Familjeföreningen Concordia CatholicaConcordia som startade sin verksamhet år 1895 (17.11) , är en katolsk förening med kristen och kulturell inriktning.

Concordia arrangerar ett varierat program med bl a föreläsningar, musei och studiesbesök samt en årlig vårutflykt. Totalt cirka 8 träffar årligen.

Concordias sammankomster ( vardagskvällar) brukar avslutas med supé till självkostnadspris och trevlig samvaro. I konceptet ligger att inte bara lyssna på tex ett föredrag utan att därefter få möjlighet att utbyta tankar och lära känna varandra en stund, under trivsamma former.

Concordia har ca 160 medlemmar. De flesta är katoliker, men även andra trosrktningar och sökare finns bland medlemmarna. Flera är par, där parten är katolik. Vi värnar om att även den icke-katolska parten ska känna sig hemma i föreningen.

Concordia saknar egna föreningslokaler. Vi alternerar mellan de olika katolska församlingarna i Stockholm, som alla välvilligt upplåter sina lokaler för oss.

Styrelse verksamhetsåret 2023 - 2024:

Jozef Saers ordf

Karin Arovelius sekr

Christina Malm vice ordf och internkassör

Ingrid Sjöberg, Marta Misterewicz, Irena Blute och Margaretha Kellner Solli

övr. styrelseledamotFör mer information besök vår hemsida eller ring James (fd.ordf) / Ninnie Blom tel 08- 560 312 58

Om Concordias 50-årsjubileum 1945 se här

FCC:s pg-nummer är 195039-3 och årsavgiften är 100 kr för enskilda och 130 kr per hushåll.

Årsavgiften gäller 1/7 2023 - 30/7 2024.

Om någon istället önskar pg-inbetalningskort, v v maila detta, så sänder vi ett per "snigelpost".

Kommande program:

.

Sveriges kristnande

Föredrag av Jozef Saers

Ansgar kom till Björkö år 830 och undervisade svenskarna i kristendom. I allmänhet

brukar Ansgar benämnas som den som kristnade Sverige. Men det fanns kristna redan på

plats innan Ansgars ankomst. Jozef Saers kommer nu att berätta om dessa och om de

tidigare spåren av kristendom. Jozef kommer också att beröra den övriga befolkningens

motstånd mot den kristna läran. Sönderslagna runstenar vittnar om mindre fredliga

episoder mellan de olika grupperingarna.

Efter föredraget serveras sedvanlig supé.

Datum och tid: Tisdag 27 februari 2024, klockan 19.00.

Plats: Övre salen i S:ta Eugenia, Kungsträdgårdsgatan 12.

Kostnad: 150 kr för medlemmar, 170 kr för övriga.

Anmälan: Senast 25 februari till James/Ninnie Blom, tel. 0707-96 04 04.

(telefontid: 10.00–22.00) eller e-post till [email protected]

Välkomna

Tidigare program:

Sr. Rose Anyanwu DMBM

Från Nigeria till Sverige.

Sr. Rose kommer att berätta om sin resa från det folkrika Nigeria med dess stora kloster till den lilla kommuniteten i Spånga, en förort till Stockholm. Hon och hennes två medsystrar har blivit ett kärt tillskott till församlingslivet och denna kväll får vi bekanta oss med sr. Roses livsöde i en främmande verklighet nära ekvatorn.

Efter föredraget sedvanlig supé.

Datum och tid:Torsdag 25 januari 2024, klockan 19.00.

Plats: Övre salen i S:ta Eugenia, Kungsträdgårdsgatan 12.

Kostnad:150 kr för medlemmar, 170 kr för övriga.

Anmälan:Senast 23 januari till James/Ninnie Blom, tel. 0707-96 04 04.

(telefontid: 10.00–22.00) eller e-post till [email protected]

Välkomna!

25.10

Matthias Grahm OSB

Det kristna Indien

Concordias andliga rådgivare, Fader Matthias Grahm, har under årens lopp gjort åtskilliga resor till Kerala i södra Indien och han har alltid känt sig varmt välkommen dit. Indierna är mestadels djupt religiösa hinduer och kristendomen har haft svårt att slå rot hos dem. Fader Matthias har mycket spännande att berätta från sina resor.

Efter föredraget sedvanlig supé.

Datum och tid:Onsdag 25 oktober 2023, klockan 18.00.

Plats: Församlingssalen i Marie Bebådelse, Linnégatan 79.

Kostnad:150 kr för medlemmar, 170 kr för övriga.

Anmälan:Senast 22 oktober till James/Ninnie Blom, tel. 0707-96 04 04.

(telefontid: 10.00–22.00) eller e-post till [email protected]

Välkomna!

Tidigare

20.9

ÅRSMÖTE

därefter

kör vi med Ulf

Efter årsmötet kommer kyrkomusikern Ulf Samuelsson i S:ta Eugenia katolska kyrka att

berätta för oss om sin musikaliska verksamhet och allt vad det innebär såväl praktiskt som

teoretiskt. Ulf har ett ytterst gediget CV både när det gäller utbildning och yrkesutövande.

Bland annat genomförde han en berömd och omtalad konsertturné på cykel genom hela

Sverige då han framförde Bachs samtliga orgelverk.

Datum och tid: Onsdag 20 september 2023, klockan 19.00.

Plats: Övre salen i S:ta Eugenia, Kungsträdgårdsgatan 12.

Kostnad: 130 kr. för medlemmar, 150 kr. för övriga.

Anmälan: Senast 18 september till James och Ninnie Blom, tel. 0707-96 04 04.

(telefontid: 10.00–22.00) eller e-post till [email protected]

Välkomna

PS: Eftersom vi nu börjar ett nytt verksamhetsår är det dags för medlemsavgiften: 100 kr för enskild

medlem och 130 kr för familj, PG 195039-

5.8

Sommarutflykt till Strängnäs

I år är vi inbjudna att delta i S:t Josefsföreningens sommarutflykt som går till det Sverige

som fanns före Gustav Vasa. Det blir mässa i Vårfruberga klosterruin, lunch och visning

av Domkyrkoberget samt domkyrkans imponerande altarskåp med mera. Det är tänkt att

medlemmarna i S:t Josefsföreningen och Familjeföreningen Concordia Catholica kunde

lära känna varandra genom en gemensam bussresa.

Datum och tid: Lördag 5 augusti 2023 klockan 9.00–17.00.

Plats: Samling vid Katolska Domkyrkan, Folkungagatan 46

kl 8.45 senast.

Kostnad: Medlemmar 100 kr., övriga 200 kr.

Detta låga pris får vi tacka S:t Josefsföreningen för, då de

bjuder oss på resterande kostnader. Stort tack!

Betalning görs i förskott till Concordias pg-konto 195039-3.

Anmälan: Senast 26 juli till Ninnie/James Blom, tel. 0707-96 04 04

(telefontid: 10.00–22.00) eller e-post till: [email protected]

Varmt välkomna

13.4

Djupdykning i diplomatin

I kväll samtalar vi med diplomaten Veronika Wand Danielsson. Med ett brett spektrum av

erfarenheter från OECD, EU, Nato, Frankrike och Utrikesdepartementet kommer hon att

ge oss en inblick i den värld som möjliggör staters umgänge på fredlig väg. Kvällen

avslutas med en supé som ger tillfälle till sedvanlig trevlig samvaro.

Datum och tid: Torsdag 13 april 2023, klockan 19.00.

Plats: Övre salen i S:a Eugenia, Kungsträdgårdsgatan 12.

Kostnad: 130 kr. för medlemmar, 150 kr. för övriga.

Anmälan: Senast 10 april till Ninnie/James Blom, tel. 0707-96 04 04

(telefontid: 10.00–22.00) eller e-post till [email protected]

Önskar man framgent få kallelse till årets möten, men ännu inte betalat in medlems-

avgiften, kan man fortfarande göra det, 100 kr för enskild och 130 kr för hushåll per år.

Betalas in på pg. 195039-3. Tack på förhand.

De av er som får kallelserna per brev, men som nu har mailadress, vänligen meddela oss

den, så kommer all information i fortsättningen att komma via mail.

Välkomna

21.2

Familjen Lagergren på Tyresö slott

Många av oss har besökt Tyresö slott där markisen Claes Lagergren bodde. Han var

påvlig kammarherre och en nutida ättling med samma namn kommer i kväll att berätta om

familjen och Tyresö slott. Föredraget avrundas med en frågestund. Som avslutning serveras-

supé som ger tillfälle till sedvanlig trevlig samvaro.

Datum och tid: Tisdag 21 februari 2023, klockan 19.00.

Plats: Övre salen i S:ta Eugenia, Kungsträdgårdsgatan 12.

Kostnad: 130 kr. för medlemmar, 150 kr. för övriga.

Anmälan: Senast 19 februari till Ninnie/James Blom, tel. 0707-96 04 04

(telefontid: 10.00–22.00) eller e-post till

[email protected]

Önskar man framgent få kallelse betalar man en medlemsavgift om 100 kr. för enskild och

130 kr. för hushåll per år. Betalas in på pg. 195039-3. Tack på förhand.

Välkomna

26 januari 2023

Vår tidigare kyrkoherde Stefan Dartmann SJ har återkommit till oss efter en tid bland annat som provincial i Tyskland. Han har där handhavt projektet Renovabis som arbetat med återupprustning av den katolska kyrkan i östra Europa, något som det varit tyst om i svenska tidningar. Nu ska vi få en inblick i detta arbete som betytt så mycket för så många i vår närhet.

Som avslutning serveras supé som ger tillfälle till sedvanlig trevlig samvaro.

Datum och tid:Torsdag 26 januari 2023, klockan 19.00.

Plats: Övre salen i S:ta Eugenia, Kungsträdgårdsgatan 12.

Kostnad:120 kr. för medlemmar, 140 kr. för övriga.

Anmälan:Senast 20 januari till James/Ninnie Blom, 0707-96 04 04

(telefontid: kl. 10.00–22.00 eller e-post till: [email protected]

Vårt "föreningsår" är fr o m 1/7 t o m 30/6 året därpå. På grund av coronarisken har vi dröjt med att be om årsavgiften, men är nu tacksamma att få den inbetalad.

Enskild medlem 100 kr, hushåll 130 kr. Betalas in på pg 195039-3 eller under kvällen den 26/1. Tack på förhand.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsmöte 2022

Föredrag av

Peter Saers

om

Karl den store

Kung Karl den store regerade mellan åren 768 och 814 över ett stort rike i Europas mitt. Han var en framgångsrik och dådkraftig härskare och han blev även krönt till kejsare. Peter Saers har skrivit en historisk roman ”Einhard och Emma” vars handling är placerad i Karl den stores tid. I samband med skrivprocessen har han fördjupat sig i ämnet. Nu kommer han att ge oss en överblick över denna epok.

Som avslutning serveras sedvanlig supé som ger tillfälle till trevlig samvaro.

Datum och tid:Onsdag 28. september 2022, klockan 18.30.

Mässa 17.00.

Plats:Marie Bebådelsekyrkan, Linnégatan 79.

Kostnad:130 kronor för medlemmar, 150 kronor för övriga.

Anmälan: Senast 26. september till James Blom, 0707-96 04 04

(telefontid 10.00–22.00) eller e-post [email protected].

Efter mötet finns det möjlighet att köpa Peters bok.

Välkomna!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Familjeföreningen Concordia Catholica inbjuder tillsammans med vår kära syster-förening Katolsk Historisk Förening (KHF) till vår årliga vårutflykt som i år är en högsommarutflykt med abonnerad buss. Till vår stora glädje guidar pater Klaus Dietz, SJ under vår resa. Färden går till:

Heliga Birgittas Finsta

Tid:Söndagen den 24 juli 2022, klockan 09.30.

Start: S:ta Eugenia kyrka, Kungsträdgårdsgatan 12.

Huvudmålet är Finsta, platsen för Heliga Birgittas barndomshem där bönegrottan och murfundamentet fortfarande är intakta samt Skederids kyrka, som Heliga Birgittas pappa, lagmannen Birger Persson, lät bygga. I denna kyrka firar vi den Heliga Mässan celebrerad av pater Dietz SJ. Under dagen besöker vi även den vackra och mycket sevärda medeltida Rimbo kyrka, ursprungligen Sankt Andreas kyrka. På hemvägen stannar vi vid Röö kyrka och får höra om den. Vår lunchbuffé avnjutes på Sundsta Säteri och Konferensgård.

Några hålltider:Avfärd09.30

Lunch13.00

Mässa15.00

Hemkomst17.50 (cirka)

Vår buss tar 55 passagerare. Om det blir för många anmälningar har medlemmar i någon av föreningarna förtur med principen ”först till kvarn ...” Övriga får stå på reservlista. Under dagen är det tyvärr ofrånkomligt med en hel del promenader samt på- och avstigningar till och från bussen.

Vänligen anmäl er först per telefon till Ninnie/James Blom mobilnummer: 0707-960404. Sätt därefter in avgiften på FCC:s plusgirokonto 195039-3. (Gäller för alla.)

Sista inbetalningsdag är måndag 18 juli.

Avgiften för medlemmar i KHF/FCC är 450 kronor

Avgiften för övriga är 500 kronor

Varmt välkomna!

Vänligen kom i god tid.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

torsdag 2.6

Kastanjer och rökelse, författaren berättar

Kastanjer och rökelse

S:t Eriks katolska skola finns sedan 1967 i Enskede i ett hus mitt i en lummig grönska. De lokaler som skolsystrarna fick disponera 1931 när de kom till Stockholm var i ett gammalt hus med en gård vid Götgatan på Söder. Karin Liljequist har skrivit en lika väldokumenterad som intressant bok med titeln ”Kastanjer och rökelse” om systrarnas glädjeämnen och motgångar samt elevers minnen och skolmiljö. Hennes berättelse om bokens tillkomst och innehåll väcker säkert många minnen hos en del av oss, som är före

detta elever i skolan. Boken finns att köpa med dedikation efter föredraget

Som avslutning serveras sedvanlig supé och tillfälle ges till trevlig samvaro.

Datum och tid: Torsdagen den 2 juni 2022, klockan 19.00.

Plats: Övre Salen i S:ta Eugenia kyrka, Kungsträdgårdsgatan 12.

Kostnad: 130 kronor för medlemmar, 150 kronor för övriga.

Anmälan: Senast den 30 maj till James/Ninnie Blom, 0707-96 04 04 (telefontid

10.00 - 22.00) eller e-post [email protected]

Välkomna!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsmöten

för åren 2019/20 och2020/21 med efterföljande föredrag om

att bli konstnär

Charlotte Herczfeld berättar om sin konstnärsbana och hur hon har utvecklat en

"impressionistisk teknik" Förutom de många profana motiven har hon målat bland annat

korsvägsandakt och porträtt av kardinal Arborelius. Därutöver har Charlotte illustrerat en

bönbok för barn.

Som avslutning serveras sedvanlig supé och tillfälle ges till trevlig samvaro.

Måndagen den 25 april2022, klockan 19.00.

Övre Salen i S:ta Eugenia kyrka, Kungsträdgårdsgatan 12.

130 kronor för medlemmar, 150 kronor för övriga.

Senast den 20 april till James Blom, 0707-96 04 04 (telefontid

10.00 - 22.00) eller e-post [email protected]

Välkomna!

Särskilt nu efter två års väntan!

------------------------------------------------------------------------------------------------

Kära Concordister!

Här kommer en påskhälsning och ett livstecken från Concordia Catholica!! Det har ju varit skäligen dystra dagar för oss som har varit vana vid att med jämna mellanrum kunna träffas vid en trevlig sammankomst! Men vi får inte ge upp hoppet!! Vi kommer igen!!

