga son Canuto kom till riket, menade han sig ha fått ett lämpligt läge att inte bara återta Skåne, utan även kunna betvinga Danmark och de trångmål som Sverige så länge lidit av Regneri söner kunna återgälla. Ger sig iväg med många tusen soldater till Danmark, bemäktigar sig riket. Efter att ha förvaltat det i fem år överlämnar han det till sin son Ennignupa och återvänder till Sverige som då plågades av en stor dyrtid. Mot detta menade de då ännu hedniska svenskarna skulle ett medel vara att offade till gudarna i Uppsala och de uppmanade kungen till det. Då han svarade att han inte ville offra till dessa dåliga gudar gav de honom skulden för missväxten och tog fast honom och offrade honom till dessa gudar.”

---------------

Motsvarande lista för Saxo blir preliminärt något kort:

Vermund 356-296 f.Kr. – Adils 436-406

Frode V 112-131 – Sivard I 101-132

Sivard I 341-350 – Göter/Gotharus 406-422

Berättelserna var för sig är nog rimligt korrekt återgivna, men det historiska ramverket länderna emellan skevar en del. Än sämre är ramverket i de isländska 1200-talshandskrifterna där även namnen på kungarna är svåra att identifiera och man förleds att förlägga Bråvallaslaget till 740-talet.

----------------------

Ynglingasaga avviker från de övriga. Efter Yngve kommer här Alf, Hugleik, Hake, Jorund, Erik, Ane, On, Halfdan, Ole, Egil och Ottar Vendelkråka.

Vidare efter Yngvar: Onund, Ingjald illråde, Ivar Vidfamne. Alla tre borde de tidsmässigt ligga nära Yngvar. I Skjoldungernes saga kommer Ivar Vidfamne före Harald Hildetand och därmed i början av 200-talet.

---------------------------------------------

Rimkrönikan, rad 1390 har att Hugin/Unquinus 146-155 dödades av Raegnoldh/Ragwald/Regnald 204-221. Vidare på rad 2589 att Ragnar Lodbrog 818 - 831 är samtida med Erod = Herod 841 - 856.

-----------------------------------------------

Jordanes anger följande kungar för goterna:

Berig 1490 f. Kr. motsvarar svenska Beriko 1489 f.Kr, beräknat som 2030 år före 540, en uppgift troligen från Cassiodorus. Övriga dateringar enligt korrelation med antik historia enligt Gutschmids kronologi som Mommsen återger.

Filimer ? - ? svenska Filmer 70 - 82 e.Kr.

Athal Hilderith 284 - 317 motsvarar danska Harald Hildetand 261-327.

Hermaneric 351 - 376 danska Ermanerik 351 - 367.

Därtill en mängd namn som jag inte kan känna igen.

----------------------------------------------------

Johannes Magnus rör till historien något. Langobardernas uttåg anges i bok 8, kapitel 17 ha skett under Hake (225- 234) och Hibbo. I kapitel 18 sägs det att Saxo daterar händelsen till år 686 under kung Snio( 379 - 401) och att Krantz beräknat uttåget till år 382. Här tycks två uttåg ha blandats ihop, på 200-talet resp 400-taet.

-----------------------------------------------------------

Amund Jakob finns med i Nestorskrönikan som Jakoben

---------------------------------

Kungalängden från Armstrongs Compendium of World History, kap XIII. Den bygger på Andersson 1732 som hänvsar till Bertius, Afselius, Hubner och Puffendorf.

Now notice the chronological record of these early events from Bertius outlined here:

1. Magog 43 2260-2217

2. Suevus or Sweno, the older 56 2217-2161

brother of Gether. His

Biblical name is Uz, the

father of the Suevonians,

Ausonians and Sitonians

(see Gen. 10:23).

3. Gether, younger son of Aram 60 2161-2101

4. Ubbo, who settled Upsal 101 2101-2000

Significantly, the date

2101 also brings Noah into

Italy again. The year 2000

is the time of the division

of Europe by Tuisto, king

of the Germans.

5. Siggo 10 2000-1990

Danish history declares that from this date — 1990 — Scandinavia, and in particular Denmark, had Judges, rather than kings, who governed for the space of 950 years. It was exactly 950 years until 1040 and the coming of king Odin — Danus I of Denmark (see Danish history).

