SANKT JOSEFS FÖRENING

Kommande möte

SANKT JOSEFS FÖRENING

Härmed inbjuder vi till föreningens årliga

s o m m m a r s a m m a n k o m s t

lördagen den 10 augusti 2024

Utflykt till Sigtuna

En av våra äldsta kristna städer

Vi reser tillsammans med Föreningen Concordia Catholica. Det blir mässa i det som är kvar av Viby klosterruin, en charmig samling torp med gärdsgårdar och vasstak ("oskiftad klungby"). Därefter lunch och sedan visning av Mariakyrkan där dominkanklostrets murar är fullt synliga. Fler ruiner och en charmig sommarstad återstår sedan.

Datum och tid: Lördagen den 10 augusti 2024 klockan 9.00 – 17.00.

Plats: Samling vid Katolska Domkyrkan, Folkungatan 46, lite före 9.00.

Kostnad: 175 kr för medlemmar, 250 kr för icke medlemmar. (Medlemmar kan ta med familjemedlemmar och även vänner, bara de är katoliker.)

Anmälan: Senast den 3 augusti till Jozef Saers, tel 0705334232 eller

[email protected]

Betalning (förskott) till Jozefs personkonto 470401-9472.

Märk betalningen med ditt namn!

Välkomna!

Styrelsen

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Sankt Josefs Förening hemsida

...........

Handlingar rörande S:t Josefsföreningens historia
tidigare: Katolska Handtverkareföreningen

Protokoll för år 1879
Protokoll för år 1880
Protokoll för år 1881
Protokoll för år 1882
Protokoll för år 1883
Protokoll för år 1884
Protokoll för år 1885
Stadgar 1885
Revisionsberättelser 1886 till 1906
Protokoll för år 1886
Protokoll för år 1887
Protokoll för år 1888
Protokoll för år 1889
Protokoll för år 1890
Protokoll för år 1891
Protokoll för år 1892
Protokoll för år 1893
Delar av protokoll för år 1894
Delar av protokoll för år 1903
protokoll för år 1904
Delar av protokoll för år 1905
Delar av protokoll för år 1909
Delar av protokoll för år 1910
Delar av protokoll för år 1911
Delar av protokoll för år 1912
Olika allmänna handlingar 1891 - 1921
Styrelsemötesprotokoll 1919 - 1921
Historisk tillbakablick 1919
Historisk tillbakablick 1929
Beskrivning av 60-årsfesten 1939
Minnesblad till 70-årsfirandet 1949
Historisk tillbakablick 1969
Faktapärm till 100-årsfirandet 1979
Historik 1993

Ordföranden presenterar föreningen ( 2011 )

Nuntien Tscherrigs föredrag 20.11.2008

Till Arne Getzmanns minne

Två anföranden till Lucia

Om årsfesten 1957

Stadgar för S:t Josefs Förening

Gamla stadgar från 1932

Sjuk- och Begravningskassans stadgar 1916
Diverse protokoll för sjukkassan 1887 - 1915

Novena och bönemantel kring den helige Josef

Kieslertavlan i GöksboGesällvisa

På vägen, på vägen gesällen vandrar fram

På vägen, så trägen igenom rök och damm

Och när han kommer till en stuga

Bönder stå där i rad och buga

Blott man är en vandrande gesäll

Tidigare program:

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till sammanträde, torsdagen den 16 maj 2024 , kl. 19.30, i Josefssalen, katolska Domkyrkan.

Vi kommer denna kväll presentera en konkret plan för en föreningsresa, tillika pilgrimsresa till

V i l n i u s i L i t a u e n

Det blir också lite information om Litauens historia och vad Vilnius kan erbjuda oss som troende katoliker.

Liten supé. Vänligen meddela om ni kommer genom att svara på denna kallelse, detta för klubbmästarens planering.

Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

Vi påminner också om Corpus Christi, Kristi Kropps och Blods högtid, som firas söndagen den 2 juni. Domkyrkoförsamlingen har sakramentsprocession. Josefsbröderna förväntas då ställa upp med standaret, baldakin- och fanbärare samt medlemmar i den vackra processionen, med tillbedjan, bland annat ute på Medborgarplatsen. Samling vid katolska domkyrkan 9.30 för funktionärer. Heliga Mässan börjar denna dag kl. 10.30.

Medtag gärna blivande medlemmar som gäster men först efter anmälan till ordföranden Stefan Herczfeld, tel. 747 10 32 eller sekreteraren Ulf Silfverling, tel 0708 29 47 22.

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallar härmed sina medlemmar till sammanträde, torsdagen den 18 april 2024, kl. 19.30, i Josefssalen, katolska Domkyrkan.

Vår broder, tillika sekreterare, Ulf Silfverling, berättar om ett unikt projekt för att uppmärksamma omvärlden på:

G o t l a n d -

en öppning mot heligheten

En resa i tiden med gutnisk prägel

Nyheter från vår förening och från övriga världen, åtminstone den katolska.

Liten supé. OBS! Vänligen anmäl dig till supén genom att svara på detta mail!

Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

En fortsatt Välsignad HERRENS PÅSK önskar vi alla medlemmar och vänner!

S t y r e l s e n

Vi påminner även om vår å r s f e s t med festmiddag som i år infaller söndagen den 28 april . Inbjudan med anmälningsanmaning har skickats ut. Medtag gärna blivande medlemmar som gäster men först efter anmälan till ordföranden Stefan Herczfeld, [email protected] eller sekreteraren Ulf Silfverling, [email protected] .

SANKT JOSEFS FÖRENING

har härmed glädjen att inbjuda till vår etthundrafyrtiofjärde

Å R S F E S T

söndagen den 28 april 2024

Söndagsmässa i er församling eller högmässa med festpredikan i domkyrkan kl. 11.00, där vårt standar och närvarande bröder incenseras. Vesper kl. 17.00 i kryptan, därefter tar vi oss gåendes till anrika restaurang Pelikan, Blekingegatan 40.

Middagen kostar för josefsbröder endast 200 kronor (350 kr för icke-medlemmar). Detta erlägges i förskott till sekreteraren, bg 5014-4831 eller Swish 0708294722.. GLÖM EJ ANGE NAMN!

Bindande förhandsanmälan med betalning måste göras senast den 18 april till sekreteraren Ulf Silfverling på epost [email protected]. Ange om du har särskilda önskemål, t.ex. fisk (rödingfilé) istället för kött.

Ta gärna med gäster/blivande medlemmar efter anmälan..

Föreningsmärket bäres, helst putsat!

Varmt välkommen!

S t y r e l s e n

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till vesper i katolska Domkyrkan, kryptan, torsdagen den 21 mars 2024, kl. 19.00, med efterföljande ordinarie årsmöte, kl. 19.30 i Josefssalen.

Å R S M Ö T E

Med dagordning enligt stadgarna § 16 med val av ordförande, kassör, två övriga ledamöter av styrelsen samt revisorer och valkommitté.

Dagordning, bokslut och verksamhetsberättelse samt medlemsmatrikel

utdelas å årsmötet men kan fås på begäran även innan.

Dessutom: Nyheter från vår förening och från övriga världen.

Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

Inga ändringar i stadgarna har skett. I tur att avgå ur styrelsen är herrar Herczfeld, Uller, Saers och Strömberg. Avsägelse föreligger från diakon Conny Strömberg. Omval föreslås för övriga.

Vänligen anmäl om du avser komma, detta med tanke på klubbmästarens planering, till sekr.([email protected])

Föreningen deltar sedvanligt i Palmprocessionen med vårt standar söndagen den 24 mars klockan 10.30. Högmässa följer direkt därpå. Alla medlemmar uppmanas ansluta.

Medtag gärna blivande medlemmar som gäster men först efter anmälan till ordföranden

Stefan Herczfeld, tel. 747 10 32 eller sekreteraren Ulf Silfverling, tel 0708 29 47 22.

Adress: Box 4145, 102 63 Stockholm

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till sammanträde, torsdagen den 15 februari 2024, kl. 19.30, i Josefssalen, katolska Domkyrkan.

Vi har inbjudit ungdomar från SUK/SöderKung att komma och berätta om deras verksamhet och om hur det är att vara

u n g k a t o l i k i S v e r i g e.

Liten supé.

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

(Den 21 mars 2024 har vi årsmöte med val av ordförande, kassör och två övriga ledamöter. Vi påminner om att ärenden till årsmötet bör inkomma till styrelsen för beredning senast den 1 mars. Kommande ordinarie sammanträden: Den 15/2, 21/3, 16/4, 25/5. Årsfest den 21/4.)

Kassören meddelar att årsavgiften 150 kr för år 2024 kan erläggas på plusgirokonto 5 58 55-1 .

Vidare påminns de nya medlemmar som ej betalat medlemsnålen att göra detta. Den kostar 250 kr.

Medtag gärna blivande medlemmar som gäster men först efter anmälan till ordföranden Stefan Herczfeld, tel. 747 10 32 eller sekreteraren Ulf Silfverling, tel 0708-294722

Benkt Stolpe R.I.P.

SANKT JOSEFS FÖRENING

EXTRA

Härmed meddelas att vår käre broder

Benkt Stolpe

avlidit den 22 januari i Herrens År 2024.

Benkt Stolpe var född 1933. Han kom till vår förening 1992, men var redan då en välkänd profil i vår kyrka, i många sammanhang, inte minst som altartjänare. Utbildad till bibliotekarie så ordnade han domkyrkans bibliotek under många år.Han katalogiserade sedan prästseminariets stora bibliotek i Stäket. Senare skötte han även biblioteket i Oscars Minne, där han ofta syntes ordna i hyllorna. Han var med från början i Societas Corporis Christi, som organiserar processionerna i domkyrkoförsamlingen. Benkt var en av de första lekmännen att vara med i Opus Deis vänkrets, från 1984. Man såg och hörde honom ofta i domkyrkans körer.Utöver detta har han varit aktiv i bönegrupper, bland annat i den karismatiska rörelsen, och han var en trogen vän till Josefssystrarna i Nacka. Han har även bidragit med ett antal översättningar från franska för Katolsk Observatör, han var med i redaktionen.

Till föreningens och många andras stora glädje kunde han hyllas på sin 90-årsdag i vårt klubbrum förra året, vilket han var mycket glad för.

Låt oss be för vår broder Benkt, att han får skåda det eviga ljuset. Må han vila i frid.

Styrelsen gm sekr.

Begravning 12.2. kl 15.00 i Domkyrkan.

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till sammanträde, torsdagen den 18 januari 2024, kl. 19.30, i Josefssalen, katolska Domkyrkan.

Vi inleder dock året med en Tacksägelsegudstjänst med sakramental välsignelse i Domkyrkan (i kryptan) klockan 19.00.

Vår sedvana är att vi i januari uppmärksammar, och firar, våra jubilarer.

I matrikeln har vi funnit följande jubilarer :

50 år den 11/11: CONNY STRÖMBERG

60 år den 30/8: ASSAD JAHJAH

65 år den 27/12: CONNY ÅRLIND

70 år den 29/7: PATRICIO PALACIOS

70 år den 3/10: ULF SILFVERLING

75 år den 24/9: ANDERS ARBORELIUS

80 ÅR DEN 15/3: CECIL DE ROZARIO

90 år den 28/2: KLAS MAGNI

90 ÅR DEN 25/6: JORGE URBINA

91 år den 11/2: BENKT STOLPE

92 år den 19/11: ERDMANN VON FREEDEN

93 år den 24/12: BENGT HAGBERG

97 år den 3/5: HENRIK AMBERG

JA MÅ DE LEVA! AD MULTOS ANNOS!

OBSERVERA!

OM DU SAKNAS OVAN TROTS ATT DU HAR JÄMN FÖDELSEDAG (50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 OCH VARJE ÅR DÄRÖVER) SÅ TVEKA INTE ATT KONTAKTA SEKRETERAREN!

0708-29 47 22 ([email protected] )

Vänligen föranmäl ditt deltagande senast den 15 januari genom att skicka ett email till klubbmästare Joax ([email protected]) , så kan han beräkna lite bättre hur mycket som skall förberedas och dukas fram för er!

S t y r e l s e n

I december 2023 beslutades efter förfrågan till medlemmarna att den nya årsavgiften skall vara 150 kr för år 2024. Denna kan erläggas på plusgirokonto 5 58 55-1 . Vg ange ditt namn i meddelanderutan .

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade sina medlemmar till månadssammanträde, torsdagen den 14 december 2023 kl. 19.00(OBS!) i Josefssalen vid domkyrkan, Folkungagatan 46 C.

Denna kväll, då vi även ihågkommer S:t Johannes av Korset, präst och kyrkolärare († 1591), heliga Mässan t.ex. i domkyrkan kl. 17.00, besöker oss traditionellt

S a n k t a L u c i a

med litet följe

Föreningen bjuder på något ätbart och värmande i vintermörkret. Vänligen anmäl Din närvaro så vi kan beräkna hur mycket som ska införskaffas, lämpligen med ett mail till klubbmästaren Joax på [email protected] senast den 11 december!

Föreningsmärket bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

Medtag gärna blivande medlemmar som gäster men först efter anmälan till ordföranden Stefan Herczfeld, [email protected] eller sekreteraren Ulf Silfverling, [email protected] .

Adress: Box 4145, 102 63 Stockholm

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till sammanträde, torsdagen den 16 november 2023 kl 19.30, i Josefsalen och klubbrummet. Mats Nilsson, numera pensionär, berättar om

E n p o l i s m a n s v i t t n e s b ö r d

- resan till den katolska tron och kyrkan

Nyheter från vår förening och från övriga världen.

Liten supé, som bör förhandsanmälas till klubbmästaren på mail [email protected]

Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

Nästa sammanträde är torsdagen den 14 december. Fråga angående årsavgiften 2024. Medtag gärna blivande medlemmar som gäster men först efter anmälan till ordföranden Stefan Herczfeld, tel. 747 10 32 eller sekreteraren Ulf Silfverling, tel 0708-29 47 22

SANKT JOSEFS FÖRENING

Nyhetsbrev nummer 47, den 29 oktober 2023 A.D.

Onsdagen den 1 november firades ALLA HELGONS DAG vilket är en påbjuden katolsk helgdag.

Torsdagen den 2 november firas ALLA SJÄLARS DAG.

Lördagen den 4 november samlas alla som har släkt och vänner och de som vill be för våra avlidna å Skogskyrkogårdens katolska avdelning . Procession och välsignelse av gravarna.

Söndagen den 5 november samlas vi å Norra kyrkogårdens katolska kvarter kl. 14.00 för procession och bön vid vår grundares msgr Kiesler grav och alla våra ordföranden och medlemmar med grav å kyrkogården.

Som vi meddelat tidigare har vår käre broder och f. styrelsemedlem, diakon Erik Kennet Pålsson, kallats till Vår Herre den 17 oktober. Begravningsmässa sker onsdagen den 8 november kl. 15.00 i Katolska domkyrkan. Mottagning efteråt.

Kommande sammanträdesdagar: Torsdagen den 16 november, torsdagen den 14 december. Program kommer att anges i separata kallelser.

After Work: tisdagen den 14 november och tisdagen den 12 december, från c:a kl. 15.30, klubbrummet.

Den 2-3 december kl. 10.00-16.00 är det Domkyrkoförsamlingens traditionella adventsbasar. Här finns det mycket att fynda, inte minst katolska föremål såsom rosenkransar, kors, ikoner mm. Och böcker. Man träffar också andra katoliker här från när och fjärran. All behållning går till ett katolskt utbildningsprojekt i Papua-Nya Guinea.

Sekr.

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till ordinarie månadssammanträde, torsdagen den 19 oktober 2023 kl 19.30, i Josefsalen och klubbrummet.

Vår broder Anders Sved berättar om

D a g H a m m a r s k j ö l d

- en statsman och hans tro.

Lite om hur hans tro påverkade hans livsgärning.

Nyheter från vår förening och från övriga världen.

Liten supé. Föranmäl gärna din ankomst till [email protected] , bara för att underlätta för klubbmästarens bestyr.

Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till höstens första sammanträde, torsdagen den 21 september 2023 kl 19.30, i Josefsalen och klubbrummet.

A l l m ä n t s a m k v ä m

Vi rapporterar om sommarutflykten för de som inte var med. Vidare om kommande program mm. Nyheter från vår förening och från övriga världen.

Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

Kassören meddelar att årsavgiften 120 kr (60 kr som frivillig avgift för de pensionärer som erlagt tre tidigare årsavgifter) för år 2023 - och varför inte för kommande år - ännu kan erläggas på plusgirokonto 5 58 55-1 . Medtag gärna blivande medlemmar som gäster men först efter anmälan till sekreteraren Ulf Silfverling, tel 0708-29 47 22.

Följande sammanträdesdagar gäller för 2023: 21 september, 19 oktober, 16 november och 14 december.

Dessutom har vi det lite informella Afrer Work, den 12 september, 10 oktober, 14 november och 12 december. Klubbrummet från ungefär 15.30.

Sekr.

SANKT JOSEFS FÖRENING

Härmed inbjuder vi till föreningens årliga

s o m m m a r s a m m a n k o m s t

lördagen den 5 augusti 2023

Utflykt till Vårfruberga och Strängnäs

Vi reser detta år tillsammans med vår ärevördiga

systerförening Concordia Catholica.

Samling utanför katolska domkyrkan kl. 8.45.

Avfärd med buss mot Vårfruberga klosterruin vid Mälaren.

Där firas Heliga Mässan.

Lunch i Strängnäs.

Visning av domkyrkan i Strängnäs på domkyrkoberget.

Guide kommer förevisa altarskåpet med mera.

Kaffepaus.

Hemkomst runt c:a 17.00

Kostnad: 100 kr för medlemmar, 200 kr för icke medlemmar. (Medlemmar kan ta med familjemedlemmar och även vänner, bara de är katoliker.)

Vänligen anmäl dig senast den 26 juli till Jozef Saers,

tel 0705334232 eller [email protected] .

Betalning (förskott) till Jozefs personkonto 470401-9472. Märk betalningen med ditt namn!

Hjärtligt välkommen!

S t y r e l s e n

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallar härmed sina medlemmar till sammanträde, torsdagen den 25 maj 2023, kl. 19.30, i Josefssalen, katolska Domkyrkan. Vi har ännu vissa oklarheter i det fastställda programmet pga oförutsebara händelser, så det blir en överraskning:

Vår broder Ian Koehl gör en

Rapsodi inför firandet 24 juni 2023 av Stockholms

och Sveriges befrielse 500 år

Vänligen anmäl ert deltagande till klubbmästaren Joax på [email protected] , så han kan beräkna hur mycket mat han ska ordna!

Vår broder tillika processionsanvarige, Curt Sundström, meddelar att tiderna å Kristi Lekamens och Blods högtid (Corpus Christi), söndagen den 11 juni är följande

"Samling i Mariasalen för funktionärer (som jag kontaktat,

ev. nya kan kontakta mig på [email protected]) kl. 09.00,

Mässan börjar kl. 10.00 och processionen går efter mässan c:a kl. 11.00 ."

Följande datum gäller tills vidare:

25 maj OBS 2023

Månadssammanträde

11 juni 2023

Kristi Lekamens och Blods högtid, procession med standaret och baldakinen, hl Mässan börjar kl. 10.00

Sekr.

Detta meddelande har skickats ut till de medlemmar och vänner till föreningen som har mailadress. Om Ni i fortsättningen inte vill ha Nyhetsbrevet, v.g. sänd ett svarsmail utan text.

S A N K T J O S E F S F Ö R E N I N G ¦ Grundad 1879 ¦ mail: [email protected] ¦ Post: Box 4225 SE-102 63 Stockholm Sweden ¦ Plusgiro: 5 58 55 - 1

SANKT JOSEFS FÖRENING

hade härmed glädjen att inbjuda till vår etthundrafyrtiotredje

Å R S F E S T

söndagen den 7 maj 2023

Högmässa med festpredikant i domkyrkan kl. 11.00, där vårt standar och närvarande bröder incenseras. Vesper kl. 17.00 i kryptan, därefter samlas vi i klubbrummet för att sedan taga plats i Josefssalen, där bordet står dukat. Pris endast 200 kronor (300 kr för icke-medlemmar) erlägges på plats!

Bindande förhandsanmälan måste göras senast den 2 maj till Gebhard Eisenlauer på epost [email protected] eller telefon 073 101 92 08.

Föreningsmärket bäres, helst putsat!

Varmt välkommen!

S t y r e l s e

25 maj Månadssammanträde

11 juni 2023 Kristi Lekamens och Blods högtid, procession med standaret och baldakin

After Work i klubbrummet från 15.30, följande tisdagar:

Tisdagen den 11 april 2023

Tisdagen den 9 maj 2023

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till sammanträde, torsdagen den 20 april 2023, kl. 19.30, i Josefssalen, katolska Domkyrkan.

Då vi fått t r e s e n a å t e r b u d, så är programmet ännu öppet. Men något blir det.

Nyheter från vår förening och från övriga världen, åtminstone katolska.

Liten supé. OBS! Vänligen anmäl dig till supén genom att svara på detta mail!

Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

En Välsignad HERRENS PÅSK önskar vi alla medlemmar och vänner!

S t y r e l s e n

Vi påminner även om vår å r s f e s t med festmiddag som infaller söndagen den 7 maj . Inbjudan med anmälningsanmaning skickas senare. Vi är inte riktigt klara ännu med var den kommer att vara. Kostnaden är subventionerad. 200 kr för en tre rätters middag.

Medtag gärna blivande medlemmar som gäster men först efter anmälan till ordföranden Stefan Herczfeld, tel. 747 10 32 eller sekreteraren Ulf Silfverling, tel 0708-29 47 22.

SANKT JOSEFS FÖRENING

På årsmötet den 16 mars omvaldes styrelse, revisorer och valkommitté. Vi tog upp tre nya medlemmar: Richard Wessman, Dennis Ullström och Carlo Taccola .

Mars månad är traditionellt tillägnad Sankt Josef, vår skyddpatron alltsedan grundandet. Den 20 mars är en kyrklig högtidsdag helt tillägnad vår skyddspatron. Novenor finns på denna länk .

Den 20 mars är även dödsdag för vår tidigare preses och välgörare, msgr Johannes F. Koch, som bland annat såg till att vi fick disponera ett eget klubbrum i domkyrkoförsamlingens lokaler. Om hans liv och gärning, se denna länk .

Den 25 mars firar vi Herrens bebådelse - Jungfru Marie bebådelsedag, högtid.

Den 2 april är det Palmsöndag och vi deltar i domkyrkans procession med vårt standar. Till detta behövs tre bröder. Detta är inledningen av den Stilla veckan som vi Josefsbröder traditionellt brukar förbereda oss för med fasta och bikt i våra respektive församlingar.

Den 4 april deltar några josefsbröder i det hedersamma uppdraget att fördela de heliga oljorna till församlingarna, detta efter Oljevigningsmässan kl. 11.00.

Följande datum gäller tills vidare. Program kommer att anges i separata kallelser:

Program

2 april Palmsöndag, procession med standaret

20 april Månadssammanträde

7 maj Årsfest

Helige Josef, bed för oss!

Sekr.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Detta meddelande har skickats ut till de medlemmar och vänner till föreningen som har mailadress.

S A N K T J O S E F S F Ö R E N I N G ¦ Grundad 1879 ¦ mail: [email protected] ¦ Post: Box 4225 SE-102 63 Stockhol

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till vesper i katolska Domkyrkan,

kryptan, torsdagen den 16 mars 2023, kl. 19.00, med efterföljande

ordinarie årsmöte, kl. 19.30 i Josefssalen.