Flera av våra medlemmar har under lång tid varit mer eller mindre isolerade. Vi har tänkt på alla som endast fått hålla till godo med kyrkans livesändningar. Vi vet att vi talar å allas vägnar när vi säger att vi ”LÄNGTAR UT”!!!

Med tanke på att de flesta av oss är i ungefär samma åldersspann, så lär vi ha vaccinerats fram till hösten, förhoppningsvis tidigare. Så vi kan se fram emot att ses igen vid något trevligt program och inte minst med något gott att äta och dricka!!.

Även om många av oss levt i sin egen bubbla så har världen omkring oss snurrat runt!

-Under det katolska året har vår Helige Fader utnämnt 2021 till S:t Josefs år, utnämningen skedde 19/3 på S:t Josefs dag (se på stiftets hemsida med bild).

-I september utnämns ny domprost i Domkyrkan.

-I S:ta Eugenia har expeditionsförestådare Mirtha Basombrio, tackat för sig och gått i pension efter 23 år på posten. Hennes efterträdare heter Paulina Sabir.

-Även ekonomiansvarige i S:ta Eugenia, Pehr Thorell, tackar för sig och slutar och efterträds av Alfonso Aparicio den 1/5.

-Redan den 1/2 fick Katolskt Forum en ny ansvarig efter Sofia Rosshagen som slutade efter många år. Den nya medarbetaren heter Claudia Hammerich.

-Tre präster firas i S:ta Eugenia den 1 augusti:

pater Klaus Dietz, 50 år som präst.

pater Dominik Terstriep, 50 år.

återkomsten av en ”gammal bekant”, nämligen pater Stefan Dartmann.

Vi önskar er, kära vänner, hälsa, harmoni och hopp om att med Guds hjälp orka er igenom denna svåra och oroliga tid!

-Kristus är uppstånden!

-I sanning uppstånden!

-och därför kan vi ändå utropa:

GLAD PÅSK!

Styrelsen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORONA VIRUSET

AUGUSTI 2020

Kära Concordiavänner i dessa prövningens tider då vi alla håller oss försiktigt till omgivningen vill vi i styrelsen skicka en liten hälsning nu när hösten närmar sig.

Det finns några som har kallats hem till vår Herre och som vi följt till den sista vilan. Vi skulle nu i höst ha ett programförslag färdigt och även Årsmöte men vi får nog se till att senarelägga all verksamhet till dess vi känner oss säkra att träffas igen. Vi i styrelsen önskar alla våra medlemmar Guds välsignelse och hoppas att vi ses snart.

Snart, i betydelsen när kyrkorna åter öppnas och får ta emot mer än 50 personer. Till dess skjuts vårt årsmöte upp och vi får ta besluten när vi träffas på riktigt. Ser fram emot den dagen då vi får återse er.

Hälsningar

styrelsen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corona virus

De små gula kulorna på bilden är virus som nu sprids och gör en del av oss sjuka. För att undvika smittspridning blir det inga möten med Concordia under våren.

På återseende i höst

styrelsen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.2

Bara champagne under kristallkronor?

Reflexioner om diplomati och utrikespolitik

Ulla Gudmundson

Vad är diplomati egentligen? Varför finns den? Vad är diplomatens roll i utrikespolitiken? Behövs diplomati idag? Skiljer sig ett diplomatiskt uppdrag vid den Heliga Stolen från andra? En som kan veta och förklara är just Ulla Gudmundson som var Sveriges ambassadör vid den Heliga Stolen och på Malta under åren 2008–2013 och som i övrigt har en gedigen erfarenhet av diplomati från olika delar av världen. Hon har också arbetat inom Utrikesdepartementet som politisk handläggare och med att utveckla och bygga upp ett analysverktyg. Under sin tid som ambassadör vid den Heliga Stolen fick hon anledning till att tänka igenom religionens betydelse bland annat för politik och dess förhållande till statlig styrning.

Som avslutning serveras supé som ger tillfälle till sedvanlig trevlig samvaro.

Datum och tid: Tisdag 4:e februari 2020 klockan 19.00.

Plats: Övre salen i S:ta Eugenia, Kungsträdgårdsgatan 12.

Kostnad: 120 kr. för medlemmar, 140 kr. för övriga.

Anmälan: Senast 31 januari till James/Ninnie Blom, 0707-96 04 04

(telefontid 10.00 - 22.00) eller e-post [email protected]

Välkomna.

----------------------------------------------------------------------------

15 januari 2020

i Marie Bebådelse.

I FULL BLOM

Denna afton gästas vi av Edward Blom, som berättar utifrån sin nyutkomna bok I full Blom. Edward är kanske mest känd som den färgstarke och matglade livsnjutare vi lärt känna genom TV, radio, tidningar etc. men också som en kulturpersonlighet med inte minst näringslivs-, kultur- och mathistoria på sin meny och en person som inte sticker

under stol med sin kristna tro. I bokens 30 kapitel träder inte bara livsglädjen fram, utan också djupare och tänkvärda reflexioner över livet och tron.

Concordia ligger Edward varmt om hjärtat, redan innan han som 23-åring blev medlem och han har suttit i föreningens styrelse under 13 års tid.

Som avslutning serveras supé från Paul Degens Catering och vi får tillfälle till sedvanlig trevlig samvaro.

Under kvällen finns möjlighet att köpa boken och få den signerad.

Datum och tid: Onsdagen 15 januari 2020, klockan 18.00 (Efter kvällsmässan)

Plats: Marie Bebådelsekyrkan, Linnegatan 79

Kostnad: 120 kr. för medlemmar, 140 kr. för övriga.

Anmälan: Senast 12 januari till James eller Ninnie Blom, 0707-96 04 04

(telefontid 10.00 - 22.00) eller e-post [email protected]

Välkomna

---------------------------------------------------------------

18.11

om Kina och Nordkorea.

Michelle Mope Andersson

Både Kina och Nordkorea är hårt kontrollerade stater med en tung byråkratisk struktur. Invånarna möts hela tiden av propaganda och ordet är inte fritt. I Nordkorea i synnerhet är det omöjligt för en vanlig besökare att obehindrat resa omkring. Som hustru till en svensk diplomat har Michelle Mope Andersson ändå kunnat röra sig mera fritt i dessa länder, besöka folk och som nu även undervisa vid ett prästseminarium i Beijing. Hon har därmed en god inblick i katolska kyrkans situation i såväl Kina som Nordkorea som hon delar med sig av under kvällens föreläsning.

Som avslutning serveras supé som ger tillfälle till sedvanlig trevlig samvaro.

Datum och tid: Måndag 18 november 2019, klockan 19.00. Kvällsmässan

denna dag klockan 18.00 är en årsdagsmässa för Concordias

avlidna medlemmar.

Plats: Övre salen i St:a Eugenia, Kungsträdgårdsgatan 12.

Kostnad: 120 kr. för medlemmar, 140 kr. för övriga.

Anmälan: Senast 15. november till James eller Ninnie Blom, 0707-96 04 04

(telefontid 10.00 - 22.00) eller e-post [email protected]

Välkomna!

-------------

15.10

”Stil”

Är stil något stiligt eller bara dålig stil? Är språklig stil kraftfull retorik eller ett sätt att säga det lite fint? Ja, allt detta och bra mycket mer. För allt kan sägas på hur många sätt som helst, men det gäller att hålla stilen. Lars Melin, som talat i föreningen flera gånger, kommer och reder ut begreppen.

Den som sedan vill fördjupa sig i ämnet kan även köpa boken och få den signerad.

Som avslutning serveras supé som ger tillfälle till sedvanlig trevlig samvaro.

Datum och tid:Tisdagen 15 oktober 2019, klockan 19.00.

Plats: Övre salen i S:a Eugenia, Kungsträdgårdsgatan 12.

Kostnad:120 kr. för medlemmar, 140 kr. för övriga.

Anmälan:Senast 12 oktober till James Blom, 0707-96 04 04

(telefontid 10.00 - 22.00) eller e-post [email protected]

Välkomna

----------------------

26.9

Årsmöte

med efterföljande föredrag om

Gamla Eugeniakyrkan

År 1781 tillät kung Gustav III Sveriges katoliker att återigen bilda en egen församling. I början var församlingen verksam i den byggnad som nu är Stadsmuseet. Lokalen ersattes så småningom av Eugeniakapellet på Norra Smedjegatan 24 som invigdes 1837 i de kungligas närvaro. Gatan var dyster och mörk men kyrkan desto vackrare och ljusare.

Kyrkan revs 1968 och ett provisorium på Drottninggatan varade fram till 1982 då den nuvarande kyrkan togs i bruk.

Hans-Åke Bergström kommer att visa ett bildspel och berätta sina minnen från gamla kyrkan, minnen som många av oss delar med honom.

Som avslutning sedvanlig ”supé” som ger tillfälle till trevlig samvaro.

Datum och tid: torsdag 26 september 2019, klockan 19.00.

Plats: Stora Salen i S:ta Eugenia, Kungsträdgårdsgatan 12.

Kostnad: 120 kronor för medlemmar, 140 kronor för övriga.

Anmälan: Senast 20 september till James Blom, 0707-96 04 04 (telefontid

10.00 - 22.00) eller e-post [email protected].

Välkomna!

16.6

Concordia

Välkomnar medlemmar och intresserade till sin traditionella

Vårutflykt söndagen 16 juni 2019

SOLNA – mycket mer än genomfartsleder och en arena

Förra året gick föreningens vårutflykt till Bromma och blev mycket uppskattad. I år blir destinationen Solna: i dåtid, nutid, framtid. Som vanligt reser vi med abonnerad buss.

Till vår glädje ställer Nina Vetter och Göran Ridnert från Solna Hembygdsförening upp som våra guider under hela dagen.

Solna har mycket att bjuda på: Hagalundskyrkan från 1905 (inträngd mellan de enorma blåkullehusen och nästan det enda som inte rivits av den ursprungliga bebyggelsen), Olle Olsson Hagalund, Filmstaden, Hagaparken med Confidencen och slottskyrkan, nya stadsdelar som Järvastaden, Hagastaden, Mall of Scandinavia med Friends Arena...

Vi fikar i Charlottenburgs vackra Hembygdsgård från 1801 där vi även får höra om Solnas historia, och skåda en fantastisk byggmodell av Hagalunds trästad från anno dazumal. Vi har också glädjen att få fira katolsk mässa i Solna vackra 1100-talskyrka. Lunchen avnjuts på Ulriksdals värdshus, varefter vi också kan bese slottsparken med Slottskyrkan o Confidencen …... .

Datum och tid: Söndag den 16 juni med start klockan 9.30.

Plats: Abonnerad buss utgår från Brommaplan. OBS! Det är viktigt att alla kommer i tid, då bussen endast kan parkera där en kortare stund.

Återkomst: Brommaplan: kl. 17.30

Kostnad: 450:- för medlem (500:- för icke medlemmar) sätts in på Concordias

pg 19 50 39 – 3 senast 6 juni.

Anmälan: Snarast, dock senast den 7 juni till James/Ninnie Blom:

0707 96 04 04 (tel tid 10-22) eller [email protected]

Varmt välkomna!

18.5

Rundvandring på Katolska Kyrkogården

kl 14.00

Vandring på den katolska kyrkogården

Den katolska kyrkogården vid Haga är märklig därför att den på en liten yta speglar såväl den katolska kyrkans historia i Sverige under de senaste 150 åren som att den även påminner om många händelser i Europas historia under samma tid. Om detta vittnar inte bara flyktingar från olika epoker och länder av alla samhällsklasser, utan också ordenssystrar och lekfolk som varit stöttepelare under kyrkans uppbyggnad i Sverige.

Så skriver p Hornung i SJ i sin bok Strövtåg i det katolska Stockholm och med den som inspiration ska vi göra vandringen under ledning av Jozef Saers.

Som avslutning kaffe med dopp och tillfälle till sedvanlig trevlig samvaro.

Datum och tid: Lördag 18 maj 2019, klockan 14.00.

Plats: Katolska kyrkogården på Haga Norra. Buss 515 till

Linvävartorpet eller gångvägen från Karolinska Sjukhuset

Kostnad: 50 kronor.

Anmälan: Senast 15 maj till James/Ninnie Blom, 0707-96 04 04 (telefontid

10.00 - 22.00) eller e-post [email protected].

Välkommen!

...

10.4

En katolsk TV-kanal.

Ulf Silfverling förklarar och berättar

Ulf Silfverling har sedan 2007 arbetat med att få till stånd en katolsk TV- och videostation som skulle ge oss katoliker en enkel tillgång till katolska medier. Målsättningen är att kunna erbjuda ett utbud av textade och dubbade katolska program, som är anpassade till våra nordiska förhållanden. I planeringen ingår även att studiosamtal, intervjuer och dokumentärer ska kunna sändas via denna station. För närvarande drivs det nordiska nätverket EWTN Nordic i ett intensivt samarbete med det amerikanska globala TV-nätverket EWTN (Eternal Word Television Network) och ett tiotal andra TV-stationer. Ulf Silfverling har lovat att ge oss en ingående inblick i den katolska medievärlden i allmänhet och denna TV-kanals tillkomst och arbete i synnerhet.

Som avslutning serveras supé som ger tillfälle till sedvanlig trevlig samvaro.

Datum och tid: Onsdag 10 april 2019, klockan 18.00.

Plats: Församlingssalen i Marie Bebådelse kyrka, Linnégatan 79

Kostnad:120 kronor för medlemmar, 140 kronor för övriga.

Anmälan:Senast 6 april till James Blom, 0707-96 04 04 (telefontid

10.00 - 22.00) eller e-post [email protected].

Välkommen!.

....

14.3

”Vi ses i Jerusalem”

En pilgrimsresa utan präst är nästan otänkbar. Pater Klaus Dietz har lett många grupper i bland annat det heliga landet. Ikväll kommer han att berätta om dessa resor ur en reseledares perspektiv. Hans djärvhet och goda humör har gjort att han har vandrat med ungdomar i den judiska öknen. Han har också tillbringat en natt i den Heliga Gravens Kyrka. Så visst har den som har rest något att berätta.

Som avslutning serveras supé som ger tillfälle till sedvanlig trevlig samvaro.

Datum och tid:Torsdagen 14 mars 2019, klockan 19.00.

Plats: Övre salen i S:a Eugenia, Kungsträdgårdsgatan 12.

Kostnad:120 kr. för medlemmar, 140 kr. för övriga.

Anmälan:Senast 11 mars till James Blom, 0707-96 04 04 (telefontid

10.00 - 22.00) eller e-post [email protected].

Välkommen!

31.1

Inbjöd till en afton med

Ulf Ekman

i Marie Bebådelsekyrkan, Linnégatan 79

torsdagen den 31 januari 18.30 Obs! tiden!

Den stora upptäckten

Vi har glädjen att få hälsa Ulf Ekman välkommen till en kväll med Concordia. Den stora upptäckten är titeln på Ulfs och hustrun Birgittas senaste bok, som utkom 2014, samma år som de båda upptogs i katolska kyrkan. Det kan också vara en lämplig rubrik för kvällen, då Ulf berättar om sin och hustruns långa väg till ”Rom”.

Birgitta är missionärsdotter, uppväxt i Indien. Ulf växte upp i ett sekulariserat hem i Göteborg och kom till tro i slutet av gymnasietiden. Efter studier i Uppsala vigdes han år 1979 till präst i Svenska kyrkan. Ett år med sin familj för studier vid en karismatisk bibelskola i USA inspirerade nog till att (1983) grunda Livets Ord med dess starkt karismatiska inriktning.

Livets Ord har sedan dess bedrivit en stor internationell karitativ verksamhet och fått tusentals människor att komma till kristen tro främst i Öststats- och asiatiska länder, men samtidigt kraftigt demoniserats av svensk massmedia.

