Sveriges Regenter fram till 1060 sammanställda av Magnus Litzén 1995

 

 

 

Mindre Rimkrönikan 1450

Ericus Olai 1471

Giselius 1592

Messenius 1700-1705

Loccenius 1654

 

 

Magog 2235 f.Kr. Jafets son

 

 

 

 

Sven 2193 f.Kr.

 

 

 

 

Getar I 2136 f.Kr.

Geta I 306 pd

 

 

 

Ubbo 2076 f.Kr. Grundlägger Uppsala

 

 

 

 

Siggo I 1978 f.Kr. Grundlägger Sigtuna

 

 

 

 

Erik I 1968 f.Kr.

Ericus R.S.II 844 pd

Erick

 

 

Uddo 1899 f.Kr.

 

Uddo

 

 

Alu 1874 f.Kr.

 

Alo

 

 

Oden 1844 f.Kr.

 

Oten

 

 

Karl I 1725 f.Kr.

 

Carl I

 

 

Björn I 1673 f.Kr.

 

Biörn och Gethar

 

 

Getar II 1577 f.Kr.

 

 

 

 

Sigge II 1577 f.Kr.

 

 

 

 

Beriko 1489 f.Kr.

 

 

 

 

Humuldhu 1449 f.Kr.

 

 

 

 

 

 

Gylvus/gylwo

 

 

 

 

Odin

 

 

 

Niordus R.S. 9 2306 pd

Niord

 

 

Humel 1345 f.Kr.

 

Humble

 

 

Gotil 1270 f.Kr.

 

 

 

 

Sikhiun 1224 f.Kr.

Sigtrugus XI

Sigtrug/Sigtun

 

 

Skarin 1191 f.Kr.

Svarinus XII

 

 

 

 

Gramus XIII

 

 

 

Sigdage 1143 f.Kr.

Svibdagerus XIV

Swibdager

 

 

Amund 1091 f.Kr.

Asmundus XV

Asmuud/Amund/Hafmund

 

 

Uffo 1043 f.Kr.

Uffo XVI

Uffo

 

 

Huming 999 f.Kr.

Huningus XVII

Hunding/Huning

 

 

Regner 951 f.Kr. Gifter sig med Svanevit

Regnerus XVIII

Regner

 

 

Hotebrot 922 f.Kr. Krig med Roë i Danmark

Hotebrotus XIX

Hotebrod

 

 

 

Helgo XX

 

 

 

Attila I 857 f.Kr.

Atislus Xxi

Attilus/Atislus/Attila

 

 

Hoter 808 f.Kr. Krig med Balder

Hoterus XXII

Hoter

 

 

Roderik o Slingeband 730 f.Kr.

Roricus XXIII

Roderich

 

 

Slingeband 730 f.Kr.

 

 

 

 

Attila II 646 f.Kr.

Attislus XXIV

Attilus II

 

 

Botuild 616 f.Kr.

 

 

 

 

Karl II 574 f.Kr.

 

 

 

 

Grymer 526 f.Kr.

 

 

 

 

Tordo I 486 f.kr.

 

 

 

 

Gotar 367 f.Kr. Krig med Frode i Danmark

 

 

 

 

Adolf 293 f.kr.

 

 

 

 

Algot 270 f.Kr.

 

Alrick/Alarick

 

 

Erik II 241 f.Kr.

 

Ericus R.S.2 844 pd

 

 

 

 

Humble R.S.3 200 f.Kr.

 

 

 

 

Thorus R.S.4

 

 

 

 

Urbarus R.S. 5

 

 

 

Ostenius/Gylve R.S.6 c 200 f.Ke.

Ostenus Gylve R.S. 6 c. 200 f.Kr.

 

 

 

Lindorm 187 f.Kr. Besöker Ruther o Ester

 

 

 

 

Gestablind 155 f.Kr. Av Göterna vald

 

 

 

 

Othinus R.S. 7 24 f.Kr.

Othinus R.S. 7 24 f.Kr.

Erick

Erick 1.

Erik III 33 f.Kr - 5 e.Kr

 

Erick III

 

 

Goderik 5 -43 samtida med Starkrader

 

 

 

Haldan 2.

Haldan I 43-70

 

Haldan

Gödrich Erickson

Göderich/Geterik 3.

 

 

 

Philmer

Philmer 4.

Filmer 70-82

 

 

 

Sivard 5.