ÅRSMÖTE

Med dagordning enligt stadgarna § 16 med val av ordförande,

sekreterare, två övriga ledamöter av styrelsen samt revisorer och

valkommitté.

Bokslut och verksamhetsberättelse samt medlemsmatrikel

utdelas å årsmötet men kan fås på begäran även innan.

Dessutom: Nyheter från vår förening och från övriga

världen.Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

I tur att avgå ur styrelsen är herrar Herczfeld, Silfverling,

Suhard och Eisenlauer. Inga avsägelser föreligger. Omval

föreslås för övriga.

Vänligen anmäl om du avser komma, detta med tanke på

klubbmästarens planering, till sekr.([email protected])

Föreningen deltar sedvanligt i Palmprocessionen med vårt standar

den 2 april klockan 10.30. Högmässa följer direkt därpå. Alla

medlemmar uppmanas ansluta.

Nya medlemmar och eventuellt andra som ej betalat att årsavgiften

om 120 kr kan erläggas på pluskonto 5 58 55-1

Medtag gärna blivande medlemmar som gäster men först efter

anmälan till ordföranden

Stefan Herczfeld, tel. 747 10 32 eller sekreteraren Ulf Silfverling,

tel 0708 29 47 22.

Adress: Box 4145, 102 63 Stockholm

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till sammanträde, torsdagen den 16 februari 2023, kl. 19.30, i Josefssalen, katolska Domkyrkan.

Vår broder Henrik Einarsson berättar med andledning av ett 100-årsjubileum om Apostoliske vikarien, sedemera Biskopen av Stockholm

J o h a n n e s E r i k M ü l l e r

och hans gärningar. (När biskop Müller kom till Sverige i april 1923 fanns det fem katolska församlingar i landet, och elva präster.)

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

(Den 16 mars har vi årsmöte med val av ordförande, sekreterare och två övriga ledamöter. Vi påminner om att ärenden till årsmötet bör inkomma till styrelsen för beredning senast den 1 mars. Kommande ordinarie sammanträden: Den 16/3, 20/4, 25/5. Årsfest den 7/5.)

Kassören meddelar att årsavgiften 120 kr (60 kr som frivillig avgift för de pensionärer som erlagt tre tidigare årsavgifter) för år 2023 kan erläggas på plusgirokonto 5 58 55-1 . Vidare påminns de nya medlemmar som ej betalat medlemsnålen att göra detta. Den kostar 250 kr.

Medtag gärna blivande medlemmar som gäster men först efter anmälan till ordföranden Stefan Herczfeld, tel. 747 10 32 eller sekreteraren Ulf Silfverling, tel 0708-294722

SANKT JOSEFS FÖRENING

19.1

Jubilarerna firas

kallar härmed sina medlemmar till sammanträde, torsdagen den 19 januari 2023, kl. 19.30, i Josefssalen, katolska Domkyrkan.

Vi inleder dock året med en Tacksägelsegudstjänst med sakramental välsignelse i Domkyrkan (i kryptan) klockan 19.00.

Vår sedvana är att vi i januari uppmärksammar, och firar, våra jubilarer.

50 år den 25/6: MAGNUS WETTERBERG

50 år den 5/5: DAVID MODIN

65 år den 2/11: ROGER ULLER

65 år den 31/1: GEORG STÜBBEN

70 år den 14/10: MATS WALTRÉ

70 år den 22/8: TORVALD JANSSON

75 år den 25/12: ADAM WESOLOWSKY

75 år den 21/3: JOHAN SCHELL

90 år den 11/2: BENKT STOLPE

91 år den 19/11: ERDMANN VON FREEDEN

92 år den 24/12: BENGT HAGBERG

96 år den 3/5: HENRIK AMBERG

JA MÅ DE LEVA! AD MULTOS ANNOS!

Vänligen anmäl Din närvaro så vi kan beräkna hur mycket som ska införskaffas, lämpligen med ett mail till klubbmästaren Joax på [email protected] senast den 18 januari!

Medlemsavgift för år 2023 är 120:- och insätts på plusgirokonto 5 58 55 -1

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallar sina medlemmar till månadssammanträde, torsdagen den 8 december 2022 kl. 18.30 (OBS!) i Josefssalen vid domkyrkan, Folkungagatan 46 C.

Denna kväll, då vi även firar JUNGFRU MARIAS UTKORELSE OCH FULLKOMLIGA RENHET, MARIA IMMACULATA (heliga Mässan i domkyrkan kl. 17.00) besöker oss traditionellt

S a n k t a L u c i a

med litet följe

Föreningen bjuder på något ätbart och värmande i vintermörkret. Vänligen anmäl Din närvaro så vi kan beräkna hur mycket som ska införskaffas, lämpligen med ett mail till klubbmästaren Joax på [email protected] senast den 2 december!

Föreningsmärket bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

Under novembersammanträdet beslutades att årsavgiften för år 2023 fastställs till 120 kr (60 kr som frivillig avgift för de pensionärer som erlagt tre tidigare årsavgifter) . Det rekommenderas att den betalas redan nu, så behöver kassören ej besvära oss mer under året. Pluskonto 5 58 55-1. Vänligen ange om det handlar om årsavgift eller gåva. Vidare påminns de nya medlemmar som ej betalat medlemsnålen att göra detta. Den kostar 250 kr.

Medtag gärna blivande medlemmar som gäster men först efter anmälan till ordföranden Stefan Herczfeld, [email protected] eller sekreteraren Ulf Silfverling, [email protected] .

Adress: Box 4145, 102 63 Stockholm

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallar härmed sina medlemmar till sammanträde, torsdagen den 17 november 2022 kl 19.30, i Josefsalen och klubbrummet. Bröderna Erik och Henrik Nilsson berättar med bilder om en färd

p å c y k e l f r å n A m s t e r d a m t i l l R o m

Nyheter från vår förening och från övriga världen.

Liten supé, som måste förhandsanmälas till klubbmästaren på mail [email protected]

Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

Nästa sammanträde är torsdagen den 8 december. Fråga angående årsavgiften 2023. Medtag gärna blivande medlemmar som gäster men först efter anmälan till ordföranden Stefan Herczfeld, tel. 747 10 32 eller sekreteraren Ulf Silfverling, tel 0708-29 47 22

SANKT JOSEFS FÖRENING

Nyhetsbrev nummer 39, den 31 oktober 2022 A.D.

Tisdagen den 1 november firas ALLA HELGONS DAG vilket är en påbjuden katolsk helgdag.

Onsdagen den 2 november firas ALLA SJÄLARS DAG.

Denna dag finns det även en konsert i Katolska domkyrkan kl. 19.00 då bland annat Faurés requiem framförs av våra körer och professionell orkester. Se bilaga!

Lördagen den 5 november samlas alla som har släkt och vänner å Skogskyrkogårdens katolska avdelning. OBS! Tiden har flyttats till kl. 14.00, ej 15.00, som angavs i tidigare utskick

Söndagen den 6 november samlas vi å Norra kyrkogårdens katolska kvarter kl. 14.00 för procession och bön vid vår grundares msgr Kiesler grav och alla våra ordföranden och medlemmar med grav å kyrkogården.

Datum för kommande sammanträden har efterfrågats. Följande datum gäller tills vidare. Program kommer att anges i separata kallelser:

Program 11 november 2022

Funktionärsmiddag 17 november 2022

Erik och Henrik Nilsson om en cykelfärd till Rom

8 december 2022 Lucia med kör

19 januari 2023 Jubilarerna firs

16 februari 2023

16 mars 2023 Årsmöte

20 april 2023

30 april 2023 Årsfest

18 maj 2023

After Work i klubbrummet från 15.30, följande tisdagar:

Tisdagen den 8 november 2022

Tisdagen den 13 december 2022

Tisdagen den 10 januari 2023

Tisdagen den 14 februari 2023

Tisdagen den 14 mars 2023

Tisdagen den 11 april 2023

Tisdagen den 9 maj 2023

Sekr.

15.9

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till höstens första sammanträde, torsdagen den 15 september 2022 kl 19.30, i Josefsalen och klubbrummet.

A l l m ä n t s a m k v ä m

Vi rapporterar om sommarutflykten för de som inte var med. Vidare om kommande program mm. Nyheter från vår förening och från övriga världen.

Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

Kassören meddelar att årsavgiften 120 kr (60 kr som frivillig avgift för de pensionärer som erlagt tre tidigare årsavgifter) för år 2022 - och varför inte för kommande år - ännu kan erläggas på plusgirokonto 5 58 55-1 . Vidare påminns de nya medlemmar som ej betalat medlemsnålen att göra detta. Den kostar 250 kr. Medtag gärna blivande medlemmar som gäster men först efter anmälan till sekreteraren Ulf Silfverling, tel 0708-29 47 22.

Fredagen den 23 september inbjuder vi alla medlemmar till att vara med i traditionell Oktoberfest å Restaurang Lilla Hasselbacken på Kgl Djurgården. Detta från kl. 17.30. Det serveras Knusprige Schweinhaxe mit Saurkraut mm. Kan bli underhållning också. Öva upp era sångröster! Anmälan senast den 19 september.

Vi kommer i september återuppta våra informella AW-träffar, den andra tisdagen i månaden. Från ung. 16.30 så finns medlemmar i klubbrummet för inre arbete med bokföring, arkiv mm, men även utbyte av tankar, böcker och erfarenheter. Det handllar inte om sena kvällar, hl Mässan finns 17.00, och före 19.00 är vi på väg hem igen.

20.10

6.11 Allhelgona

17.11

15.12 Lucia

SANKT JOSEFS FÖRENING

Härmed inbjöd vi till föreningens årliga

s o m m m a r s a m m a n k o m s t lördagen den 6 augusti 2022

Samling utanför Katolska domkyrkan kl. 9.45. Heliga Mässan med fdr P-A Feltenheim i kryptan. Avfärd med bil mot Waxholm. Eventuellt ett kort besök i Östra Ryds kyrka där det bl.a. finns en altartavla av världskände Anton van Dycke och en medeltida Birgittastaty även. Sedan mot Waxholm och vacker överfart medelst färja förbi Waxholms fästning ("Kastellet)" till Rindö . I det högintressanta fd regemenstområdet guidar Roger Uller bland de gamla anläggningarna och Ulf Silfverling visar en nyrest runsten och berättar lite om kustjägarna. Ej långa promenader! Därefter lunch invid Waxholms bryggeri med möjlighet pröva deras öl och även köpa lokalproducerad ost. Avfärd mot Värmdö med färja över det legedariska Oxdjupet med liten avstickare upp till Fredriksborgs fästning , inte minst för utsikten. På den vackra vägen mot Gustavsberg passerar vi Värmdö medeltidskyrka , fd Sankt Olofs kyrka, "Skärgårdens katedral", med rikligt med helgonbilder. (Kyrkorna med reservation att de öppnas för oss.) Hemkomst runt kl 16.00.

Vi behöver veta vilka som kan ställa upp med bil! För bordsreservation är förhandsanmälan nödvändig.

Vänligen anmäl dig senast den 2 augusti genom svara på detta mail och inbetala 50 kr å bankgiro 5014-4831 alt Swish 0708294722 Hjärtligt välkommen!

S t y r e l s e n

Vi håller styvt på social distansering gällande våra fysiska kroppar och socialt närmande för övrigt.

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till sammanträde, torsdagen den 19 maj 2022, kl. 19.30, i Josefssalen, katolska Domkyrkan. Vår broder Mats Waltré berättar om en

p i l g r i m s v a n d r i n g

– Via de la Plata – den längsta leden och kanske aposteln Jakobs egen väg till Santiago de Compostela. Bilder och upplevelser från hösten 2021.

Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

Medtag gärna blivande medlemmar som gäster men först efter anmälan till ordföranden Stefan Herczfeld, tel. 747 10 32 eller sekreteraren Ulf Silfverling, tel 0708 29 47 22.

SANKT JOSEFS FÖRENING

inbjöd Dig härmed att vara med i vår traditionella

Å R S F E S T

som går av stapeln

SÖNDAGEN DEN 8 MAJ 2022

Högmässa med festpredikan i domkyrkan kl. 11.00. Samling utanför Brunnsgränd 4 i Gamla Stan kl. 16.30 för Heliga Mässan å Johannes Paulus II:s pastoralscenter. Därefter förflyttar vi oss till Kgl Djurgården för middag. Ta gärna med gäster/blivande medlemmar (män och katoliker).

Föreningsmärket bäres, helst putsat!

Hjärtligt välkommen!

S t y r e l s e n

OBS ! VIKTIGT Anmäl dig (BINDANDE!) senast onsdagen den 4 maj till Gebhard Eisenlauer ( [email protected]) tel 073-101 92 08 OBS! Betalning kan ske kontant på plats eller genom Swish till klubbmästaren, 200 kr för medlemmar, 300 kr för gäster/ej medlemmar. I detta pris ingår tre rätters middag.

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till sammanträde, torsdagen den 21 april 2022, kl. 19.30, i Josefssalen, katolska Domkyrkan.

Vår broder, tillika vice ordförande Jozef Saers, delar med sig av sina kunskaper:

R u n s t e n a r . s o m . b e r ä t t a r

o m . f r o m m a. v i k i n g a r

Nyheter från vår förening och från övriga världen, åtminstone katolska.

Liten supé. OBS! Vänligen anmäl dig till supén genom att svara på detta mail!

Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

En Välsignad HERRENS PÅSK önskar vi alla medlemmar och vänner!

S t y r e l s e n

SANKT JOSEFS FÖRENING

Nyhetsbrev nummer 34, den 18 mars 2022 A.D.

Årsmötet den 17 mars avlöpte smidigt. Omedelbart efter detta konstituerade sig den nya styrelsen på följande sätt:

Ordförande för ett år: Stefan Herczfeld

Vice ordförande: Jozef Saers

Kassör: Roger Uller

Vice kassör. Philippe Suhard

Sekreterare: Ulf Silfverling

Vice sekreterare. Conny Strömberg

Klubbmästare: Gebhard Eisenlauer

Som andlig rådgivare har biskopen tidigare utsett fader P-A Feltenheim

Valberedning: Henrik Einarsson (sammankallande), Jan-Ola Axelsson, Hans Hodder

Revisorer: Lars Nilsson, David Modin, Mikael Pålsson (suppleant)

Styrelsen påminde om att det behövs medhjälpare till påskfirandet: Bärare av fanan och processionsfunktionärer i Palmsöndagens procession den 10 april, baldakinbärare, fanbärare och processionsfunktionärer på Kristi Lekamens dag den 19 juni. Kontakta Curt Sundström på 08-437 511 96 eller [email protected]

Tage Tallqvist meddelar: Varje torsdag kl. 12.00-14.00 har vi möjlighet spela boule i Prins Bertils Boulehall på vackra Djurgården, vid säsong även på utebanor nära Linnégatan. Kontakta Tage Tallqvist på 070-6531853.

Till sist påminner vi om att imorgon lördagen den 19 mars firas vår skyddspatron, den helige Josef . Heliga Mässan firas i domkyrkan kl. 11.00

Då kan vi även be för vår ärade preses och välgörare msgr Johannes Koch, som kallades till Herren den 20 mars 2006.

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till vesper i katolska Domkyrkan, kryptan, torsdagen den 17 mars 2022, kl. 19.00, med efterföljande ordinarie årsmöte, kl. 19.30 i Josefssalen.

ÅRSMÖTE

Med dagordning enligt stadgarna § 16 med val av ordförande, kassör, två övriga ledamöter av styrelsen samt revisorer och valkommitté.

Bokslut och verksamhetsberättelse samt medlemsmatrikel

utdelas å årsmötet men kan fås på begäran även innan.

Dessutom: Nyheter från vår förening och från övriga världen.Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

Vi återgår nu till ordinarie ordning, efter den extraordinära, då vi hade tvenne årsmöten å samma dag i september. Inga ändringar i stadgarna har skett. I tur att avgå ur styrelsen är herrar Herczfeld, Pålsson, Uller och Saers. Avsägelse föreligger från diakon Kennet Pålsson. Omval föreslås för övriga.

Vänligen anmäl om du avser komma, detta med tanke på klubbmästarens planering, till sekr.([email protected])

Föreningen deltar sedvanligt i Palmprocessionen med vårt standar den 10 april klockan 10.30. Högmässa följer direkt därpå. Alla medlemmar uppmanas ansluta.

Nya medlemmar och eventuellt andra som ej betalat att årsavgiften om 120 kr kan erläggas på pluskonto 5 58 55-1

Medtag gärna blivande medlemmar som gäster men först efter anmälan till ordföranden

Stefan Herczfeld, tel. 747 10 32 eller sekreteraren Ulf Silfverling, tel 0708 29 47 22.

Adress: Box 4145, 102 63 Stockholm

SANKT JOSEFS FÖRENING

Nyhetsbrev nummer 33, den 3 mars 2022 A.D.

Josefsföreningen har överlevt tvenne världskrig och ett flertal epidemier och pandemier. Vi fortsätter alltså som vanligt att samla våra medlemmar under olika former. Som meddelats vid senaste månadssammanträdet så finns det önskemål om man kunde träffas i vårt fina klubbrum för en liten "after work", detta den andra tisdagen i månaden. Obs! Gäller även pensionärer, som också behöver träffa andra ibland.

Tanken är att vi kan få en stund för att utbyta boktips, diskutera världshändelser, kanske jobba med protokoll och föreningsfrågor mm. Och be förstås. Utan varje formalitet.

Det kommer fungera lite som "öppet hus". Jag kommer dock vara där från kl. 15.30 på tisdag och öppna klubbrummet, samt se till det blir låst också när alla gått.. Heliga Mässan firas i domkyrkan kl. 17.00. Vi stannar till runt 18.30. Det serveras ingen förtäring, både pga fastan och att köket är låst. Välkomna!

Varje torsdag kl. 12.00-14.00 har vi möjlighet spela boule i Prins Bertils Boulehall på vackra Djurgården. Kontakta Tage Tallqvist på 070-6531853.

Så har vi alltså¨årsmöte enligt sedvanlig ordning, den 17 mars, vilket torde vara det 143:e.

Styrelsen gm sekr.

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till sammanträde, torsdagen den 17 februari 2022, kl. 19.30, i Josefssalen, katolska Domkyrkan.

Vår broder Ulf Ekman berättar om

Min väg till evangeliet och i dess tjänst

Dessutom: Nyheter från vår förening och från övriga världen. Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

(Den 17 mars har vi årsmöte med val av ordförande, kassör och två övriga ledamöter. Vi påminner om att ärenden till årsmötet bör inkomma till styrelsen för beredning senast den 1 mars. Föreningen träffas den tredje torsdagen i månaden, med undantag för juni, juli, augusti, och de gånger sammanträdet kommer för nära årsfesten tredje söndagen efter påsk, och jul.)

Kassören meddelar att årsavgiften 120 kr (60 kr som frivillig avgift för de pensionärer som erlagt tre tidigare årsavgifter) för år 2022 kan erläggas på plusgirokonto 5 58 55-1 . Vidare påminns de nya medlemmar som ej betalat medlemsnålen att göra detta. Den kostar 250 kr.

Medtag gärna blivande medlemmar som gäster men först efter anmälan till ordföranden Stefan Herczfeld, tel. 747 10 32 eller sekretereraren Ulf Silfverling, tel 0708-294722

17.3 årsmöte

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till sammanträde, torsdagen den 20 januari 2022, kl. 19.30, i Josefssalen, katolska Domkyrkan.

Vi inleder dock året med en Tacksägelsegudstjänst med sakramental välsignelse i Domkyrkan (i kryptan) klockan 19.00.

Vår sedvana är att vi i januari uppmärksammar, och firar, våra jubilarer. Tyvärr var det inte möjligt att genomföra detta 2021, så vi tar med det årets jubilarer i år också.

I matrikeln har vi funnit följande jubilarer. Vi börjar således med 2021:

50 år den 21/4 GRZEGORZ JANSKI

50 år den 20/12 MIKAEL DELLMING

60 år 2.4 Tony Saers

60 år den 12/5 JAN NOVIK

60 år den 8/8 STEFAN HERCZFELD

60 år den 7/10 MATS FRISK

60 år den 2/12 JAN MASLOWSKI

65 år den 26/5 PATRIZIO JACONELLI

70 år den 9/1 JERZY DYKTUS

70 år den 26/5 MARIAN JANCARZ

70 år den 25/6 INGVAR FOGELQVIST

70 år den 12/9 LARS NILSSON

75 år den 30/5 ANDRE WALIGORA

75 år den 1.4 JOZEF SAERS

80 år den 12/7 LESZEK SZKURLAT

80 år den 26/10 FRANK TULEJA

90 år den 24/12 BENGT HAGBERG

94 år den 3/5 HENRIK AMBERG

2022:

60 år den 26/5: PATRICIO JACONELLI

60 år den 10/8: BJÖRN GÖRANSSON

65 år den 1/10: MANUEL PIZARRO

70 år den 3/3: GUIDO CARINCI

70 år den 8/9: JAN SKOGQVIST

80 år den 2/2: JAMES BLOM

80 år den 13/7: RICHARD WATHEN

85 år den 24/9: PER WALLIN

85 år den 25/12: JAN-ERIK WALTER

90 år den 19/11: ERDMANN VON FREEDEN

91 år den 24/12: BENGT HAGBERG

95 år den 3/5: HENRIK AMBERG

JA MÅ DE LEVA! AD MULTOS ANNOS!

OBSERVERA!

OM DU SAKNAS OVAN TROTS ATT DU HAR JÄMN FÖDELSEDAG (50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 91...100) SÅ TVEKA INTE ATT KONTAKTA SEKRETERAREN!

0708-29 47 22 ([email protected] )

De nya restriktioner som införts av regeringen f.o.m. den 12 januari 2022, gäller ej privata sammankomster. Vi håller dock styvt på social distansering gällande vår lekamliga närvaro och socialt närmande för övrigt.

OBS! På grund av rådande pandemi och osäkerhet hur många medlemmar och gäster som kommer, så vill klubbmästaren veta om du avser komma. Vänligen föranmäl ditt deltagande senast den 18 januari genom att skicka ett email till klubbmästare Gebhard ([email protected]) , så kan han beräkna lite bättre hur mycket räkor mm som skall förberedas och dukas fram!

Vi påminner även om att Tage Tallqvist gärna ser att medlemmar ansluter till vår Bouleaktivitet, torsdagar 12.00 i Prins Bertils fina Boulehall på Djurgården.Vi har ett erbjudande att vi bildar ett eget lag. Det är enkelt och roligt att spela. Tage svara gärna på frågor tel 070-653 18 53.

S t y r e l s e n

I november beslutades efter förfrågan till medlemmarna att den nya årsavgiften skall vara 120 kr för år 2022. Denna kan erläggas på plusgirokonto 5 58 55-1 . .

SANKT JOSEFS FÖRENING

Nyhetsbrev nummer 31, den 6 januari 2022 A.D.

Idag firar vi Epifania eller Herrens uppenbarelses högtid. Besök din församlings hemsida för mässtider.

Bröderna inbjuds att spela Boule i Prins Bertils Boule-hall. Vi inleder idag på Trettondagen den 6 januari kl. 12.00 -14.00

vilket är möjligt om man går i den heliga Mässan kl. 8.00 i S. Eugenia, eller kl. 17.00 i Domkyrkan, eller 18.00 i S.Eugenia.

Man behöver inte kunna spelet - det är enkelt och Tage Tallqvist instruerar.

Det finns P-platser invid hallen (gratis).