Vägen för makarna Ekman till katolska kyrkan har varit lång. Synen på kyrkoämbetet, traditionen, påvens primat, Jungfru Maria, helgonen, sakramenten …. var länge svåra stötestenar, liksom att lämna det samfund som de själva varit upphov till, sett så mycket gott i, arbetat i och lett under mer än tre decennier.

Vi har tagit med några ex av Den stora upptäckten. Boken kan under kvällen köpas till reducerat pris och förstås med dedikation.

Förtäring: Kvällen avslutas med läcker, kallskuren liten buffé från Paul Degen Catering, följt av kaffe/te, kaka samt trevlig samvaro.

Anmälan: Senast 27/1 till James o Ninnie Blom, tel: 0707-96 04 04 eller e-post: [email protected]

Kostnad: 120 kronor.

Varmt välkomna!

Vid förhinder: Var vänlig ge återbud i tid. Varje person som uteblir kostar föreningen i mat- och andra kostnader, samtidigt som vi i onödan utestänger andra på ev väntelista. Vi ser oss därför tyvärr tvungna att avkräva avgiften för ej i tid avbokade

Titta gärna in på föreningens hemsida: www.concordiacatholica.se

27.11

om Julkrubbor, Övre salen i S:ta Eugenia

Etnologen och journalisten

EWA BIGESTANS

presenterar i ord och bild sin bok

Julkrubbans historia

i S:ta Eugenia - Övre salen

kl 19.00 (efter kvällsmässan)tisdagen den 27 november 2018

Lagom inför stundande advents- och juletid har vi bjudit in vår tidigare styrelseledamot i Concordia, Ewa Bigestans, att berätta om sin bok Julkrubbans historia. Boken finns också att köpa under kvällen för 280:- . (Normalpris 340:-) Kanske den perfekta julklappen för många.

Ett gediget forskande och resande till flera europeiska länder ligger bakom bokens framväxt i ett ämne som det inte – åtminstone inte i vårt land - har skrivits särskilt mycket om. I lättillgänglig form får vi kunskap om julkrubbans historiska framväxt både i Sverige och utomlands och om hur

julkrubbor trots långvarigt motstånd även fann en plats i protestantiska kyrkor i Sverige. Boken ger också en kort tillbakablick över våra katolska Stockholmskyrkors julkrubbor eller julbord som var den gamla benämningen för julkrubba.

Ewa vill med sin bok visa att julkrubban inte bara är idyll och mys utan något som återkommer varje jul för att berätta om världens största under och i sitt förord lyfter pater Klaus Dietz fram betydelsen för barn att vara med och pynta och leva sig in i julens glada budskap.

Julkrubban kan också provocera. Här ett av Ewas exempel. I Österrike beordrades prästen F. Plattner (1940) att sätta upp en julkrubba i sin kyrka, men figurerna måste vara ariska. Då placerade han bara en oxe och en åsna där. Det renderade honom en dödsdom, som sedan mildrades till livstids tukthus.

I avsnittet om Krakows berömda julkrubbor får vi höra om Roman Wozniaks vidare öden, sedan han under sin fängelsevistelse (dömd till 26 år) började bygga julkrubbor.

Boken är rikt illustrerad.

Förtäring: Kvällen avslutas som vanligt med supé och trevlig samvaro.

Anmälan: Senast 22 november till James och Ninnie Blom tel: 0707-96 04 04 (mellan 10.00 -

22.00) eller e-post: [email protected]

Kostnad: 120 kr för medlemmar och 140 kr för icke medlemmar. Enbart föredraget 40 kr.

Varmt välkomna! Hemsida: www.concordiacatholica.se

Det är också dags för årsavgiften för 2018/2019 (1/7 2018 – 30/6 2019). Som vanligt 100 kr för en person och 130 kr per hushåll.

Insättes på pg 195039-3. Om någon behöver pg-talong, tala om det så sänder vi en. Det går också bra att betala avgiften den 27/11.

Varmt välkomna

Styrelsen

......

25.10

Heliga Trefaldighets katolska kyrka

Jakobsberg

Den vackra och moderna Heliga Trefaldighets katolska kyrka i Jakobsberg invigdes år 1999 och församlingen bildades 2003. Pater Krystian Zacheja SDB är kyrkoherde i denna församling som vuxit från enstaka katoliker på 1950-talet till över 2 000 med ett 70-tal olika nationaliteter representerade.

Vår guide, Per Wallin, berättar om franciskanernas planer på att grunda ett kloster där kyrkan nu står, om S:ta Eugenias arbete med kyrkans uppbyggnad och mycket mer om kyrkans historia.

Utflykten inleds med mässa och rundvandring. Som avslutning serveras supé som ger tillfälle till sedvanlig trevlig samvaro.

Datum och tid: Torsdagen 25 oktober 2018, klockan 18.00.

Plats: Järfällavägen 150, Jakobsberg.

Kostnad: 120:- för medlemmar, 140:-för övriga.

Anmälan: Senast 22 oktober till James Blom, 0707-96 04 04 (telefontid

10.00 - 22.00) eller e-post [email protected].

Vägbeskrivning: Om du kommer med pendeltåget: Kliv av vid Jakobsbergs station,

gå till vänster genom gångtunneln till Viksjöleden. Gå över

Viksjöleden och fortsätt rakt fram. Gå vidare utefter

järnvägsspåret tills du ser kyrkan på höger sida. Avståndet är

cirka 600 meter.

Välkomna!

--------------------------------------------------------------------

kallade till årsmöte 2018

Årsmöte

Vi börjar kvällen med årsmöte för Concordia Catholica. Dagordning och övriga

dokument delas ut vid årsmötet.

Allsång och samkväm

Denna kväll står vi själva för underhållningen, genom att sjunga tillsammans.

Organist Sune Löfström hjälper oss med musikalisk stöd på flygel och gitarr.

Ett sånghäfte med välkända, glada visor och psalmer trycks upp för kvällen.

Musik ska byggas utav glädje!

Sedvanlig supé, avrundad med kaffe och kaka i trevligt sällskap.

Anmälan

Senast 18 september till James/Ninnie Blom, e-post: [email protected] eller telefon:

0707 96 04 04 (telefontid 10.00-22.00).

Kostnad

Kostnaden för föredraget och maten är 120 kronor för medlemmar och 140 kronor för icke

medlemmar.

Datum och tid: Fredag 21 september 2017, klockan 19:00.

Plats: S:ta Eugenia, stora salen. Kungsträdgårdsgatan 12.

Varmt välkomna!

............................

Välkomnar medlemmar och intresserade till sin traditionella vårutflykt

lördagen 2 juni 2018

BROMMA FÖRR OCH NU – Torp, Småstugor, Slott och Kyrkor

Vi reser som vanligt med abonnerad buss med vår avhållne chaufför sedan ett 15-tal år, Hannu. Vår guide, Märta Wichman, historiker, teolog samt uppvuxen och boende i Bromma kommer at t berätta om stadsdelen: historia, nutid och lite framtid, kyrkor och byggnader, ett stycke katolsk historia… Lunch avnjutes i Ljunglöfska slottet och lite senare blir det eftermiddagsfika.

Start: Abonnerad buss avgår från Fridhemsplan – T-baneuppgång

Drottningholmsvägen kl. 09.30

OBS! Det är viktigt att alla kommer i tid, då bussen endast kan parkera där en

kortare stund och vi måste passa tiden för visningen i Bromma kyrka, innan dop.

Återkomst: Fridhemsplan: ca kl. 17.15

Meny: Två maträtter finns att välja på

1. Inkokt lax med färskpotatis, skarpsås och primörsallad.

2. Slottsstek med ugnsbakad potatis, lök, saltgurka och rödvinssky.

Anmälan: Snarast, dock senast den 26 maj till James/Ninnie Blom:

0707 96 04 04 (tel tid 10-22) eller [email protected]. Vid anmälan

måste även anges vilken av maträtterna som önskas.

Kostnad: 390:- för medlem (450:- för icke medlem) sätts in på Concordias

pg 19 50 39 – 3.

Varmt välkomna!

17.5

Ekumeniakyrkan besöks.

Equmeniakyrkan / Västerortskyrkan Equmeniakyrkan är ett nytt och unikt samfund, bildat 2011, då Metodistkyrkan, Baptistsam-fundet och Missionskyrkan slogs ihop till ett nytt samfund. Men vad har det inneburit? Hur har teologi, rit och vardag i kyrkan påverkats och utvecklats? Vi får en introduktion och reflektion över dessa frågor sju år efter sammanslagningen. Västerortskyrkan är ett av Sveriges mest intressanta kyrkorum i sin metafor över människans förhållande till Gud. Församlingen var ursprungligen en missionsförsamling, men redan 1954 var man uttalat välkomnade mot adjungerande medlemmar, dvs församlingsmedlemmar med tillhörighet i andra samfund, t.ex. baptister och frälsningssoldater. De förebådade alltså den ekumeniska sammansmältningen i Equmeniakyrkan med nästan 60 år. Pastor Svante Zettergren guidar oss, i dubbel betydelse, i kyrkan. Datum och tid Torsdag 17 maj, klockan 18.00. Plats Solursgränd 4, Vällingby. T-bana Vällingby.

Efter besöket Vi äter en gemensam måltid på Grekiska kolgrillsbaren i närheten. Alt I: Gyros (fläsk eller kyckling). Alt II: Grekisk sallad. (Dryck köper man själv.) Anmälan Senast 9 maj till James/Ninnie Blom, e-post: [email protected] (eller telefon: 0707 96 04 04 mellan 10.00 och 22.00). Ange matval. Kostnad Besök och mat: 125 kronor för medlemmar och 140 kronor för icke medlemmar. Enbart föredrag kostar 50 kronor. Varmt välkomna!

2.6

Vårutflykt

Obs! Reservera redan nu lördagen den 2 juni för Concordias årliga vårutflykt.

I år går vår guidade busstur genom Bromma under rubriken

BROMMA FÖRR OCH NU - Torp, småstugor, slott och kyrkor.

Lunch avnjutes på Ljunglöfska slottet. Ytterligare information kommer senare.

14.4

lördag 12.00

St:a Clara kyrka, visning och om deras verksamhet.

Sankta Klara kyrka

När Åhlens City byggdes på 1960-talet hittade arkeologerna stora mängder tegel från Klarissornas rivna kloster som invigdes 1289 och förstördes 1527. En del av teglet användes till att bygga ett försvarstorn på Riddarholmen. Sankta Klara kyrka som nu står högst uppe på en kulle ger oss en bild av klostrets forna storhet, även om byggnadens ålder är oviss då Johan III lät återuppbygga kyrkan utan en detaljerad dokumentation.

Under den efterföljande tiden blev kyrkan en församlingskyrka där till exempel Bellman är begravd.

Sedan 2009 drivs kyrkan av föreningen S:ta Clara Kyrka, en gudstjänstfirande gemenskap inom Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS). Föreningen har egna stadgar och den är ekonomiskt fristående från Svenska Kyrkan. Med många volontärers hjälp delar stiftelsen ut mat och kläder till hemlösa, missbrukare och flyktingar samt ordnar soppkök på kyrkogården varje vecka. En vänförening till S:ta Clara Kyrka förening anordnar böne och bibelstudiegrupper, ungdomsgrupper och mycket mera. Birgitta Högman kommer attfungera som vår guide.

Som avslutning serveras smörgåsar och kaffe som ger tillfälle till sedvanlig trevlig samvaro.

Datum och tid: Lördagen den 14 april 2018, klockan 12.00.

Plats: Klara kyrka, Klarabergsgatan 37.

Kostnad: 50 kronor för alla.

Anmälan: Senast 12 april till James Blom, 0707-96 04 04 (telefontid 10.00-22.00)

eller e-post [email protected]

Välkomna!

.................................................................................

22.3

Kyrkomödrar

Hedvig Larsson

På våra bokhyllor finns det rader av böcker som handlar om kyrkofäder, men nästaningenting om kyrkomödrar. I fjol kom det dock en bok ”Kyrkomödrar” med Ann-IdaFehn och Hedvig Larsson som redaktörer. Boken är en antologi som handlar om kvinnorsom hörde Guds kallelse och följde den. Nu kommer Hedvig Larsson till oss och berättarom dessa betydelsefulla kvinnor. Hedvig har också skrivit en doktorsavhandling ireligionshistoria ”Jews and Gentiles in Early Jewish Novels”.

Efter föredraget serveras sedvanlig buffé med trevlig samvaro.

Datum och tid: Torsdag 22 mars 2018, klockan 19.00.

Plats: Övre Salen, Sankta Eugenia kyrka, Kungsträdgårdsgatan 12.

Kostnad: Kostnaden för föredraget och maten är 100 kronor för

medlemmar och 120 kronor för icke medlemmar. Föredraget

utan mat kostar 40 kronor för alla.

Anmälan: Senast 20 mars till James Blom, 0707-96 04 04 (telefontid

10.00-22.00) eller e-post [email protected]

Välkomna!

www.concordiacatholica.se

.....................................................................................................................

6.2

Övre salen, S:ta Eugenia, 19.00

Den långa vägen

Thomas Idergard SJ

Thomas kom att berätta om hur han blev jesuit. Han föddes i Arvidsjaur och växte upp i Skellefteå. Under sin politiska karriär var han bland annat ordförande i Moderata Ungdomsförbundet. Därefter gick han vidare till näringslivet för att arbeta med frågor kring entreprenörskap, marknadsföring, opinionsbildning och välfärd. Han har arbetat som

kanslichef, personalchef, vd och även fungerat som styrelseordförande. Parallellt med detta har han även skrivit ett antal böcker. Thomas konverterade till katolicismen 2009 och utbildade sig därefter till jesuit. Efter sin prästvigning 2017 arbetar han nu som präst i S:ta Eugenia katolska kyrka.

Efter föredraget serveras sedvanlig buffé med trevlig samvaro.

Datum och tid: Tisdag 6 februari 2018, klockan 19.00, efter kvällsmässan.

Plats: Övre Salen, S:ta Eugenia kyrka, Kungsträdgårdsgatan 12.

Kostnad: Kostnaden för föredraget och maten är 100 kronor för medlemmar och 120 kronor för icke medlemmar. Föredraget utan mat kostar 40 kronor

för alla.

Anmälan: Senast 4 feb till James Blom, 0707-96 04 04 (telefontid 10.00-22.00) eller e-post [email protected]

Välkomna

.........................................................................................................

8.11

Barn, helgon och mailväxlande 60-åringar

Anna Dunér berättar om sitt författarskap

Författaren, bibliotekarien, S:ta Eugenia-bon och Concordia-medlemmen Anna Dunér har gett ut ett 30-tal böcker sedan debuten 1994. Mest känd är barnboksserien om Emilia, men hon har också gett ut andra barnböcker, skrivit och översatt för Katolska Pedagogiska Nämnden, bl a undervisningsmaterial för katolska kyrkan, samt publicerat noveller och

förra året en mailroman för vuxna. Nu i höst har hennes "I helgonens värld" med helgonberättelser för barn kommit i ny utgåva med fyra nyskrivna kapitel. Hon är också en av de två upphovspersonerna till årets adventskalender från Katolska Pedagogiska Nämnden.

Anna berättar under kvällen om sitt författarskap och ger exempel på skrivandets glädje och vedermödor. Några av hennes böcker och årets adventskalender kan köpas under träffen!

För er som vill veta mer om Anna, se hennes hemsida: https://annaduner.wordpress.com/

Datum och tid: Onsdag 8/11 2017, klockan 19.00.

Plats: Övre salen, S:ta Eugenia, Kungsträdgårdsgatan 12.

Förtäring Sedvanlig supé, avrundad med kaffe och kaka i trevligt sällskap.