Swedish history continues with names of famous Scandinavian Judges — in some cases they assumed the royal title. Bertius lists them as follows:

6. Eric I, began in 1990 11. Biorn I /B: år 836 efter syndafloden underkuvade han Livland /

7. Uddo 12. Gethar II

8. Ale 13. Siggo II

9. Osten I 14. Berich or Eric

10. Karl or Charles I

MIGRATION OUT OF SWEDEN

Berich became king in 1511 according to Bertius. He ruled the Goths 40 years. According to Jordanus, the historian of the Goths, Berich led them out of Scandinavia to the Middle East. This is also the period of the sudden appearance in Mesopotamia of the Gothic people — the Guti. (At that time, as in later days, the Goths were widely scattered. Many had settled in the regions of Bactria northeast of Mesopotamia; others had been in Eastern Europe and Scandinavia.) Berich or Eric appears in Greece in the Athenian list of kings. There his name is Erichthonius He came to power in Athens the year of the Exodus — 1487.

After Berich, Bertius' Swedish history preserves only one other name — the fifteenth in order — Humulf. He is called the successor of Berich. Swedish history does not pick up again until the time of Humble, son of Danus I of Denmark.

At this point in Swedish history Bertius has placed his list upwards of between two and three centuries too early. His confusion arose from misunderstanding who Danus I of Denmark was. There was an earlier Danus — in the 1200's. He led the Tuatha De Danaan (who had come from Greece in the time of Jabin king of Canaan) from Scandinavia to Scotland and then into Ireland. That Danus was not Danus I of Denmark.

RENEWED MIGRATION

Swedish history recommences after the period of judges, just after the time of Danus I. Danus led a Hebrew-Trojan migration to Northwestern Europe.

Properly restored from a comparison with contemporary Danish history, Bertius' list of Swedish rulers should appear as follows:

16. Humble, son of Danus I (8) (999- 991)

of Denmark.

The figure and date at

the right are from Danish

history Bertius gives

no figure.

17. Gothlias (40) (991- 951) /B:Gottila tilsammans med den gotiske kungen Gothick kuvar Livland/

18. Sigtaug 33 951- 918

19. Scarin 40 918- 878

20. Suibdager, king of Norway. 60 878- 818

He ruled Denmark for 40 years

21. Hasmund, son of Suibdager 48 818- 770

22. Uffo, son of Hasmund 44 770- 726

23. Hunding 48 726- 678

24. Regner, son of Hunding and 29 678- 649

younger brother-in-law of

Frotho I of Denmark. /B: Svärson till Frode som AM 3000 kuvade Livland. Regner vann ett sjoslag över Frode /

25. Hotobrod, son of Regner 65 678- 613

He was associated with

his father on the throne

during a period of Danish

domination of Sweden. /B: = Halvard, kuvade liverna /

26. Atilla I 49 613- 564

27. Hothar, king of Sweden and 78 564- 486

Denmark

Hothar is usually dated

527-485 in Danish history.

And his son Roric in Denmark

is given 49 years — 485-

436, But the list of Danish

kings in "Historisch — und

Geographisches" Lexicon by

Jacob Iselin, art. "Danemarck,"

assigns 50 years to Roric —

486-436. This confirms the

Swedish dating. The year

486-485 was the climax of a

Danish revolt against Hotobrod.

28. Roric 84 520- 436

He reigned jointly with

his father for many years,

while his father governed

Denmark. /B: =Slingabond, liviskt uppror som kuvas /

29. Attila II, or Atisle 30 436- 406 /B: Liverna följer Attila i danskt krigståg /

30. Botwildus, son of Attila II 42 406- 364

31. Charles II 48 364- 316

32. Gramus /B: Grimmer? som hängdes i ett träd av liverna AM 3456/ — 316-

From here on there is no record of the lengths of reign of any Swedish ruler until the time of Augustus Caesar. The political divisions of the country probably acknowledged no supreme ruler over the whole of the land. Only the following list of names is recorded for the intervening period.