Kommunalt tar man spårvagn nr 7 från T-centralen eller Kungsträdgården eller Nybroplan till hållplatsen Bellmansro. Hallen ligger invid Rosendals trädgård.

Tage svarar gärna på frågor, tel 070-653 18 53

Nästa sammanträde blir torsdagen den 20 januari. Då kommer vi fira våra jubilarer för år 2021 och 2022. Kallelse kommer senare.

Årsavgiften 120 kr kan betalas på Plusgiro: 5 58 55 - 1. Var god ange avsändarens namn!

Till slut önskar vi er alla en fortsatt fin jultid och ett Gott Nytt År 2022.

Styrelsen

Medtag gärna blivande medlemmar som gäster men först efter anmälan till ordföranden Stefan Herczfeld, tel. 747 10 32 eller sekretereraren Ulf Silfverling, tel 0708 2947 22

Adress: Box 4145, 102 63 Stockholm

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade sina medlemmar till månadssammanträde, torsdagen den 9 december 2021 kl. 19.00 (OBS!) i Josefssalen vid domkyrkan, Folkungagatan46 C.

Denna kväll besöker oss traditionellt

S a n k t a L u c i a

med litet följe

Föreningen bjuder på kaffe, lussekatter, pepparkakor och något värmande i vintermörkret.

Föreningsmärket bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

OBS! Jungfru Marie utkorelse och fullkomliga renhet (Immaculatadagen) firas i år på onsdagen den 8 december Högmässa i katolska domkyrkan kl. 17.00.

Under novembersammanträdet beslutades att årsavgiften för år 2022 fastställs till 120 kr (60 kr som frivillig avgift för de pensionärer som erlagt tre tidigare årsavgifter) . Det rekommenderas att den betalas redan nu, så behöver kassören ej besvära oss mer under året. Pluskonto 5 58 55-1. Vänligen ange om det handlar om årsavgift eller gåva. Vidare påminns de nya medlemmar som ej betalat medlemsnålen att göra detta. Den kostar 250

SANKT JOSEFS FÖRENING

Härmed inbjöd vi till novemberträff, torsdagen den 18 november 2021 kl. 19.00.

Vi samlas i kryptan för en kort andakt . Sedan promenerar vi till en supé.

OBS Anmälan till supén är obligatorisk, anmäl till Gebhard Eisenlauer ([email protected])

tel 073 1019208, senast måndag kl. 15.00!

Vi beklagar den sena inbjudan, beroende på bl.a. tekniska problem.

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

Medtag gärna blivande medlemmar som gäster men först efter anmälan till ordföranden Stefan Herczfeld, tel. 070 544 73 20 eller sekreteraren Ulf Silfverling, tel 0708 29 47 22. Fråga föreligger från styrelsen angående årsavgiften för år 2022.

Josef Hinterschuster

* 12 mars 1927

† 23 oktober 2021

Härmed meddelar vi att vår käre broder och ålderman i föreningen, Josef Hinterschuster, avled i Herren den 23 oktober 2021. Josef var inte bara äldst i föreningen, kanske han även var den som varit medlem längst tid. Hans liv är ett äventyr, han flydde under kriget med livsfara från sin hemtrakt i nuvarande Slovakien till Österrike. Han kom till slut till Sverige och träffade här sin fru Hildegard. Han var en gedigen hantverkare, murare och byggnadsarbetare. Han var föreningen mycket trogen genom åren och bidrog alltid med ett leende och gott humör. Vi anbefaller att hela föreningen ber för hans själ och att han får skåda det eviga ljuset. Må han vila i frid.

Begravningen sker tisdagen den 16 november kl. 11.00 i Helige Josefs kapell å Katolska kyrkogården i Solna. Begravningsbyrån meddelar att familjen gärna ser att Josefsbröder fungerar som kistbärare.

Sekr.

SANKT JOSEFS FÖRENING

haDE glädjen att härmed kalla sina medlemmar till ordinarie månadssammnträde, torsdagen den 21 oktober 2021 kl 19.30, i Josefsalen och klubbrummet.

Efter sedvanliga protokollaria kommer vi släppa fram vår nyblivne medlem Anders Haapasaari som kommer överaska oss om

Vad som kan gömmas i norr

- en historia med många historiska förgreningar

Vidare erbjuder föreningen att medlemmar kan inköpa den förnämliga boken från Veritas förlag: Den helige Josefs år. Den har kostat 275 kr, nu kan medlemmar få den för blott 80 kr. Vänligen anmäl ditt intresse för detta till [email protected] !

I november månad kanske vi kommer vara på lokal å central plats, med dukad middag. Men med program som vanligt. Redan nu vill vi ha in intresseanmälningar för detta evenemang.

Nyheter från vår förening och från övriga världen.

Liten supé, som du måste föranmäla dig till ([email protected]) för klubbmästare Gebhardts planering.

Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

Medtag gärna blivande medlemmar som gäster men först efter anmälan till ordföranden Stefan Herczfeld, tel. 747 10 32 eller sekreteraren Ulf Silfverling, tel 0708 29 47 22. Vi påminner om Alla Helgons dag den 1 november, men vi samlas söndagen den 7 november kl. 14.00 då vi traditionsenligt tänder ljus och ber vid vår grundares msgr Rudolf Kiesler, grav. Katolska kyrkogården i Solna. Den traditionella andakten på Skogskyrkogården med välsignelse av gravarna och bön för de avlidna hålls lördagen den 6 november kl. 15.00

SANKT JOSEFS FÖRENING

Nyhetsbrev nummer 29, den 20 oktober 2021 A.D.

I september gjordes något fulllständigt unikt i Josefsföreningens historia: Tvenne årsmöten avverkades under samma sammanträde - och detta i september. Men det finns tillika historiska skäl till detta; från och med februari 2020 till september 2021 var möjligheterna i stort sett stängda för sammanträden å lokal, detta beroende på den pandemi som härjade vårt land - med åtföljande restriktioner från myndigheter och även vår värdförsamling.

Vi avser nu återuppta den sammanträdesordning som alla är vana vid: Den tredje torsdagen i månaden, med undantag av december ("Lucia") som brukar vara den andra torsdagen i december, och sommarmånaderna juni, juli och augusti. En och annan gång kan även maj månadssammanträde inställas, då beroende på att årsfesten ligger nära.

Ett meddelande från vår broder Jan Öqvist har nått oss, att vår ålderman Josef "Sepp" Hinterschuster (94 år) är på sjukhus, mycket svag. Sekreteraren hade möjlighet växla några ord med hans hustru Hilda denna kväll och överraskande nog även Josef själv. Vi anbefaller att bröderna ber för honom under denna svåra tid, när hälsan sviktar, och inte minst för hans kära hustru som tar hand om honom och även hans familj.

Vi ber även om förbön för vår käre broder och styrelsemedlem Philippe Suhard och särskilt för hans hustru Pauline och deras andre son, som kom till världen för en vecka sedan bara. Den lille kräver omfattande sjukvård efter operationer. Han är livskraftig men kommer få leva ett tag med vissa medicinska komplikationer. Låt oss be för hela familjen Suhard!

Program för torsdagens sammanträde är redan utskickat. Vi hälsar då särskilt våra nya medlemmar välkomna och även de som kanske besökt oss någon gång, men ännu inte är medlemmar. Det finns många skäl att vara med i föreningen; det är kravlöst, man kan träffa andra katolska män, det finns inga grupperingar kring vare sig ålder, bakgrund, yrke, etnicitet, politik eller ens fromhet. Vi är alla katolska män, helt enkelt. Och vår historia från grundandet 1879 är en strålande del av Sveriges, Stockholms och Södermalms katolska historia.

Sekr.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Detta meddelande har skickats ut till de medlemmar och vänner till föreningen som har mailadress. Om Ni i fortsättningen inte vill ha Nyhetsbrevet, v.g. sänd ett svarsmail utan text.

S A N K T J O S E F S F Ö R E N I N G ¦ Grundad 1879 ¦ mail: [email protected] ¦ Post: Box 4225 SE-102 63 Stockholm Sweden ¦ Plusgiro: 5 58 55 - 1

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till sammanträde torsdagen den 16 september kl. 19.30 i Josefsalen med klubbrummet.

På grund av den sedan våren 2020 pågående CORONA-pandemin bordlades nästan alla sammanträden, även alltså årsmötena. Vi kommer nu dock hålla Å R S M Ö T E N för 2019 samt 2020 med dagordning enligt stadgarna § 16 med val av ordförande, och övriga ledamöter av styrelsen samt revisorer och valkommitté. Bokslut och verksamhetsberättelser samt medlemsmatrikel utdelas å årsmötena men kan fås på begäran även innan.

Dessutom: Nyheter från vår förening och från övriga världen. Liten supé. OBS! På grund av rådande pandemi och osäkerhet hur många medlemmar och gäster som kommer, så vill klubbmästaren veta om du avser komma. Vänligen föranmäl ditt deltagande senast den 10 september genom att svara på detta utskick eller ringa till sekreteraren, så kan han beräkna lite bättre hur mycket sedvanlig supé som skall förberedas och dukas fram! Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna! S t y r e l s e n

Vi avser ha sammanträden under hösten som vanligt om inga nya direktiv kommer. Vi håller styvt på social distansering gällande våra fysiska kroppar och socialt närmande för övrigt. Nya medlemmar och eventuellt andra som ej betalat att årsavgiften om 120 kr kan erläggas på pluskonto 5 58 55-1

Medtag gärna blivande medlemmar som gäster men först efter anmälan till ordföranden Stefan Herczfeld, tel. 747 10 32 eller sekreteraren Ulf Silfverling, tel 0708 29 47 22. Adress: Box 4145, 102 63 Stockholm möten:

SANKT JOSEFS FÖRENING

Härmed inbjöd vi till föreningens årliga

s o m m m a r s a m m a n k o m s t

lördagen den 14 augusti 2021

Samling utanför Sankt Josefs kapell å Katolska begravningsplatsen i Solna kl. 11. 30

Heliga Mässan med fdr P-A Feltenheim i kapellet.

Sedan en lugn och hälsobefrämjande promenad genom den vackra Hagaparken till Koppartälten.

Därefter lunch som föreningen subventionerar.

För beräkning av maten är förhandsanmälan nödvändig.

Vänligen anmäl dig senast den 11 augusti genom svara på detta mail och inbetala 50 kr å bankgiro 5014-4831 alt Swish 0708294722

Buss 515 från Odenplan till Linvävartorpet kl. 11.10

Buss 515 från Solna station till Linvävartorpet kl. 11.20.

Hjärtligt välkommen!

S t y r e l s e n

Vi håller styvt på social distansering gällande våra fysiska kroppar och socialt närmande för övrigt.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Nyhetsbrev nummer 28, den 11 juni 2021 A.D.

Som tidigare meddelats så har styrelsen haft sammanträde för att förbereda för ett försenat årsmöte i september. Vi diskuterade då även en sommarsammankomst den 14 augusti i Hagaparken med avslutning å katolska kyrkogården. Vi återkommer under sommaren om detta mera konkret.

Vi avser ha sammanträde som vanligt tredje torsdagen i september. Detta kommer då bli årsmöte för år 2019 samt 2020, vilka båda bordlades på grund av pandemin.

Er ärade sekreterare var åter i amerikansk TV (EWTN) i programmet "Catholic Sphere" och denna gång fick jag tillfälle att presentera vår ärevördiga förening - med gruppfoton och allt - i anknytning till hur man följer upp de sakrament som ger oss en katolsk prägling, vad som än sedan händer i våra liv. Det visade sig finnas ett stort intresse för vårt koncept, som redan vår käre grundare msgr Kiesler så insiktsfullt skapade för 143 år sedan: Att inget är så effektivt för att erbjuda en livlina till tron och Kyrkan, som en enkel och kravlös samvaro män emellan! Detta nämns här bara för medlemmarna som en erinran om vår identitet och funktion - vår "föreningssjäl"! Se efter 20 minuter, då handlar det om vår förening (otextat än så länge):

https://players.brightcove.net/1675170007001/UF6FVlvjN_default/index.html?videoId=6262761247001

Vi får nu hoppas vi kan köra igång föreningen i höst, och även få in flera nya medlemmar. Det finns unga män som inget hellre vill än få träffa likasinnade, - åtminstone i tron - och under enkla, men trivsamma förhållanden. Och inte minst alla andra, som kanske blivit isolerade från både släkt och vänner under denna fasansfulla tid av "social distansering".

Sekr.

Detta meddelande har skickats ut till de medlemmar och vänner till föreningen som har mailadress. Om Ni i fortsättningen inte vill ha Nyhetsbrevet, v.g. sänd ett svarsmail utan text.

S A N K T J O S E F S F Ö R E N I N G ¦ Grundad 1879 ¦ mail: [email protected] ¦ Post: Box 4225 SE-102 63 Stockholm Sweden ¦ Plusgiro: 5 58 55 - 1

SANKT JOSEFS FÖRENING

Resurrexit sicut dixit

Vi ville härmed önska alla våra medlemmar och vänner en

v ä l s i g n a d p å s k t i d

Vi ser med stor tillförsikt fram emot att vi snart kan samlas igen och förenas i samma enkla och innerliga anda som alltid har kännetecknat vår ärevördiga och livskraftiga förening. Låt oss vända oss till vår skyddspatron, helige Josef, och be om nåd och hjälp att överkomma denna svåra tid. Låt oss inte nedslås och bli upppgivna av isolering, alla regler och negativa nyheter! Låt oss be för varandra.

En Välsignad HERRENS PÅSK önskar vi alla medlemmar och vänner!

S t y r e l s e n

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

SANKT JOSEFS FÖRENING

19.3

firade vi Sankt Josef, vår och hela Kyrkans skyddspatron.

Det är sannerligen tider att vända sig till helige Josef, om vilken

påve Franciskus sade i sitt installationstal för sju år

sedan: "Han ska vara den som vårdar och tar om hand, beskyddaren.

Beskyddare av vem? Av Maria och Jesus, men detta beskydd utsträcks

därefter till att omfatta kyrkan, så som den helige Johannes Paulus II

visade: ”På samma sätt som den helige Josef kärleksfullt tog hand om Maria

och i glädje ägnade sig åt att uppfostra Jesus Kristus, på samma sätt

vakar han över och beskyddar Kristi mystiska kropp, kyrkan, vars exempel

och modell är jungfru Maria.” (Redemptoris Custos, 1)."

Vår

biskop om helige Josef: https://www.katolskakyrkan.se/.../sankt-josef-var...

Se

även Novena till den helige Josefs mantel och beskydd sammanställd av vår

v. ordförande Jozef Saers: http://jozef.saers.com/Novena.htm

S t y r e l s e n

SANKT JOSEFS FÖRENING

Käre broder!

Detta år, då påven på ett särskilt sätt uppmanar oss att vända oss till vår helige skyddspatron Josef, vill vi be honom om den styrka, och den tillförsikt, som vi behöver för att komma igenom rådande svårigheter på ett sätt som stärker oss, och gör oss till trovärdiga vittnen för vår kyrka - Kristi kropp.

Vi måste emellertid tyvärr åter konstatera att våra möjligheter att träffas är begränsade, vilket särskilt smärtar oss som en gemenskap i kyrkan.

Sannolikt kommer vi inte heller i år att kunna genomföra ett årsmöte i stadgeenlig tid, men vi kommer att arrangera det så snart möjligheter föreligger.

Vi hoppas i alla fall den fastetid som vi nu inleder skall leda oss att bättre se det ljus som väntar oss alla vid påsk, och i våra liv därefter.

Ordf.

Några lästips i fastetiden tillägnade vår skyddspatron:

Sankt Josef i Fatimamiraklet

Påve Franciskus installationspredikan på Josefsdagen 2013

Novena och bönemantel till beskydd under Helige Josef

Be med den helige Josef

En Välsignad Fastetid önskar vi alla medlemmar och vänner!

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

S A N K T J O S E F S F Ö R E N I N G ¦ Grundad 1879 ¦ mail: [email protected] ¦ Post: Box 4225 SE-102 63 Stockholm Sweden ¦ Plusgiro: 5 58 55 - 1

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

OBSERVERA!

OM DU SAKNAS OVAN TROTS ATT DU HAR JÄMN FÖDELSEDAG (50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 91...100) SÅ TVEKA INTE ATT KONTAKTA SEKRETERAREN!

0708-29 47 22 ([email protected] )

S t y r e l s e n

I november beslutades efter förfrågan till medlemmarna att den nya årsavgiften skall vara 120 kr för år 2021. Denna kan erläggas på plusgirokonto 5 58 55-1

SANKT JOSEFS FÖRENING

Vi önskar en riktigt god fortsättning på det nya året!

Som vi alla är smärtsamt medvetna om fortsätter virus att sprida sig i vårt land, och det har knappast gått någon förbi att vi fortfarande har sådana begränsningar i mötesfriheten att vi inte kan samlas på det sätt som vi genom snart halvtannat århundrade har vant oss vid.

Vår sedvana är att vi i januari uppmärksammar, och firar, våra jubilarer. Tyvärr är det inte möjligt att genomföra just nu, så vi hoppas att kunna ta upp det senare under våren. Vad som för närvarande är möjligt är att be vår andlige vägledare att fira mässan, och frambära offret, för oss och för våra familjer. Och att vi alla ber för våra bröder!

I matrikeln har vi funnit följande jubilarer:

50 år den 21/4 GRZEGORZ JANSKI

50 år den 20/12 MIKAEL DELLMING

60 år den 12/5 JAN NOVIK

60 år den 8/8 STEFAN HERCZFELD

60 år den 7/10 MATS FRISK

60 år den 2/12 JAN MASLOWSKI

65 år den 26/5 PATRIZIO JACONELLI

70 år den 9/1 JERZY DYKTUS

70 år den 26/5 MARIAN JANCARZ

70 år den 25/6 INGVAR FOGELQVIST

70 år den 12/9 LARS NILSSON

75 år den 30/5 ANDRE WALIGORA

80 år den 12/7 LESZEK SZKURLAT

80 år den 26/10 FRANK TULEJA

90 år den 24/12 BENGT HAGBERG

93 år den 10/3 SVEN GULLMAN

94 år den 3/5 HENRIK AMBERG

95 år den 12/3 JOSEF HINTERSCHUSTER

JA MÅ DE LEVA! AD MULTOS ANNOS!

SANKT JOSEFS FÖRENING

Ärade JUBILAR!

Med anledning av att Du fyller jämnt så vill Sankt Josefsföreningen härmed

visa att vi tänker på

Dig. Vår andlige ledare fader Marian kommer att läsa Heliga Mässan för alla jubilarer som tacksägelse för livet och den tid Gud har givit och ger oss alla!

JA, MÅ DU LEVA!

Stockholm den 21 januari i Herrens År 2021

S t y r e l s e n

SANKT JOSEFS FÖRENING

Vi ser tillbaks på ett år, då vi inte kunnat träffas på det sätt, och i den utsträckning som vi varit vana vid. Det ger oss kanske ett särskilt skäl att vara tacksamma för varandra, för kyrkan och för vår tro. När vi nu bereder oss för Julen, då vi firar att Gud blev människa och kom till oss, blev en av oss, på det sätt som ingen hade kunnat ana eller förstå, saknar vi kanske mer än annars gemenskapen kring altaret, där han i varje mässa kommer till oss i en skepnad så oansenlig att den endast kan ses med trons ögon.

Vi längtar efter att åter kunna möte vår Herre i sakramenten, liksom vi även längtar efter att kunna träffa varandra i vår gemenskap. Förhoppningsvis kommer det inte att dröja alltför långt in på nästa år innan vi kan återuppta våra vanor och seder, och då vi också får uppmärksamma att vår påve, Fransiskus, har proklamerat 2021 som Sankt Josefs år. Den helige Josef är inte enbart vår förenings skyddshelgon, utan även arbetets och kyrkans särskilda skyddspatron - han är Jesu fosterfar och beskyddare, samtidigt som vi är lemmar i Kristi kropp.

En Välsignad Jul och ett

Gott Nytt År 2021

tillönskas alla medlemmar och vänner!

Styrelsen

.............................

Höstens program inställda.

Årsmöte nästa år.


SANKT JOSEFS FÖRENING

Härmed meddelades att

ö p p e t h u s

i vårt klubbrum torsdagen den 19 november 2020

är inställt på grund av rådande pandemi.

Vår ordförande skickar följande meddelande:

Medlemsavgift för år 2020.

På grund av rådande situation avseende spridning av virus, och våra myndigheters förhållningsföreskrifter i anledning härav, är vi förhindrade att hålla ett ordinarie sammanträde även i november.

Det innebär att vi måste fatta beslut om medlemsavgiften för år 2021 på ett annorlunda sätt. Styrelsens förslag är att avgiften skall bibehållas oförändrad, dvs 120:- per år (det samlade beloppet av 10:- per månad), med en begäran om ett bidrag motsvarande en halv årsavgift för de pensionärer som erlagt minst tre årsavgifter, och sålunda är befriade från den ordinarie avgiften.

Om någon önskar inge ett annat förslag skall detta inkomma till sekreteraren ([email protected]) senast den 18 november för omedelbart kungörande inom föreningen, och omröstning via telefon eller internet skall avslutas senast den 1 december. Om inget annat förslag inkommer må styrelsens förslag anses ha vunnit acceptans i föreningen.

Hälsningar

Stefan

SANKT JOSEFS FÖRENING

Påminnindes om Alla helgons dag

som firas traditionellt den 1 november, alltså nu på söndag på

Katolska kyrkogården i Solna kl 14.00

Samling vid vår Grundares msgr Rudolf Kiesler , grav efter andakten vid stora korset. Vi ber för honom och alla våra avlidna bröder. Vi erinrar också om möjligheten för den generösa avlat som påven Fraciskus har tillkännagivit, vilket befriar både oss och våra avlidna vänner från de timliga, obehagliga följderna av våra synder.

Efteråt kanske det finns någon förtäring vid "gröna villan". Vi iakttar fysisk distansering, dock ej social!

Sekr.

SANKT JOSEFS FÖRENING

Härmed meddelades att vi har

ö p p e t h u s

i vårt klubbrum torsdagen den 19 november 2020

från och med kl. 19.00

Vi vill även med denna inbjudan visa att vi avser levandehålla vår fina mer än under 140 år trogna katolska gemenskap, både fysiskt och "virtuellt".

Det kommer inte vara något officiellt program heller denna gång. De som vill komma är välkomna, under de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten givit oss.

Vi kommer ha det så ännu en tid, men planering finns för program framöver!

För beräkning av eventuell förtäring är förhandsanmälan önskvärd. Vänligen svara på detta mail om du tänker komma, så vet Gebhardt lite mer! Inget är nämligen "normalt" i denna tid!

Hjärtligt välkommen!

S t y r e l s e n

Vi påminner om Alla Helgons dag söndagen den 1 november, då vi samlas kl. 14.00 och traditionsenligt tänder ljus och ber vid vår grundares msgr Rudolf Kiesler, grav. Katolska kyrkogården i Solna. Den traditionella andakten på Skogskyrkogården med välsignelse av gravarna och bön för de avlidna hålls lördagen den 31 oktober kl. 15.00.

Påven Franciskus har i år med andledning av Coronapandemin beslutat utöka den speciella nåd som bara han kan utdela, den fullständiga avlaten (befrielse från följderna av förlåtliga synder) för de avlidnas själar, till att gälla alla som besöker en kyrkogård någon dag under hela november månad, eller "andligt" gör besöket om man är förhindrad att gå ut. För att erhålla avlaten för de avlidna, som normalt ges på Alla själars dag eller intilliggande söndag, gäller att man någon dag i november besöker en kyrka, och ber Fader vår, Trosbekännelsen och någon bön för de döda, samt ber bönen i den helige Faderns intention. I båda fallen gäller att man gått till bikt, och tagit emot den heliga Kommunionen.