Anmälan Senast 5 november till James/Ninnie Blom, telefon: 0707 96 04 04

(telefontid 10.00-22.00) eller e-post: [email protected]

Kostnad Kostnaden för föredraget och maten är 100 kronor för medlemmar

och 120 kronor för icke medlemmar.

PS 1 Årsdagsmässa för våra avlidna medlemmar läses den 16/11 i S:ta Eugenias kvällsmässa kl 18.00.

PS 2 Med denna kallelse följer inbetalningskort för medlemsavgiften för

verksamhetsåret 2017/2018.

PS 3 Om någon, som nu får kallelserna per brev har skaffat mail, är vi tacksamma om vi får mailadressen så vi kan skicka kallelser via nätet.

Varmt välkomna!

...........................................................................

Årsmöte 2017

Familjeföreningen Concordia Catholica kallade till årsmöte.

Datum och tid: Tisdag 26 september 2017, klockan 19.00.

Plats: Övre salen, S:ta Eugenia, Kungsträdgårdsgatan 12.

Dagordning: Dagordning och övriga dokument delas ut vid årsmötet.

Föredrag

Efter årsmötet håller Fredrik Heiding SJ ett föredrag utifrån boken

”Doften av rykande vekar”

som han gav ut ifjol tillsammans med Magnus Nyman. Boken är en antologi som behandlar reformationen utifrån folkets perspektiv. Det visar sig att mycket av det som reformatorerna förbjöd levde vidare hos vanliga människor och är fortfarande än i dag självklart kristet allmängods. Boken kommer att finnas till försäljning under kvällen.

Förtäring

Sedvanlig supé, avrundad med kaffe och kaka i trevligt sällskap.

Anmälan

Senast 22 september till James/Ninnie Blom, telefon: 0707 96 04 04 (telefontid 10.00-22.00)

eller e-post: [email protected]

Kostnad

Kostnaden för föredraget och maten är 100 kronor för medlemmar och 125 kronor för icke medlemmar.

Varmt välkomna!

3.6

Concordia

Välkomnar medlemmar och intresserade till sin traditionella vårutflykt som i år äger rum lördagen 3 juni med Tyresö slott som huvudmål Våra ciceroner är f. d. intendenten vid Nordiska museet, Peter Blom samt föreningens andlige rådgivare, biskopsvikarie Matthias Grahm (En extra fin titel må som kuriosa tilläggas: Båda två är hedersmedlemmar i Concordia!) För ett knappt decennium sedan gjorde Concordia en utflykt till det då nyrenoverade Tyresö slott, där Peter Blom och fader Matthias, mästerligt kompletterande varandra, gav oss en lika spännande, som lärd och humoristisk guidning. Vi är mycket glada över att nu få en möjlighet till återbesök. Det vackra slottet i nationalromantisk stil men med anor från medeltiden ägdes av Claes Lagergren (1853-1930) från 1892 till hans död, då det i enlighet med hans donation övergick i Nordiska museets ägo och vård. Claes Lagergren konverterade till katolska kyrkan, där han blev djupt engagerad. Han blev påvlig kammarherre och förlänades rangen av markis utav påven Leo XIII. (En extra fin titel må som kuriosa tilläggas: Claes Lagergren var liksom hustrun hedersmedlemmar i Concordia!) Slottets katolska historia finns kvar i allt från sakral konst och böcker till det lilla katolska familjekapellet. Efter slottsvisningen bär det av till en närliggande golfklubbsrestaurang för en god lunch. Vår buss tar oss sedan vidare till den helige Botvids källa, som ännu porlar. Vi avslutar med att fira katolsk mässa i den vackra medeltida Botkyrka kyrka med fader Matthias som celebrant. Vår ordf. tillika arkeolog Jozef Saers kommer på plats att berätta om källan, om den helige Botvid - Södermanlands skydds- helgon - samt ge oss en kort guidning av kyrkan.

Start: Abonnerad buss avgår från Fridhemsplan – T-baneuppgång Drottningholmsvägen kl. 09.30 Det är viktigt att alla kommer i tid, då bussen endast kan parkera där en kortare stund. Återkomst till Fridhemsplan: ca kl. 17.30

Anmälan: Snarast, dock senast den 26 maj till James/Ninnie Blom: 0707 96 04 04 (tel tid 10-22) eller [email protected]. Kostnad: 390:- för medlem (450:- för icke medlem) sätts in på Concordias pg 19 50 39 – 3.

Vinjetten ovan är hämtad från kallelse till tidigare Tyresöbesök och är skapad avTarras Blom. Tarras var styrelseledamot i Concordia under hela 25 år. Förutom mycket annat illustrerade han konstnärligt och humoristiskt föreningens kallelser. (Med risk för att bli tjatig kan nämnas att även han var hedersmedlem i vår förening.)

18.5

Konstens sakrament

John Sjögren

Vi i Sverige är inte så sekulariserade som vi tror. Det kristna arvet finns här för den som

vill se, säger John Sjögren. Han är uppvuxen i den svenska frikyrkliga miljön och är

numera katolik. I sitt föredrag belyser han konstnärsskapet i dialog med kristendomen.

Med sitt nytänkande och originella synsätt återger han nutiden utifrån sin beläsenhet och

förståelse. John Sjögren observerar det kristna perspektivet i konsten som de flesta låter

passera utan uppmärksamhet. Han kommer även att beröra den nyligen avlidne Torgny

Lindgrens författarskap.

Ni som kommer kan se framemot en kväll tillsammans med en sann kulturskribent. Efter

föredraget serveras sedvanlig buffé med trevlig samvaro.

Datum och tid: Torsdag 18 maj 2017, klockan 19.00, efter kvällsmässan.

Plats: Övre Salen, Sankta Eugenia kyrka, Kungsträdgårdsgatan 12.

Kostnad: Kostnaden för föredraget och maten är 100 kronor för

medlemmar och 125 kronor för icke medlemmar. Föredraget

utan mat kostar 40 kronor för alla.

Anmälan: Senast 16 maj till James Blom, 08-560 312 58 mellan kl 10 och 22,

eller mail [email protected].

Välkomna!

Reservera redan nu lördagen 3 juni för Concordias årliga vårutflykt. I år är vårt huvudmål

Tyresö slott, där vi guidas av förre intendenten vid Nordiska Museet Peter Blom samt

Fader Matthias Grahm, OSB. Kallelse med mer information kommer senare.

-------------------------------------------------------------------------

25.4

Änglar.

Besök i Finsk Ortodoxa Kyrkan och

Ina Collianders grafikutställning.

Ina Collianders grafik

Ina Colliander var en mycket berömd finländsk grafiker som nu fått sina verk utställda i

Helige Nikolai ortodoxa kyrka som tillhör den finsk ortodoxa församlingen. Hon föddes

1905 i S:t Petersburg, flyttade till Finland och gifte sig med författaren Tito Colliander.

Båda konverterade till den ortodoxa tron när de bodde i Estland. Tito

skrev många böcker som fängslat generationer av läsare. Hustrun Ina var

nyskapande och hon är minst lika känd som sin man. Särskilt hennes änglar med sin

djupa fromhet är omtyckta. För Nya Valamo Kloster har hon utfört mosaiker och

mycket annat. Hon var produktiv fram till sin död 1985. Hennes litterära produktion i

form av brev visar att hon även är en stor författare. I Signum nr. 2, 2017 finns en

artikel om detta.

Vi kommer att guidas genom utställningen av Torsten Kälvemark i den nyligen vackert

restaurerade kyrkan, som ligger nära Maria Magdalena kyrka.

Datum och tid: Tisdag 25 april, klockan 18.00.

Plats: Bellmansgatan 13, nära Slussen.

Anmälan Senast 23 april till James Blom, telefon: 0707-960404, mellan

klockan 10 och 21 eller e-post: [email protected].

Kostnad Gåva till kyrkan, förslagsvis 40 kr.

Varmt välkomna!

Reservera redan nu lördagen den 3 juni för Concordias årliga vårutflykt. I år är vårt

huvudmål Tyresö slott, där vi guidas av förre intendenten vid Nordiska Museet Peter

Blom samt Fader Matthias Grahm. Kallelse med mer info kommer senare.

......

28.3

Familjen von Trapp i verkligheten

och på bio

ARKIVARIEN LARS HALLBERG

berättar om den österrikiska

Sångarfamiljen von Trapps besök i Sverige och S:ta Eugenia 1939

Naturligtvis i S:ta Eugenia -

Övre salen med start kl 19.00 (efter kvällsmässan)

tisdagen den 28 mars 2017

Alla har nog sett filmen med Julie Andrews och Christopher Plummer, lyssnat och själva gnolat på de

underbara sångerna. I filmen får vi följa familjen fram till deras flykt från Österrike, som då anslutits till

Nazityskland. Lars Hallberg berättar om den verkliga familjen, förebilden för den världsberömda

musikalen och filmen The Sound of Music, deras vidare flykt undan nazismen och inte minst om deras

två vistelser i Sverige (1939), dit familjen inbjudits för konsertframträdanden under namnet Salzburger Kammerchor Trapp – den sjungande familjen.

Tonvikt i föredraget ligger förstås även på den katolska familjens varma och djupa religiositet, som

också framkommer under de båda Sverigebesöken.

Bland allt intressant som Lars Hallberg har grävt fram ur arkiven och räddat undan glömskan får vi

höra några sånger med den riktiga familjen från 1938/-39. Och vem var filmens Max? Kom får ni veta.

Förtäring: Kvällen avslutas som vanligt med supé och trevlig samvaro.

Anmälan: Senast 26 mars till James och Ninnie Blom tel: 0707-96 04 04 (mellan 10.00 - 22.00)

eller e-post: [email protected]

Kostnad: 100 kr för medlemmar och 125 kr för icke medlemmar. Enbart föredraget 50 kr.

Varmt välkomna! Hemsida: www.concordiacatholica.se

.......................................................

Gustav II Adolfs kröning 1617 och en mystisk

sadelbevarad i Livrustkammaren

Alla har vi sett Livrustkammarens permanenta utställning. Denna gång ska vi lotsas förbi

tjänsterummen till en inre sal i Slottet där intendent Ann Grönhammar ska berätta och visa

bilder utifrån en gåtfull sadel som bevarats från Gustav II Adolfs kröning för 400 år sedan.

Kan den ha något att göra med spådomen om Lejonet från Norden som kämpade mot en

örn? Till kröningen visade kungen upp sig till häst ridandes till kyrkan. Han red också i ett

tornerspel efter kröningen, till vilken han hade undertecknat inbjudan ”Kung Berik”. Hur

hängde allt ihop? Det finns spår av flera praktfulla sadlar från det grandiosa evenemanget,

sparade och vårdade genom århundraden i Livrustkammaren bland mycket annat praktfullt,

vars betydelser och sammanhang inte alltid är helt uppenbara för oss idag.

Datum och tid Torsdag 2 februari 2017, klockan 18.00.

Plats Livrustkammaren, Slottsbacken 3, Gamla Stan.

Förtäring: Besök på matställe i närheten.

Anmälan Senast 31 januari till James Blom e-post: [email protected] (eller telefon

0707-96 04 04 mellan klockan 10 och 21).

Kostnad 120 kronor för restaurangmaten.

Varmt välkomna!

Styrelsen

..............................................................................

En kväll med Jan Jönson

Jan Jönson började sin dramatiska karriär på Dramatens Scenskola studentupprorsåret 1968. Omvälvande dramatisk verksamhet följde, allt från en roll i Romeo och Julia till egna uppsättningar på San Quentin och annorstädes i USA, Europa och Ryssland. För damerna på Hinseberg uppfördes en monolog om livet på männens Kumla. Filmer har hunnits med, som den om Nalle Puh. En kväll med en sådan skådespelare kan inte bli bättre.

Datum och tid: Torsdag 24 november 2016, klockan 19.00.

Plats: Stora salen i S:a Eugenia, Kungsträdgårdsgatan 12.

Förtäring Sedvanlig supé, avrundad med kaffe och kaka i trevligt sällskap.

Anmälan Senast 21 november till James Blom, telefon: 0707-960404, mellan klockan 10 och 21 eller e-post: [email protected].

Kostnad Kostnaden för föredraget och maten är 100 kronor för medlemmar och

125 kronor för icke medlemmar.

Varmt välkomna!

.................................................

fredag 21.10

Min väg till katolicismen

Christina Doctare berättade om sitt liv som läkare med internationella uppdrag i krig och fred och om hur hon blev katolik.

Hon har varit medicinalråd och Sveriges första kvinnliga bataljonsläkare. I kriget i Bosnien var hon WHO:s chef för rehabilitering av krigsskadade och den första i världen som rapporterade om de systematiska våldtäkterna av kvinnor som en militär metod att uppnå politiska mål. En hel värld reagerade med avsky, vilket bidrog till att våldtäkter i krig kom att bestraffas som krigsförbrytelse. Bestämmelser om våldtäkter i krig finns numera även inskrivna i resolutioner utgivna av FN:s säkerhetsråd och i Genevekonventionen.

Christina har skrivit ett flertal böcker, som kommer att finnas till försäljning efter föredraget till ett pris av 100 kronor styck.

Datum och tid: Fredag 21 oktober 2016, klockan 19.00.

Plats: Stora salen i S:a Eugenia, Kungsträdgårdsgatan 12.

Förtäring: sedvanlig supé, avrundad med kaffe och kaka i trevligt sällskap.

Anmälan senast 18 oktober till James Blom, telefon: 0707-960404, mellan klockan

10 och 21 eller e-post: [email protected].

Kostnaden för föredraget och maten är 100 kronor för medlemmar och

125 kronor för icke medlemmar.

Varmt välkomna!

-----------

Årsmöte 2016

Familjeföreningen Concordia Catholica kallar till årsmöte.

Datum och tid:Fredag 30 september 2016, klockan 18.00.

Plats: Domkyrkosalen, Folkungagatan 46B.

Dagordning

Dagordning och övriga dokument delas ut vid årsmötet.

Föredrag

Efter årsmötet håller biskop Anders Arborelius OCD föredraget ”Påven och vi”.

Detta inför påve Franciscus besök med anledning av 500-årsminnet av reformationen.

Förtäring

Sedvanlig supé, avrundad med kaffe och kaka i trevligt sällskap.

Anmälan

Senast 27 september till James Blom, telefon: 560 312 58 eller e-post: [email protected].

Kostnad

Kostnaden för föredraget och maten är 100 kronor för medlemmar och 125 kronor för icke medlemmar.

Varmt välkomna!

.....................................................................

Inbjöd traditionellt till vår utflykt söndagen den 4 september 2016.

Färden går i år till

Den Heliga Birgittas Finsta

Vår traditionella vårutflykt kolliderade tidsmässigt med firandet av Elisabeth Hesselblads helgonförklaring. Vi har därför för första gången i föreningens långa historia flyttat fram vårutflykten till allra första början av hösten. Med Karlfeldt skaldar vi ”Den vår de svage kalla höst ...” Alltså välkomna till Concordias mycket senarelagda Vårutflykt!

Med tanke på att Elisabeth Hesselblad hörde till och återuppväckte den svenska grenen av Birgittinorden blev det självklara valet att ställa vår kosa till hennes stora föregångare Heliga Birgittas födelseort, Finsta, strax väster om Norrtälje.

Under färden dit besöker vi tre vackra medeltidskyrkor, som alla minner oss om den heliga Birgitta: Frösunda samt Kårsta och Rimbo. Föreningsmedlemmen Ewa Hillerström visar och berättar. I Rimbo ställer dessutom ytterligare en guide upp.

På Sundsta Säteri och Konferensgård intar vi en härlig buffé.