 

 

 

 

Carl 5.

 

 

 

Nordian Philmersson

Nordian 7.

Nordi 82-103

Niordus IX 2306 pd

 

Hernit Götha Konungh

Hernit 8.

 

 

 

Osantrix/Osantria Hernitsson

 

 

Heruitus II X

 

Hernit Hernitsson

 

Sigvard I 103-130

Sivardus XXIX

Sivard/Sigvard

 

 

Karl III 130-169

 

 

 

 

 

Ericus XXX

Erick IV

 

 

Haldan II 181-194

Haldanus XXXI

Haldan II

 

 

Egin 194-203

Unguinus XXXII

Ungvin/Eusgin

 

 

Rangvald 203-220

Regnaldus XXXIII

Rangwald/Regnald

 

 

Amund 220-225

 

Amund/Hanund

 

 

Hake 225-234

 

Håkan/Hacke

 

 

Sigvard II 234-240

 

 

Inge VIII.konung

Inge 9.

Inge I 240-246

 

 

 

Nearck 10.

Nearkhus 246-255

 

 

Froda Hernitsson

Frode 11.

Frode 255-258

Froto XXXIV

 

Vrbar Frodersson

Urbar 12.

Urban 258-263

 

 

Östin Vbarson

Östen 13.

Östen 263-265

 

Östen

Siolm Östinsson

Siolm 14.

Sjolm 265-273

Fiolmus XXXV

 

Swärcker Siolmsson

Siwercker 15.

Sverker I 273-276

Svercherus XXXVI

 

Valander Swärckersson

Valander 16.

Valander 276-282

Valanderus XXXXVII

 

Vissbur Valandeson

Wissbur 17.

Visbur 282-288

Visburus XXXVIII

 

Domalder Wisbursson

Domalder 18.

Domalder 288-307

Domalderus XXXIX

 

Domar Domalderson

Domar 19.

Domar 307-314

Domarus XL

 

Attila Domarsson

Attila 20.

Attila III 314-336

 

 

Digner Attilsson

Digner 21.

Digne 336-341

Dignerus XLI

 

Dager Dignersson

Dager 22.

Dage 341-356

Dagerus XLII

 

Alrich Dagerson

Alrick 23.

Alarik 356-367

Alricus XLIV

Alver

Ingemahr Alrichsson

Ingemahr 24.

Ingmar 367-378

Ingo XLV

Inge I

 

 

 

 

Siolm

Ingalder Ingemarsson

Ingell 25.

Ingell 378-382

 

Ingel

Iärmunder Ingelsson

Germund/Germunder 26.

Germund 382-387

Iorundus XLVIII

Ierund/Iorund/Germund

Håkan Ring Germundersson

Håkan Ring 27.

Håkan Ring 387-399

Haquinus XLIX

Håkan Ring

Engel Vendelkråka Håkenson

Egill 28.

Egil Vendelkråka 399-405

Egillus L

Egill Wendelkråka

Otter Egilson

Göthar/Gothar 29.

Oktarus/Gotarus 405-421

Otharus LI

Gothar/Othar

 

 

Faste 421 -421

 

 

 

 

Gudmund 427-433

 

 

Ader/Alder Otterson

Adel/Adell 30.

Adils 433-437

Adelus LII

Adel

Östin Adelsson

Östen 31.

Östen 437-453

Ostanus LIII

Östan/Eisten

Ingemahr Östinson

Ingemahr 32.

Ingvar II c 453-455

Ingvaldus LIV

Ingemar/Ingvar

Knut

 

Halstan c 455-460

 

Halstan

 

 

Björn II 460 -464

 

 

 

 

Rangvald II

 

 

 

 

Svartman 481-509

 

 

 

 

Tord II 509-519

 

 

 

 

Rudolf 519-522

 

 

 

 

Hatt 527-547 vald vid Håtuna

 

 

 

 

Attila IV 547-564

 

 

 

 

Tord III 564-582

 

 

 

 

Algot II 582-606?

 

 

 

 

Ostan/Gostan 606-630

 

 

 

 

Artur 630-649

 

 

 

 

Håkan 649-670

 

 

 

 

Karl IV 670-676

 

 

 

 

Karl V 676-685

 

 

 

 

Birger 685-700

 

 

 

 

Erik V 700-717

 

 

 

 

Torill 717-764?