33. Tordo I

34. Gotharus

35. Adolphus, son of Gotharus

36. Algodus I

37. Erich II

38. Lindornus, son of Eric II

39. Alrich or Abric

He became king of Sweden

in the days of Augustus

Caesar. Following his

murder Eric III ascended

the throne.

40. Eric III 22 18 B.C. to A.D. 5

Bertius gives the longer (or 79) 75 B.C. to A.D. 5

figure, which must indicate

that a lengthy struggle for

the kingship occurred in

the days of Alrich and Eric.

Hereafter there is a consecutive

list of kings. The political

stability of Sweden returned. /Da rimkrönikan rad 1034 kallar honom Erik den vise och han sattes på tronen av kung Frode III. Bördig från Norge. Samma berättar Puffendorf som även förlägger kämpen Arngrin till denna tid/

Swedish history now continues to the time of Njord or Nearch — 256. The following list of Swedish kings may be readily found in James Anderson's "Royal Genealogies." Unfortunately the author failed to take note of no Year 0. Consequently all these Swedish kings are dated one year too early! The corrected dates are below.

41. Godrich 30 5- 35 /Enligt Lilla Rimkrönikan kallas han Theodorieus och gifter sig med kung Hercoles dotter (Klemming 1865,215)/

42. Haldan I 36 35- 71

43. Filmer 14 71- 85 /B: son till Geterich som gav honom Preussen och Livland. Gotiske k G slogs mot Hernito rysk kung /

44. Nordian 16 85- 101

45. Siward I 31 101- 132

46. Charles II 38 132- 170

47. Erich IV 12 170- 182

48, Haldan II (Bergiamus), 13 182- 195

died without heir /dansk kung /

49. Unguin 9 195- 204

He ruled Denmark 146-155.

He came to the Swedish

throne in his old age.

50. Ragwald 17 204- 221 /besegrade dansk kung /

51. Amund I 5 221- 226

52. Haron 9 226- 235

53. Siward II 6 235- 241

54. Ingo I, Gylfe 6 241- 247

Odin appears in his day.

55. Nearch or Njord 9 247- 256

DYNASTY OF YNGLING

56. Froda or Frey called Yngve 2 256- 258

57. Urbarus 5 258- 263

58. Ostevus 1 263- 264

59. Fiolmus 10 264- 274

60. Swercher I 5 274- 279

61. Waland or Vanland 4 279- 283

The Yngling family began to reign in 256, the year Saxon history (which will appear at the end of this chapter) brings the family of Odin to Northwestern Europe. The people whom Odin brought originally came from Asaheim — the home or land of God ("the gods" in pagan Swedish terminology). Many writers have placed the migration of this period three centuries too early. They have confused another Odin — Danus III (146-77) — with this later Odin.

62. Wisbur 6 283- 289

63. Domalder 19 289- 308

64. Domar 7 308- 315

65. Attila III 22 315- 337

66. Dignerus or Dygve 5 337- 342

67. Dagerus or Dag 24 342- 366 /Enligt Pufendorf dödas Dager i en strid i ” Vapnivad. Hans son Agnius, en stridbar herre gjorde finnarna, som än en gång var oroliga, åter lydiga och som säkerhet tog han furst Frostonius mycket vackra dotter Schialviam som gisslan; då han emellertid under resan blev förälskad i ungmön och kom till hamnen i Stocksund satte han upp sitt tält under ett träd och låg med henne. Hon återgäldade otacksamt då han drucken och sovandes inget märkte, med hjälp av sina kamrater hängde honom i detta träd och försvinner åter till deras fädernesland. Nästa dag när hovfolket kommer in i tältet ser de buset, kan dock inte hitta gärningsmannen och begraver så sin konung på samma ort, där efteråt Stockholm byggdes. Agnius hade två söner Alricum och Ericum att ärva Sveriges tron”. Vapnevad säges ligga i Vaere sn, Horsens, Jylland (Suhm 1774,260) /