I Finsta får vi ytterligare kunnig guidning, nu av Monica Söderlund församlingssektreterare i Marie Bebådelse församling, sedan många år bosatt i Finstatrakten och drivande kraft i den katolska grupp, som regelbundet samlas till bön och katolsk mässa i Skederids kyrka.

Fader Morgan Elworth celebrerar katolsk mässa i Skederids kyrka, vilken troligen Birgittas far, Birger Persson, lät bygga i slutet av 1200-talet. I församlingssalen blir det förstås också en kaffepaus.

Program

09.30Abonnerad buss avgår från Fridhemsplan, T-baneuppgången Drottningholmsvägen.

10.20Ankomst Frösunda kyrka varefter vi färdas vidare till Kårsta och Rimbos kyrkor

13.05En riklig buffé avnjutes på Sundsta Säteri och Konferensgård.

14.40Avfärd till Finsta, platsen för den Heliga Birgittas barndomshem. (Bönegrottan och murfundamentet fortfarande intakta.)

15.20Avfärd från Finsta (Vi tar bussen den korta sträckan till Skederids kyrka.)

15.30Ankomst Skederid. Snabbfika och guidning

16.30Katolsk mässa firas i Skederids kyrka.

17.40Avresa till Stockholm

18.50 caAnkomst Fridhemsplan

Anmälan sker genom insättning av avgiften 400:- för medlemmar (480:- för icke medlemmar.) Praktiskt är att inbetala 500 kr, dvs medlemsavgift för verksamhetsåret (2016/2017) kr 100 + Vårutflykt kr 400 samtidigt på Concordias pg 19 50 39 – 3. För att underlätta för oss, så vi vet ungefär hur många som kommer med, ber vi att, om ni vet att ni vill följa med, så betala in beloppet så fort som möjligt.

Beloppet måste dock senast finnas på FCC:s plusgiro den 30 augusti. För ytterligare information, eller om insättningen kanske riskerar att inte nå fram i rätt tid, ring gärna Ninnie och James Blom tel: 08-560 312 58 eller maila [email protected]

Varmt välkomna

.............

5.5

Historisk vandring i Gamla Stan

Gamla Stan

En vandring genom den medeltida staden.

Birger Jarl byggde en kungaborg i Stockholm och satte lås för Mälaren, som det står i

krönikan. Lite bebyggelse fanns det redan innan han kom, men sedan växte Stockholm

snabbt till Nordens största stad där kungar trivdes. Ännu idag finns det kvar mer än man

tror, något som vår guide Jozef Saers kommer att visa.

Datum och tid: Torsdag 5 maj 2016, klockan 13.00.

Plats: Samling vid Gamla Stans T-banestation för en kort

promenad till en restaurang. Från klockan 14.30 en vandring

genom stadens äldre historia.

Kostnad: 100 kronor för restaurangmaten.

Anmälan: Senast 3 maj till James Blom, 08-560 312 58, [email protected].

Välkomna!

..........

6.4

Besök på Josephinahemmet

Josephinahemmet

Besök på ett katolskt äldreboende med Elisabethsystrar som firar 150 år i Sverige.

Josephinahemmet grundades år 1873 av drottning Josephina. Hon donerade pengar och lät bygga ett hus på Södermalm för detta ändamål. Josephinahemmet inlemmades i det kommunala äldrevårdssystemet 1979 och 1988 flyttades hemmet in i Frimurarnas nedlagda ålderdomshem i Blackeberg. Till huset byggdes ett kapell uppkallat efter S:ta Ragnhild. Kapellet var stort nog att även samla Västerorts övriga katoliker. Vid kyrkkaffet har man alltid insamling till skolor i Gambia. Personalen och andra insatta kommer att berätta om insamlingarna och de övriga aktiviteterna under denna kväll. En särskild punkt blir Elisabethsystrarnas roll och historia i hemmet. Drottning Josephina nämnde systrarna särskilt i sitt testamente och de arbetar fortfarande i Josephinahemmet som numera även har annan personal.

Datum och tid: Onsdag den 6 april 2016, klockan 19.00. Möjlighet att delta i mässan klockan 18.00.

Plats: Josephinahemmets allmänning på plan 1, Drachmannsgatan 2, Blackeberg.

Kostnad:100 kronor för medlemmar, 125 kronor för övriga.

Förtärning:Supé.

Anmälan:Senast 4 april till James Blom, 08-560 312 58, [email protected].

........

H. Birgitta målad före 1914 av fröken "Lönnblad". Före 1924 skänkt till föreningen av Lilli Sundström vars dotter Harriet Sundström, 1872 - 1961, var känd konstnär.

......

Ang vår fana från 1898. Den är broderad av bayerska nunnor. Den är troligen ritad av konstnären och concordisten Edward Berggren (1876–1961) som ibland ritade fromma bilder. Gloriorna är av silvertråd som mörknat med åren.

Såväl tavlan som standaret har förvarats av S:ta Eugenia sedan 1960-talet och det är vi tacksamma för.

.........

26.2

Kuba

Kyrkoherde Dominik Terstriep SJ berättade minnen från sin vistelse på

ön Kuba 2012/2013

Som präst på landet och med goda kunskaper i spanska kom pater Dominik det

kubanska folket nära. Han såg de slitna husfasaderna och möttes av folk som bakom det

gladlynta yttre kunde berätta om vardagslivets bekymmer. Kuba var då ett land där

ingen vågade förutspå hur det skulle se ut om tio år. Nu några år senare kan

människorna kanske ha förhoppningar om en bättre framtid.

Datum och tid: Fredag den 26 februari 2016, klockan 19.00.

Plats: Övre salen, S:ta Eugenia, Kungsträdgårdsgatan 12.

Kostnad: 100 kronor för medlemmar, 125 kronor för övriga. Enbart

föredrag 20 kronor.

Förtäring: Supé.

Anmälan: Senast 24 februari James Blom, 08-560 312 58, [email protected].

www.concordiacatholica.se

......

Katolskt Magasins chefredaktör

BITTE ASSARMO

skulle berätta om

Katolska Kyrkans och Km:s roll i det svenska samhället

torsdagen den 28 januari

i S:ta Eugenia kyrkan Övre salen kl 19.00 (efter kvällsmässan)

Blev inställt

................................................

1895- 2015

Concordia Catholica

120 år

Inbjöd till

Jubileumsfirande i form av

Gåsmiddag

från Paul Degens Catering

torsdag 12 november

S:ta Eugeniakyrkan,

Kungsträdgårdsgatan 12,

Stora salen

Program

Klockan 18.00 Kvällsmässa

Sankta Eugenias kvällsmässa, som vi

firar som föreningens jubileumsmässa och

som läses för föreningens avlidna

medlemmar.

Klockan 19.00 Middagen startar

när alla kommit på plats sätter vi oss till bords.

Till kaffet ger oss Jozef Saers en kortare,

kåserande levnadsbeskrivning om 120-

åringen Concordias omväxlande liv och

leverne.

För de som vill beställa taxi:

Vi beräknar att ha hunnit med kaffet till

ungefär klockan 21.40.

Meny

Entré

snacks

Förrätt

Hummersoppa med oststänger

Varmrätt

Helstekt gås med brysselkål, rödkål,

rotgrönsaker, gräddsås och gelé

Efterrätt

Tiramisu

Därefter

Kaffe med chokladkonfekt

Anmälan:

Anmälan till festen sker i två etapper. För att vi i god

tid skall veta hur många som kommer med på jubileumsmiddagen

ber vi att du/ni först ringer eller mailar in

anmälan och därefter skickar in avgiften på föreningens

plusgirokonto.

1 Ring/Maila

Ninnie och James Blom mellan 11.00 - 21.00 på telefon

08-560 312 58 eller 0707-96 04 04 eller maila till

[email protected]. Sista anmälningsdag är fredagen den 6

november, men gärna så tidigt som möjligt.

2 Sätt in kuvertavgiften

på Concordias plusgiro 19 50 39-3 senast den 9

november.

Kostnad för kvällen

Medlemmar (priset är subventionerat): 325 kronor

Icke medlemmar 450 kronor

Medlemsavgift

Vi vore tacksamma om du/ni för enkelhetens skull

samtidigt sätter in medlemsavgiften för innavarande

verksamhetsår 2015/2016. Då behöver vi inte skicka

inbetalningskort, vilket spar tid både för medlemmar och för styrelse.

Medlemsavgift 2015/2016

1 person 100 kronor

2 personer i samma hushåll 130 kronor

.........

Onsdag den 21 oktober 2015, klockan 18.00.

Marie Bebådelsekyrkans församlingssal, Linnégatan 79.

Påven Franciskus

Kaj Engelhart kommer att berätta om påven Franciskus bakgrund och person.

Den första påven Petrus började som fiskare och en annan, Sixtus V, som svinaherde. Om Pius XII sägs det ibland att han utbildades till att bli påve. Vår nuvarande påve har arbetat både som städare och dörrvakt. Han läste först kemi för att sedan fortsätta med teologi. Somliga har också haft honom som lärare i filosofi. Som biskop ordnade han upp ärkestiftets ekonomi. Hans leverne var enkelt och ödmjukt och han blev omtyckt för sitt starka sociala engagemang. Föredragshållaren kommer att berika kvällen med fler väsentliga saker om Jorge Mario Bergoglio SJ.

Kostnad: 100 kronor för medlemmar, 130 kronor för övriga.

Förtäring: Supé, kaffe och kaka.

Anmälan: Senast 18 oktober till James Blom, 08-560 312 58, [email protected].

Välkomna!

........................

Välkomen till en Concordiakväll som inleds med

ÅRSMÖTE

torsdagen den 24 september 2015 kl 18.00 (efter kvällsmässan)

i Domkyrkosalen vid Sankt Eriks katolska Domkyrka

Folkungagatan 46 invid Medborgarplatsen

Efter årsmötet berättar

FADER PÄR-ANDERS FELTENHEIM

om sina senaste pilgrimsresor tillsammans med

Exodusresor och Santiagoföreningen till

Det Heliga landet respektive I Theresa av Avilas fotspår i Spanien

Vi ser fram emot att få träffa fader Pär-Anders. Efter sin prästutbildning främst i

Rom, vilken också resulterade i en licentiatexamen i teologi vid det påvliga

Gregorianauniversitetet, prästvigdes han år 2012 av biskop Anders och fick sin

första prästtjänst i Malmö. Idag är fader Pär-Anders domkyrkokaplan i S:t Eriks

Katolska Domkyrka.

.

Förtäring: Kvällen avslutas med sedvanlig supé, te/kaffe, kaka

samt förstås trevlig samvaro.

Anmälan: Senast 22 september till James och Ninnie Blom tel: 560 312 58 eller

e-post: [email protected]

Kostnad: 100 kr för medlemmar och 125 kr för icke medlemmar.

Varmt välkomna!

PS: torsdag den 12 november firar vi med fest föreningens 120-årsjubileum. Mer

information kommer senare, men notera redan nu datumet i era almanackor.

23.5

Årets vårutflykt lördagen 23 maj

Färingsö - Ekerö - Munsö

- Nej, nej, nej inte Ekerö igen!!!

Vi har ju redan varit där några gånger!!!

- Joho, för det finns faktiskt en del högintressant kvar att visa.

Alla minns vi Skådoktorn Gustav Jonsson och Barnbyn Skå Edeby för barn mellan 7 och 15 år med svår,

ofta psyko-social problematik, med missbruk, kringdrivande, våld och stölder som följd. Genom ett

vårgrönskande Ekerö gör vi första anhalten där och Robert Engström som arbetade i många år som

psykolog vid barnhemmet guidar och berättar för oss utomhus.

Därefter är det dags för lunch på Rastaholms Värdshus invid Södra Björköfjärden och med utsikt över

Marie Klinckowströms Mariaön.

Färden går vidare ut till Munsö. Fruktodlaren, lantbrukaren, m m Oskar Ifwer (1884-1980) samlade

bruksföremål av alla de slag, ett samlarintresse som gick i arv till sonen, lantbrukaren och

trädgårdsmästaren Bertil Ifwer (1925-1994). I en stor loge, som byggts om för ändamålet, har maskiner

och ”prylar” från både hushåll, jordbruk och hantverk fått god plats. För oss lär det bjuda på en stark

nostalgikänsla, då vi får återse mycket vi känner igen från vår egen barndom och en gång har sett som nya

och moderna saker och får höra om museets och några av dess föremåls historia.

Ett par hundra meter därifrån ligger Olle Nordbergs Ateljémuseum. Många av Nordbergs (1905-1986)

målningar ger också en nostalgitripp. Vanliga motiv är från ett fattigt tidigt 1900-tal på landet med

torpare och hårt slit för brödfödan men också med kärlek och lycka. Ett annat tema bland hans motiv

har gett honom epitetet Mälaröarnas Chagall. Ett barnbarn till Nordberg ger oss en kort introduktion

till konstnären och hans verk och vi bjuds på kaffe och bulle.

Dagen avslutas i kapellet på katolska stiftsgården, Marielund. Fader Matthias Grahm, föreningens

andlige rådgivare, som följer med på vår utfärd, celebrerar mässan.

Hålltider

Kl 09.50 Möts vi för färd med abonnerad buss från Fridhemsplan, uppgång Drottningholmsvägen

Kl 10.00 Prick kl 10 avgår bussen.

Kl 12.00 Lunch

Kl 18.00 (ca) Ankomst till Fridhemsplan.

Information James Blom, tel 08-560 312 58.

Anmälan Anmälan sker genom inbetalning på föreningens pg 195039-3

Medlemmar 400 kr och övriga 430 kr. Beloppet bör vara föreningen tillhanda senast 19 maj.

Observera!

Några promenader på vardera ett par hundra meter samt stillastånde vid guidningar ingår.

Varmt välkomna! www.concordiacatholica.se

.......

12.5

Lars Melin

om

vetande och tro

Concordisten Lars Melin kommer att tala om vetenskapens förhållande till

tron. Går de att förena, och har vi som tror på Gud anledning att vara oroliga

för vetenskapens framsteg? Ingalunda säger Lars, som tar sin utgångspunkt i

forskningens senaste landvinningar för att visa att allt är skapat av Gud och att

vetenskap bara är en engagerad och metodiserad nyfikenhet på den värld Gud

har skapat åt oss.

Allt detta, och mer, tar Lars upp i sin senaste bok Faktiskt – En bok om världsbilder

och vad de vilar på. Fokus ligger mer på vetenskap, än den tidigare

boken Svära i kyrkan, som hade tron som självklar utgångspunkt. I båda fallen

vill Lars vända på perspektivet i den gamla, förmenta motsättningen mellan tro

och vetande/vetenskap. Slutsatsen är – det finns ingen motsättning.

Datum och tid: Tisdag den 12 maj 2015. Efter kvällsmässan, klockan 18.45.

Plats: Övre salen i s:ta Eugenia kyrka, Kungsträdgårdsgatan 12

Kostnad: 100 kronor för medlemmar, 120 kronor för övriga.

Förtärning: Supé.

Anmälan: Senast söndag 10 maj till [email protected] (alternativt 08-560 312 58).

Lars tar med sig böcker som man kan köpa och få dedicerade.

........................................................

29.4

Minikonsert i Domkyrkan

Musikafton

Minikonsert med Pueri cantates cathedralis

och

föredrag av Elisabeth von Waldstein

Det blir en kväll i musikens tecken. Först framför domkyrkans ungdomskör

sakrala verk ur sin repertoar. Därefter talar domkyrkoorganist Elisabeth

von Waldstein om körens verksamhet och om musikens roll i mässan.