SANKT JOSEFS FÖRENING

Härmed meddelas att vi har

ö p p e t h u s

i vårt klubbrum torsdagen den 15 oktober 2020

SANKT JOSEFS FÖRENING

Härmed kallades till föreningens årliga

s o m m m a r s a m m a n k o m s t

söndagen den 9 augusti 2020

Samling utanför Sankt Josefs kapell å Katolska begravningsplatsen i Solna kl. 12. 00

Program: Hl Mässan i det nyrenoverade kapellet, förevisning av detsamma av vår broder Jan-Ola Axelsson. Besök å gravarna för några av våra legendariska medlemmar. Därefter samkväm med grill vid "villan".

För beräkning av maten är förhandsanmälan nödvändig. Vänligen svara på detta mail före den 1 augusti.

Hjärtligt välkomna!

SANKT JOSEFS FÖRENING

Med hänsyn till pågående pandemi och risk för smittspridning, kan föreningen inte ha månadssammankomst nu på torsdag den 16 april 2020, som planerat. Vi ber att få återkomma om majsammanträdet och årsfesten.

En fortsatt Välsignad Påsktid önskar vi alla våra medlemmar och vänner!

S t y r e l s e n

Med anledning av riskerna för oss bröder som ät lite äldre eller har dålig hälsa, att få sjukdomen COVID-19 så erbjuder föreningen hjälp med att handla, enklare ärenden som hämta paket mm. Tveka inte höra av dig om du behöver hjälp!

Styrelsen

19.3

SANKT JOSEFS FÖRENING

Härmed har vi smärtan att meddela att morgondagens årsmöte (som skulle vara det 140:e i ordningen) dessvärre fått ställas på framtiden.

Sammankomsten imorgon

torsdagen den 19 mars 2020

är således

INSTÄLLD

Staden och landet är drabbade av en pandemi, med sjukdomen COVID19. Vi kan inte riskera att några av våra medlemmar kan bli sjuka efter att ha rest till och deltagit i vårt årsmöte. Vi påminner dock om att det imorgon är festdagen för vår Skyddspatron, den Helige Josef. Man kan med fördel be hans Novena

Med nuvarande lagstiftning kan det heller inte bli tal om palmprocession å Palmsöndagen. Vi avvaktar vidare besked angående gudstjänster och mässtillfällen under Stilla veckan och Påsk.

Styrelsen

SANKT JOSEFS FÖRENING

Ärade medlemmar! Det tog emot att ställa in! Stefan och jag, även Gebhardt, var - till så sent som idag! - helt inne på att köra årsmötet under devisen: "Krig, svält eller sede vacante - Josefsföreningen ställer inte in!"

Men efter olika överväganden så kom vi fram till att det vore ett än värre scenario om vi blir (ö)kända för att ha orsakat virusspridning och i värsta fall sjukdom och död bland våra medlemmar eller deras släktingar och vänner.

Det som fick mig helt övertygad var denna genomgång: Här finns en del viktiga fakta, som talr för att seniorerna idag bör ta det lugnt med sammankomster. Och Josefsföreningen är full av seniorer.

Men framförallt ska vi bruka vår verktygslåda av böner, inte minst Rosenkransen, gå till kyrkan, be inför Det Allraheligaste, bikta och delta i Hl. Eukaristin!

Vi är dock några som kommer att träffas efter hl Mässan för S. Josef, i klubbis.

/Ulf

----------------------------------------

årsmöte

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallar härmed sina medlemmar till vesper i katolska Domkyrkan, kryptan, torsdagen den 19 mars 2020, kl. 19.00, med efterföljande ordinarie årsmöte, kl. 19.30 i Josefssalen. Vi erinrar även om att detta är festdagen för vår skyddspatron, Helige Josef, Marie kyske brudgum och Jesu fosterfar. Det finns Heliga Mässan kl 17.00 i domkyrkan.

ÅRSMÖTE

Med dagordning enligt stadgarna § 16 med val av ordförande, kassör, två övriga ledamöter av styrelsen samt revisorer och valkommitté.

Bokslut och verksamhetsberättelse samt medlemsmatrikel

utdelas å årsmötet men kan fås på begäran även innan.

Dessutom: Nyheter från vår förening och från övriga världen.Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

I tur att avgå ur styrelsen är herrar Herczfeld, Pålsson, Uller och Saers. Inga avsägelser föreligger.

SANKT JOSEFS FÖRENING

Inför årsmötet

Styrelsen idag:

Stefan Herczfeld, ordf.

Jozef Saers, v. ordf.

Roger Uller, kassör

Philippe Suhard, v. kassör

Ulf Silfverling, sekr.

Kenneth Pålsson, v. sekr.

Revisionen:

Lars Nilsson, revisor

John Mossop, revisor

David Modin, revisors suppleant

Valberedningen:

Jan-Ola Axelsson, sammankallande

Jorge Urbina

Hans Hodder

I tur att avgå ur styrelsen är herrar Herczfeld, Pålsson, Uller och Saers. Inga avsägelser föreligger.

16.4

20.2

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till sammanträde, torsdagen den 20 februari 2020, kl. 19.30, i Josefssalen, katolska Domkyrkan.

Vår broder, diakon Conny Strömberg berättar om

Min krokiga väg till Herrens tjänst

Dessutom: Nyheter från vår förening och från övriga världen. Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

(Den 19 mars har vi årsmöte med val av ordförande, sekreterare och två övriga ledamöter. Vi påminner om att ärenden till årsmötet bör inkomma till styrelsen för beredning senast den 27 februari. Föreningen träffas den tredje torsdagen i månaden, med undantag för juni, juli, augusti, och de gånger sammanträdet kommer för nära årsfesten tredje söndagen efter påsk, och december, då den brukar vara den andra torsdagen.)

Kassören meddelar att årsavgiften 120 kr (60 kr som frivillig avgift för de pensionärer som erlagt tre tidigare årsavgifter) för år 2020 kan erläggas på plusgirokonto 5 58 55-1 . Vidare påminns de nya medlemmar som ej betalat medlemsnålen att göra detta. Den kostar 250 kr.

Medtag gärna blivande medlemmar som gäster men först efter anmälan till ordföranden Stefan Herczfeld, tel. 747 10 32 eller sekreteraren Ulf Silfverling, tel 0708-204722.

16.1

jubilarer firades

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallar härmed sina medlemmar till sammanträde, torsdagen den 16 januari 2020, kl. 19.30, i Josefssalen, katolska Domkyrkan.

Vi inleder dock året med en Tacksägelsegudstjänst med sakramental välsignelse i Domkyrkan (i kryptan) klockan 19.00. Därefter hyllar vi våra jubilarer under år 2020, med räkor och klassiska tillbehör.

I matrikeln har vi funnit följande jubilarer:

50 år MAGNUS FROSTENSSON

60 år ANDERS SVED

60 år STEN CEDERGREN

60 år EMMANUEL TOPPO

60 år HANS HODDER

60 år PASCAL RENEE

65 år ANDRZEJ MLYNARCZYK

65 år CARSTEN MALMBERG

65 år LARS DEGEN

65 år HANS FLODIN

70 år THOMAS NORDLÖF

70 år CARLO CARINCI

70 år TAGE TALLQVIST

75 år JEAN-MARC KREBS

75 år GEBHARD EISENLAUER

80 år GLENN HAEGERSTAM

92 år SVEN GULLMAN

93 år HENRIK AMBERG

93 år JOSEF HINTERSCHUSTER

97 år BELA KASVAI SIMON

JA MÅ DE LEVA! AD MULTOS ANNOS!

OBSERVERA!

OM DU SAKNAS OVAN TROTS ATT DU HAR JÄMN FÖDELSEDAG (50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 91...100) SÅ TVEKA INTE ATT KONTAKTA SEKRETERAREN!

0708-29 47 22 ([email protected] )

Dessutom: Nyheter från vår förening och från övriga världen.

Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

Kommande sammanträden är torsdagen den 20 februari och torsdagen den 19 mars (årsmöte) . Kassören meddelar att årsavgiften 120 kr för år 2020 kan erläggas på plusgirokonto 5 58 55-1 . Vidare påminns de nya medlemmar som ej betalat medlemsnålen att göra detta. Den kostar 250 kr.

Medtag gärna blivande medlemmar som gäster men först efter anmälan till ordföranden Stefan Herczfeld, tel. 747 10 32 eller sekretereraren Ulf Silfverling, tel 0708-29 47 22

12.12

Lucia

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade sina medlemmar till månadssammanträde, torsdagen den 12 december 2019 kl. 19.00 (OBS!) i Josefssalen vid domkyrkan, Folkungagatan46 C.

Denna kväll besökte oss traditionellt

S a n k t a L u c i a

med litet följe

Föreningen bjuder på kaffe, lussekatter, pepparkakor och något värmande i vintermörkret.

Föreningsmärket bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

OBS! Jungfru Marie utkorelse och fullkomliga renhet (Immaculatadagen) firas i år på måndagen den 9 december, då den 8 december infaller å en söndag. Högmässa i katolska domkyrkan kl. 17.00 med kardinal Anders Arborelius.

Under novembersammanträdet beslutades att årsavgiften för år 2020 fastställs till 120 kr (60 kr som frivillig avgift för de pensionärer som erlagt tre tidigare årsavgifter) . Det rekommenderas att den betalas redan nu, så behöver kassören ej besvära oss mer under året. Pluskonto 5 58 55-1. Vänligen ange om det handlar om årsavgift eller gåva. Vidare påminns de nya medlemmar som ej betalat medlemsnålen att göra detta. Den kostar 250 kr.

Medtag gärna blivande medlemmar som gäster men först efter anmälan till ordföranden Stefan Herczfeld, tel. 747 10 32 eller sekretereraren Ulf Silfverling, tel 0708 2947 22

Adress: Box 4145, 102 63 Stockholm

21.11

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till sammanträde, torsdagen den 21 november 2019 kl 19.30, i Josefsalen och klubbrummet. Vår käre broder, fader Per-Anders Feltenheim berättar om hur det är att som skånsk präst göra katolsk

m i s s i on i V ä s t e r b o t t e n

och Lappland. Ljusbilder!

Nyheter från vår förening och från övriga världen.

Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

Fråga angående årsavgiften 2020. Medtag gärna blivande medlemmar som gäster men först efter anmälan till ordföranden Stefan Herczfeld, tel. 747 10 32 eller sekreteraren Ulf Silfverling, tel 0708-29 47 22

17.10

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till sammanträde, torsdagen den 17 oktober 2019 kl 19.30, i Josefsalen och klubbrummet.

Vi kommer få¨ett kärt återbesök av docent Lars Melin, som kåserar över ämnet

S t i l, s t i l i s t i k

o c h a n n a t s t i l i g t

Lars Melin är språkforskare och författare. Han har skrivit en mängd böcker och läromedel. Hans senaste bok, Stil. Språkets svårfångade signaler, kom nyligen ut på förlaget Morfem. Se hans hemsida å http://www.larsmelin.se/

Nyheter från vår förening och från övriga världen.

Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

Vi påminner om Alla Helgons dag den 1 november, men vi samlas söndagen den 3 november kl. 14.00 då vi traditionsenligt tänder ljus och ber vid vår grundares msgr Rudolf Kiesler, grav. Katolska kyrkogården i Solna. Den traditionella andakten på Skogskyrkogården med välsignelse av gravarna och bön för de avlidna hålls lördagen den 2 november kl. 15.00.

Medtag gärna blivande medlemmar som gäster men först efter anmälan till ordföranden Stefan Herczfeld, tel. 747 10 32 eller sekreteraren Ulf Silfverling, tel 0708 29 47 22

19.9

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till höstens första sammanträde, torsdagen den 19 september 2019 kl 19.30, i Josefsalen och klubbrummet.

A l l m ä n t s a m k v ä m

Vidare om sommarens händelser och kommande program mm. Nyheter från vår förening och från övriga världen.

Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

PS Sen kallelse på grund av datorhaveri - mailadresserna är från januari 2019 DS.

3.8

SANKT JOSEFS FÖRENING

Härmed kallades till föreningens årliga

s o m m m a r s a m m a n k o m s t

lördagen den 3 augusti 2019

Mål: Mariefred!

Den lilla staden grundades på 1370-talet med en borg som Bo Jonsson Grip lät uppföra. Men namnet är katolskt: 1494 grundade kartusianerna klostret Pax Mariae , detta tack vare Strängnäsbiskopen Kurt Rogge och Sten Sture d.ä. Klostret fick omedelbart mark att odla av adeln, och det andliga livet blomstrade i trakten. Men redan 1526 lät Gustav Vasa stänga klostret; munkarna, som avgjort sig för att leva och dö i klostret, fördrevs, och mark och byggnader konfiskerades. Klostret revs.

Om vädret tillåter kommer vi fira heliga Mässan i Kärnbo kyrkoruin. Detta är den tidigaste kyrkan i Mariefred, grundad på 1100-talet.

Vi kommer åka dit med tåg, dels moderna och dels med ångtåg som är äldre än 100 år . Hem reser vi med ärevördiga äkta ångfartyget s/s Mariefred . Detta fartyg har gått i samma trafikled sedan 1903, med några få avbrott (brand mm). Hon eldas ännu med kol och det är samma maskin som för 116 år sedan. Färden innebär en kultur.- och naturupplevelse, maskinen gör sig knappast hörd med det låga varvtalet, så man kan sitta ostört på däck. Middagen kommer intas i matsalen.

Tidtabell:

Från Flemingsberg 10.59 (Senaste pendeltåg avgår 10.20 från T-centralen)

Frän Läggesta nedre med ångtåg: 11.41

Heliga Mässan direkt efter ankomst.

Sedan fri tid.

Lunch/matsäck intages medelst pick-nick eller å restaurang.

Återfärd med s/s Mariefred kl. 16.30.

Middag intages å ångbåten, ingår.

Ankomst Stockholm, stadshuskajen kl. 20.00

Alternativ till ångbåten:

Tåg från Mariefred kl. 15.55

Tåg från Läggesta mot Stockholm kl. 16.25

Anmälan senast den 19 juli.

Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

12.5

Årsfest

förhandsanmälan

SANKT JOSEFS FÖRENING

inbjöd Dig härmed att fira vår traditionella

å r s f e s t

som gick av stapeln

SÖNDAGEN DEN 12 MAJ 2019

Högmässa med festpredikant i domkyrkan kl. 11.00.

Samling utanför Brunnsgränd 4 i Gamla Stan kl. 17.45 för andakt och aperitif å Johannes Paulus II:s pastoralscenter .Därefter intages middag c:a kl. 18.30 å restaurang Magnus Ladulås alldeles i närheten. OBS! Medtag betalning i kontanter, 200 kr för medlemmar

Föreningsmärket bäres, helst putsat!

Hjärtligt välkommen!

S t y r e l s e n

OBS ! VIKTIGT Anmäl dig (BINDANDE!) senast onsdagen den 8 maj till sekr. Ulf Silfverling 0708-294722 eller genom att svara på detta mail, [email protected] . Sekr.

11.4

140 års-fest

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallar härmed sina medlemmar till sammanträde, torsdagen den 11 april 2019, kl. 19.30, i Josefssalen, katolska Domkyrkan. OBS! Tidigarelagt pga påskens infallande veckan därpå.

Vi kommer ha en kväll med tema över att

V å r f ö r e n i n g f y l l e r 1 4 0 å r

Styrelsen hjälper medlemmarna att se tillbaka med hjälp av lite bilder och berättelser ur vår rika historia.

Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

En Välsignad HERRENS PÅSK önskar vi alla medlemmar och vänner!

S t y r e l s e n

Vi påminner även om P a l m s ö n d a g e n den 14 april, då föreningen traditionellt deltar i processionen från katolska domkyrkan med vårt föreningsstandar. Vår å r s f e s t med festmiddag infaller i år söndagen den 12 maj. Inbjudan skickas senare. Det går redan nu att anmäla sig till den, via mail eller vid kommande sammanträde. Kostnaden är subventionerad. 200 kr för en tre rätters middag.

Medtag gärna blivande medlemmar som gäster men först efter anmälan till ordföranden Stefan Herczfeld, tel. 747 10 32 eller sekreteraren Ulf Silfverling, tel 0708 29 47 22.

21.3

Årsmöte

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till vesper i katolska Domkyrkan, kryptan, torsdagen den 21 mars 2019, kl. 19.00 , med efterföljande ordinarie årsmöte, kl. 19.30 i Josefssalen. Detta är vårt 140:e årsmöte!

Å R S M Ö T E

med dagordning enligt stadgarna § 16 med val av ordförande, sekreterare, två övriga ledamöter av styrelsen samt revisorer och valkommitté.

I tur att avgå ur styrelsen är herrar Herczfeld, Silfverling, Suhard och Eisenlauer. Inga avsägelser föreligger. Bokslut och verksamhetsberättelse samt medlemsmatrikel utdelas å årsmötet men kan fås på begäran även innan.

Dessutom: Nyheter från vår förening och från övriga världen.Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

Observera. Sammanträdet i april månad är flyttat till tordagen den 11 april, detta pga att den 18 april är Skärstorsdag.

Föreningen deltar sedvanligt i Palmprocessionen med vårt standar söndagen den 14 april klockan 10.30. Högmässa följer direkt därpå. Alla medlemmar uppmanas ansluta.

Nya medlemmar och eventuellt andra som ej betalat att årsavgiften om 120 kr kan erläggas på pluskonto 5 58 55-1

Medtag gärna blivande medlemmar som gäster men först efter anmälan till ordföranden

Stefan Herczfeld, tel. 747 10 32 eller sekreteraren Ulf Silfverling, tel 0708 29 47 22.

---------------------------------------------------

11.4

21.2

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till sammanträde, torsdagen den 21 februari 2019, kl. 19.30, i Josefssalen, katolska Domkyrkan.

Vi får besök av biskop Saad Sirop Hanna från martyrerna kaldeiska kyrka. Han kommer berätta om

Den kaldeiska kyrkan, och hennes väg till Sverige

Läs om biskop Hanna här: http://signum.se/biskop-i-martyrernas-kyrka-intervju-med-biskop-saad-sirop-hanna/

Dessutom: Nyheter från vår förening och från övriga världen. Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

(Den 21 mars har vi årsmöte med val av ordförande, kassör och två övriga ledamöter. Vi påminner om att ärenden till årsmötet bör inkomma till styrelsen för beredning senast den 1 mars. Föreningen träffas den tredje torsdagen i månaden, med undantag för juni, juli, augusti, och de gånger sammanträdet kommer för nära årsfesten tredje söndagen efter påsk, och jul.)

Kassören meddelar att årsavgiften 120 kr (60 kr som frivillig avgift för de pensionärer som erlagt tre tidigare årsavgifter) för år 2019 kan erläggas på plusgirokonto 5 58 55-1 . Vidare påminns de nya medlemmar som ej betalat medlemsnålen att göra detta. Den kostar 250 kr.

Medtag gärna blivande medlemmar som gäster men först efter anmälan till ordföranden Stefan Herczfeld, tel. 747 10 32 eller sekretereraren Ulf Silfverling, tel 643 83 04.

Jubilarerna firades

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallar härmed sina medlemmar till sammanträde, torsdagen den 17 januari 2019, kl. 19.30, i Josefssalen, katolska Domkyrkan.

Vi inleder dock året med en Tacksägelsegudstjänst med sakramental välsignelse i Domkyrkan (ev. i kryptan) klockan 19.00. Därefter hyllar vi våra jubilarer under år 2019, med räkor och klassiska tillbehör.

I matrikeln har vi funnit följande jubilarer:

50 år FERDINAND HELLERS

50 år MATTIAS ANDERSSON

50 år MAGNUS LAGERGREN

50 år MARCUS KÜNKEL

65 år ULF SILFVERLING

70 år ANDERS ARBORELIUS

75 år ERIK KENNET PÅLSSON

85 år GUNNAR MAGNI

85 år BO GILLNER

85 år JORGE URBINA

91 år SVEN GULLMAN

92 år JOSEF HINTERSCHUSTER

92 år HENRIK AMBERG

96 år BELA KASVAI SIMON

JA MÅ DE LEVA! AD MULTOS ANNOS!

OBSERVERA!

OM DU SAKNAS OVAN TROTS ATT DU HAR JÄMN FÖDELSEDAG (50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 91...100) SÅ TVEKA INTE ATT KONTAKTA SEKRETERAREN!

0708-29 47 22 ([email protected] )

Dessutom: Nyheter från vår förening och från övriga världen.

Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

Nästa sammanträde är torsdagen den 21 februari. Kassören meddelar att årsavgiften 120 kr (60 kr

som frivillig avgift för de pensionärer som erlagt tre tidigare årsavgifter) för år 2019 kan erläggas på plusgirokonto 5 58 55-1 . Vidare påminns de nya medlemmar som ej betalat medlemsnålen att göra detta. Den kostar 250 kr.

Medtag gärna blivande medlemmar som gäster men först efter anmälan till ordföranden Stefan Herczfeld, tel. 747 10 32 eller sekretereraren Ulf Silfverling, tel 643 83 04.

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade sina medlemmar till månadssammanträde, torsdagen den 13 december 2018 kl. 19.00 (OBS!) i Josefssalen vid domkyrkan, Folkungagatan46 C.

Denna kväll besöker oss traditionellt

S a n k t a L u c i a

med litet följe

Föreningen bjuder på kaffe, lussekatter, pepparkakor och något värmande i vintermörkret.

Föreningsmärket bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

Under novembersammanträdet beslutades att årsavgiften för år 2019 fastställs till 120 kr (60 kr som frivillig avgift för de pensionärer som erlagt tre tidigare årsavgifter) . Det rekommenderas att den betalas redan nu, så behöver kassören ej besvära oss mer under året. Pluskonto 5 58 55-1. Vänligen ange om det handlar om årsavgift eller gåva. Vidare påminns de nya medlemmar som ej betalat medlemsnålen att göra detta. Den kostar 250 kr.

Medtag gärna blivande medlemmar som gäster men först efter anmälan till ordföranden Stefan Herczfeld, tel. 747 10 32 eller sekretereraren Ulf Silfverling, tel 643 83 04.

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till sammanträde, torsdagen den 15 november 2018 kl 19.30, i Josefsalen och klubbrummet. Vi får unikt besök från vår kaldeiska broderförening, Josefsföreningen i Södertälje. Diakon

R a m z i D a n k h a

och hans vänner berättar lite om sin förening och om den kaldeiska församlingen i Södertälje.

Nyheter från vår förening och från övriga världen.

Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

Den sena kallelsen beror på ett återbud. Fråga angående årsavgiften 2018. Nästa sammanträde är på själva Luciadagen den 13 december, kl. 19.00. Medtag gärna blivande medlemmar som gäster men först efter anmälan till ordföranden Stefan Herczfeld, tel. 747 10 32 eller sekreteraren Ulf Silfverling, tel 643 83 04

Vi påminnde om Alla Helgons dag den 1 november, men vi samlas söndagen den 4 november kl. 14.00 då vi traditionsenligt tänder ljus och ber vid vår grundares msgr Rudolf Kiesler, grav. Katolska kyrkogården i Solna. Den traditionella andakten på Skogskyrkogården med välsignelse av gravarna och bön för de avlidna hålls lördagen den 3 november kl. 15.00.