 

 

 

 

Björn 764-776

 

 

 

 

Alarik II 776-800

 

 

 

 

Björn III 800-824

 

Bero/Biörn III

Brettamunder Ingmarsson

Brautemund 33.

Bratmund 824-827

Amundus LV

Amund/Brautmunder

 

 

Sigvard Fro 827-842

Sivardus LVI

Sivard III Fro

 

 

Herot 842-856

Herotus LVII

Herot/Harald

 

 

 

Ingellus LVIII

 

 

 

Karl VI 856-868

Carolus LIX

Carl VI

 

 

Björn IV 868-883

Bero LX 829

Björn IV

Ingalder Bretamundersson

Ingeld 34.

Ingvald/Inge 883-891

 

Ingel/Ingewald/Ingeld

 

 

 

Anundus LXI 831, 840

 

Oluff Trätellia Ingelderson

Oluff Trätellia 35.

Olav Trätilja 891-900

Olaus LXII

Oluff I Trätellia

Ingelser Oluffson

Inge 36.

Inge II 900-907 krig med Ryssland

Ingo LXIII

Inge II

Erick Wäderhatt

Erick Wederhat 37.

Erik VI 907-917

Erico R.S. 64 940

Erick VI Wäderhatt

Erick Ericksson Segersälle

Erick Sgersäll 38.

Erik VII 917-940

 

Erick VII Segersätt

 

 

 

Emundus R.S. 65 952

 

 

Erick Åhrsäll 39.

Erik VIII Stenkil/Åhrsell 940-980

Ericus R.S. 66 984

Erick VIII Stenkill/Åhrsell

Stenckil Erickson

 

 

 

 

Oluff Erickson SkottKonung

Oluff SkåttKonung 40.

Olof Skottkonung 980-1018

Olaus R.S.67 993

Oluff II SkottKonung

Ödmunder Oluffsson Kolbrännare

Amund Kohlbrännare

Amund Kålbrenna 1018-1035

Anundum Jacobum R.S.68 c 1024

Amund Kohlbrännare

Odmunder Slemma

Amund Sleme

Amund II 1035-1041

Amundus R.S.69 1051

Emund

Håkan Rodhe

Håkan Rodhe

Håkan Röde 1041-1054

Haquinus Rode R.S.74 1067

Håkan III Rödhe

Stänckel Oloff skottkonung systerson

Stenkill

Stenkil 1054-1059

Stenchillius R.S.70 1060

Stenkill

Inge Stencelsson

Inge den Tridie

Inge III 1059-1064

Ingo R.S.75 1079

Inge III

 

 

 

Ericus R.S.71 1067

 

 

 

 

Anundus R.S.72 1067

 

Halsten Inges broder

Halstan

Halsten 1064-1080

Halstanus R.S.73 1067

Halstan II

 

 

 

Sueno R.S.76 1079

 

Philip Halstinsson

Philipp

Pilipus 1080-1110

Philippus R.S.77 1083

 

Inge Halstinsson

Inge den Fierde

Ingo 1110-1124

Ingo R.S.78 1089

 

Rawald Knaphövde

Rangwald Knaphövde

Rangvald Knaphövde 1124-1134

 

 

 

Magnus

Magnus 1134-1138

 

 

Gamble Swerkill

Swercker

Sverker II 1138-1150

 

 

S. Erick

S. Erick 52.

Erik IX 1150-1162

 

 

 

 

 

Loccenius

Noter:

Vid en bro över ån Tollense i Neubrandenburg i norra Östtyskland har det stått ett stor slag 14Cdaterat till ca 1250 f.Kr., under kung Gotils tid. Man uppskattar att ca 4000 krigare deltog och skelettreserna är talrika utefter en 3 km lång sträcka. Brons- och flintvapen liksom träklubbor och hästar ingår även i fynden.(Lidke mfl 2015.337ff) Många av de fallna har läkta skador från tidigare strider och under den här tiden rörde sjöfolken på sig i Medelhavet.

Fjolnir uppfattas hos Gislerus som underkung till Frode

Den långa luckan i kungalängden som de flesta har, finns även hos Pufendorf 1719. Han låter dock Amund( 824) vara son till Ingvar(455), ett dolt hopp på ca 370 år. Annars vet han att berätta at Ottar Vendelkråka, som ju dog i Vendel i Halland, fick sitt namn av den träkråka som segraren Jarmeric skickade till svearna som hån att han inte var mera värd ån så. 