Ungdomskören är en del av det internationella, katolska nätverket Pueri

cantores som träffas och sjunger i olika delar av världen. Just denna kväll

får vi ett fint exempel på världsvid samhörighet genom tro och sång. Den

tyska kören Junge Kantorei Sankt Martin är på besök, och de kommer att

sjunga tillsammans med våra svenska ungdomar.

Datum och tid Onsdag den 29 april 2015, klockan 18.30.

Plats Samling i domkyrkans äldre del, Folkungagatan 46. Supé i domkyrkosalen.

Kostnad 100 kronor för medlemmar, 120 kronor för övriga.

Förtärning Supé, kaffe och kaka.

Anmälan Senast måndag 27 april till [email protected] (alternativt 08-560 312 58).

...................................................................................

2.3

Mellan himmel och jord –

sex år i Vatikanen

Fredrik Vahlquist, svenskt sändebud vid Vatikanen 2002-2008, berättar

Att Vatikanen ibland blir kallad den heliga pyramiden känns lite hårt för en katolik eftersom påven finns där och därmed kyrkans centrum. Vatikanen är en komplex företeelse då den till formen är en stat med religiöst innehåll. Så har det varit under de sista 2000 åren, och så lär det förbli inom överskådlig tid. Visserligen har Vatikanen varit uträknad mer än en gång, men den fungerar fortfarande utmärkt bl.a. som oberoende medlare i olika konflikter. Redan på 1400-talet skickade Sverige sina första sändebud till Rom. Efter reformationen bröts kontakterna ensidigt för att återupptas 1983. Svenska kungar som Gustav III och Gustav VI hade dock redan gjort statsbesök hos påven.

Som diplomat kom Fredrik Vahlquist att arbeta i många länder och med många frågor. När han kom i kontakt med S. Johannes Paulus II kom de att uppskatta varandra. Med den vidsyn han så förvärvat kommer han att kunna ge oss en initierad och givande bild av den Heliga stolens arbete.

Datum och tid: Måndag den 2 mars 2014, klockan 19.00.

Plats: Övre salen i S:ta Eugenia, Kungsträdgårdsgatan 12.

Kostnad:100 kronor för medlemmar, 125 kronor för övriga.

Förtäring:Supé för fastetid.

Anmälan:Senast 27 februari till James Blom, 08-560 312 58, [email protected].

Varmt välkomna!

19.1

De nya dödssynderna

Stefan Einhorn

Concordia hade nu den stora äran att inbjuda till en föreläsning av Stefan Einhorn om hans nya bok ”De nya dödssynderna”. Boken handlar om våra mörkaste sidor men också hur vi kan ändra dem. Slutsatserna i boken grundar sig på resultaten från fem mindre enkätundersökningar, ett antal djupintervjuer och en stor webbundersökning. Stefan belyser de nya dödssynderna med tankeväckande exempel från olika fenomen inom det mellanmänskliga umgänget. I boken förenar han personlig atmosfär med skarp vetenskaplighet.

Stefan Einhorn är överläkare vid Radiumhemmet och han är även professor i molekylär onkologi vid Karolinska institutet. Därutöver är han författare och föreläsare. Han uppträder även regelbundet i radio och TV. Hans kanske mest kända bok är ”Konsten att vara snäll” som fick ett stort genomslag när den kom ut 2005. I sina böcker och föreläsningar behandlar Stefan företrädesvis områden som berör etik och visdom.

Datum och tid: Måndag den 19 januari 2015, klockan 18.00.

Plats: Domkyrkosalen under Domkyrkan, Folkungagatan 46.

Kostnad:100 kronor för medlemmar, 125 kronor för övriga.

Förtärning:Förtäring: Supé .

Anmälan:Senast 16 januari till James Blom, 08-560 312 58, [email protected].

p.s. Stefan har lovat att ta med sig böcker som man kan köpa och få dedicerade.

2.12

Familjesynod, vad då?

Sr Madeleine Fredell OP berättar om höstens stora biskopssynod

För ett år sedan kom ett frågeformulär från Rom, i höst hölls synoden. Den inleddes med att lekmän fick berätta hur det är att leva familjeliv och detta inför de församlade biskoparna. Nästa år ska det sedan komma en uppföljande synod. Fast höstens synod gav ett slutdokument som redan det tog upp allt man förknippar med dagens äktenskap och familjeliv. Mastigt värre, trots att vi vanliga lekmän borde vara de som kan ämnet bäst.

Som tur är har sr Madeleine Fredell OP med sitt långvariga arbete i Justitia et Pax lärt sig läsa kyrkliga dokument och har intresserat sig just för synodens tema. Därför har hon inbjudits att tala om biskopssynoden om äktenskap och familj, skingra dunklet och berätta vad som egentligen hände,

Datum och tid: Tisdag den 2 december 2014, klockan 19.00.

Plats: Övre salen i s:ta Eugenia, Kungsträdgårdsgatan 12.

Kostnad:100 kronor för medlemmar, 125 kronor för övriga.

Förtäring:Supé .

Anmälan:Senast 30 november till James Blom, 08-560 312 58, [email protected].

Medlemsavgiften för glömska personer är densamme som för alla andra, dvs 100:– för enskild respektive 130:– för två personer i samma hushåll, insättes på plusgiro 195039-3. (Glöm ej att uppge kontaktuppgifter!)

......

Drottning Josefina (1807-1876)

Barndomen i den lyckliga familjen Beauharnais i Italien och Frankrike

Kulturgeografen fil.dr. Christina Nordin berättar om en mindre känd del av drottningens liv

För de flesta katoliker i vårt land kan drottning Josefina knappast vara helt okänd. Bland annat bidrog hon till byggandet av vår första katolska kyrka sedan reformationen, S:ta Eugenia. Hon stödde sin make Oscar I i hans reformpolitik för att åstadkomma förbättrad fattigvård, humanare fångvård och arvsrätt för kvinnor. Hon bidrog starkt även till uppkomsten av äldreboendena Josefinahemmet och Oscars Minne, Katolska begravningsplatsen samt nya församlingar i ett antal orter i konungariket Sverige-Norge. Blott 16 år gammal äktades hon av kronprinsen. Under hela sitt liv var Josefina dagligen och djupt engagerad i karitativt arbete och hon var även en klok diplomatisk fredsmäklare. Men hur var uppväxten för Joséphine Maximilienne Eugènie Napoléonne de Beauharnais innan hon kom till Sverige och blev den älskade kronprinsessan Josefina?

Kulturgeografen och författaren, fil. dr. Christina Nordin, har vänligheten att besöka vår förening och berätta om denna mindre kända del av vår katolska drottnings liv. Christina Nordin är sedan 30 år bosatt i Frankrike, i trakten av byn Ferté-Beauharnais och hon är vice ordförande i dess lokalförening Autour des Beauharnais. I byn ligger också ett litet slott, fram till 1824 ägt av familjen Beauharnais. Inte undra på att vår föredragshållare har stora kunskaper i familjens spännande historia och genealogi.

Datum och tid: Torsdag den 30 oktober 2014, klockan 18.00.

Plats: Marie Bebådelsekyrkan, Linnégatan 79.

Kostnad: 100 kronor för medlemmar, 125 kronor för övriga.

Förtärning: sedvanlig.

Anmälan: Senast 28 oktober till James Blom, 08-560 312 58, [email protected].

P.S. James, som nu med glädje läser en av Christinas böcker Oordning – Torghandel i Stockholm 1540-1918, har bett Christina ta med några exemplar av boken för hugade spekulanter, som förstås då även föräras med en tjusig dedikation.

........................................................

Årsmöte 2014

Familjeföreningen Concordia Catholica kallade till årsmöte.

Datum och tid: Tisdag den 16 september 2014, klockan 18.00.

Plats: Marie Bebådelsekyrkan, Linnégatan 79.

Dagordning

Dagordning och övriga dokument delas ut vid årsmötet.

Föredrag

Efter årsmötet talar fängelseprästen John Mc Cormack CP. Föredraget ”Barmhärtighet mot de fångna” handlar om den katolska synen på fångar och hur de i fängelse kan möta Jesus. Fader Mc Cormack har varit fängelsepräst i många år och han har genom sitt vänliga sätt vunnit de intagnas förtroende. Han har också i många fall bidragit till att de har kunnat återgå till samhället. ”Vissa av mina bästa vänner är brottslingar”, brukar han säga.

Förtäring

Supé och därtill trevlig samvaro.

Anmälan

Senast 12 september till James Blom, telefon: 560 312 58 eller e-post: [email protected].

Kostnad

Kostnaden är 100 kronor för medlemmar och 125 kronor för icke medlemmar.

Varmt välkomna!

..........................................

Vårutflykt till det katolska Västerås söndagen den 15 juni 2014

Årets vårutflykt går till Västerås med dess av franciskaner ledda församling. Den bildades år 1949

och det fanns bara en ensam präst, som läste mässa i olika lokaler ute på staden. Församlingens

kyrka stod klar år 1974 och den är utsmyckad med bland annat guldmosaiker i absiden och en

Mariaikon. På gården finns en staty av den helige Franciscus. Föreningen har alltså lyckats prickat in

två jubileer: församlingens 65 år och kyrkans 40 år.

Rikt har det katolska livet även tidigare varit. På medeltiden fanns såväl kloster som skola och

domkyrka. I omgivande bergslag bröts järnmalm, som förädlad fraktades via Västerås och

Stockholm ut i världen och gav rikedom som varar än idag. Domkyrkan invigdes år 1271 och

helgades åt jungfru Maria och Johannes döparen. Klostret, dominikanerkonvent, grundades redan år

1244 och blomstrade tills Gustav Vasa i och med reformationen lät stänga det 1528.

Hålltider

Kl. 09.15 Avfärd med abonnerad buss från Fridhemsplan, uppgång Drottningholmsvägen.

Kl. 11.00 Söndagsmässa i Vår Frus kyrka i Västerås.

Kl. 12.15 Kyrkkaffe och guidad visning av lokalerna.

Kl. ca13.30 Lunch. Ange vid inbetalning om fisk- eller kötträtt önskas

Kl. 15.15. Visning av gamla Västerås, resterna av dominikanernas kloster och Domkyrkan

Kl. ca 18.30 Ankomst till Fridhemsplan.

Information: James Blom, tel. 08-560 312 58.

Anmälan: Anmälan sker genom inbetalning på föreningens pg 195039-3.

Kostnad: 400 kronor för medlemmar och 425 kronor för övriga. Beloppet bör vara föreningen

tillhanda senast torsdagen den 12 juni.

Varmt välkomna!

6.5

Tyska kyrkan i gamla stan

Tyska kyrkan, egentligen St:a Gertruds kyrka, har en historia som sträcker sig

från 1571, då församlingen bildades. Före dess fanns ett gillehus dit tyska köpmän

sökte sig för att umgås, knyta kontakter, äta – och fira mässan. Gillehuset byggdes

om till kyrka under 1570-talet och har med tidens till- och ombyggnader blivit en

av stadens mest imponerande kyrkorum.

Hela historien om kyrkans historia och utveckling får vi oss berättad av kyrkans

organist Martin Riessen, som tidigare tjänstgjort som organist i St:a Eugenia.

Förutom att tala om kyrkobyggnaden och om hur församlingen verkar i staden

idag, kommer han också att spela orgel för oss.

Efter visningen fortsätter vi i tysk anda genom att äta en gemensam middag på

Stockholms äldsta restaurang Zum Franziskaner, grundad 1421. Stekt bratwurst

med surkål serveras, om man inte av medicinska skäl vill välja en annan rätt

(vilket måste anmälas när ni svarar ja).

Datum och tid: Tisdagen den 6 maj 2014, klockan 18.00.

Plats: Tyska kyrkan, Svartmannagatan 16.

Pris: Med middag: 220, exklusive dryck.

Bara visning utan middag: 40.

Anmälan: Bindande svar senast 2 maj till James och Ninnie Blom, tel: 560 312 58

eller mejl [email protected].

Varmt välkomna!

3.4 Magnus Lundberg, i Eugenia

Mission och extas i Latinamerikanska kloster

Magnus Lundberg kommer att berätta för oss om sin kommande bok om mission och extas. Den handlar om kloster i Latinamerika under kolonialtiden och hur systrarna upplevde de märkligaste saker under sina meditationer. En inblick i en annorlunda värld som fanns för länge sedan, långt borta, men som kan ha spelat roll för missionen både i Latinamerika och på Filippinerna.

Magnus Lundberg är universitetslektor i kyrko- och missionsstudier, docent i missionsvetenskap vid Teologiska institutionen i Uppsala samt arkivarieutbildad, för närvarande mest sysselsatt med forskning inte minst med inriktning på katolska kyrkan i det koloniala Latinamerika. Magnus har också arbetat som gästprofessor i Mexiko.

Datum och tid:Torsdag den 3 april 2014, klockan 19.00.

Plats:Stora salen i S:ta Eugenia, Kungsträdgårdsgatan 12.

Förtäring:Supé, kaffe och kaka och därtill trevlig samvaro.

Anmälan:Senast 1 april till James Blom, telefon: 560 312 58 eller e-post: [email protected].

Kostnad:100 kronor för medlemmar och 125 kronor för övriga.

Varmt välkomna!

Domkyrkans hemligheter

Domprosten Marian Jancarz visar oss några av de dyrbarheter som finns i Domkyrkan. Deltagarna får besöka sakristian och därtill kryptorna under kyrkan. Vi samlas bakom högaltaret i Guadalupekapellet efter kvällsmässan.

Datum och tid: Torsdag den 27 februari 2014, klockan 18.00.

Plats: Domkyrkan vid Medborgarplatsen, Folkungagatan 46.

Förtäring: Supé och därtill trevlig samvaro.

Anmälan: Senast 24 februari till James Blom, telefon: 560 312 58 eller e-post: [email protected].

Kostnad: 100 kronor för medlemmar och 125 kronor för övriga.

Varmt välkomna!

Framtida kallelser: Anmäl till styrelsen om ni vill ha kallelser och information via e-post istället för utskick med vanlig post. Föreningen sparar både pengar och arbete om informationen kan skickas elektroniskt.

Medlemsavgifter:

Medlemsavgiften för verksamhetsåret 2013/2014 kan inbetalas på Concordias plusgirokonto 19 50 39-3. Medlemsavgiften är 100 kronor för enskild medlem och 130 kronor för ett hushåll.

__________________________________________________

Den diktande generalsekreteraren

År 1953 valdes Dag Hammarskjöld till generalsekreterare i FN; ett ämbete han innehade i en turbulent tid fram till sin död 1961. Hans bok "Vägmärken" vittnar om en sådan mångsidighet, att ingen kan förvåna sig över att han även skrev Haiku-dikter. Om dessa handlar kvällens föredrag av Kaj Falkman, diplomat, författare och ordförande i Svenska Haikusällskapet.

Datum och tid: tisdag den 26 november 2013, klockan 18.00.

Plats: Marie Bebådelse katolska kyrka, församlingssalen, Linnégatan 79.

Förtäring: Supé med kaffe och kaka och därtill trevlig samvaro.

Anmälan: Senast 24 november till James Blom, telefon: 560 312 58 eller e-post: [email protected].

Kostnad: 100 kronor för medlemmar och 125 kronor för icke medlemmar.

Varmt välkomna!

-------------------------------------------------------

Årsmässa för Concordias avlidna lästes måndag den18 november klockan 18.00 i S:ta Eugenia.

------------------------------------------------------

7.11

S:ta Eugenias skattkammare

Hans-Åke och Erika Bergström visade tillsammans med Katolsk Historisk Förening (KHF) ett urval av de skatter som finns i S:ta Eugenia.

Datum och tid:Torsdag den 7 november 2013, klockan 19.00.

Plats:S:ta Eugenia, stora salen.

Ingen inträdesavgift för medlemmar i Concordia och KHF. Övriga betalar 30 kronor.

