Försök till tolkningar av spörsmål inom bronsålderns hällristningar.
Två som voltar över ett skepp. I den irländska Ulster-cykeln berättas om Cu Chulain att han gör laxsprång i sin vagn. Borde vara samma som volter.

Fotspår i långa rader. Någon har gått här, passerat. Påsk, pascha betyder att Herren går förbi. Han passerar israelernas hus. Mose levde ungefär samtidigt med sjöfolkens vandringar och eftersom de rimligen talade IE-språk borde tolkningen vara gångbar.

I Valerius Flaccus Argonautica, bok 6, ca 70 e.Kr., karakteriseras höga norden med två björnar och en orm. Här har björnen lämnat sina fotspår, i 25 avtryck, i Himmelstalund.

Medb kom som ett mörker och snärjde in Cu Chulain, det utbröt en kamp. (Bricruis fest, hjältarnas tävlan)

Pesthelgonet S. Sebastian blev beskyten med pilar. När de antika gudarna hade tråkigt kunde de gå ut och jaga människor med pil och båge, dvs sprida sjukdomar. Efter syndafloden lovade Gud att inte mera jaga människorna så han lade ner sin båge, den syns som regnbågen. Gissningsvis kan denna sten från Kipplingeberg i Bälinge, Uppland med sina 11 spjut vara huggen efter en pestepedemi.

Om en datering av hällen till 900-800 f.Kr. se Bertilsson (2018, 144-145).

Litt:

Bertilsson, U 2018 "In Beginning There Was the Spear": Digital Documentation Sheds New Light on Early Bronze Age Spear Carvings from Sweden- In: Prehistoric Warfare and Violence. Quantitave and Qualitative Approaches, Cham.

Jozef Saers