Försök att bedöma järnåldershusens funktioner med utgångspunkt från benmaterialet
Av Birgitta M. Johansson och Jozef Saers


sid 30

sid 31

sid 32

sid 33

sid 34


Back