Pufendorf nämner olika danska kungar som samtida med de svenska,  ungefärliga normerade årtal, min genomgång:

Oden ca1040 f.Kr. -- Lothar 991-974

Sigtrygg 951-918 och Suibdager – Gran 889-858

Uffo 770-726 och Handing 726-678 och Regner 678-649 – Hading 818-764

Hotebrod 726-613 – Roe 631-568

Attilus 613-564 – Rolvo 568-527

Attila II 436-406 – efter Roric Slyngebrand 485-436

Alaric ca 30  och Erik III 18 f.Kr – 5 e.Kr. Frode III 40 f.Kr. – 15.e.Kr.

Haldan 35-71 – Fridlev II 21-33

Sivard 101-132 --  Olavi 102-112

Erik IV 170-182 och Unquiem 194-203 – Haldan II 131-146

Regnald 203-220 –Sivald 155-177

Alric 356-367 – Haldan III 241-261

Huglero  Harald III 241-261

Haco 388-400 – Jorund 351-367

Håkan Ring 387-399 – Olaus 327-331

Egil 400-406 – Ormund 331-341

Other 406-422 – Jarmerik 351-367

Inguard368-379   Snio 379-401

Herot 842-856 – Regner 818-831

Björn IV 814-824 – (Ansgar 829)

Olau (=Heroth? 843-857 ) – Erik barn 835-859 och  Knut 859-879  och Gorm II 880-893

Erik Segersäll  907-940 – Sven Tveskägg 979-1014

Om Olof skriver Pufendorf, fritt översatt:”..Svenskarna däremot som ogillade Amunds styre kallade till slut på Olaum från Värmland att ta sig an det svenska riket, vilken för att han skulle få det säker begärde Regners dotter till sin son Ingo som han utan besvär fick och därmed försäkrade sig om makten i det svenska och götiska riket. Snart därefter kom Ansgarius åter till Sverige, Anno Christi 853, och gav sig till kung Olao som då bodde i Birca. Detta Birca var dåförtiden en mäktig och stor stad i Sverige och kunde mönstra 12000 man i fält mot fienden och man knappt märkte det på invånarantalet.  Ansgar hade uppmanat Olaum att bli kristen. Han hörsammade detta och  inte bara tillät folk att bli kristna utan lät döpa sig. När denne hörde att Ericus med tillnamnet barn, kung av Danmark dött och en med namnet Helgo, vars omyndiga son Canuto kom till riket, menade han sig ha fått ett lämpligt läge att inte bara återta Skåne, utan även kunna betvinga Danmark och de trångmål som Sverige så länge lidit av Regneri söner kunna återgälla. Ger sig iväg med många tusen soldater till Danmark, bemäktigar sig riket. Efter att ha förvaltat det i fem år överlämnar han det till sin son Ennignupa och återvänder till Sverige som då plågades av en  stor dyrtid. Mot detta menade de då ännu hedniska svenskarna skulle ett medel vara att offade till gudarna i Uppsla och de uppmanade kungen till det.  Då han svarade att han inte ville offra till dessa dåliga gudar gav de honom skulden för missväxten och tog fast honom och offrade honom till dessa gudar.”

---------------

 Motsvarande lista för Saxo blir preliminärt något kort:

Vermund 356-296 f.Kr. – Adils 436-406

Frode V 112-131 – Sivard I 101-132

Sivard I 341-350 – Göter/Gotharus 406-422

---------------------------------------------

Rimkrönikan, rad 1390 har bara att Hugin/Unquinus 146-155 dödades av Raegnoldh/Ragwald/Regnald 204-221

 

 

 

Anund Jakob finns med i Nestorskrönikan som Jakoben

---------------------------------

 

Kungalängden från Armstrongs kompendium, kap XIII:

 Now notice the chronological record of these early events from Bertius outlined here:

 
  1. Magog                            43            2260-2217  
 
  2. Suevus or Sweno, the older       56            2217-2161  
      brother of Gether. His  
      Biblical name is Uz, the  
      father of the Suevonians,  
      Ausonians and Sitonians  
      (see
Gen. 10:23).  
 
  3. Gether, younger son of Aram      60            2161-2101  
 
  4. Ubbo, who settled Upsal         101            2101-2000  
      Significantly, the date  
      2101 also brings Noah into  
      Italy again. The year 2000  
      is the time of the division  
      of Europe by Tuisto, king  
      of the Germans.  
 
