Lundberg 1891 - 1893

Anteckningar i en Almanack för 1890 till göteborgs horisont,

utiven av Lundin i Falköping:

den 19 juni 1891 dog farbror carle Lundberg på lassaretet.

Maria Strömvall dog den 27 januari 1894 hastigt af Hjärtslag

det var min syster, vår fader hette Daniel Österberg

Nyårsafton 1892 yre väder

Adolf å Lovisa å farbror Lundberg äro uppe hos oss på afton.

På morgonen skall vi upp till Loves och Adolf

Elliot

Den 1st febr kom Huldra på visit hem, mycket välkomen.

den 4 november 1891 reste vår Anna till Amerika, den raskaste och snällaste tösen

31 dog 1891 Komsavara Jakob Hedvall de rikaste Guben i väster gullen

97 år gamal

en snål gube slut

John klädde i spliter ny frack

den 14 november 1891 reste Wendela å Johan till Sköfde på bröllop

till Anna Skalins

mycket välkomna i röd siden klädning å gulds skins skor

1892 en mild vinter nu efter Jul

1891 i december Apotekare Sandberg fick en hastig död.

Den 17de Mars reste Hulda hem till Stockhom frisk och kry

den 16 Januari 1891 reste Wendela till Stockholm

Wendela var inte frisk hon hade en svår halsböld

som opererades på Sofia hemmet

Så Gud hjelp hänne

Ryska snuvan graserar i hella Svärie äfven utrikes

pappa är skral af snufvan den 30 januari 1892

den 24 mars 1892 Lovis å Carl har haft ryska snuvan.

Lovis var mycket sjuk af den svåra snuvan

gudes love att de blef friska

ryseligt svår snuva

många har dött af den

å blifvit sinets svaga

den 10 Augusti 1892 kom Hulda å Lovis ifrån Stockholm välkomna

den 3 September reste Hulda å Nadli till sitt hem friska

å ble tysse vällkom

1892 har koleran gruserat utrikes men med guds hjälp kom hon inte till Sverie

lille Tusse blef sönder bitten i Lutra af Stora hunden

men är snart frisk

eller tjufv pojkar har strukit honom med en gänn tjufa.

1892 den 7 November

är ett stort Bröllop till jörnes

Ellen Brynteson och Fridrik Bromer å Wendela

är på Brylopet med klädning siden.

den 22 oktober 1892

reste Louis å Adolf till Enköping till Dåktor Wästerlund

att besöka honom för Lovis var inte kry

Sedan reste di till Stockholm till Hulda

å Nils) Sedan via Lovis på Soffiahemmet å blef opererad i sin hals af

profäsor Salin ) Lördagen den 13 - december 1892 -

gud gif att Lovis blir frisk i gen

vårt snälla barn

tänk o gud på alla som lida nöd

den 19 juli 1893

kom vårra barn hem till os Hulda -

å Lovis å Adolf å Nils i från Stockholm

gusse lofv att vår Lovis är så kry -

hon har varitt i Stockholm i 9 månader

(till hösten den 1-oktober skall L å A bosäta sig i Stockholm så det blir en stor saknad att inte få se dem var dag

den 25 juni 1893 på söndag morgon klåkan Fyra

det var dagen äfter medagen

Reste vår Karl till Brasilien

med provisor August Häjner att söka

sin lycka i främmande land, så

gode gud bevara dem för ala olyckor,

både till land och vatten

ja ville att Carl skulle resa till

Tomaston äller Råkfårdt till många goda vänner å bekanta som

vi har i Amerika

vill man vara arbetsam å årdentelig

där å bara di fär

vara friska så reder

man sig allt

Måndagen den 18, septe 1893

reste våra barn till Stockholm

Hulda å Lovis Adolf å Nils

Adolf å Lovis skulle bo i Stockholm

så di har flötat ifrån det gamla Falköping

gud gife att di får et bra

där å får ha hälsan

di skall bo på sama gatan

som Hulda å Nils den heter

Ridare gatan.

den 22 å 23 November 1893

dogo både Guben å Guman

på Lagdagården

i gunestorp

föräldrarna till barna på

Angelstad

di dögo af ryska snuvan

å Lunginflammatio

di skall begravas till Sönd

på en söndag

en 26 November 1893

Trolåvades Wendela å Anton Westerdal

den 3 december 1893

lystes det första gången tll

äktenskap

emellan Wendela å Antonius

å önskar vi edder lyka å välgång

Hanna kom

den 9 Februari 1894

begär i lön

9 kronor i månaden

stor lön i dessi svåre tider


Tillbaka


Jozef Saers