Ingen förtäring ordnas, men Café Eugenia har öppet i Läsesalen.

Varmt välkomna!

--------------------------------------------

Kallade till Familjeföreningen concordia catholicas

Årsmöte

Datum och tid: Torsdag den 26 september 2013, klockan 19.00 (efter kvällsmässan).

Plats: S:ta Eugenia, övre salen.

Dagordning och övriga dokument delas ut vid årsmötet.

Föredrag

Efter årsmötet blir det en kväll om Rainer Carls, S. J. nya bok

”Ignatius av Loyolas teologiska profil: Mellan riddarväsen, renässans och reformation”.

Jesuitpatern och filosofen Carls är i sitt författarskap ständigt nyfiken, ung i sinnet och

synnerligen lärd. Hans inriktning på matematisk logik avspeglar sig även i bokens innehåll och

begreppsapparat. I boken fokuserar författaren på Ignatius andliga och religiösa utveckling.

Författaren berör också de tankemässiga skillnaderna och slutsatserna mellan Luther och

Ignatius.

Under kvällen finns möjlighet att köpa boken och samtidigt få den dedicerad av författaren.

Förtäring: Supé med kaffe och kaka och därtill trevlig samvaro.

Anmälan: Senast 23 september till James Blom, telefon: 560 312 58 eller e-post: [email protected].

Kostnad: 100 kronor för medlemmar och 125 kronor för icke medlemmar.

Framtida kallelser: Styrelsen vill be alla som kan, att anmäla att de vill ha kallelser och

information via mejl. Genom att ta emot kallelsen elektroniskt, kan föreningen spara både

pengar och arbete.

Varmt välkomna – även icke medlemmar!

---------------------------------------------------

Vårutflykt till Newmaninstitutet och Göksbo gods

Söndagen den 16 juni 2013

Årets vårutflykt går först till Uppsala, där vi firar den heliga mässan i S:t Lars katolska kyrka. Därefter besöker vi Newmaninstitutets högskola för studier i filosofi och teologi. Där intar vi kyrkkaffe och får institutets verksamhet presenterad för oss. Vad passar sedan bättre än att i lärdomsstaden besöka en nation, Södermanlands-Nerikes (Snerikes), för att avnjuta lunch. En del av oss kan säkert också återuppliva nostalgiska minnen från studentåren anno dazumal. Efter lunchen tar vi en tur 100 år bakåt i tiden då katolikerna var hänvisade till att bygga egna kapell för att kunna fira gudstjänst, eftersom det var långt till församlingskyrkorna. Ett stycke sådan katolsk historia finns i Göksbo. Huset med sitt originella utseende är mycket sevärt med tanke på dess arkitektur. Byggstilen kan möjligen beskrivas som en kombination av polskt jaktslott, amerikansk villa och datja på den ryska landsbygden. Det måste bara ses. Den ansvarige för godset, Johan von Engeström, guidar oss.

Programtider

Kl. 09.30Avfärd med abonnerad buss från Fridhemsplan, uppgång Drottningholmsvägen.

Kl. 11.00S:t Lars katolska kyrka, Uppsala.

Kl. 12.15Kyrkkaffe och guidning på Newmaninstitutet.

Kl. 14.00Lunch på Snerikes nation.

Kl. 15.30Avfärd till Göksbo.

Kl. 16.00Göksbo med en gedigen guidning.

Ca. kl. 18.30Ankomst till Fridhemsplan.

InformationJames Blom, tel. 08-560 312 58.

AnmälanBindande anmälan sker genom betalning.

Kostnad390 kronor för medlemmar och 420 kronor för övriga.

BetalningSenast måndagen den 10 juni på Concordias pg 195039-3.

Varmt välkomna!

--------------------------------------

Inbjöd till utställningen

Bilder av drottning Kristina:

Drottning av Sverige – Drottning i Rom

Livrustkammaren, Kungl. slottet, ingång från Slottsbacken

Torsdagen den 25 april 2013 kl 17.00

Det är över 50 år sedan Sven Stolpe disputerade över ämnet Drottning Kristina – från stoicism till mysticism, inte minst för oss katoliker i Sverige en stor händelse. Drottning Kristina har fascinerat både tidigare och senare generationer. Strindberg beskrev henne som en toka, Forssell som en folkföraktare. Precis lika aktuell och svårgripbar är hon än idag och sedan 1990-talet har intresset tagit ytterligare fart. Nyligen spelades på Dramaten en nyskriven Kristinapjäs och publicerades ännu en doktorsavhandling över drottningen.

Genom ett unikt erbjudande från Vatikanbiblioteket har Livrustkammaren fått låna ett antal manuskript ur drottning Kristinas berömda handskriftsamling. Vi får också beskåda drottningens klädedräkter (från 2-årsdräkt till kröningsmantel) liksom Kristinas ”många ansikten” i historiska porträtt m. m. Guidningen beräknas ta en timme.

Efter guidningen med buss 43 (eller apostlahästarna) till S:ta Eugenia, där smörgåstårta och kaffe serveras i Biblioteket/Lilla salen. Vänligen meddela vid anmälan, om Du tänker delta i S:ta Eugenia eller inte, så vi kan beräkna mängden smörgåstårta.

De som så önskar kan (efter snabbfika) bege sig tvärs över kyrktorget till Stora salen, där fil.dr. M. Cedergren håller ett föredrag betitlat August Strindberg –”amatörkatoliken”. Föreläsningen börjar kl. 19.00 och arrangeras av Katolsk Historisk Förening. Kostnad 30:-. (Övriga kan stanna kvar och fika i lugn och ro.)

Anmälan: senast söndagen 21 april till James o Ninnie Blom tel: 08-560 312 58 eller e-post:

[email protected]

Kostnad: 100 kronor.

Varmt välkomna - till en riktigt vitter afton!

___________________________________________________________________________

Söndag 16 juni blir föreningens sedvanliga vårutflykt – notera i almanackorna. Mer info kommer senare.

Concordias hemsida: www.concordiacatholica.se

---------------------------------------------------------------------------------------

Gamla kristna länder

Etiopien, Eritrea, Somalia

Fredag den 15 mars 2013 klockan 19:00

Den etio-eritreanska missionen upprättades 1992, eftersom det sedan slutet av 1970-talet hade kommit många eritreanska och etiopiska flyktingar till Sverige. Fader Abba Asfaha hämtades från Italien för att han skulle fungera som deras själasörjare. I S:ta Eugenia firar han varje söndag en gudstjänst på gheez där han och diakonen också sjunger. De sträva rösterna, de ålderdomliga melodierna och de orientaliska ornamenten för tankarna till urkristen tid. Men så blev dessa trakter också kristna långt före Sverige och under hela medeltiden kunde man berätta om prästkonung Johannes rike långt borta i det inre av Afrika.

Fader Abba Asfaha Kidanemariam kommer att berätta om de gamla kristna länderna i Afrika och deras historia för oss.

Plats: Stora salen i S:ta Eugenia.

Förtärning: Etio-eritreansk supé, dricka (alkoholfritt eftersom fastetid), kaffe/te

Anmälan: Senast onsdag 12 mars till James Blom, 08-560 312 58 eller [email protected]

Kostnad: 100 kronor.

Varmt välkomna!

www.concordiacatholica.se

-----------------------------------------------------------------------------

Konstnär: Maria Miesenberger

Torsdag 7 februari, 18:00

Vi träffade Maria Miesenberger, som visar sin nu pågående utställning Reflektioner/Reflections på galleri Lars Bohman. Maria kom att tala om sin utställning och sitt konstnärskap.

Maria Miesenberger är fotograf och skulptör. Hon har studerat fotografi och måleri vid Konstfack (1991–95) och skulptur vid Parsons School of Design i New York (1995–96), där hon också bodde fram till 2003. Idag är hon en av våra mest namnkunniga konstnärer.

Hon har fått mycket uppmärksamhet för sitt projekt Sverige/Schweden, som hon arbetade med under en lång rad år. Sviten består av fotografier häm¬tade från familjens fotoalbum, men bilderna har förstorats upp kraftigt och mani¬pulerats. Alla personer blivit till sotigt svärtade silhuetter, så att de från början snabba ögonblicksbilderna får en mer allmängiltig mening. Den utställ¬ning vi nu ska se består av nya fotografier och skulpturer, men också några äldre verk.

En del av oss minns också Maria från St:a Eugenia, där hon var engagerad i ung-domsverksamheten under 80-talet.

Förtärning.

Plats: Galleri Lars Bohman, Karlavägen 9 i Stockholm. T-bana Tekniska högskolan.

Anmälan: Senast 5 januari 2013 till James Blom, 08-560 312 58 eller e-post: [email protected]. Kostnad 100 kronor. Begränsat antal.

Varmt välkomna!

www.concordiacatholica.se

Vid förhinder: Vänligen ge återbud i tid. Varje person som uteblir kostar föreningen i mat-och andra kostnader, samtidigt som vi i onödan utestänger andra på väntelistan. Vi ser oss därför tvungna att avkräva avgiften för avbokning som ej gjorts i tid

-----------

Välkomnade sina medlemmar till ett besök på

Johannes Paulus II:s Pastoralcenter

Brunnsgränd 4 i Gamla Stan, tisdag 20 november kl. 18.30

Vår ciceron blir biskopsvikarien tillika centrets samordnare

Fredrik Emanuelsson

Det nya katolska pastoralcentret, som successivt togs i bruk under hösten 2011, uppfyller en önskan om en gemensam plats för stiftets olika nämnder, arbetsgrupper och utskott. Här finns nu främst Caritas, Katolska Pedagogiska Nämnden (KPN), Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker (SUK), Respekt och Justitia et Pax. Även fader Fredrik har som ordförande i Katolska Ekumeniska Nämnden arbetsplats på centret.

Ytterligare organisationer med anknytning till Centret är Katolska Liturgiska Nämnden, Katolska Utskottet för Evangelisation, Missio, Katolska utskottet för äktenskap och familj samt Kommissionen för interreligiös dialog. Dessa finns sporadiskt på Centret med tillgång till arbets- och konferensrum, även om merparten av arbetet sköts på hemmaplan av deras styrelsemedlemmar.

Att många av dem som verkar i stiftet nu enkelt kan kommunicera och samarbeta är till stor fördel för vårt stift och dess verksamhet. Lokalerna som centret hyr är förlagda till två våningar: Kontorsdelen på 530 kvadratmeter är belägen allra högst upp (var inte rädda; det finns hiss) och var en gång enkelt vindsutrymme, som senare renoverades och byggdes om till ändamålsenliga kontorslokaler. Bottenvåningen om 250 kvadratmeter hyser kapellet och konferensrum.

Kvällen startar med fika och tilltugg. Fader Fredrik kommer sedan att visa oss runt i lokalerna och berätta om pastoralcentret och dess verksamhet. Några personer vid de olika stiftsorganen kommer också att presentera sin verksamhet. Vi får förstås även se centrets nyuppförda kapell, där vi avslutar med en andakt.

Anmälan senast 18 november till James och Ninnie Blom, tel: 560 312 58 eller e-post: [email protected] Observera att deltagarantalet är begränsat!

Kostnad: 100 kronor.

Välkomna!

www.concordiacatholica.se

--------

Årsmässa för föreningens avlidna medlemmar lästes den 16 november kl. 18.00 i S:ta Eugeniakyrkan (vanliga kvällsmässan).

--------

Inbjöd till en afton om Vietnam

i Marie Bebådelsekyrkan, Linnégatan 79

måndagen den 29 oktober 2012 kl. 18.30

Fader Thanh Duc Nguyen

Berättar och svarar på frågor om Vietnam

År 1984 kom Thanh Duc Nguyens far som båtflykting till Norge. Fem år senare (17 år gammal) fick han själv möjlighet att komma efter. Idag lever hans föräldrar och tre yngre syskon i Norge. Under studierna i Norge till civilingenjör mognade Thanhs kallelse. År 2005 vigde biskop Anders honom till diakon och året därpå till präst – båda vigningarna i Vår Frälsares kyrka i Malmö. Diakon- och prästutbildningen har skett dels på prästseminariet i Stäket och dels (4 år) i Rom. Fader Thanh hör idag till domkyrkoförsamlingen, där han är domkyrkokaplan och naturligtvis med ett särskilt ansvar för katolska landsmän som emigrerat till Sverige. (Då de vietnamesiska namnen för svenska öron verkar så lika bör det sägas att namnet inte bör förväxlas med fader Tran Chanh Thanh, som på heltid verkar för den katolska Vietnamesiska missionen.)

Hur ser Vietnam ut idag, då 37 år har gått efter krigsslutet? Det finns säkert många frågor: om återuppbyggnad, levnadsstandard, om såren efter det långa och fruktansvärda kriget, om samlevnaden mellan forna fiender under inbördeskriget, om yttrandefrihet, om religionsfrihet, om de kristnas situation, om katolska kyrkan i Vietnam … .

Förtäring: Kvällen avslutas med supé. Diakon Manuel Pizarro lagar den mest östasiatiska/ vietnamesiska maträtten vi kan tänka oss: Wokgryta. Måltiden ackompanjeras av trevlig samvaro.

Anmälan: senast 27 okt till James o Ninnie Blom, tel: 560 312 58 eller e-post: [email protected]

Kostnad: 100 kronor.

Varmt välkomna!

Årsmässa för föreningens avlidna medlemmar läses den 16 november kl. 18.00 i S:ta Eugeniakyrkan (vanliga kvällsmässan).

---------

Kallade till

Årsmöte

Marie Bebådelsekyrkan, Linnégatan 79 (ingång, porten t v om kyrkan)

onsdagen den 19 september 2012 kl. 18.00 (efter kvällsmässan).

Efter årsmötet blir det en kväll om

Holger Blom – Stadsträdgårdsmästare, katolik och Concordist

Författaren och frilansskribenten

Brita Åsbrink

presenterar sin nyligen utkomna bok

Holger Blom – dynamisk stadsträdgårdsmästare i Stockholm

Förutom Britas föredrag ledsagat av Stockholmsbilder från anno dazumal, berättar vi om Holgers engagemang för vår katolska kyrka i framför allt Stockholm. Bland hans insatser hör 52 år (Nej det är inte felskrivet) som drivande kraft i Concordias styrelse.

Någon närmare förpresentation av Holger är väl knappast nödvändig. Under 33 år (1938-1971) var han Stockholms stadsträdgårdsmästare och satte sin prägel på staden. Kungsträdgården, Svampen vid Stureplan, flera av Stockholms grönstråk, strandpromenader bl a längs Norr Mälarstrand, parker, parklek, parkteater, luft och ljus, social omtanke i arkitekturen av byggnader och grönområden ….. .

Under kvällen finns möjlighet att köpa boken och samtidigt få en dedikation inskriven.

Förtäring: Kvällen avslutas med supé och därtill trevlig samvaro.

Anmälan: senast 17 september till James Blom, tel: 560 312 58 eller e-post: [email protected]

Kostnad: 100 kronor

Varmt välkomna! – även icke medlemmar

Besök Concordias hemsida: www.concordiacatholica.se

---------

9.6 bussutflykt till Färingsö.

Inbjuder till årets vårutflykt som detta år går till det fagra Färingsö

Avresa sker lördag den 9 juni kl. 09.30 med abonnerad buss utanför (T) Brommaplan (med en utgång). Återkomst till Brommaplan cirka kl. 17.00.

Färingsö ligger inom Ekerö kommun väster om Stockholm. Färden går allra först

till stenbrottet i Stenhamra, en plats på många vis som gjord för skräckfilmer med monster som krusar vattenytan. Här bröts bland annat gatsten för vår huvudstad

fram till år 1919. Efter besöket blir det ståndsmässig lunch i klubbhuset vid golfbanan som hör till Troxhammar GK (golfklubb).