68. Alricus 2 366- 368 / Ermanaric ( 337 - 367 ) underkuvar geaterkungen Alaric (Steinacher 2010,331).

69. Ingemarus I 11 368- 379

70. Ingelderus 4 379- 383

71. Germundus 5 383- 388

72. Hakon 12 388- 400

73. Egilus 6 400- 406

74. Gotharus or Ottar 16 406- 422

75. Fasto 6 422- 428

76. Gumundus 6 428- 434 / Sueverna hade en kung Hunimund ( Steinacher 2010,339)./

77. Adelus 4 434- 438

78. Osten II 16 438- 454

79. Ingemarus II 2 454- 456 /B: Dödades av liverna på en ö i Östersjön. Som Ingvalds omnänmd på Rökstenen/

80. Holstenus 5 456- 461

81. Biornus II 4 461- 465 / 464 besegras en alanerkung Boergus( Jordanus) / Boergor ( Cassiodorus) vid Bergamo( se Lukman 1943,141). En Berichos är dessförinnan år 448 hos Attila ( Priskos, se aa,142).Kan vara samma kung Björn./

82. Ragwaldus II 17 465- 482

83. Swartmannus 28 482- 510 /, Herul, Swerting, Hygelacs farfar hos Beowulf. Enligt Johannes Magnus kung över Danmark ( VIII:29) och vistas sedan i Bysans ( VIII:36) under namnet Suartuas ( se Johanesson 2018,170). 491 underkuvar herulerna langobarderna för att sedan besegras 508. Ussher 1687,209 omnämner om folken som invaderar Britanien att de är goter/giotis och lyder under den danske kungen. Någon A-S krönika talar om invandrarna som geatum & jotum. En annan uppfattning som att herulerna var invandrare i Norden, se tex Brandt 2018, förefaller mig märklig. Om möjlig bosättning av heruler i sydöstra Polen se Niezabiowska-Wisiewska (2009,204 ). Gräslund tar inte med honom i sin kronologi av Beowulf, som grovt omfattar tiden 525 - 560 och som tydligt visar på svårigheterna med att få samklang mellan olika kungalängder ( 2022,219ff) Kvädet har för daner: Healfdene, Heorogar, Hrothgar, Halga och Hrothulf . För gutar: Hrethel, Hygelac, Heatcyn och Heardred . För scilfingar: Oegentheow, Ohthere, Onela, Eanmund, Ecgtheow, Weohsten och Wiglaf.( aa, 225)/.

84. Tordo II 1 510- 511 / Herul, enligt Johannes Magnus kom kung Herold/Harald från Britannien och erövrade Danmark från honom (VIII:30). Kriget 505 - 508 mot Langobarderna förlorades. Återtåg norrut 512. Av det herulska kungliga broderparet som hämtas från Thule,Danius och Aordus kan den senare vara Tord (se Procopius citerad av Steinacher 2010,354 ) /

85. Rodulf 17 511- 528 /Herul, besökte Teoderik den store (475 - 533) enligt Johannes Magnus (VIII:32) och Jordanes (Getica 3,24) se även Ellegård (2008,12) som påvisar krigararistokratins internationella karaktär. En Radulf omnämns på Rökstenen. En Rodolfo dödades av Langobarden Tato (se Origo Gentis Langobardorum) Fler detaljer i Lintner-Potz 2006, se även Sarantis 2011 om de senare herulerna på Balkan. Lukman menar att sagan om Rolf Krake handlar om honom ( Lukman 1943,125ff) Stjerna (1905) identifierar honom med Hrothulf i Beowulf /.

86. Hatinus 21 528- 549

87. Attila IV 16 549- 565

88. Tordo III 18 565- 583

89. Algodus 24 583- 607

90. Godstagus 24 607- 631

91. Arthus 19 631- 650

92. Hakon II 21 650- 671

93. Charles IV 6 671- 677

94. Charles V 9 677- 686 / 686 åter kungar i Danmark/

95. Borgerus 15 686- 701

96. Eric V 17 701- 718

97. Tordo IV 47 718- 765

98. Biorn III 16 765- 781/ En Björns söner omtalas mot slutet av texten på Rökstenen. För en helt annan läsning av Rökstenens text se Holmberg at al 2019. Den omtolkar tex birnaR till Bern/-

99. Alaric II 33 781- 814 / Sparlösastenen Vg119, en ungefär samtida med Rökstenen, har Erik, Iuls och Alrik. Skulle kunna passa in här med Erik V och Alarik II/

