Slangord som behöver förklaras i

Berliner Mysterier af August Brass 1845

Del 1:

Räfvar  - dukater

Fria Fadern (Chofsche Tate), en som aldrig kan åtkommas af lagen

Schja  -   äta

Kirat   -   tillagat

Ballovas och brolor  - fläsk och potatis

Delischaderkiraren   - skomakaren

Göklo  -  hund

Rackla   - prata, förråda sig eller andra

Tchavo  - pojke

Byling   - polisbetjänt

Skira     - vakta

Dickat   - sett

Fanten   - skojaren

Tjor       - duktig tjuf

Göjan    - flickan

Betjoranden – den som skall plundras

Lovor    - penningar

Rattnibeddona  nattväktare

Deckaskin  - skyltvakten

Bråka oss   - angifva oss

Mula          - mord

Horta spanare - industririddare

Prepatschare   - kunskapare

I tajsan bållven - i morgon eftermiddag

Han är pialo - han är full

Gammal kej - käring

Hundrafemti rat – hundrafemti thaler

Jag tschissar – jag köper

Droschkahyrvagn  ( s130)

Fickspanare – ficktjuf

 

Del 3:

Kockaro-vexlingen - falsk vexling ( att stjäla när man vexlar )

Honkare - kunskapare

Tjoropa-kinnare - en som köper tjufgods

Brallanspaneri   - fickstöld, ficktjufnad

Blef stillad        - blef häktad

Bräker              - angifver, bekänner

Romaniser       - tjuf, skälm

Kockaro-kram - lögnaktigt prat

Skirade     - vaktade

Mulat        - mördat

Tschuring - knif

Är manatligt - är passande

Rackelpare   - öfverenskommelse, aftal

Schukertmodd - ärlig

Stirpalla  - frånvaro

Sifkirare – förrädare

 

Fler delar har jag inte.

 

 

 

tillbaka
tillbaka