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till sammanträde, torsdagen den 18 oktober 2018 kl 19.30, i Josefsalen och klubbrummet. Vi har äran att ta emot biskop Saad Sirop Hanna från kaldeiska kyrkan, som berättar om

"The Chaldean Church in Iraq and diaspora"

Föredraget översätts från engelska. Nyheter från vår förening och från övriga världen.

Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

Medtag gärna blivande medlemmar som gäster men först efter anmälan till ordföranden Stefan Herczfeld, tel. 747 10 32 eller sekreteraren Ulf Silfverling, tel 643 83 04.

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till höstens första sammanträde , torsdagen den 20 september 2018 kl 19.30, i Josefsalen och klubbrummet.

A l l m ä n t s a m k v ä m

Vi sammanfattar sommarens händelser och kommande viktiga tilldragelser under hösten mm. Nyheter från vår förening, medlemsinformation och lite också från övriga världen.

Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

Kassören meddelar att de som ännu inte betalat årsavgiften 120 kr (60 kr som frivillig avgift för de pensionärer som erlagt tre tidigare årsavgifter) för år 2018 kan erlägga den på plusgirokonto 5 58 55-1 . Medtag gärna blivande medlemmar som gäster men först efter anmälan till sekreteraren Ulf Silfverling, tel 0708-294722.

...........................................................................

11.8 sommarutflykt, inställd

.........

Vi påminner även om Corpus Christi (Kristi Lekamens och Blods fest) som firas söndagen den 3 juni , då vi traditioneltt deltar med vårt föreningsstandar och bär baldakinen i procession vid katolska domkyrkan. Om mangrant deltagande anbefalls!

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till sammanträde, torsdagen den 17 maj 2018, kl. 19.30, i Josefssalen, katolska Domkyrkan.

Vår broder, Anders Sved, berättar för oss om ett numera ganska okänt författarskap och

D i k t a r d r o t t n i n g e n

S i g r i d U n d s e t

Dessutom: Nyheter från vår förening och från övriga världen.

Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

Vi påminner även om Corpus Christi (Kristi Lekamens och Blods fest) som firas söndagen den 3 juni , då vi traditioneltt deltar med vårt föreningsstandar och bär baldakinen i procession vid katolska domkyrkan. Om mangrant deltagande anbefalls!

Medtag gärna blivande medlemmar som gäster men först efter anmälan

SANKT JOSEFS FÖRENING

har härmed glädjen att inbjuda till 2018 års

Å R S F E S T

söndagen den 22 april 2018

Högmässa med festpredikant i domkyrkan kl. 11.00. Vesper kl. 17.00 i kryptan, därefter samlas vi i klubbrummet för liten aperitif. Bordet står dukat i Josefsalen.

Subventionerat pris 200 kronor (300 kr för icke-medlemmar) erlägges kontant till kassören på plats. Bindande förhandsanmälan måste göras senast den 15 april till Ulf Silfverling ([email protected] ).

Ta gärna med gäster/blivande medlemmar (män och katoliker).

Föreningsmärket bäres, helst putsat!

Varmt välkommen!

S t y r e l s e n

Obs! Inget sammanträde i april! Utlovad uppdaterad medlemsmatrikel finns tillgänglig i samband med årsmiddagen eller skickas ut på begäran. Sekr.

Inför årsfesten skickar vi ut en kort historik, detta med tanke på de nya medlemmarna vi har fått, men även andra. Vänligen se bifogat dokument!

Sekr.

Vår historia i kort sammandrag

Sankt Josefs förening – eller Katolska Handtverkareföreningen, som den först

kallades – har en historia som ej kan skiljas från Sankt Eriks katolska domkyrka

med tillhörande församling. Föreningen grundades redan 1879, alltså ett

decennium innan kyrkan byggdes. Det var en ung tysk präst, Rudolph Kiesler, som

långt före sin tid såg vad industrialismen såväl som socialismen skulle medföra för

dåligt utbildade ofta fattiga katolska invandrarfamiljerna: De blev utnyttjande av

både de rika fabrikörerna men också av de politiska krafterna.

Msgr Kiesler var vän med salige fader Adolph Kolping, som obestridligen påverkade

Leo XIII till den historiska första socialencyklikan Rerum Novarum, 1891. Även

Kiesler har satt sina spår i encyklikan. Särskilt handlar det då om insikten om

värdet i att rika och fattiga, män med makt utan makt, kan förenas i trivsamma

former under samma tro och med samma livsideal.

Med Josefsföreningen förverkligas detta koncept varje månad. Idag kanske vi inte

har klasskamp och fattigdom. Men vi har ensamhet, och sjukdom och ett samhälle

som har liten förståelse för vår religion.

Magr Kiesler grundade föreningen i sitt sovrum på Götgatan. Man var sedan i

katolska skolans lokaler. Under några decennier var föreningen på Norra

Smedjegatan, men flyttade ”hem” till Södermalm igen på 1960-talet. Inför det stora

kyrkobygget på 1980-talet kunde föreningen bidra med kapital, och fick då

disponera en mindre lokal som klubbrum.

Föreningen har haft en rad ordföranden och andliga rådgivare knutna till Sankt

Eriks församling. Men även präster från ”Norr” har varit medlemmar, inte minst p.

Paul Schmidt som var en omtyckt ordförande.

Det är en stor lycka för oss att kunna få vara i domkyrkoförsamlingens lokaler,

verka i församlingen och ha närheten till Det Allraheligaste Sakramentet, och

firandet av våra gudstjänster såväl som att vi ju deltar i några av årets stora

högtider.

Sekr

15.3 Årsmöte

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till vesper i katolska Domkyrkan, kryptan, torsdagen den 15 mars 2018, kl. 19.00, med efterföljande ordinarie årsmöte, kl. 19.30 i Josefssalen.

ÅRSMÖTE

Med dagordning enligt stadgarna § 16 med val av ordförande, kassör, två övriga ledamöter av styrelsen samt revisorer och valkommitté.

Bokslut och verksamhetsberättelse samt medlemsmatrikel

utdelas å årsmötet men kan fås på begäran även innan.

Dessutom: Nyheter från vår förening och från övriga världen.Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

I tur att avgå ur styrelsen är herrar Herczfeld, Pålsson, Uller och Saers. Inga avsägelser föreligger.

Föreningen deltar sedvanligt i Palmprocessionen med vårt standar den 25 mars klockan 10.30. Högmässa följer direkt därpå. Alla medlemmar uppmanas ansluta.

Nya medlemmar och eventuellt andra som ej betalat att årsavgiften om 120 kr kan erläggas på pluskonto 5 58 55-1

15.2

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till sammanträde, torsdagen den 15 februari 2018, kl. 19.30, i Josefssalen, katolska Domkyrkan.

Våra helt nyligen hemkomna styrelsemedlemmar Gebhart Eisenlauer och Roger Uller berättar spontant om sina färska

r e s e i n t r y c k .. f r å n ...J o r d a n i e n

Dessutom: Nyheter från vår förening och från övriga världen. Vi ser också framåt; planer och visioner.

Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

(Den 15 mars har vi årsmöte med val av ordförande, kassör och två övriga ledamöter. Vi påminner om att ärenden till årsmötet bör inkomma till styrelsen för beredning senast den 1 mars. Föreningen träffas den tredje torsdagen i månaden, med undantag för juni, juli, augusti, och de gånger sammanträdet kommer för nära årsfesten tredje söndagen efter påsk, och jul.)

Kassören meddelar att årsavgiften 120 kr (60 kr som frivillig avgift för de pensionärer som erlagt tre tidigare årsavgifter) för år 2018 kan erläggas på plusgirokonto 5 58 55-1 . Vidare påminns de nya medlemmar som ej betalat medlemsnålen att göra detta. Den kostar 250 kr.

18.1 Jubilarerna firades

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till sammanträde, torsdagen den 18 januari 2018, kl. 19.30, i Josefssalen, katolska Domkyrkan.

Vi inleder dock året med en Tacksägelsegudstjänst med sakramental välsignelse i Domkyrkan klockan 19.00. Därefter hyllar vi våra jubilarer under år 2018.

I matrikeln har vi funnit följande jubilarer:

50 år HENRIK EINARSSON

50 år MIKAL FURUGÄRDE

60 år GEORG STÜBBEN

60 år ROGER ULLER

65 år PAUL HAMACHER

65 år DAVID DARBY

65 år TORVALD JANSSON

70 år ADAM WESOLOWSKI

85 år BENKT STOLPE

90 år SVEN GULLMAN

91 år JOSEF HINTERSCHUSTER

91 år HENRIK AMBERG

95 år ERNST GERLICH

95 år BELA KASVAI SIMON

JA MÅ DE LEVA! AD MULTOS ANNOS!

OBSERVERA!

OM DU SAKNAS OVAN TROTS ATT DU HAR JÄMN FÖDELSEDAG (50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 91...) SÅ TVEKA INTE ATT KONTAKTA SEKRETERAREN!

08-643 83 04 ([email protected] )

Dessutom: Nyheter från vår förening och från övriga världen.

Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

Kassören meddelar att årsavgiften 120 kr (60 kr som frivillig avgift för de pensionärer som erlagt tre tidigare årsavgifter) för år 2018 kan erläggas på plusgirokonto 5 58 55-1 . Vidare påminns de nya medlemmar som ej betalat medlemsnålen att göra detta. Den kostar 250 kr.

14.12 Lucia

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade sina medlemmar till månadssammanträde, torsdagen den 14 december 2017 kl. 19.00 (OBS!) i Josefssalen vid domkyrkan, Folkungagatan46 C.

Denna kväll besöker oss traditionellt

S a n k t a L u c i a

med litet följe

Föreningen bjuder på kaffe, lussekatter, pepparkakor och något värmande i vintermörkret.

Föreningsmärket bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

Under novembersammanträdet beslutades att årsavgiften för år 2018 fastställs till 120 kr (60 kr som frivillig avgift för de pensionärer som erlagt tre tidigare årsavgifter) . Det rekommenderas att den betalas redan nu, så behöver kassören ej besvära oss mer under året. Pluskonto 5 58 55-1. Vänligen ange om det handlar om årsavgift eller gåva. Vidare påminns de nya medlemmar som ej betalat medlemsnålen att göra detta. Den kostar 250 kr.

Medtag gärna blivande medlemmar som gäster.

Telefon i klubbrummet: 08 - 644 40 80

Adress: Box 4145, 102 63 Stockholm

16.11

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till sammanträde, torsdagen den 16 november 2017 kl 19.30, i Josefsalen och klubbrummet. Vi kommer höra vår broder, antikvariatshandlare Henrik Einarsson berätta om sina erfarenheter av

k a t o l s k a g u d s t j ä n s t e r

i s v e n s k a r e s e s k i l d r i n g a r

Nyheter från vår förening och från övriga världen.

Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

Fråga angående årsavgiften 2017. Medtag gärna blivande medlemmar som gäster .

19.10

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till sammanträde, torsdagen den 19 oktober 2017 kl 19.30, i Josefsalen och klubbrummet. Fader P-A Feltenheim berättar lite om

F á t i m a - budskap och händelser

med anledning av att det är 100 år sedan Guds Moder Maria visade sig för tre små barn i Portugal. Ett solunder utlovades, och den 13 oktober dansade solen för 70 000 häpna och förskräckta åskådare.

Nyheter från vår förening och från övriga världen.

Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

Vi påminner om Alla Helgons dag den 1 november, men vi samlas söndagen den 5 november kl. 14.00 då vi traditionsenligt tänder ljus och ber vid vår grundares msgr Rudolf Kiesler, grav. Katolska kyrkogården i Solna. Den traditionella andakten på Skogskyrkogården med välsignelse av gravarna och bön för de avlidna hålls lördagen den 4 november kl. 15.00.

21.9

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till höstens första sammanträde, torsdagen den 21 september 2017 kl 19.30, i Josefsalen och klubbrummet.

A l l m ä n t - - s a m k v ä m

Vidare om sommarens händelser och kommande program mm. Nyheter från vår förening och från övriga världen.

Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

Kassören meddelar att årsavgiften 120 kr (60 kr som frivillig avgift för de pensionärer som erlagt tre tidigare årsavgifter) för år 2017 kan erläggas på plusgirokonto 5 58 55-1 . Vidare påminns de nya medlemmar som ej betalat medlemsnålen att göra detta. Den kostar 250 kr. Medtag gärna blivande medlemmar som gäster .

SANKT JOSEFS FÖRENING

har härmed nöjet att meddela att det finns ett bord bokat för oss på Restaurang Lilla Hasselbacken för de bröder som vill fira Oktober med en fest

tisdagen den 26 september kl. 17.30

Vidare meddelas att vår sekreterare för Katolska Historiska Föreningen kommer ha ett litet föredrag med bilder om Josefsföreningens historia, nu på torsdag den 14 september kl. 19.00 i Sankta Eugenias stora församlingssal, under titeln

Joseföreningen - en föreningshistoria väl värd att berättas

Det har grävts i både protokoll och kassaböcker varvid det framkommit en hel del överraskande fakta.

Sekr.

SANKT JOSEFS FÖRENING

Härmed kallades till föreningens årliga

s o m m m a r s a m m a n k o m s t

lördag 5 augusti 2017

Med båt till Björkö,

den ö som S. Ansgar började missionera Sverige ifrån.

Turen på ön kommer att ledas av Jozef Saers, förbi tidigkristna gravar och Ansgarskorset, förbi platsen där man tillverkade kristna kors, förbi hednagravar och fram till kapellet där det finns bord och bänkar för förtärandet av en medhavd picknick. Museet med dess shop kan man sedan ta med förnyade krafter på återvägen.

Båten avgår 10.00 från Stadshusbron och återkommer dit 17.30.

Den som anmäler sig före 15.7 får dagsutflykten till det facila priset av 200:- för sig och sin gäst/familjemedlem.

De som tillkommer senare får ta det som Strömma Kanal begär, dvs 395:-.

Anmälan till:

[email protected] eller tel 0705 33 42 32

Föreningsnålen bäres! Familjemedlemmar även välkomna.

SANKT JOSEFS FÖRENING

hade härmed glädjen att inbjuda till 2017 års

Å R S F E S T

söndagen den 14 maj 2017

Högmässa med festpredikant i domkyrkan kl. 11.00. Vesper kl. 17.00 i kryptan, därefter samlas vi i klubbrummet för liten aperitif. Bordet står dukat i Josefsalen. Pris 200 kronor (300 kr för icke-medlemmar) erlägges till kassören på plats. Bindande förhandsanmälan måste göras senast den 7 maj till Ulf Silfverling ([email protected] ). För er som skrev på listan under senaste sammanträdet eller redan skickat mail, är detta ej nödvändigt. Ta gärna med gäster/blivande medlemmar.

Föreningsmärket bäres, helst putsat!

Varmt välkommen!

S t y r e l s e n

Obs! Inget sammanträde i maj ! Utlovad uppdaterad medlemsmatrikel finns tillgänglig i samband med årsmiddagen eller skickas ut på begäran. Sekr

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till sammanträde, torsdagen den 20 april 2017, kl. 19.30, i Josefssalen, katolska Domkyrkan.

Vår broder, advokat Ferdinad Hellers, berättar lite om sådant vi sällan tänker på,förrän det kan vara försent:

D e t k a t o l s k a l i v e t

från vaggan till graven; kanonisk- och civilrättsliga synpunkter

Dessutom: Nyheter från vår förening och från övriga världen.

Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

En Välsignad HERRENS PÅSK önskar vi alla medlemmar och vänner!

S t y r e l s e n

Vi påminner även om vår å r s f e s t med festmiddag som infaller söndagen den 14 maj. Inbjudan skickas senare. Det går redan nu att anmäla sig till den, via mail eller vid kommande sammanträde. Kostnaden är subventionerad. 200 kr för en tre rätters middag.

Medtag gärna blivande medlemmar som gäster .

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till vesper i katolska Domkyrkan, kryptan, torsdagen den 16 mars 2017, kl. 19.00, med efterföljande ordinarie årsmöte, kl. 19.30 i Josefssalen.

Å R S M Ö T E

med dagordning enligt stadgarna § 16 med val av ordförande, sekreterare, två övriga ledamöter av styrelsen samt revisorer och valkommitté.

Bokslut och verksamhetsberättelse samt medlemsmatrikel

utdelas å årsmötet men kan fås på begäran även innan.

Dessutom: Nyheter från vår förening och från övriga världen.Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

I tur att avgå ur styrelsen är herrar Herczfeld, Silfverling, Suhard och Eisenlauer. Inga avsägelser föreligger.

Föreningen deltar sedvanligt i Palmprocessionen med vårt standar den 9 april klockan 10.30. Högmässa följer direkt därpå. Alla medlemmar uppmanas ansluta.

Nya medlemmar och eventuellt andra som ej betalat att årsavgiften om 120 kr kan erläggas på pluskonto 5 58 55-1

Medtag gärna blivande medlemmar som gäster.

Telefon i klubbrummet: 08 - 644 40 80

Adress: Box 4145, 102 63 Stockholm

16.2

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till sammanträde, torsdagen den 16 februari 2017, kl. 19.30, i Josefssalen, katolska Domkyrkan.

Vår ordförande Stefan Herczfeld berättar om sina färska

i n t r y c k f r å n J o r d a n i e n

Dessutom: Nyheter från vår förening och från övriga världen. Vi ser också framåt; planer och visioner.

Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

(Vi beklagar den sena kallelsen, beroende på ändringar av programmet i sista stund. Men alla vet ju att vi sedan något sekel eller så normalt träffas den tredje torsdagen i månaden, med undantag för juni, juli och augusti.)

19.1 jubilarerna firades:

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till sammanträde, torsdagen den 19 januari 2017, kl. 19.30, i Josefssalen, katolska Domkyrkan.

Vi inleder dock året med en Tacksägelsegudstjänst med sakramental välsignelse i Domkyrkan klockan 19.00. Därefter hyllar vi våra jubilarer under år 2017.

I matrikeln har vi funnit följande jubilarer:

50 år CLAUDE LINDHÉ

50 år MIKAEL PÅLSSON

50 år JAN-OLA AXELSSON

50 år MAGNUS ANDERSSON

60 år MANUEL PIZARRO

60 år BJÖRN GÖRANSSON

65 år JAN SKOGQVIST

65 GUIDO CARINCI

70 år JOZEF SAERS

70 år GÖRAN STRINDLUND

75 år RICHARD WATHEN

75 år JAMES BLOM

80 år PER WALLIN

85 år ERDMANN VON FREEDEN

85 år HENRIK AMBERG

90 år JOSEF HINTERSCHUSTER

94 år ERNST GERLICH

94 år BELA KASVAI SIMON

85 GUNNAR REDELIUS

70 CURT SUNDSTRÖM

JA MÅ DE LEVA! AD MULTOS ANNOS!

OBSERVERA!

OM DU SAKNAS OVAN TROTS ATT DU HAR JÄMN FÖDELSEDAG (50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 91...) SÅ TVEKA INTE ATT KONTAKTA SEKRETERAREN!

08-643 83 04 ([email protected] )

Dessutom: Nyheter från vår förening och från övriga världen.

Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

Kassören meddelar att årsavgiften 120 kr (60 kr som frivillig avgift för de pensionärer som erlagt tre tidigare årsavgifter) för år 2017 kan erläggas på plusgirokonto 5 58 55-1 . Vidare påminns de nya medlemmar som ej betalat medlemsnålen att göra detta. Den kostar 250 kr.

Medtag gärna blivande medlemmar som gäster.

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade sina medlemmar till månadssammanträde, torsdagen den 15 december 2016 kl. 19.00 (OBS!) i Josefssalen vid domkyrkan, Folkungagatan46 C.

Denna kväll besöker oss traditionellt

S a n k t a L u c i a

med litet följe

Föreningen bjuder på kaffe, lussekatter, pepparkakor och något värmande i vintermörkret.

Föreningsmärket bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

Under novembersammanträdet beslutades att årsavgiften för år 2017 fastställs till 120 kr (60 kr som frivillig avgift för de pensionärer som erlagt tre tidigare årsavgifter) . Det rekommenderas att den betalas redan nu, så behöver kassören ej besvära oss mer under året. Pluskonto 5 58 55-1. Vänligen ange om det handlar om årsavgift eller gåva. Vidare påminns de nya medlemmar som ej betalat medlemsnålen att göra detta. Den kostar 250 kr.

Medtag gärna blivande medlemmar som gäster.

Telefon i klubbrummet: 08 - 644 40 80

Adress: Box 4145, 102 63 Stockholm

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till sammanträde, torsdagen den 17 november 2016 kl 19.30, i Josefsalen och klubbrummet. Vi kommer att höra vår broder John Mossop berätta om något så avlägset och okänt som

d e t k a t o l s k a G ö t e b o r g

och visa bilder också.

Nyheter från vår förening och från övriga världen.

Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

December månads sammanträde kommer vara den 15 december. Fråga angående årsavgiften 2017. Medtag gärna blivande medlemmar som gäster.

SANKT JOSEFS FÖRENING

Alla Helgons dag firas söndagen den 6 november, då vi traditionsenligt tänder ljus och ber vid vår grundares msgr Rudolf Kiesler, grav. Katolska kyrkogården i Solna kl. 14.00. Efter detta samlas Josefsbröderna vid gröna villan för lite förtäring.

Den traditionella andakten på Skogskyrkogården med välsignelse av gravarna och bön för de avlidna hålls lördagen den 5 november kl. 15.00.

Det som angavs i tidigare kallelsen är fel.

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till sammanträde, torsdagen den 20 oktober 2016 kl 19.30, i Josefsalen och klubbrummet. Vår ordföranden Stefan Herczfeld berättar lite om

h e l i g a M o d e r T e r e s a a v C a l c u t t a

och visar ett par filmer med henne, detta med anledning av hennes helgonförklaring den 4 september 2016.

Mother Teresa of Calcutta (1910-1997)

Nyheter från vår förening och från övriga världen.

Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

Den 31 oktober - 1 november besöker vår påve Franciskus Lund och Malmö. Vi påminner att det ännu går att få inträde till heliga Mässan tisdagen den 1 november, detta via Din församlings hemsida. Vi påminner vidare om Alla Helgons dag söndagen den 30 oktober, då vi traditionsenligt tänder ljus och ber vid vår grundares msgr Rudolf Kiesler, grav. Katolska kyrkogården i Solna kl. 14.00 Den traditionella andakten på Skogskyrkogården med välsignelse av gravarna och bön för de avlidna hålls lördagen den 29 oktober kl. 15.00.

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till höstens första sammanträde, torsdagen den 22 september 2016 kl 19.30, i Josefsalen och klubbrummet. Vi är nödsakade skjuta på sammanträdet en vecka på grund av att Josefsalen behövs för andra aktiviteter.

A l l m ä n t s a m k v ä m

De bröder som var med på stiftets pilgrimsresa till Rom med andledning av kanoniseringen av Moder Maria Elisabeth Hesselblad OsSS, berättar lite om sina intryck. Ljusbilder.

Vidare om sommarens händelser och kommande program mm. Nyheter från vår förening och från övriga världen.

Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

Kassören meddelar att årsavgiften 120 kr (60 kr som frivillig avgift för de pensionärer som erlagt tre tidigare årsavgifter) för år 2016 kan erläggas på plusgirokonto 5 58 55-1 . Vidare påminns de nya medlemmar som ej betalat medlemsnålen att göra detta. Den kostar 250 kr.