100. Biorn IV 11 814- 825

101. Bratemunder 3 825- 828

102. Siward III 15 828- 843

103. Heroth 14 843- 857

104. Charles VI 12 857- 869 /B: Enligt Rimbert kuvade k Olof år 862 kurländarna /

105. Biorn V 15 869- 884

106. Ingold 8 884- 892

107. Claus I 9 892- 901

108. Ingo II 7 901- 908

109. Eric VI 19 908- 927

110. Eric VII 14 927- 941 /Pufendorf låter Erik VII göra det Erik VIII utfört med kung Sven mm och sedan kommer Stenchill den Milde som eferträds av sin bror Olof Skötkonung/

111. Eric VIII 40 941- 981 /B: 948 erövras Livland av svenskarna. Under kung Erik börjar Sverige kristnas, vilket ibland framgår av det arkeologiska materialet. Se tex Hed Jakobsson et all 2013. Först gift med Skoglar-Tostes dotter Sigrid Storråda och sedan med Swietoslawa/Gunhild, en dotter till polska kungen Mieszko I. /

112. Olaus II, the Lap-king 38 981-1019

113. Amund II 21 1019-1040

114. Amund III 2 1040-1042

115. Hakon Ruffus 13 1042-1055

DYNASTY OF STENKIL

116. Stenchil 5 1055-1060

117. Ingo II, first Christian 5 1060-1065

king of Sweden and Gothland.

Litt:

J Andersson 1732, Royal Genealogies or the genealogical tables of emperors, kings and princes from Adam to these times, London. Återgivna av HL Hoeh/ Armstrong 1969 Compendium of world history vol 2, Pasadena.

EJ Björner 1737, Nordiska Kämpadater ... conspectum genealogicum ...., Stockholm.

B: KJ baron von Blomberg 1701 An account of Livonia ... London.

T Brandt 2018, The Heruls of Scandinavia, IT

A Ellegård 2008 Who were the Eruli, Scandia.

Giselius 1592: J Gislo, Chronologia seu temporum series ab initio mundi ad nostra haec tempora praesentia, Stockholm .

B Gräslund 2022, The Nordic Beowulf, Leeds.

P Holmberg, B Gräslund, O Sundquist och H Williams 2019 The Rök Runestone and the End of the World, Futhark 9 10.

A Hed Jakobsson, J Runar och K Svensson 2013 Vägen till dejan och bryten, Upplands Väsby.

Johannes Magnus 1554, Goternas och svearnas historia, i översättning av K Johannesson 2018, Stockholm.

K Johannesson o H Helander 2018, Johannes Magnus Goternas och Svearnas historia Kommentar, Stockholm.

Armstrong / HL Hoeh 1969 Compendium of world history vol 2, Pasadena.

Jordanes. The Gothic history of Jordanes in English version, övers: CC Mierows, Princeton 1915.

GE Klemming 1865, Svenska medeltidens rimkrönikor 1, Stockholm 1865.

G Lidke, T Terberger o D Jantzen 2015 Das bronzezeiliche Schlachtfeld im Tollensetal – Fehde, Krieg oder Elitenkonflikt. In: Krieg, Halle .

A Lintner-Potz 2006 Die Eruler - eine missgelungene Ethnogenese, Wien.

N Lukman 1943, Skjoldunge und Skilfinge, diss, Köbenhavn

B Niezabiowska-Wisiewska 2009, Archaeology, History and the Heruls.The Lublin Region in the Late Roman Period and the Migration Period. Barbaricum 8.

Samuel von Pufendorf,1719 Einleitung zu der Historie der vornehmsten Reiche und Staaten, so itziger Zeit in Europa sich befinden 2, Frankfurt am Main.

A Sarantis 2011 The Justinianic Heruli: from allied barbarians to roman provincials. In: F Curta ed, Neglected Barbarians, Turnhout.

R Steinacher 2010, The Herules: Fragments of a History. In: ed. F Curta, Neglected Barbarians, Turnhout.

K Stjerna 1905. In: JR Clark Hall 1912, Essays on questions Connected with the Old English Poem of Beowulf, London.

P F Suhm 1774-1781 Critisk historie af Danmark udi den hedenske tid fra Odin til Gorm den gamle, København.

Jozef Saers


Tillbaka