  5. Siggo                            10            2000-1990  

   Danish history declares that from this date — 1990 — Scandinavia, and in particular Denmark, had Judges, rather than kings, who governed for the space of 950 years. It was exactly 950 years until 1040 and the coming of king Odin — Danus I of Denmark (see Danish history).
   Swedish history continues with names of famous Scandinavian Judges — in some cases they assumed the royal title.
Bertius lists them as follows:

 
  6. Eric I, began in 1990            11. Biorn I   /B:
år 836 efter syndafloden underkuvade han Livland /
 
  7.
Uddo                             12. Gethar II  
 
  8. Ale                              13. Siggo II  
 
  9. Osten I                          14. Berich or Eric  
 
10. Karl or Charles I  

MIGRATION OUT OF SWEDEN

   Berich became king in 1511 according to Bertius. He ruled the Goths 40 years. According to Jordanus, the historian of the Goths, Berich led them out of Scandinavia to the Middle East. This is also the period of the sudden appearance in Mesopotamia of the Gothic people — the Guti. (At that time, as in later days, the Goths were widely scattered. Many had settled in the regions of Bactria northeast of Mesopotamia; others had been in Eastern Europe and Scandinavia.) Berich or Eric appears in Greece in the Athenian list of kings. There his name is Erichthonius He came to power in Athens the year of the Exodus — 1487.
   After Berich, Bertius' Swedish history preserves only one other name — the fifteenth in order — Humulf. He is called the successor of Berich. Swedish history does not pick up again until the time of Humble, son of Danus I of Denmark.
   At this point in Swedish history Bertius has placed his list upwards of between two and three centuries too early. His confusion arose from misunderstanding who Danus I of Denmark was. There was an earlier Danus — in the 1200's. He led the Tuatha De Danaan (who had come from Greece in the time of Jabin king of Canaan) from Scandinavia to Scotland and then into Ireland. That Danus was not Danus I of Denmark.

RENEWED MIGRATION

   Swedish history recommences after the period of judges, just after the time of Danus I. Danus led a Hebrew-Trojan migration to Northwestern Europe.
   Properly restored from a comparison with contemporary Danish history, Bertius' list of Swedish rulers should appear as follows:

 
16. Humble, son of Danus I           (8)            (999- 991)  
      of Denmark.  
      The figure and date at  
      the right are from Danish  
      history Bertius gives  
      no figure.  
 
17. Gothlias                         (40)           (991- 951)   /B:Gottila tilsammans med den gotiske kungen Gothick kuvar Livland/
 
18.
Sigtaug                           33             951- 918  
 
19. Scarin                            40             918- 878  
 
20. Suibdager, king of Norway.        60             878- 818  
      He ruled Denmark for 40 years  
 
21. Hasmund, son of Suibdager         48             818- 770  
 
22. Uffo, son of Hasmund              44             770- 726  
 
23. Hunding                           48             726- 678  
 
24. Regner, son of Hunding and        29             678- 649  
      younger brother-in-law of  
      Frotho I of Denmark.  
/B: Svärson till Frode som AM 3000 kuvade Livland. Regner vann ett sjoslag över Frode /
 
25.
Hotobrod, son of Regner           65             678- 613  
      He was associated with  
      his father on the throne  
      during a period of Danish  
      domination of Sweden.   /B: = Halvard, kuvade liverna /
 
26. Atilla I                          49             613- 564  
 
27. Hothar, king of Sweden and        78             564- 486  
      Denmark  
      Hothar is usually dated  
      527-485 in Danish history.  
      And his son Roric in Denmark  
      is given 49 years — 485-  
      436, But the list of Danish  
      kings in "Historisch — und  
      Geographisches" Lexicon by  
      Jacob Iselin, art. "Danemarck,"  
      assigns 50 years to Roric —  
      486-436. This confirms the  
      Swedish dating. The year  
      486-485 was the climax of a  
      Danish revolt against Hotobrod.  
 
28. Roric                             84             520- 436  
      He reigned jointly with  
      his father for many years,  
      while his father governed  
      Denmark.  
/B: =Slingabond, liviskt uppror som kuvas /
 
29. Attila II, or Atisle              30             436- 406   /B: Liverna följer Attila i danskt krigståg /
 
30. Botwildus, son of Attila II       42             406- 364  
 
31. Charles II                        48             364- 316  
 
32. Gramus        /B: Grimmer? som hängdes i ett träd av liverna AM 3456/                                   316-  

   From here on there is no record of the lengths of reign of any Swedish ruler until the time of Augustus Caesar. The political divisions of the country probably acknowledged no supreme ruler over the whole of the land. Only the following list of names is recorded for the intervening period.

