Några stildrag på braktetrar som kan höra till 600-talet.

Nedan uppräknade pressbleck ska genomgående höra till 600-talet (Klein-Pfeuffer 1993) och hennes katalognummer står inom parantes. De från Hines katalog (1997) över engelska relieffibulor står med planschnummer inom parantesen.

Listan inte fullständig.

Huvud med tofs och nedåtböjd underkäke som på IK 445, 447 och 508: München-Engschalking (220).

Huvud med lång tunga som på IK452 och 614: Crailsheim grav Ib5 (41), Oberbergheim (242), Olk grav 13 (254),.

Hoptryckt huvud med ring på varje sida som på IK589: Sutto Hoo skölden och Chessel Down (Pl 13).

Rombiskt huvud som på IK475, 514 och 559: Niederbreisig (232).

Flätverk som utgår från munnen som på IK474: Einsbach grav 10 (67), Obrigheim (249), Netleton (Pl85), Thornborough (Pl86), Berg ( N72).

Stil II djur med hakspets, möjligen på IK133 och 536: Mertloch(207), Niederbreisig (232 och 237), Rübenach grav 220 (278), Steinheim (296) och Gammertingen (386).

Huvuden med diadem behandlas av Klein-Pfeuffer på sid 205ff.

I brakteatseriationen ligger alla utom två (IK589 och 133) i andra hälften med ett genomsnitt på 443 av 506 möjliga.

Litteratur:

J Hines, A New Corpus of Anglo-Saxon Great Square-Headed Broches, London 1997.

M Klein-Pfeuffer, Merowingerzeitliche Fibeln und Anhänge aus Pressblech, marburg 1993.

T Sjövold, The Scandinavian Relief Brooches of the Migration Period. With a Contribution by T Sjövold, Oslo 1993.

Tillbaka

Jozef Saers