-------------

Pater Jean Paillard OP har avlidit den 24 juli kl. 11.50 på Josephinahemmet i Bromma i en ålder av 94 år. Jordfästningen äger rum fredagen den 12 augusti kl. 12 i Marie bebådelse kyrka, Linnégatan 79 i Stockholm. Efter rekviemmässan sker gravsättning på katolska kyrkogården. Det saknades

6 k i s t b ä r a r e

Frivilliga till detta anmäler sig snarast till Jozef Saers på mail ([email protected]) eller telefon 08-739 16 67. Josefsföreningen har alltid sett det som en hedersuppdrag att bistå vid liknande tillfällen.

Vidare meddelar vår "systerförening" Concordia Catholica att deras inställda vårutflykt istället blir en hösttur till Finsta söndagen den 4 september. Bland annat frestar man med "katolsk mässa i Skederids kyrka" och "riklig buffé". Som vanligt är även josefsbröderna välkomna att delta i denna tur. Se bifogad inbjudan!

Vår höstsäsong inleds med allmänt samkväm torsdagen den 15 september 2016. Kallelse kommer senare.

S t y r e l s e n

SANKT JOSEFS FÖRENING

PÅMINDE härmed sina medlemmar OM VÅR

s o m m m a r s a m m a n k o m s t

lördagen den 30 juli 2016. Vi kommer besöka några näraliggande, men inte desto mindre intressanta, kyrkor, nämligen Spånga, Bromma och Solna. Turen avslutas med ett besök å Sankt Josefs kapell på Katolska kyrkogården, där det även kommer det serveras något i "gröna villan". Program:

Spånga kyrka 10-10.30

Bromma kyrka 12-12.30

Solna kyrka 13-14

därefter S:t Josefs kapell och samkväm

Gemensam avfärd 9.00 från klubbrummet.

Vi ber om din SNARA anmälan, genom att svar på detta mail eller till Jozef Saers.

Föreningsnålen bäres! Familjemedlemmar även välkomna.

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till

s o m m m a r s a m m a n k o m s t

lördagen den 30 juli 2016. Vi kommer besöka några näraliggande, men inte desto mindre intressanta, kyrkor, nämligen Spånga, Bromma och Solna. Turen avslutas med ett besök å Sankt Josefs kapell på Katolska kyrkogården, där det även kommer det serveras något i "gröna villan".

Eventuellt kommer en minibuss att hyras, varför vi ber om din anmälan redan nu. Var god anmäl till Roger Uller eller Jozef Saers .

Ytterligare detaljer (som start 9.00 från klubbrumme mm) kommer att skickas ut senare.

Föreningsnålen bäres! Familjemedlemmar även välkomna.

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till sammanträde, torsdagen den 19 maj 2016, kl. 19.30, i Josefssalen, katolska Domkyrkan.

Vår broder, fader Ingvar Fogelqvist, kommer att dela med síg av sina eminenta kunskaper om

D e n b i r g i t t i n s k a k l o s t e r t a n k e n

Naturligtvis kommer han berätta en del om vårt blivande helgon, saliga moder Elisabeth Maria Hesselblad, som kommer kanoniseras i Rom den 5 juni.

Dessutom: Nyheter från vår förening och från övriga världen.

Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

Vi påminner även om att den stora katolska festdagen Corpus Christi i år infaller redan den 29 maj. Föreningen bär som vanligt baldakinen och vårt föreningsstandar förs fram omedelbart efter Sakramentet och kören. Vi behöver bärare, vg anmäl till Gebhardt Eisenlauer om du är villig ta denna hedervärda uppgift!

Medtag gärna blivande medlemmar som gäster.

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till sammanträde, torsdagen den 21 april 2016, kl. 19.30, i Josefssalen, katolska Domkyrkan.

Vår broder Gustav Ahlman tillbringade ett år (2007-2008) i Japan som utbytesstudent. Han var redan då mycket intresserad av kyrkan - idag är han prästseminarist och skall snart inträda i ett seminarium i Frankrike. Nu kommer han att berätta för oss om Nagasaki och

Den Katolska Kyrkan i Japan - Historia och aktuell situation

Ljusbilder! Dessutom: Nyheter från vår förening och från övriga världen.

Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

Vi påminner även om att det idag är sista dag för anmälan till Stiftsvallfärden till Rom i samband med helgonförklaringen av Moder Elisabeth Maria Hesselblad den 5 juni. Se http://www.katolskakyrkan.se/aktuellt/stiftsnyheter/2016/narmare-information-om-stiftsvallfarden-till-rom-2-7-juni

Kassören meddelar att årsavgiften 120 kr (60 kr som frivillig avgift för de pensionärer som erlagt tre tidigare årsavgifter) för år 2016 kan erläggas på plusgirokonto 5 58 55-1 . Vidare påminns de nya medlemmar som ej betalat medlemsnålen att göra detta. Den kostar 250 kr. Medtag gärna blivande medlemmar som gäster.

SANKT JOSEFS FÖRENING

Å R S F E S T

söndagen den 10 april 2016

Högmässa med festpredikant i katolska domkyrkan kl. 11.00. Vesper kl. 17.00 i kryptan, därefter samlades vi i klubbrummet c.a kl 17.30 för liten aperitif. Bordet står dukat i Josefsalen.

Pris 200 kronor (300 kr för icke-medlemmar) erlägges till kassören på plats mot erhållande av supébiljett.

OBS! Då vi i år har catering måste vi ha Din bindande föranmälan, senast den 2 april. Vänligen anmäl till sekreteraren på mail ([email protected] eller telefon 0708-29 47 22) Föreningsmärket bäres, gärna putsat!

Vi önskar er alla en Välsignad och Glad Herrens Påsk!

Varmt välkommen!

S t y r e l s e n

Medtag gärna gäster men först efter anmälan till ordf. Stefan Herczfeld 08-747 10 32 eller

sekr. Ulf Silfverling 08-643 83 04

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till vesper i katolska Domkyrkan, kryptan, torsdagen den 17 mars 2016, kl. 19.00, med efterföljande ordinarie årsmöte, kl. 19.30 i Josefssalen.

ÅRSMÖTE

Med dagordning enligt stadgarna § 16 med val av ordförande, kassör, två övriga ledamöter av styrelsen samt revisorer och valkommitté.

Bokslut och verksamhetsberättelse samt medlemsmatrikel

utdelas å årsmötet men kan fås på begäran även innan.

Dessutom: Nyheter från vår förening och från övriga världen.Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

I tur att avgå ur styrelsen är herrar Herczfeld, Pålsson, Uller och Saers. Inga avsägelser föreligger.

Föreningen deltar sedvanligt i Palmprocessionen med vårt standar den 20 mars klockan 10.30. Högmässa följer direkt därpå. Alla medlemmar uppmanas ansluta.

Nya medlemmar och eventuellt andra som ej betalat att årsavgiften om 120 kr kan erläggas på pluskonto 5 58 55-1

Medtag gärna blivande medlemmar som gäster men först efter anmälan till ordföranden

Stefan Herczfeld, tel. 747 10 32 eller sekretereraren Ulf Silfverling, tel 643 83 04.

Telefon i klubbrummet: 08 - 644 40 80

Adress: Box 4145, 102 63 Stockholm

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallar härmed sina medlemmar till sammanträde, torsdagen den 18 februari 2016, kl. 19.30, i Josefssalen, katolska Domkyrkan.

Vår broder Gunnar Redelius skall förflytta oss till svensk katolsk medeltid:

En hörnsten i Sparrsätra kyrka och en oljelampa i Sigtuna.

Svensk kyrkohistoria 1210-1250

Dessutom: Nyheter från vår förening och från övriga världen.

Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

Vi påminner även om vår hedersbroder Ulf Fröbergs begravning i domkyrkan nu på måndag den 15 februari kl 11.00.

Kassören meddelar att årsavgiften 120 kr (60 kr som frivillig avgift för de pensionärer som erlagt tre tidigare årsavgifter) för år 2016 kan erläggas på plusgirokonto 5 58 55-1 . Vidare påminns de nya medlemmar som ej betalat medlemsnålen att göra detta. Den kostar 250 kr.

Medtag gärna blivande medlemmar som gäster men först efter anmälan till ordföranden Stefan Herczfeld, tel. 747 10 32 eller sekretereraren Ulf Silfverling, tel 643 83 04.

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till sammanträde, torsdagen den 21 januari 2016, kl. 19.30, i Josefssalen, katolska Domkyrkan.

Vi inlededde dock året med en Tacksägelsegudstjänst med sakramental välsignelse i Domkyrkan klockan 19.00. Därefter hyllar vi våra jubilarer under år 2016.

I matrikeln har vi funnit följande jubilarer:

50 år GERMAN DIAZ GUERRA

50 år WOJCJECH WALIGORSKI

60 år PATRIZIO JACONELLI

65 år JERZY DYKTUS

65 år MARIAN JANCARZ

65 år den 12/9 LARS NILSSON

65 år INGVAR FOGELQVIST

70 år ANDRÉ WALIGORA

70 år LESZEK SZKURLAT

75 år PAUL SZORATH

75 år FRANK TULEJA

85 år ANDRÈ VERVER

85 år LENNART CERVALL

85 år GÖTHE WESTIN

85 år BENGT HAGBERG

93 år BELA KASVAI SIMON

93 år ERNST GERLICH

94 år ULF FRÖBERG

JA MÅ DE LEVA! AD MULTOS ANNOS!

OBSERVERA!

OM DU SAKNAS OVAN TROTS ATT DU HAR JÄMN FÖDELSEDAG (50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 91...) SÅ TVEKA INTE ATT KONTAKTA SEKRETERAREN!

08-643 83 04 ([email protected] )

Dessutom: Nyheter från vår förening och från övriga världen.

Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

Kassören meddelar att årsavgiften 120 kr (60 kr som frivillig avgift för de pensionärer som erlagt tre tidigare årsavgifter) för år 2016 kan erläggas på plusgirokonto 5 58 55-1 . Vidare påminns de nya medlemmar som ej betalat medlemsnålen att göra detta. Den kostar 250 kr.

Medtag gärna blivande medlemmar som gäster men först efter anmälan till ordföranden Stefan Herczfeld, tel. 747 10 32 eller sekretereraren Ulf Silfverling, tel 643 83 04.

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade sina medlemmar till månadssammanträde, torsdagen den 10 december 2015 kl. 19.00 (OBS!) i Josefssalen vid domkyrkan, Folkungagatan 46 C.

Denna kväll besöker oss traditionellt

S a n k t a L u c i a

med litet följe

Föreningsmärket bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

Under novembersammanträdet beslutades att årsavgiften för år 2016 fastställs till 120 kr (60 kr som frivillig avgift för de pensionärer som erlagt tre tidigare årsavgifter) . Det rekommenderas att den betalas redan nu, så behöver kassören ej besvära oss mer under året. Pluskonto 5 58 55-1. Vänligen ange om det handlar om årsavgift eller gåva. Vidare påminns de nya medlemmar som ej betalat medlemsnålen att göra detta. Den kostar 250 kr.

Medtag gärna blivande medlemmar som gäster men först efter anmälan till ordföranden Stefan Herczfeld eller sekretereraren Ulf Silfverling.

19.11

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till sammanträde, torsdagen den 19 november 2015 , kl. 19.30, i Josefssalen, katolska Domkyrkan.

Vi får lära känna vår medlem fader Marcus Künkel lite mer genom att han för oss skall göra

e n m a r i a n s k b e t r a k t e l s e

Dessutom: Nyheter om vår förening, om medlemmar och från övriga världen.

Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till sammanträde, torsdagen den 15 oktober 2015 , kl. 19.30, i Josefssalen, katolska Domkyrkan.

På kort varsel kommer vår styrelsemedlem Jozef Saers kåsera lite över äldre och nyare rön angående kristnandet av Uppland. Gjordes det av

Hemvändande vikingar eller kristna missionärer?

Runstenar och okända gravar ger nya insikter

-

Ljusbilder.

Dessutom: Nyheter om vår förening, om medlemmar och från övriga världen. Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

Vi påminner också om Alla själars dag söndagen den 1 november. Samling på Norra kyrkogården kl. 14.00 då vi ber för vår grundare msgr Rudolf Kiesler och alla på kyrkogården vilande medlemmar. På Alla helgons dag lördagen den 31 oktober finns det en procession på Skogskyrkogården klockan 15.00.

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till sammanträde, torsdagen den 17 september 2015 , kl. 19.30, i Josefssalen, katolska Domkyrkan.

Allmänt samkväm, men säkert har några josefsbröder en del att berätta om sina

i n t r y c k f r å n K r a k o w

Dessutom: Nyheter om vår förening, om medlemmar och från övriga världen. Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

SANKT JOSEFS FÖRENING

s o m m a r s a m m a n k o m s t

lördagen den 8 augusti 2015

Denna gång hade vi blivit inbjudna till Sankt Ansgars katolska församling i Söderetälje, där vår broder, fader Simon-Petrus Seeman, tar emot. Vi träffas i kyrkan kl 13, och firar mässan. Vi dricker kaffe med tillbehör, Abuna Simon-Petrus berättar lite om församlingen och om bygget för Kaldéerna. Vi behöver vara klara ca kl 16, eftersom det då kommer ett bröllop. Adress: Biborgsgatan 2. Vi återkommer om kommunikationerna.

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till sammanträde,

torsdagen den 21 maj 2015, kl. 19.30,

i klubbrummet och Josefssalen, katolska domkyrkan.

Jan Henrik Amberg, son till vår f. ordförande Henrik, berättar utifrån från sin horisont som diplomat om

P o l e n i g å r o c h i d a g

och de omvälvningar landet undergår.

Jan Henrik är minister i Utrikesdepartementet och har lång diplomatisk erfarenhet. Såsom helt tvåspråkig har han haft unika möjligheter att följa med samhällsutvecklingen i Polen och landets relationer med omvärlden.

Dessutom: Nyheter från vår förening och från övriga världen.Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

SANKT JOSEFS FÖRENING

hade härmed glädjen att inbjuda till 2015 års

Å R S F E S T

söndagen den 26 april 2015

Högmässa med festpredikant i katolska domkyrkan kl. 11.00.

Vesper kl. 17.30 i kryptan. Därefter samlas vi för ett gruppfoto på terassen. Sedan går vi till klubbrummet. Bordet står dukat i Josefsalen från c:a kl. 18.15.

Pris 200 kronor (300 kr för icke-medlemmar) erlägges till kassören på plats mot erhållande av supébiljett, som lämnas vid inträde å middagsbordet. OBS ANMÄL ER FÖRE DEN 21 APRIL TILL SEKRETERAREN helst på mail ([email protected]) eller telefon 0708-29 47 22 . Gäster kan medtagas.

Föreningsmärket bäres, gärna putsat!

Varmt välkommen!

S t y r e l s e n

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till sammanträde,

torsdagen den 16 april 2015, kl. 19.30,

i klubbrummet och Josefssalen, katolska domkyrkan.

Denna kväll, får vi hjälpas åt att få vår broder Bengt Hagberg berätta om

m i n k a t o l s k a b a r n d o m o c h u p p v ä x t

i Hedemora och på Södermalm i Stockholm

Bengt växte upp som son till en konvertit på en skogsgård söder om Hedemora. Han gick i internatskola vid domkyrkan, och har färgstarka och unika minnen från det katolska livet på Södermalm under 1940-talet, där namn som kyrkoherde Nordmark, Assarsson, skolsystrar och fyrtiotalets stockholmskatoliker plötsligt får ett ansikte. Men vi måste hjälpa Bengt lite genom att ställa frågor, ty något anförande vill han inte hålla.

Dessutom: Nyheter från vår förening och från övriga världen.Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till vesper i katolska Domkyrkan, kryptan, torsdagen den 19 mars 2015, då vi ihågkom vår skyddspatron Sankt Josef på hans festdag, kl. 19.00, med efterföljande ordinarie årsmöte, kl. 19.30 i Josefssalen.

ÅRSMÖTE

Med dagordning enligt stadgarna § 16 med val av ordförande, sekreterare, två övriga ledamöter av styrelsen samt revisorer och valkommitté.

(Bokslut och verksamhetsberättelse samt medlemsmatrikel

utdelas å årsmötet men kan fås på begäran även innan.)

Dessutom: Nyheter från vår förening och från övriga världen.Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

Inkomna frågor: Fråga från Gunnar Redelius om inte föreningsmedlemmarna borde bära namnbrickor, som tillhandahålles genom styrelsens försorg, för lättare identifiering.

I tur att avgå ur styrelsen är herrar Herczfeld, Silfverling, Suhard och Eisenlauer. Inga avsägelser föreligger.

Föreningen deltar sedvanligt i Palmprocessionen med vårt standar söndagen den 29 mars klockan 10.30. Högmässa följer direkt därpå. Alla medlemmar uppmanas ansluta.

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till sammanträde, torsdagen den 19 februari 2015, kl. 19.30, i Josefssalen, katolska Domkyrkan.

Denna kväll kommer vi att låta vår broder, fader Per-Anders Feltenheim, subsidiar i domkyrkoförsamlingen, att berätta om sina intryck från en nyligen genomförd pilgrimsresa till

D e t H e l i g a L a n d e t

Det är inte alla bröder som varit där, och det är alltid lärorikt få veta mer om de heliga platserna. Dessutom kanske vi får några rapporter om stämningen i Israel i dessa orostider.

Dessutom, som vanligt, föreningsnyheter, medlemsärenden och broderlig samvaro.

Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

Srtyrelsen på minner om kommande årsmöte den 19 mars, och möjligheten att inkomma med frågor till styrelsen att behandlas. Kassören meddelar att årsavgiften 120 kr (60 kr som frivillig avgift för de pensionärer som erlagt tre tidigare årsavgifter) för år 2015 kan erläggas på pluskonto 5 58 55-1. Vidare påminns de nya medlemmar som ej betalat medlemsnålen att göra detta. Den kostar 250 kr.

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till sammanträde, torsdagen den 15 januari 2015, kl. 19.30, i Josefssalen, katolska Domkyrkan.

Vi inleder dock året med en Tacksägelsegudstjänst med sakramental välsignelse i Domkyrkan klockan 19.00. Därefter hyllar vi våra jubilarer under år 2015.

I matrikeln har vi funnit följande jubilarer:

50 år FRANZ SCHNEIDER

60 år JOHN MOSSOP

60 år HANS FLODIN

60 år LARS DEGEN

60 CARSTEN MALMBERG

60 år ANDRZEJ MLYNARCZYK

65 TAGE TALLQVIST

65 CARLO CARINCI

65 THOMAS NORDLÖF

70 år GEBHARD EISENLAUER

70 år GLENN HAEGERSTAM

70 år JEAN-MARC KREBS

70 år PER-OLOF SCHÛBERG

75 år LARS CAVALLIN

85 år ADOLF WULFERT

92 år KASVAI BELA SIMON

92 år ERNST GERLICH

93 år ULF FRÖBERG

JA MÅ DE LEVA! AD MULTOS ANNOS!

OBSERVERA!

OM DU SAKNAS OVAN TROTS ATT DU HAR JÄMN FÖDELSEDAG (50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 91...) SÅ TVEKA INTE ATT KONTAKTA SEKRETERAREN!

08-643 83 04 ([email protected] )

Dessutom: Nyheter från vår förening och från övriga världen.

Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade sina medlemmar till månadssammanträde, torsdagen den 11 december 2014 kl. 19.15 (OBS!) i Josefssalen vid domkyrkan, Folkungagatan 46 C.

Denna kväll besöker oss traditionellt

S a n k t a L u c i a

med litet följe

Föreningen bjuder på kaffe, lussekatter, pepparkakor och något värmande i vintermörkret.

Föreningsmärket bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till sammanträde, torsdagen den 20 november 2014 , kl. 19.30, i Josefssalen, katolska Domkyrkan.

Docent Annika Ahlqvist från Helsingfors Universitet berättar om arbetet att sammanställa författaren och diplomaten Göran Stenius´ livsverk:

Göran Stenius och

boken "Pius II, påven som älskade skogarna"

En presentation av boken finns här: http://hbl.fi/kultur/2010-03-09/en-insiderblick-pa-vatikanen

Ett begränsat antal böcker kommer kunna köpas på plats. Beställningar upptas även.

Dessutom: Nyheter om vår förening, om medlemmar och från övriga världen.

Liten supé. Föreningsnålen bäres!

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till sammanträde, torsdagen den 16 oktober 2014 , kl. 19.30,

i Josefssalen, katolska Domkyrkan.

Denna gång har vi inbjudit George Hawarian, 28 år och diakon i den Armeniska kyrkans mission i Sverige, att berätta lite

om

den Armeniska kyrkan i den svenska diasporan

Dessutom: Nyheter om vår förening, om medlemmar och från övriga världen. Liten supé. Föreningsnålen bäres!

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till sammanträde, torsdagen den 18 september 2014 , kl. 19.30, i Josefssalen, katolska Domkyrkan.

Vå käre broder, abuna Simon-Petrus Seeman, kyrkoherde i Södertälje, utreder begreppen och berättar om

den komplexa situtationen

för de kristna

i Irak och Syrien

Dessutom: Nyheter om vår förening, om medlemmar och från övriga världen. Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till

s o m m a r s a m m a n k o m s t

onsdagen den 6 augusti, Kristi Förklarings Dag,

kl. 14.00, vid Stiftelsen Kung Oscars Minne, Fogdevägen 21, Bagarmossen . Gångavstånd från Kärrtorps tunnelbanestation.

Visning, serafimsystrarna berättar om verksamheten och om grundarinnan. Därefter servering i matsal eller ute. Tag gärna med äkta hälft, barn och barnbarn.

Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

SANKT JOSEFS FÖRENING

EXTRA

Härmed meddelas att vår käre broder

Jan Zelezny sr

avlidit den 26 april i Herrens År 2014.

Jan, född 1923, var tidigare medlem hos oss, men tvingades på grund av sjukdom att dra sig tillbaka. Han tjänstgjorde som öron-näsa-hals-läkare på Danderyd, och senare i egen praktik. Jans son, Jan T V Zelezny jr är också medlem.

Låt oss be för vår broder Jan att han får vila i frid och skåda det eviga ljuset.

Styrelsen gm sekr.

(Begravningen är tisdagen den 27 maj kl. 13.30 i Skogskapellet, Skogskyrkogården. Det vore fint om några medlemmar kunde komma. Alla inbjudes till minnesstunden, anmäl till Katolska Bgravningsbyrån, tel 711 00 30.)

11.5 årsmiddag

SANKT JOSEFS FÖRENING

hade härmed glädjen att inbjuda till 2014 års

Å R S F E S T

söndagen den 11 maj 2014

Högmässa med festpredikant i katolska domkyrkan kl. 11.00.

Vesper kl. 17.30 i kryptan. Därefter samlas vi för ett gruppfoto på terassen. Sedan går vi till klubbrummet för liten aperitif. Bordet står dukat i Josefsalen från c:a kl. 18.00.

Pris 200 kronor (300 kr för icke-medlemmar) erlägges till kassören på plats mot erhållande av supébiljett, som lämnas vid inträde å middagsbordet. OBS ANMÄL ER FÖRE DEN 28 APRIL TILL SEKRETERAREN ([email protected]) . Gäster kan medtagas.

Föreningsmärket bäres, gärna putsat!

Varmt välkommen!

S t y r e l s e n

............................................

SANKT JOSEFS FÖRENING

EXTRA

Härmed meddelas att vår käre broder

Krister Janzon

hastigt avlidit den 6 maj i Herrens År 2014.

Vi minns alla vår broder Krister som en aktiv medlem, som gärna delade med sig av sina tankar och frågor. Han kom in i vår förening 2005, då var ännu hans far Allan också med. Det gick inte att ta miste på Kristers stora glädje att få möta andra katoliker och utbyta tankar och erfarenheter. Han var med i styrelsen en tid och så sent som i mars invaldes han i valberedningen. Han hade anmält sig till söndagens årsfest.