 
33. Tordo I  
 
34. Gotharus  
 
35. Adolphus, son of Gotharus  
 
36. Algodus I  
 
37. Erich II  
 
38. Lindornus, son of Eric II  
 
39. Alrich or Abric  
      He became king of Sweden  
      in the days of Augustus  
      Caesar. Following his  
      murder Eric III ascended  
      the throne.  
 
40. Eric III                          22        18 B.C. to A.D. 5  
Bertius gives the longer           (or 79)      75 B.C. to A.D. 5  
      figure, which must indicate  
      that a lengthy struggle for  
      the kingship occurred in  
      the days of Alrich and Eric.  
      Hereafter there is a consecutive  
      list of kings. The political  
      stability of Sweden returned.  
/Da rimkrönikan rad 1034 kallar honom Erik den vise och han sattes på tronen av kung Frode III. Bördig från Norge. Samma berättar Puffendorf som även förlägger kämpen Arngrin till denna tid/

   Swedish history now continues to the time of Njord or Nearch — 256. The following list of Swedish kings may be readily found in James Anderson's "Royal Genealogies." Unfortunately the author failed to take note of no Year 0. Consequently all these Swedish kings are dated one year too early! The corrected dates are below.

 
41. Godrich                           30               5-  35  
 
42. Haldan I                          36              35-  71  
 
43. Filmer                            14              71-  85   /B: son till Geterich som gav honom Preussen och Livland. Gotiske k G slogs mot Hernito rysk kung /
 
44. Nordian                           16              85- 101  
 
45. Siward I                          31             101- 132  
 
46.
Charles II                        38             132- 170  
 
47. Erich IV                          12             170- 182  
 
48, Haldan II (Bergiamus),            13             182- 195  
      died without heir   /dansk kung /
 
49. Unguin                             9             195- 204  
      He ruled Denmark 146-155.  
      He came to the Swedish  
      throne in his old age.  
 
50. Ragwald                           17             204- 221   /besegrade dansk kung /
 
51. Amund I                            5             221- 226  
 
52. Haron                              9             226- 235  
 
53. Siward II                          6             235- 241  
 
54. Ingo I, Gylfe                      6             241- 247  
      Odin appears in his day.  
 
55. Nearch or Njord                    9             247- 256  

DYNASTY OF YNGLING

 
56. Froda or Frey called Yngve         2             256- 258  
 
57. Urbarus                            5             258- 263  
 
58. Ostevus                            1             263- 264  
 
59. Fiolmus                           10             264- 274  
 
60. Swercher I                         5             274- 279  
 
61. Waland or Vanland                  4             279- 283  

   The Yngling family began to reign in 256, the year Saxon history (which will appear at the end of this chapter) brings the family of Odin to Northwestern Europe. The people whom Odin brought originally came from Asaheim — the home or land of God ("the gods" in pagan Swedish terminology). Many writers have placed the migration of this period three centuries too early. They have confused another Odin — Danus III (146-77) — with this later Odin.

 
 
62. Wisbur                           6             283- 289  
 
  63. Domalder                        19             289- 308  
 
  64. Domar                            7             308- 315  
 
  65. Attila III                      22             315- 337  
 
  66. Dignerus or Dygve                5             337- 342  
 
  67. Dagerus or Dag                  24             342- 366   /Enligt Pufendorf dödas Dager i en strid i ” Vapnivad. Hans son Agnius, en stridbar herre gjorde finnarna, som än en gång var oroliga, åter lydiga och som säkerhet tog han furst Frostonius mycket vackra dotter Schialviam som gisslan; då han emellertid under resan blev förälskad i ungmön och kom till hamnen i Stocksund satte han upp sitt tält under ett träd och låg med henne. Hon återgäldade otacksamt då han drucken och sovandes inget märkte, med hjälp av sina kamrater hängde honom i detta träd och försvinner åter till deras fädernesland. Nästa dag när hovfolket kommer in i tältet ser de buset, kan dock inte hitta gärningsmannen och begraver så sin konung på samma ort, där efteråt Stockholm byggdes. Agnius hade två söner Alricum och Ericum att ärva Sveriges tron”. Vapnevad säges ligga i Vaere sn, Horsens, Jylland (Suhm 1774,260) /
 
