Församlingsordning gällande från 21 maj 2009


innehållsförteckning

sid 8 inledning, slutet

sid 9 församlingar

sid 10 medlemskap

sid 11 kyrkoherde, församlingsmöte

sid 12 församlingsmöte, kallelse och genomförande

sid 13 forts.

sid 14 gemensamt för PR och ER

sid 15 forts.

sid 16 pastoralråd

sid 17 forts.

sid 18 ekonomiråd

sid 19 kyrkböcker mm

sid 20 revision

sid 21 överklagande

sid 22 upplösning

sid 23 valordning

sid 24 valnämnd , valbarhet

sid 25 brister

sid 26 förberedelser

sid 27 genomförande

sid 28 rösträkning

sid 29 offentliggörande

sid 30 undantag, ändring

sid 31 övergångsbestämmelser