Låt oss be för vår broder Krister att han får vila i frid och skåda det eviga ljuset.

Styrelsen gm sekr.

(Begravning 23.5 kl 11 i S:ta Eugenia.)

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till sammanträde , torsdagen den 10 april OBS! 2014, kl. 19.30,i klubbrummet och Josefssalen, katolska domkyrkan.

Vår nyblivne medlem L e n n a r t W i d l u n d kommer utföra

En personlig betraktelse om

f y s i k o c h r e l i g i o n.

Lennart beskriver sig själv så här:

"Jag är filosofie doktor i teoretisk fysik med en avhandling om kosmologi på Stockholms Universitet. Och så har jag jobbat på FOI som forskare i ca 15 år (om kärnvapen, men det är ett kapitel för sig) och innan dess var jag (obehörig) gymnasielärare i 3 år på Bandhagens numera nedlagda komvuxgymnasium matte och fysik. Har även under några år nu försökt tala förstånd med Humanisterna på Humanistbloggen."

Dessutom: Nyheter från vår förening och från övriga världen.Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

Föreningen deltar sedvanligt i Palmprocessionen med vårt standar den 13 april klockan 10.30. Högmässa följer direkt därpå. Alla medlemmar uppmanas ansluta. Vi önskar alla medlemmar en Välsignad och Glad påskhelg!

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till vesper i katolska Domkyrkan, kryptan, torsdagen den 20 mars 2014, kl. 19.00, med efterföljande ordinarie årsmöte, kl. 19.30 i Josefssalen.

ÅRSMÖTE

Med dagordning enligt stadgarna § 16 med val av ordförande, kassör, två övriga ledamöter av styrelsen samt revisorer och valkommitté.

Bokslut och verksamhetsberättelse samt medlemsmatrikel

utdelas å årsmötet men kan fås på begäran även innan.

Dessutom: Nyheter från vår förening och från övriga världen.Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

I tur att avgå ur styrelsen är herrar Herczfeld, Pålsson, Uller och Saers. Inga avsägelser föreligger.

Föreningen deltar sedvanligt i Palmprocessionen med vårt standar den 13 april klockan 10.30. Högmässa följer direkt därpå. Alla medlemmar uppmanas ansluta.

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till sammanträde, torsdagen den 20 februari 2014, kl. 19.30, i Josefssalen, katolska Domkyrkan.

Denna kväll kommer det att handla om

samhällsrörelser och trender i

dagens Frankrike och Belgien

. Stora massor har vänt sig emot reformer och lagförslag, något som annars kanske normalt endast begränsade katolska aktionsgrupper gör. Nu handlar det om betydligt bredare skaror, framförallt unga människor. Bilder och film.

Vi beklagar denna extremt försenade kallelse, beroende på att fick ett återbud i sista stund gällande programmet.

Dessutom, som vanligt, föreningsnyheter, medlemsärenden och broderlig samvaro.

Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

Srtyrelsen på minner om kommande åprsmöte den 19 mars, och möjligheten att inkomma med frågor till styrelsen att behandlas. Kassören meddelar att årsavgiften 120 kr (60 kr som frivillig avgift för de pensionärer som erlagt tre tidigare årsavgifter) för år 2014 kan erläggas på pluskonto 5 58 55-1. Vidare påminns de nya medlemmar som ej betalat medlemsnålen att göra detta. Den kostar 250 kr.

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till sammanträde, torsdagen den 16 januari 2014, kl. 19.30, i Josefssalen, katolska Domkyrkan.

Vi inleder dock året med en Tacksägelsegudstjänst med sakramental välsignelse i Domkyrkan klockan 19.00. Därefter hyllar vi våra jubilarer under år 2014.

I matrikeln har vi funnit följande jubilarer:

50 år ASSAD JAHJAH

60 år PATRICIO PALACIOS

60 år ULF SILFVERLING

65 år KENTH TROSANDER

65 år ANDERS ARBORELIUS

65 år STEFAN GÜRTLER

70 år CECIL DE ROZARIO

70 år ERIK KENNETH PÅLSSON

80 år BO GILLNER

80 år JORGE URBINA

80 KLAS MAGNI

91 år BELA KÁSVAI SIMON

91 år ERNST GERLICH

92 år ULF FRÖBERG

JA, MÅ DE LEVA! AD MULTOS ANNOS!

OBSERVERA!

OM DU SAKNAS OVAN TROTS ATT DU HAR JÄMN FÖDELSEDAG (50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 91...) SÅ TVEKA INTE ATT KONTAKTA SEKRETERAREN!

08-643 83 04 ([email protected] )

Dessutom: Nyheter från vår förening och från övriga världen.

Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

SANKT JOSEFS FÖRENING

EXTRA

Härmed meddelas att vår käre broder

Lawrence "Larry" Lyons

avlidit hastigt i Herren den 20 december i Herrens År 2013. Han var 71 år.

Larry kom med i vår föreningen i oktober 2009. Han visade alltid ett glatt ansikte och såg till att leva upp till sin mailadress, be_well! Han var aktiv i Josefinahemmet där han arbetade för Paul Degen.

Låt oss be för vår broder Larry att han får vila i frid och skåda det eviga ljuset.

Styrelsen gm sekr.

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade sina medlemmar till månadssammanträde, torsdagen den 12 december 2013 kl. 19.30 i Josefssalen vid domkyrkan, Folkungagatan 46 C.

Denna kväll besöker oss traditionellt

S a n k t a L u c i a

med litet följe

Föreningen bjuder på kaffe, lussekatter, pepparkakor och något värmande i vintermörkret.

Det kommer vara en del överraskningar också i klubbrummet.Föreningsmärket bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

Adress: Box 4145, 102 63 Stockholm

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till månadssammanträde

torsdagen den 21 november 2013, kl. 19.30

Plats: Josefssalen i Domkyrkan och angränsande klubbrum. Språkforskaren och katoliken Lars Melin ska berätta lite om sin senaste bok,

M o n e y t a l k s

För er som vill förbereda er lite har han en egen hemsida. Det finns även en del artiklar, till exempel på Språkbruk. Läs även på Wikipedia

.

Föreningsnyheter, nyheter från stiftet, Rom och annorstädes.Föreningsnålen bäres!

Liten supé.

Välkomna!

S t y r e l s e n

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till sammanträde, torsdagen den 17 oktober 2013, kl. 19.30, i Josefssalen, katolska Domkyrkan. Vår nyupptagne medlem, konstnären Samuel Järnegard Fogelvik, kåserar över ämnet:

Konsten att se

Om betraktarens relation till konstverket.

Dessutom: Nyheter om vår förening, om medlemmar och från övriga världen.

Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

Vi beklagade den sena kallelsen. Styrelsen påminner om vår tradition att besöka kyrkogårdarna där många av våra avlidna har sina gravar för att be för deras själar.Alla helgons dag infaller fredagen den 1 november och Alla själars dag den 2 november. Andakterna hålls på kyrkogårdarna påföljande helg. Föreningen samlas traditionsenligt den 3/11 kl. 14.00 på Norra kyrkogården för ljuständning och bön vid vår grundares, msgr Kiesler, grav. Den 3/11 klockan 15.00 finns även andakt å Skogskyrkogårdens katolsk kvarter, där flera av våra bröder har sin grav.

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till sammanträde, torsdagen den 19 september 2013, kl. 19.30, i Josefssalen, katolska Domkyrkan. Denna kväll blir det en kollektiv insats. En liten stund ska vi nämligen samla ihop några resenärer som tillsammans får berätta:

Vad gjorde Josefsbröderna egentligen i Belgien?

Bilder och minnen. Naturligtvis också med lite information om kyrkans situation i det för inte så längesedan genomkatolska Belgien. För inlevelsens skull kanske klubbmästaren har några överraskningar hiskyiskys...

Dessutom: Nyheter om vår förening, om medlemmar och från övriga världen. Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till

s o m m a r s a m m a n k o m s t

söndagen den 4 augusti kl. 15.00, vid Tyresö slott.

Heliga Mässan kommer firas i det lilla slottskapellet och därefter visning med guide av stora delar av påvlige markis Lagergrens kvarlåtenskap; bibliotek, salonger, inventarier med mera.

Därefter servering i någon form.

Tag gärna med äkta hälft, barn och barnbarn.

Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

Reseförslag:

14:00 Gullmarsplan

blåbuss 873 blåbuss 873 mot Nyfors

14:17 Tyresö centrum

buss 805 buss 805 mot Tyresö Brevik

ca 14:32 Tyresö slott

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till sammanträde, torsdagen den 16 maj 2013, kl. 19.30, i Josefssalen, katolska Domkyrkan.

Stiftets Generalvikarie och biskopsämbetets moderator

p. Pascal René Lung OP uppdaterar oss om

Stockholms stift idag

Dessutom: Nyheter från vår förening och från övriga världen. Säkert finns det en del av bröderna som har lite att berätta om vårresan bland kloster och bryggerier i Belgien.

Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

18.4 inställdes p.g.a. resan till Belgiens trapistkloster

SANKT JOSEFS FÖRENING

hade härmed glädjen att inbjuda till 2013 års

Å R S F E S T

söndagen den 14 april 2013

Högmässa med festpredikant i katolska domkyrkan kl. 11.00.

Vesper kl. 18.00i kryptan. Därefter går vi till klubbrummet för liten aperitif. Bordet står dukat i Josefsalen från c:a kl. 19.00.

Pris 200 kronor (300 kr för icke-medlemmar) erlägges till kassören på plats mot erhållande av supébiljett, som lämnas vid inträde å middagsbordet. Förhandsanmälan ej obligatorisk men rekommenderas, sker per e-post till sekreteraren ([email protected]) . Gäster kan medtagas.

Föreningsmärket bäres, gärna putsat!

Varmt välkommen!

S t y r e l s e n

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till vesper i katolska Domkyrkan, kryptan, torsdagen den 21 mars 2013, kl. 19.00, med efterföljande ordinarie årsmöte, kl. 19.30 i Josefssalen.

ÅRSMÖTE

Med dagordning enligt stadgarna § 16 med val av ordförande, sekreterare, två övriga ledamöter av styrelsen samt revisorer och valkommitté.

Bokslut och verksamhetsberättelse samt medlemsmatrikel

utdelas å årsmötet men kan fås på begäran även innan.

Dessutom: Nyheter från vår förening och från övriga världen.Inte minst kommer vi ha tillfälle tala lite om vår nye påve.

Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

I tur att avgå ur styrelsen är herrar Herczfeld, Silfverling, Suhard och Eisenlauer. Inga avsägelser föreligger.

Föreningen deltar sedvanligt i Palmprocessionen med vårt standar den 24 mars klockan 10.30. Högmässa följer direkt därpå. Alla medlemmar uppmanas ansluta.

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till sammanträde, torsdagen den 21 februari 2013, kl. 19.30, i Josefssalen, katolska Domkyrkan.

Denna kväll kommer vi att inleda med att vår broder och styrelsemedlem, diakon Kennet Pålsson, berättar lite om sina utomordentliga erfarenheter av

Ekumenik på lokalplanet

Diakon Kennet har nyligen utgivit en bok som tar itu med de vanligaste fördomarna från ofta frireligiöst håll om katolsk tro. Vi är alla uppmanade av Kristus själv att verka för enheten, men på vilket sätt? Vi har bland oss en broder som om någon kunde ge oss goda råd.

Vi uppmärksammar naturligtvis också den kyrko- och världshistoriska händelsen av att en påve entledigar sig själv från sitt ämbete. Påvens Benedikt XVI nästan åttaåriga pontifikat har omgärdats av händelser som skymt vad han verkligen uträttat, inte minst ekumeniskt. Vår sekreterare, Ulf Silfverling, har som redaktör för en katolsk tidskrift haft andledning att följa påven genom alla uttalanden och beslut. Ulf gör en liten personlig sammanfattning av de viktigaste händelserna i påve Bewnedikts relativt korta pontifikat, varefter andra medlemmar gärna får bidra med sina intryck av detta pontifikat.

Dessutom, som vanligt, föreningsnyheter, medlemsärenden och broderlig samvaro.

Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till sammanträde, torsdagen den 17 januari 2013, kl. 19.30, i Josefssalen, katolska Domkyrkan.

Vi inleder dock året med en Tacksägelsegudstjänst med sakramental välsignelse i Domkyrkan klockan 19.00. Därefter hyllar vi våra jubilarer under år 2013.

I matrikeln har vi funnit följande jubilarer:

60 ÅR PAUL HAMACHER

60 år DAVID DARBY

60 år TORVALD JANSSON

60 år MATS WALTRÉ

70 år REINHOLD GEILER

75 år STURE GUSTAFSON

80 år BENKT STOLPE

85 år ROBERT DUINTJER

85 år SVEN GULLMAN

85 år JON PETER WIESELGREN

90 år BERTIL REIJBRANDT

90 år BELA KÁSVAI SIMON

90 år ERNST GERLICH

91 år ULF FRÖBERG

JA, MÅ DE LEVA! AD MULTOS ANNOS!

OBSERVERA!

OM DU SAKNAS OVAN TROTS ATT DU HAR JÄMN FÖDELSEDAG (50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 91...) SÅ TVEKA INTE ATT KONTAKTA SEKRETERAREN!

08-643 83 04 ([email protected] )

Dessutom: Nyheter från vår förening och från övriga världen.

Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

SANKT JOSEFS FÖRENING

EXTRA

Härmed meddelas att vår käre broder

Berndt Bodin

avlidit i Herren den 21 december i Herrens År 2012.

Berndt Bodin var en av våra mest trogna medlemmar. Han invaldes i föreningen den 19 november 1959. Under många år var han föreningens revisor och han utsågs till hedersledamot. Han ledde även vår systerförening Concordia under åren 1986-1998. Även där var han även hedersledamot. I delningen av Stockholms katolska församlingar var han en juridisk tillgång. Under de år då det nya domkyrkobygget genomfördes var han även en viktig kraft i domkyrkorådet. Som kansliråd och sedemera kanslichef på riksdagen hade han den gode ämbetsmannens alla kvaliteter; lågmäld, noggrann, diplomatisk och klok. Hans bildning var mycket stor, men det upptäckte bara den, som kunde hitta nycklarna till den dörr av äkta blygsamhet som omgav Berndt.

Låt oss be för vår broder Berndt att han får vila i frid och skåda det eviga ljuset.

Styrelsen gm sekr.

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade sina medlemmar till månadssammanträde, torsdagen den 13 december 2012 kl. 19.00 OBS TIDEN! i Josefssalen vid domkyrkan, Folkungagatan 46 C.

Denna kväll besökte oss traditionellt

S a n k t a L u c i a

med litet följe

Föreningen bjuder på kaffe, lussekatter, pepparkakor och något värmande i vintermörkret.

Föreningsmärket bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till månadssammanträde

torsdagen den 15 november 2012, kl. 19.30

Plats: Josefssalen i Domkyrkan och angränsande klubbrum. Vi kommer denna kväll göra en försiktig dykning i katolsk filosofi. Vår relativt nye medbroder, Johan Lindahl , berättar om

R e n é G i r a r d

och ett antropologiskt försvar för den kristna tron

Föreningsnyheter, nyheter från stiftet, Rom och annorstädes.Föreningsnålen bäres!

Liten supé.

Välkomna!

S t y r e l s e n

Av outgrundlig anledning hade processionen på Norra kyrkogården med bön för våra avlidna och välsignelse av gravarna flyttats till

klockan 14.00

söndagen den 4 november. Vi samlas alltså på Norra kyrkogården vid msgr Kieslers grav efter denna procession.

Styrelsen gm sekr.

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till månadssammanträde

torsdagen den 18 oktober 2012, kl. 19.30

Plats: Josefssalen i Domkyrkan och angränsande klubbrum. Denna kväll kommer vi göra en dramatiskt brott i våra traditioner. Vi har nämligen äran och nöjet att få inblick i konsten att framställa och uppskatta den dryck Vår Herre själv bjöd på.

C a r l o T a c c o l a

kommer att berätta lite om druvans ädla safter. Carlo är italienare, katolik, och uppväxt på vingård. Idag bedriver han "omvänd inkulturation" genom att införa goda medelhavsvanor på vår kalla breddgrad, detta med sitt företag Gustavino. Praktiska övningar kanske kommer att förekomma.

I övrigt alldeles som brukligt: Föreningsnyheter, nyheter från stiftet, Rom och annorstädes.Föreningsnålen bäres!

Liten supé med vanliga och mindre vanliga tillbehör.

Välkomna!

S t y r e l s e n

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till månadssammanträde

torsdagen den 20 september 2012, kl. 19.30

Plats: Josefssalen i Domkyrkan och angränsande klubbrum.

A l l m ä n t s a m k v ä m

Föreningsnyheter, sommarens händelser och höstens begivenheter, nyheter från Rom och annorstädes, världsläget mm. Som vanligt i helige Josefs anda av hederlighet, lugn, tillförsikt och tro.

Föreningsnålen bäres!

Liten supé.

Välkomna!

S t y r e l s e n

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till

s o m m a r s a m m a n k o m s t

lördagen den 11 augusti kl. 14.00, på stiftsgården Marielund, Ekerö.

Heliga Mässan och därefter samkväm. Tag gärna med äkta hälft, barn och barnbarn.

Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

Telefon till Gunnar Sirlow på Marielund: 08-684 199 97, Stefan Herczfeld 070-544 73 20 .

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till extra årsmöte, såsom tidigare meddelats, torsdagen den 10 maj 2012, kl. 19.30, i Josefssalen.

Mötet kommer att behandla årsbokslut och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2011.

Därefter fortsätter vi en serie som vi haft tidigare, där våra medlemmar får berätta om sitt yrke. Denna gång kommer vår nyinvalde kassör, Roger Uller, berätta lite om sig själv och sin verksamhet.

Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

(Det sena utskicklet beropr på att sekreteraren legat i influensa hela veckan)

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till vesper i katolska Domkyrkan, kryptan, den 15 mars 2012, kl. 19.00, med efterföljande ordinarie årsmöte, kl. 19.30 i Josefssalen.

ÅRSMÖTE

Med dagordning enligt stadgarna § 16 med val av ordförande, kassör, två övriga ledamöter av styrelsen samt revisorer och valkommitté.

Bokslut och verksamhetsberättelse

utdelas å årsmötet men kan fås på begäran även innan.

Dessutom: Nyheter från vår förening och från övriga världen.

Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

I tur att avgå ur styrelsen är herrar Herczfeld, Saers, Vakanser föreligger på två styrelseplatser, som tidigare tilldelats funktionerna vice ordförande samt kassör. Matrikel för år 2012 delas ut vid årsmötet och skickas ut med kommande kallelse.

Föreningen deltar sedvanligt i Palmprocessionen med vårt standar den 1 april klockan 10.30. Högmässa följer direkt därpå. Alla medlemmar uppmanas ansluta.

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till månadssammanträde

torsdagen den 16 februari 2012, kl. 19.30

Plats: Josefssalen i Domkyrkan och angränsande klubbrum.

Vi har äran att presentera en av våra senast invalda medlemmar: fil.dr. docent Glenn Haegerstam, som ska tala över ämnet

Värdegrund på ett

sluttande plan

- medicinsk-etiska reflektioner

Glenn är utbildad i Graz, Österrike och vid Karolinska Institutet. Han har varit verksam inom forskning, undervisning och medicinsk information. Han har ett 25-tal böcker bakom sig i ämnet smärta och smärtbehandling och är idag författare på heltid i dessa och andra medicinsk-etiska frågor.

Föreningsnålen bäres!

Liten supé.

Välkomna!

S t y r e l s e n

Föreningen påminner om årsmötet den 15 mars.Enligt stadgarna §15 skall förslag till årsmötet vara inkomna till styrelsen senast den 15 februari. Nya medlemmar och eventuellt andra som ej betalat att årsavgiften om 120 kr kan erläggas på pluskonto 5 58 55-1

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till sammanträde, torsdagen den 19 januari 2012, kl. 19.30, i Josefssalen, katolska Domkyrkan.

Vi inleder dock året med en Tacksägelsegudstjänst med sakramental välsignelse i Domkyrkan klockan 19.00. Därefter hyllar vi våra jubilarer under år 2012.

I matrikeln har vi funnit följande jubilarer:

50 år SIMON PETRUS SEEMAN

50 år TONY SAERS

60 ÅR GUIDO CARINCI

60 år JAN SKOGQVIST

65 år JOZEF SAERS

65 år MIROSLAW DUDEK

65 år GÖRAN STRINDLUND

70 år STANISLAW LAPZINSKY

80 år ERDMANN VON FREEDEN

85 år JOSEF HINTERSCHUSTER´

85 år HENRIK AMBERG

90 år ULF FRÖBERG

JAMES BLOM, 70 ÅR

LAWRENCE LYONS, 70 år

PER WALLIN, 75 år

ARNE GUSTAFSSON, 80 år

JA, MÅ DE LEVA! AD MULTOS ANNOS!

OBSERVERA!

ULF NORDBERG fyller 30 år den 23 februari, så han får vänta 20 år till att bli firad

OM DU SAKNAS OVAN TROTS ATT DU HAR JÄMN FÖDELSEDAG (50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 91...) SÅ TVEKA INTE ATT RINGA SEKRETERAREN

08-643 83 04 ([email protected] )

Dessutom: Nyheter från vår förening och från övriga världen.

Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

SANKT JOSEFS FÖRENING

EXTRA

Härmed meddelas att vår käre andlige rådgivare, vice ordförande, välgörare och trogne hedersbroder,

fader Bertil Roslund

avlidit i Herren den 13 januari 2012, i stillhet i sitt rum på Josephinahemmet, mitt under Heliga Mässan.

Fader Bertil efterträdde msgr Johannes Koch som andlig rådgivare år 1995. Sedan 2004 ingick fader Bertil även i styrelsen som vice ordförande. Han har hängivet lett föreningen i andakter och kateketiska anföranden, i inhopp som mötesordförande och sist men inte minst i styrelsearbetet, som han aldrig försummade. Det var fader Bertil som bokade kyrkolokaler, som ordnade luciatåget och vi ska tacka honom att han bokat kyrkan även nu på torsdag, för jubilarerna; ett telefonsamtal kom till expeditionen om den saken så sent som i novcember.

Låt oss minnas vår käre fader Bertil såsom han var; hängiven sin tro och sitt kall, glad och alltid "sig själv". Bland de sista hälsningarna vi fick från honom, från sjukbädden på Sankt Göran, var:

- Hälsa alla bröderna att allt är bra! Jag är så glad, jag överlämnar allt i Vår Herres händer. Jag har gjort mitt bästa!

Requiescat In Pace

Begravd 2 februari

Styrelsen gm sekr.

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade sina medlemmar till månadssammanträde, torsdagen den 15 december 2011 kl. 19.00 OBS TIDEN! i Josefssalen vid domkyrkan, Folkungagatan 46 C.

Denna kväll besöker oss traditionellt

S a n k t a L u c i a

med litet följe

Föreningen bjuder på kaffe, lussekatter, pepparkakor och något värmande i vintermörkret.

Föreningsmärket bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till månadssammanträde

torsdagen den 17 november 2011, kl. 19.30

Plats: Josefssalen i Domkyrkan och angränsande klubbrum.

Vår broder, msgr Miroslaw Dudek, berättar med anledning sitt 40-årsjubileum:

M i t t l i v s o m k a t o l s k p r ä s t

I övrigt: Allmänt samkväm. Föreningsnålen bäres!

Liten supé.

Väkomna!