  68. Alricus                          2             366- 368  
 
  69. Ingemarus I                     11             368- 379  
 
  70. Ingelderus                       4             379- 383  
 
  71. Germundus                        5             383- 388  
 
  72. Hakon                           12             388- 400  
 
  73. Egilus                           6             400- 406  
 
  74. Gotharus or Ottar               16             406- 422  
 
  75. Fasto                            6             422- 428  
 
  76. Gumundus                         6             428- 434  
 
  77. Adelus                           4             434- 438  
 
  78. Osten II                        16             438- 454  
 
  79. Ingemarus II                     2             454- 456   /B: Dödades av liverna på en ö i Östersjön/
 
  80.
Holstenus                        5             456- 461  
 
  81. Biornus II                       4             461- 465  
 
  82. Ragwaldus II                    17             465- 482  
 
  83. Swartmannus                     28             482- 510  
 
  84. Tordo II                         1             510- 511  
 
  85. Rodulf                          17             511- 528  
 
  86. Hatinus                         21             528- 549  
 
  87. Attila IV                       16             549- 565  
 
  88. Tordo III                       18             565- 583  
 
  89. Algodus                         24             583- 607  
 
  90. Godstagus                       24             607- 631  
 
  91. Arthus                          19             631- 650  
 
  92. Hakon II                        21             650- 671  
 
  93. Charles IV                       6             671- 677  
 
  94. Charles V                        9             677- 686  
 
  95. Borgerus                        15             686- 701  
 
  96. Eric V                          17             701- 718  
 
  97. Tordo IV                        47             718- 765  
 
  98. Biorn III                       16             765- 781  
 
  99. Alaric II                       33             781- 814  
 
100.
Biorn IV                         11             814- 825  
 
101. Bratemunder                       3             825- 828  
 
102. Siward III                       15             828- 843  
 
103. Heroth                           14             843- 857   
 
104. Charles VI                       12             857- 869  /B:  Enligt Rimbert kuvade k Olof år 862 kurländarna /
 
105. Biorn V                          15             869- 884  
 
106. Ingold                            8             884- 892  
 
107. Claus I                           9             892- 901  
 
108. Ingo II                           7             901- 908  
 
109. Eric VI                          19             908- 927  
 
110. Eric VII                         14             927- 941   /Pufendorf låter Erik VII göra det Erik VIII utfört med kung Sven mm och sedan kommer Stenchill den Milde som eferträds av sin  bror Olof Skötkonung/
 
111. Eric VIII                        40             941- 981   /B: 948 erövras Livland av svenskarna. Under kung Erik börjar Sverige kristnas, vilket ibland framgår av det arkeologiska materialet. Se tex Hed Jakobsson et all 2013. Först gift med Skoglar-Tostes dotter Sigrid Storråda och sedan med Swietoslawa/Gunhild, en dotter till polska kungen Mieszko I. /
 
112.
Olaus II, the Lap-king           38             981-1019  
 
113. Amund II                         21            1019-1040  
 
114. Amund III                         2            1040-1042  
 
115. Hakon Ruffus                     13            1042-1055  

DYNASTY OF STENKIL

 
116. Stenchil                          5            1055-1060  
 
117. Ingo II, first Christian          5            1060-1065  
        king of Sweden and Gothland.  
 

 

Litt:

B:  KJ baron von Blomberg 1701 An account of Livonia ... London

Giselius 1592: J Gislo, Chronologia seu temporum series ab initio mundi ad nostra haec tempora praesentia, Stockholm .

A Hed Jakobsson, J Runar och K Svensson 2013 Vägen till dejan och bryten, Upplands Väsby.

G Lidke, T Terberger o D Jantzen 2015 Das bronzezeiliche Schlachtfeld im TollensetalFehde, Krieg oder Elitenkonflikt. In: Krieg, Halle .

Samuel von Pufendorf,1719 Einleitung zu der Historie der vornehmsten Reiche und Staaten, so itziger Zeit in Europa sich befinden 2(Frankfurt am Main).

P F Suhm  1774-1781 Critisk historie af Danmark udi den hedenske tid fra Odin til Gorm den gamle, København

 

Jozef Saers