S t y r e l s e n

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till månadssammanträde

torsdagen den 20 oktober 2011, kl. 19.30

Plats: Josefssalen i Domkyrkan och angränsande klubbrum. Denna kväll kommer vår sekreterare Ulf Silfverling berätta om vår före ordförande och välgörare msgr Johannes F. Koch under rubriken

Ett liv i kyrkans tjänst

I hans kvarlåtenskap har unikt material hittats som bland annat visar hur det var att vara katolik i Hitlers Tyskland. Vidare kommer en hel del okända sidor redovisas av denne omstridde och dynamiske person som gjort så många avtryck i vårt katolska stift i form av byggnader, inventarier, kyrkliga organisationer mm. Bildspel och arkivmaterial ur hans kvarlåtenskap.

Föreningsnålen bäres!

Liten supé.

Välkomna!

S t y r e l s e n

Föreningen samlas traditionsenligt på Alla Själars dag den 6/11 kl. 15.00 på Norra kyrkogården för ljuständning och bön vid vår grundares msgr Kiesler, grav. På Alla Helgons dag, den 5/11 klockan 15.00 finns även andakt å Skogskyrkogårdens katolsk kvarter, där flera av våra bröder har sin grav.

Datum för sammanträden under hösten:

17 november, 15 december

SANKT JOSEFS FÖRENING

informerar härmed härmed sina medlemmar att vår broder Pär-Anders Feltenheim vigdes till diakon

söndagen den 25 september 2011, kl. 18.30

Plats: Katolska Domkyrkan

Samtidigt firar vår broder msgr Miroslaw Dudek 40 år som präst, tillsammans med msgr Göran Degen och pater Klaus P. Dietz S.J.

Pär-Anders skriver själv om sin diakonvigning:

"Efter att ha varit seminarist eller prästkandidat i sex år kommer jag nu att bli diakonvigd enligt biskopens beslut. Detta efter att ha gjort kanonisk reträtt, skrivit brev till biskopen där jag lovar att för evigt viga mitt liv i Kyrkans tjänst och viktigast av allt efter att rektor här i Sverige, msgr. Göran Degen och min rektor i Rom, pater Franz P. Meures S.J. hörts av biskopen. Vid vigningen lovar jag att leva i lydnad, fattigdom och kyskhet. Tanken är att jag så småningom om allt går bra ska bli prästvigd efter ett år.

I höst fortsätter jag att bo på Germanicum grundat av den helige Ignatius av Loyola (www.cgu.it) och med licentiatstudier i dogmatik vid Gregoriana (www.unigre.it)."

Lårt oss be för vår broder inför denna stora händelse i hans liv. Vi ber också om förbön för vår käre fader Bertil Roslund, som har varit på sjukhus för blödande magsår.

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till månadssammanträde

torsdagen den 15 september 2011, kl. 19.30

Plats: Josefssalen i Domkyrkan och angränsande klubbrum.

A l l m ä n t s a m k v ä m,

sommarens händelser och höstens begivenheter, nyheter från Rom och annorstädes, världsläget mm

Föreningsnålen bäres!

Liten supé.

Välkomna!

S t y r e l s e n

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till

s o m m a r s a m m a n k o m s t

lördagen den 6 augusti kl. 14.00, hos Birgittasystrarna i Djursholm,Burevägen 12

Heliga Mässan och därefter samkväm. Tag gärna med äkta hälft, barn och barnbarn.

Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

Reseförslag:

• 13:53 - 14:07 tunnelbanans röda linje 14 från T-Centralen mot Mörby centrum. Kliv av vid Danderyds sjukhus.

• 14:12 - ca 14:29 buss 601V från Danderyds sjukhus mot Stocksund. Kliv av vid Framnäsviken.

• Gå cirka 450 meter till Burevägen 12, Djursholm.

Telefon till Birgittasystrarna 08-755 17 85

Stefan Herczfeld 08-747 10 32

SANKT JOSEFS FÖRENING

Vi vill härmed meddela att vår kära vän

S a b a A s f a h a

avlidit i Herren den 6 juni klockan 11.00. Saba har genom sin Öppet Hus-verksamhet varit vår granne invid klubbrummet, men inte bara det. Hon har alltid varit hjälpsam mot oss och utan ersättning ställt upp på årsmiddagar och funktionärsmiddagar, och hjälpt vår klubbmästare under otaliga månadssammanträden. Hon har också sett till att klubbrummet varit låst och alltid med sitt rättframma och hjärliga sätt välkomnat de bröder som kommit till klubbrummet. Saba har på ett enastående sätt varit en mänsklig kontakt utåt gentemot många olika männskor från hela världen, som kanske känts sig vilsna och hemlösa i främmande land.

Vi anbefaller att bröderna ber för vår kära "drottning Saba". Må hon vila i frid och låt det eviga ljuset lysa för henne!

S t y r e l s e n

( Begravningen kom att ske fredagen den 10 juni klockan 09.30 i S. Eugenia kyrka.)

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade sina medlemmar till månadssammanträde, torsdagen den 19 maj 2011 kl. 19.30 i Josefssalen vid domkyrkan, Folkungagatan 46 C.

Vi får denna vårkväll besök av ingen mindre än en av landets stora bibelkännare, docenten i Nya Testamentets exegetik, katoliken Tord Fornberg, som ska berätta om översättningsarbete och

" G a m l a t e s t a m e n t e t - e n k r i s t e n u r k u n d "

Liten supé. Föreningsmärket bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

(Vi beklagar den sent utskickade kallelsen, vilket beror på sjukdom.)

Medtag gärna blivande medlemmar som gäster men först efter anmälan till ordföranden Stefan Herczfeld, tel. 747 10 32 eller sekretereraren Ulf Silfverling, tel 643 83 04.

SANKT JOSEFS FÖRENING

hade härmed glädjen att inbjuda till 2011 års

Å R S F E S T

söndagen den 8 maj 2011

Högmässa med festpredikant i katolska domkyrkan kl. 11.00.

Vesper kl. 17.00 i kryptan, därefter samlas vi på terrassen för gruppfoto. Först därefter går vi till klubbrummet för liten aperitif. Bordet står dukat i Josefsalen.

Pris 200 kronor (300 kr för icke-medlemmar) erlägges till kassören på plats mot erhållande av supébiljett. Förhandsanmälan ej obligatorisk men rekommenderas, sker per e-post till sekreteraren ([email protected]) . Gäster kan medtas.

Föreningsmärket bäres, gärna putsat!

Varmt välkommen!

S t y r e l s e n

Medtag gärna gäster men först efter anmälan till ordf. Stefan Herczfeld 08-747 10 32 eller sekr. Ulf Silfverling 08-643 83 04

SANKT JOSEFS FÖRENING

kallade härmed sina medlemmar till

EXTRA ÅRSMÖTE

torsdagen den 28 april 2011

kl. 19.30, i Josefssalen.

Föregående årsmöte den 17 mars bordlades frågorna om bokslut och ansvarfrihet för styrelsen (punkt 8b, 9 och 10 på föredragningsordningen). Därför inleder vi sammanträdet med att föredra dessa frågor. Men vi har även ett annat program. Vi hoppas att fader Adris Hanna från syrisk-katolska kyrkan, nyss hemkommen från Irak, kan berätta för oss om

d e k r i s t n a s s i t u a t i o n i M e l l a n ö s t e r n

Dessutom: Nyheter från vår förening och från övriga världen.

Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

vi önskar vår medlemmar

E N V Ä L S I G N A D P Å S K H E L G!

(Uppdaterad medlemsmatrikel med bokslut har skickats ut via brev )SANKT JOSEFS FÖRENING
kallade härmed sina medlemmar till vesper i katolska Domkyrkan, kryptan, den 17 mars 2011, kl. 19.00, med efterföljande ordinarie årsmöte, kl. 19.30 i Josefssalen.
ÅRSMÖTE
Med dagordning enligt stadgarna § 16 med val av ordförande, sekreterare, två övriga ledamöter av styrelsen samt revisorer och valkommitté.
Bokslut och verksamhetsberättelse utdelas å årsmötet men kan fås på begäran även innan.
Dessutom: Nyheter från vår förening och från övriga världen.
Liten supé. Föreningsnålen bäres!

Hjärtligt välkomna!
S t y r e l s e n

I tur att avgå ur styrelsen är herrar Herczfeld, Silfverling, Eisenlauer och Suhard. Inga avsägelser föreligger.
Matrikel för år 2011 delas ut vid årsmötet och skickas ut med kommande kallelse.
Föreningen deltar sedvanligt i Palmprocessionen runt Domkyrkan med vårt standar den17 april klockan 10.30. Högmässa följer direkt därpå.
Alla medlemmar uppmanas ansluta.

SANKT JOSEFS FÖRENING
kallade härmed sina medlemmar till månadssammanträde,
torsdagen den 17 februari 2011, kl. 19.30, i Josefssalen, katolska Domkyrkan.

Det är nu över två år sedan vår Apostoliske Nuntie, ärkebiskop
E m i l P a u l T s c h e r r i g
gästade oss. Han kom åter att hedra oss med ett besök och då tala om

Kallelsen till ett liv
som lekman i kyrkan

(En apostolisk nuntie har ambassadörs ställning i främmande land. Han är dessutom påvens personlige legat genom vilken denne kan utöva sin ordinarie och suveräna jurisdiktion. Till exempel kan påven delegera till nuntien att utdela välsignelser, avlater och dispenser från kyrkolagen,
som annars endast är förbehållna påven.)

Liten supé. Föreningsmärket bäres!

Hjärtligt välkomna!

S t y r e l s e n

SANKT JOSEFS FÖRENING
Som utlovat bifogas till detta brev en pdf-fil med artikel ur Katolskt Magasin om vår förening.
Angående intervjuerna med några Josefsbröder i EWTN som ordföranden nämnde, se följande länkar:
Intervju med Kjell Andersson och Kent Trosander
Intervju med Ulf Silfverling (efter Paolo Roberto, c.a 25 min):
Om EWTN, se här
Om inspelningarna, se här
Och om programledaren
Till de dagliga sändningarna kommer man enklast genom denna länk:till Pdf-fil
Sekr.

SANKT JOSEFS FÖRENING
kallade sina medlemmar till sammanträde, torsdagen den 20 januari 2011, kl. 19.30, i Josefssalen, katolska Domkyrkan.
Vi inleder dock året med en Tacksägelsegudstjänst med sakramental välsignelse i Domkyrkan klockan 19.00. Därefter hyllar vi våra jubilarer under år 2011.
I matrikeln har vi funnit följande jubilarer:
50 år DAMIAN EZE
50 år STEFAN HERCZFELD
50 år JAN MASLOWSKY
60 ÅR JERZY DYKTUS
60 år INGVAR FOGELQVIST
60 år MARIAN JANCARZ
60 år LARS NILSSON
65 år ANDRÉ WALIGORA
65 år LESLEK SZKURLAT
70 år KRISTER JANZON
70 år FRANK TULEJA
80 år ANDRE VERVER
80 år LENNART CERVALL
80 år BENGT HAGBERG
93 år KARL ERIK LARSSON
JA, MÅ DE LEVA! AD MULTOS ANNOS!
OBSERVERA!
VÅRT REGISTER HAR ÄNNU BRISTER. OM DU SAKNAS OVAN TROTS ATT DU HAR JÄMN FÖDELSEDAG (50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 91...) SÅ TVEKA INTE ATT RINGA SEKRETERAREN 08-643 83 04 ([email protected])
Dessutom: Nyheter från vår förening och från övriga världen.
Liten supé. Föreningsnålen bäres!
Hjärtligt välkomna!
S t y r e l s e n

SANKT JOSEFS FÖRENING
kallade sina medlemmar till månadssammanträde, torsdagen den 16 december 2010 kl. 19.15 OBS TIDEN! i Josefssalen vid domkyrkan, Folkungagatan 46 C.
Denna kväll besöker oss traditionellt

S a n k t a L u c i a
med litet följe

Föreningen bjuder på kaffe, lussekatter, pepparkakor och något värmande i vintermörkret.
Föreningsmärket bäres!
Hjärtligt välkomna!
S t y r e l s e n

SANKT JOSEFS FÖRENING
kallade sina medlemmar till månadssammanträde
torsdagen den 18 november 2010, kl. 19.30
Plats: Josefssalen i Domkyrkan och angränsande klubbrum.
Vår relativt nyblivne medlem, frilansjournalisten German Diaz Guerra, berättar om
K a t o l s k a k y r k a n p å K u b a - ledande aktör i förändringstider
I övrigt: Allmänt samkväm. Föreningsnålen bäres!
Liten supé.
Väkomna!
S t y r e l s e n

SANKT JOSEFS FÖRENING
Föreningen samlades traditionsenligt på Alla Själars dag den 7/11 kl. 15.00 på Norra kyrkogården för ljuständning och bön vid vår grundares msgr Kiesler, grav. På Alla Helgons dag, den 6/11 klockan 15.00 finns även andakt å Skogskyrkogårdens katolsk kvarter, där flera av våra bröder har sin grav.

SANKT JOSEFS FÖRENING
kallade härmed sina medlemmar till månadssammanträde
torsdagen den 21 oktober 2010, kl. 19.30
Plats: Josefssalen i Domkyrkan och angränsande klubbrum.
Åter får vi bekanta oss med en av domkyrkans subsidiarier. Fader Markus Maeurer reflekterar över sin tillvaro som

F o r s k a r e o c h f ö r k u n n a r e,
läkare och präst.

I övrigt: Allmänt samkväm. Föreningsnålen bäres!
Liten supé.
Väkomna!
S t y r e l s e n

SANKT JOSEFS FÖRENING
kallade härmed sina medlemmar till månadssammanträde
torsdagen den 16 september 2010, kl. 19.30
Plats: Josefssalen i Domkyrkan och angränsande klubbrum.
Vi hade inbjudit en av våra få "helsvenska" präster, p. Fredrik Emanuelsson O.M.I subsidiar vid domkyrkoförsamlingen, att presentera sig och berätta om sin
u t s i k t p u n k t
mitt i det ekumeniska landskapet.
I övrigt: Allmänt samkväm, sommarens händelser och höstens begivenheter, världsläget mm
Föreningsnålen bäres! Liten supé. Väkomna!

SANKT JOSEFS FÖRENING
EXTRA
Härmed meddelades att vår käre hedersbroder
Allan B. Janzon
avlidit i Herren på Kristi Förklarings dag den 6 augusti 2010, kl. 20.20, i sin lägenhet på Josephinahemmet i Bromma.
Allan Janzon var en mycket aktiv föreningsmänniska. Efter sin uppväxt i kyrkans tjänst som flitig ministrant ledde han under många år Academicum Catholicum (AC) och senare var han också aktiv i Birgittaföreningen för stödjande av katolsk bokutgivning. I Josefsföreningen har han varit medlem sedan novembersammanträdet 1967. Han var under många år sammankallande i valberedningen. Som josefsbroder var han en mycket flitig besökare, även under sin sista tid, och engagerade sig ofta i föreningens verksamhet. Tillsammans med Arne Getzmann höll han för några år sedan en sorts minneskavalkad över deras gemenamma aktiviteter för sammanhållningen hos den katolska diasporan i vårt land, vilken vi har förevigat på videoband.
Låt oss be för vår broder Allan B. Janzon att han får skåda det eviga ljuset.
Styrelsen gm sekr.

SANKT JOSEFS FÖRENING
kallade härmed sina medlemmar till
s o m m a r s a m m a n k o m s t
lördagen den 7 augusti kl. 14.00, i det vackra hemmet för äldre, Konung Oscar I:s Minne, Fogdevägen 21, Bagarmossen.
Heliga Mässan och därefter samkväm. Tag gärna med äkta hälft, barn och barnbarn.
Föreningsnålen bäres!
Hjärtligt välkomna!
S t y r e l s e n
Reseförslag:
A. 13:04 - 13:18 tunnelbanans gröna linje 17 från T-Centralen mot Skarpnäck. Kliv av vid Kärrtorp. Gå cirka 850 meter till Fogdevägen 21, Bagarmossen.
B. 13:25 - ca 13:29 buss 161 från Skogskyrkogården mot Bagarmossen. Kliv av vid Gränsberget. Gå cirka 550 meter till Fogdevägen 21, Bagarmossen.
Telefon till Oscar I:s Minne 659 77 56, Stefan Herczfeld 08-747 10 32 eller sekr. Ulf Silfverling 08-643 83 04


SANKT JOSEFS FÖRENING
kallade härmed sina medlemmar till ordinarie månadssammanträde, torsdagen den 20 maj 2010 kl. 19.30, i Josefssalen invid katolska Domkyrkan.
En av våra trogna medlemmar från prästkollegiet, fader Wojtek Waligorski, vill berätta något för oss om Guds moder Maria:

An d a k t e n o c h v ö r d n a d e n t i l l J u n g f ru M a r i a
u t i f r å n L o u i s - M a r i e G r i g n i o n d e M o n t f o r t

Dessutom: Nyheter från vår förening och från övriga världen.
Liten supé. Föreningsnålen bäres!
Hjärtligt välkomna!
S t y r e l s e n

SANKT JOSEFS FÖRENING
hade härmed glädjen att inbjuda till 2010 års
Å R S F E S T
söndagen den 25 april 2010
Högmässa med festpredikant i katolska domkyrkan kl. 11.00.
Vesper kl. 17.00 i kryptan, därefter samlas vi i klubbrummet för liten aperitif. Bordet står dukat i Josefsalen.
Pris 200 kronor (300 kr för icke-medlemmar) erlägges till kassören på plats mot erhållande av supébiljett.
Förhandsanmälan till klubbmästaren ej nödvändig. Föreningsmärket bäres, gärna putsat!
Varmt välkommen!
S t y r e l s e n

SANKT JOSEFS FÖRENING
kallade härmed sina medlemmar till ordinarie månadssammanträde, torsdagen den 15 april 2010 kl. 19.30, i Josefssalen invid katolska Domkyrkan.
Vår andlige rådgivare, fader Bertil Roslund, berättar om
P r ä s t e r n a s å r
och vad föreningen egentligen gör andligen för våra medlemmar, både levande och döda
Dessutom: Nyheter från vår förening och från övriga världen.
Liten supé. Föreningsnålen bäres!
Hjärtligt välkomna!
S t y r e l s e n

SANKT JOSEFS FÖRENING
kallade sina medlemmar till vesper i katolska Domkyrkan, kryptan, den 18 mars 2010, kl. 19.00, med efterföljande ordinarie årsmöte, kl. 19.30 i Josefssalen.
ÅRSMÖTE
Med dagordning enligt stadgarna § 16 med val av ordförande, kassör, två övriga ledamöter av styrelsen samt revisorer och valkommitté.
Bokslut och verksamhetsberättelse
utdelas å årsmötet men kan fås på begäran även innan.
Dessutom: Nyheter från vår förening och från övriga världen.
Liten supé. Föreningsnålen bäres!
Hjärtligt välkomna!
S t y r e l s e n
I tur att avgå ur styrelsen är herrar Herczfeld, Saers, Trosander och Roslund. Avsägelse föreligger på kassörsposten.Matrikel för år 2010 delas ut vid årsmötet och skickas ut med kommande kallelse.
Föreningen deltar sedvanligt i Palmprocessionen med vårt standar den 28 mars klockan 10.30. Högmässa följer direkt därpå. Alla medlemmar uppmanas ansluta.
GLAD PÅSK!

SANKT JOSEFS FÖRENING
kallade sina medlemmar till månadssammanträde, torsdagen den 18 februari 2010, kl. 19.30 i Josefssalen vid domkyrkan, Folkungagatan 46 C.
På begäran från medlemmarna låter vi Jon Peter Wieselgren, f.kansliråd, f. redaktör för Katolsk Kyrkotidning, aktiv lekman, fortsätta att berätta om sina minnen:
V i d a r e
i
k y r k a n
Upplevelser och möten med påvar, prelater och katolska kulturpersonligheter, från det Andra Vatikankonciliet och framåt.
Liten supé.
Föreningsmärket bäres!
Hjärtligt välkomna!
S t y r e l s e n
Årsmöte kommer att hållas torsdagen den 15 mars. Frågor till årsmötet bör inlämnas till styrelsen före den 25 februari för beredning.

SANKT JOSEFS FÖRENING kallade sina medlemmar till sammanträde, torsdagen den 21 januari 2010, kl. 19.30, i Josefssalen, katolska Domkyrkan.
Vi inleder dock året med en Tacksägelseandakt (vesper) i Domkyrkan klockan 19.00. Därefter hyllar vi våra jubilarer under år 2010.
I matrikeln har vi funnit följande jubilarer:
50 ÅR: Sten Cedergren den 7 juni Anders Sved
65 ÅR: Gebard Eisenlauer
70 ÅR: Lars Cavallin
80 ÅR: Adolf Wulfert
85 år: Bengt Von der Burg Göran Waldau
90 år: Allan B Janzon

92 år: Karl Erik Larsson
Saknas du? Vg kontakta oss!
Dessutom: Nyheter från vår förening och från övriga världen.
Liten supé. Föreningsnålen bäres!
Hjärtligt välkomna!
S t y r e l s e n


SANKT JOSEFS FÖRENING kallade sina medlemmar till månadssammanträde, torsdagen den 10 december 2009 kl. 19.15 OBS TIDEN! i Josefssalen vid domkyrkan, Folkungagatan 46 C.
Denna kväll besöker oss traditionellt
S a n k t a L u c i a
med litet följe
Föreningen bjuder på kaffe, lussekatter, pepparkakor och något värmande i vintermörkret
Föreningsmärket bäres!
Hjärtligt välkomna!
S t y r e l s e n

SANKT JOSEFS FÖRENING
kallade sina medlemmar till månadssammanträde, torsdagen den 19 november 2009 kl. 19.30 i Josefssalen vid domkyrkan, Folkungagatan 46 C.
Denna kväll hade vi äran att låta en mycket erfaren katolik framträda. Jon Peter Wieselgren, f.kansliråd, f. redaktör för Katolsk Kyrkotidning och även Katolsk Observatör, aktiv lekman i många sammanhang, berättar om sina minnen från Sverige och många andra länder:
Jag förblev katolik
Upplevelser och möten i en turbulent tid i kyrkans historia.
Liten supé.
Föreningsmärket bäres!
Hjärtligt välkomna!
S t y r e l s e n

Föreningen samlades traditionsenligt på Alla Själars dag den 1/11 kl. 15.00 på Norra kyrkogården för kransläggning och bön vid vår grundares msgr Kiesler, grav. På Alla Helgons Dag, den 31/10 klockan 15.00 fanns även andakt å Skogskyrkogårdens katolsk kvarter, där flera av våra bröder har sin grav.

SANKT JOSEFS FÖRENING kallade sina medlemmar till månadssammanträde, torsdagen den 15 oktober 2009 kl. 19.30 i Josefssalen vid domkyrkan, Folkungagatan 46 C.
Med anknytning till att Nobelpriset i litteratur i år tilldelats Herta Müller, en självständig författarröst under politisk förtryck, berättar vår broder och "husvärd", domprost, msgr Marian Jancarz om

Mina minnen från uppväxten i en
kommunistisk stat med ett
katolskt folk

Liten supé. Föreningsmärket bäres! Hjärtligt välkomna!
S t y r e l s e n

Ordinarie månadssammanträde hölls torsdagen den 17 september 2009 kl. 19.30, i Josefssalen invid katolska Domkyrkan. Allmänt samkväm. Sommarens händelser och höstens begivenheter. Liten supé. Föreningsnålen bäres! Hjärtligt välkomna! S t y r e l s e n

Tillbaka