Vidare går sedan vår färd till det stora slottet Svartsjö (på bilden) med medeltida anor, känt för ”tredrottningsmötet” 1582 och att Gustav den III:s mor dog i ett av slottets rum. Vi kommer för vår del att njuta av kaffe och tårta i en av salongerna.

Vi kommer förstås att guidas både i slottet och i slottsparken. Svartsjö sentida användning som fängelse kommer vi inte undan, den moderna anstalten passeras dock på avstånd.

Dagen avslutas med en visning av Hilleshögs kyrka från 1100-talet med bland

annat ett triumfkrucifix från tidigt 1200-tal. Efter kyrkans olika ombyggnationer ryms numera 75 personer, vilket betyder att vi firar mässa här – med största sannolikhet blir det den första katolska mässan i denna kyrka sedan reformationen.

Därefter blir det hemfärd.

Anmälan sker genom insättning av 325 kronor för medlemmar (425 kronor för icke medlemmar) på Concordias pg 1950 39 – 3. Beloppet måste vara Concordias pg tillhanda senast 4 juni. För mer info ring James Blom 08-560 312 58

Varmt välkomna!!

Vid förhinder: Vänligen ge återbud i tid. Varje person som uteblir kostar föreningen i mat-och andra kostnader, samtidigt som vi i onödan utestänger andra på väntelistan. Vi ser oss därför tvungna att avkräva avgiften för avbokning som ej gjorts i tid.

---------------------------------------------

inbjuder till en kväll med Ulla Gudmundson,

Sveriges ambassadör vid den Heliga Stolen.

Ämnet för hennes föredrag är

Påven Benediktus, kyrkan och världen.

Måndag 23 april 2012 kl. 19.00 i St:a Eugenias stora sal.

Mässan firas kl.18.00. (Kungsträdgårdsgatan 12 (T) Kungsträdgården )

Sedan 2008 har Ulla Gudmundson varit ambassadör vid den Heliga Stolen samt på Malta. En upp-gift som ambassadör är att föra regelbundna samtal med företrädare för den Heliga Stolen, som ju är en egen stat med nationell suveränitet. Samtalen rör frågor som intresserar Sveriges styrande, till exempel kampen mot fattigdom och klimatfrågorna. Genom att den Katolska kyrkan är världsvid har den Heliga Stolen kunskaper på gräsrotsnivå bland annat inom dessa ödesfrågor för mänskligheten som Sverige kan ha nytta av att få ta del av.

I uppdraget ingår även att förstå och förklara den katolska världen för Sveriges styrande, för Utri-kesdepartementet och för andra icke-katoliker. Ulla Gudmundson har många järn i elden och håller även föredrag i olika sammanhang på hemmaplan om den Katolska kyrkan ur olika perspektiv. Det är nog inte en lätt uppgift med tanke på hur mångfacetterad den katolska världen är, med myllret av många sätt att leva ut samma tro genom olika etnicitet, nationalitet, kultur och social bakgrund!

Ulla Gudmundson har en fil. kand. i statskunskap och engelska och är även socionom. Hon har bl.a. tjänstgjort vid ambassaderna i Bangkok och Bryssel och vid dåvarande EG-delegationen (EU-representationen) och arbetat med frågor rörande utrikes-och säkerhetspolitik. Hon har sina rötter i Dalarna, dit hon gärna beger sig. Som vanligt får vi i mån av tid ställa frågor efter föredraget, många vill säkert gärna veta mer om hur relationen mellan den Heliga Stolen och Sverige har utvecklats under Ulla Gudmundsons tid som ambassadör. Hur ofta möts svenska ministrar och Vatikanens representanter? Och när tänker Fredrik Reinfeldt bjuda påven Benediktus till Sverige? En kväll med Ulla Gudmundson vill vi inte missa!

Förtäring: Vi avslutar med supé och trevlig samvaro.

Anmälan: senast 21 april till James Blom, 08 - 560 312 58 eller e-post: [email protected]

Kostnad: 100 kronor.

Varmt välkomna!!

Med denna kallelse bifogar vi en medlemsmatrikel. Detta p g a att tekniken svek oss så att några namn försvann i den föregående

-----------------------------------------------

inbjuder till en Concordiakväll med ett studiebesök hos

den katolska Prelaturen Opus Dei på Lärkstadens Studiecentrum

Onsdag 21 mars 2012 kl.18.30 på Lärkstadens Studiecentrum, Östermalm

Lärkstadens Studiecentrum är ett studenthem för unga män där det anordnas olika slags ämnesöver-gripande aktiviteter och samtal med syfte att fördjupa den utbildning man valt. Kan till exempel en blivande civilingenjör ha nytta av samtal med en humanist eller en ekonomistuderande? Men även andliga aktiviteter finns här och de är anförtrodda den katolska själavårdsinstitutionen Prelaturen Opus Dei.

Ytterligare frågor kan röra hur Opus Dei verkar i samhället – hur ser strävan ut att vara och bli en del av samhället? Hur fångas unga studerande upp och hur kan de stöttas på studenthemmet? Varför bor manliga studenter enskilt för sig? Vilka olika slags aktiviteter finns för övrigt här? Studenthemmet vill erbjuda studier i en lugn och vacker miljö. Vi kommer att få en presentation av hur studenthemmet fungerar; om dess syfte och verksamhet. Vi får se lokalerna som inrymmer bland annat bibliotek, rum för sammankomster och ett kapell. Av utrymmesskäl kan lokalerna bara ta emot c:a 20 personer åt gången. Om intresset är stort har vi därför förberett ytterligare ett studiebesök veckan efter, torsdagen den 29 mars klockan 18.30.

Förtäring: Kaffe kommer att serveras.

Adress: Tyrgatan 2. (T) Tekniska Högskolan, uppg. Vallhallavägen och cirka 5-10 minuters promenad.

Anmälan: senast 19 mars till James Blom, 08- 560 312 58 eller e-post: [email protected] Kostnad: 30 kronor.

Varmt välkomna!!

www.concordiacatholica.se

-----------------------------------------------

Inbjuder till Concordiakväll med fil.mag. Elzbieta Swięcicka som berättar om Turkiet förr och nu.

Mustafa Kemal Pasha Atatürk

Tisdag 28 februari 2012 kl.18.30 i Marie Bebådelse katolska kyrkas församlingslokal (ps. det är ingen kvällsmässa . ) Adress: Linnégatan 79, nära Historiska museet på Narvavägen. (T) Karlaplan; sedan buss eller ca 10 minuters promenad.

Vart är Turkiet på väg? Under senare tid har Turkiet blivit ett populärt turistmål, inte minst för svenskar. Landet associeras dock inte bara med sol och bad utan även med gammal kultur och kristen historia. I mixen av musik, litteratur och konst har vi anat en folklig rikedom men sörjer samtidigt över vad som hände med de kristna när Islams företrädare tog över landet religiöst och politiskt. När Turkiet nu strävar efter medlemskap i EU riktas kritik mot landet. Kritiken tar dels spjärn mot historien, dels pekar på aktuella problem.

Hur vill landets styrande förklara folkmorden på de kristna armenierna och syrianerna? Hur bemöts kritik om bristande respekt för mänskliga rättigheter med tanke på de tusentals flyktingar från Turkiet som söker asyl i Västeuropa? Vad händer med kurderna? Å andra sidan så längtar såväl företrädare för Turkiet som västeuropeiska länder efter ett demokratiskt muslimskt land i EU. Kan Turkiet bli en förebild för andra muslimska länder som inte precis kan skryta med ett överskott på frihet för medborgarna? Elzbieta Swięcicka som undervisar i turkisk litteratur och ottomansk historia på Stockholms universitet bådar för ett spännande föredrag!

Förtäring: Vi avslutar med turkisk mat & dryck, te/kaffe, kaka och trevlig samvaro. Anmälan: senast 26 februari till James Blom, 08- 560 312 58 eller

e-post: [email protected] Kostnad: 100 kronor.

Varmt välkomna!!

www.concordiacatholica.se

-------------------------------------------------------------

Andra vackra föremål som vi kommer att få se – här nämns bara några – blir Sparre-uppsättningen med korkåpa, mässhake och dalmatikor som användes vid Birgittajubileet i Vadstena 7 oktober 1891, kalk av keramik från Assisi och broderade vapensköldar, för att inte tala om den afrikanska unika mässhaken tillverkad av barktyg som skänkts av ugandier! Som vanligt får vi ställa frågor och samtala om de som skänkt föremålen, varifrån de kommer och vilka upphovsmännen var (en del kan vara okända).

Förtäring: Vi avslutar med supé och trevlig samvaro.

Anmälan: senast 18 januari till James Blom, 08- 560 312 58 eller e-post: [email protected]

Kostnad: 100 kronor.

Varmt välkomna!!

Ps. För att alla snart ska kunna få 2012 års medlemsmatrikel vill vi här passa på att påminna de som ännu inte betalat in årets medlemsavgift att göra det med bifogade inbetalningskort.

---------------------------------------

inbjuder till en Concordiakväll - som blir ett studiebesök - på S:t Eriks katolska skola med rektor Ulf Selander som berättar om skolan.

Tisdag 15 november 2011 kl. 19.00 i S:t Eriks katolska skola. Adress: Enskedevägen 71-73, nära Sockenplan. (T) tag linjen mot Hagsätra och

stig av vid Sockenplan.

Hur många känner till att denna skola är en av Sveriges äldsta skolor? Skolan grundades på Södermalm redan på 1700-talet. Lärare för många katolska stockholmsbarn som studerade i skolan blev Skolsystrarna de Notre Dame, vilka bodde i skolan. Skolan var deras kall i livet och av dem blev skolan allra först präglad. Snart blev de gamla lokalerna för trånga för eleverna och år 1967 stod den nya skolan klar vid Sockenplan. Men år 2005 avslutades en lång epok; då lämnade de sista skolsystrarna skolan av åldersskäl. Idag är skolan en friskola öppen för elever från förskoleklass till klass nio; sammanlagt 170 elever. En mycket viktig del av skolan är S:t Eriks skolas vänner, mest föräldrar, som arbetar för att skolan ska fortsätta att ha en katolsk profil sedan systrarna slutat. På skolans hemsida står det att eleverna uppfostras i en ’trevlig miljö’. Hur katolsk är skolan idag utan skolsystrar? Hur arbetar man för att skolan ska fortsätta att vara katolsk? Vad innebär det att skolan är mångkulturell? Är alla elever på skolan aktiva katoliker? Alla lärare? Har barn från katolska hem förtur? Dessa undringar och säkert många andra nyfikna frågor är det fritt fram att ställa denna kväll – passa på! Många av oss är ju såväl föräldrar som vetgiriga och aktiva mor-och farföräldrar.

Förtäring: Vi avslutar med supé och trevlig samvaro.

Anmälan: senast 13 november till James Blom, 08- 560 312 58 eller e-post: [email protected] Kostnad: 100 kronor.

Varmt välkomna!!

----------------------------------------------------

inbjuder till Concordiakväll med fil.mag. Alexander Wissmann Martinez som berättar om de svenska helgonen.

Tisdag 11 oktober 2011 kl. 18.15 i Domkyrkosalen vid Sankt Eriks Katolska Domkyrka. Mässan är kl. 17.00. (Folkungagatan 46 (T) Medborgarplatsen)

Redan på 1000-talet färdades modiga biskopar, munkar och lekmän till de råa nord-bornas land för att vittna om Jesus Kristus. Många blev stenade eller på andra vis ihjälslagna; alltså martyrer, för kyrkans skull. De svenska helgonen är fler än vi tror. Långt efter att Sverige blivit protestantiskt och helgonkulten förbjudits vördades helgonen djupt av svenskarna. Deras namn lever ännu kvar i folkliga talesätt och legender. Med helgon förknippas heliga källor där kors förr restes. Vadstena, med vår Heliga Birgittas reliker, blev Sveriges främsta pilgrimsort och är det ännu för oss katoliker. Vad betyder reliker idag? Vilka räknas till de svenska helgonen? Hur många är de? Vilken betydelse har de svenska helgonen för katoliker och kanske för andra trossamfund? Var kan vi finna helgonen? Hur kan de bli våra vänner? Alexander, döpt katolik och född 1984, är expert på svensk konst och på våra helgon. Han har rest till Stockholm från Tyskland för att berätta om dem. Det får vi inte missa!

Förtäring: Vi avslutar med supé (kallskuret) och trevlig samvaro. Anmälan: senast 9 oktober till James Blom, 08- 560 312 58 eller e-post: [email protected]

Kostnad: 100 kronor. (Ps. Domkyrkans kvällsmässa är kl. 17.00)

Varmt välkomna!!

www.concordiacatholica.se

Välkomnar medlemmar och intresserade till en Concordiakväll,

som Ni bara inte får missa måndagen 5 september kl 18.00

i Domkyrkosalen vid Sankt Eriks katolska Domkyrka

(Folkungag. 46 invid Medborgarplatsen)

kvällen inleds med

ÅRSMÖTE

Därefter har vi den stora glädjen att som gäst och talare ha

jur. dr., riksdagsledamoten m m

WALBURGA HABSBURG DOUGLAS

Vi har föreslagit Walburga att berätta om

• sitt politiska engagemang, inte minst för ett enat Europa (först från sin centraleuropeiska horisont, och sedan länge som politiker i vårt land).

• sitt liv och vad som gjort henne till den engagerade människa som hon är som katolik, bl a i Malteserorden, som politiker och mycket mer.

• sin far, Otto von Habsburg, och hans stora insatser både för fred, för ett enat Europa och för järnridåns fall

• sin farfar, kejsar Karl I, den siste kejsaren av Österrike (1916-1918), som saligförklarades år 2004 av påven Johannes-Paulus II.

------

Walburga Habsburg Douglas är uppväxt i Bayern. Sitt europeiska engagemang visade hon tidigt. Redan vid 15 års ålder var hon med och grundade Paneuropeiska ungdomsförbundet (ungdomsgrenen av den kristet partipolitiskt obundna organisationen Paneuropeiska unionen) och fyra år senare Christlich Paneuropäisches Studienwerk. Walburga är även journalistutbildad i Washington. Bland andra uppdrag har hon varit handläggare i EU-parlamentet under 14 års tid. Efter giftermål med svensken Archibald Douglas, 1992, bosatte sig Walburga i Sverige och snart var hon djupt politiskt engagerad i svensk politik, inte minst EU-politik.

Förtäring: Kvällen avslutas med sedvanlig supé (kallskuret) och därtill trevlig samvaro.

Anmälan: senast 3 september till James Blom, tel: 560 312 58 eller e-post: [email protected]

Kostnad: 100 kronor

Varmt välkomna!

Besök Concordias hemsida: www.concordiacatholica.se

Föreningens vårutflykt lördagen 11 juni.

Varmt välkomna att delta i Concordia Catholicas vårutflykt lördag 11 juni till Nacka med Svindersvik som huvudmål. Förre intendenten vid Nordiska museet, Peter Blom, guidar och besöket inkluderar fika.

Byggnaden räknas som en av Sveriges bäst bevarade rokokoanläggningar och ritades som sommarnöje till den förmögna familjen Grill av Carl Hårleman vid mitten av 1700-talet.

Lunch på Grand Hotel i Saltsjöbaden och resten av dagen åtgår till guidning i Saltsjöbaden, då vi även får höra om hur, Storängen, Saltsjö-Duvnäs och Saltsjöbaden byggdes samtidigt med järnvägen.

Avresa kl. 09.30 (abonn. buss) från Katolska Domkyrkan. Återkomst ca 17.00. Anmälan sker genom insättning av avgiften 440:- på Concordias pg 19 50 39 –3 (400:- för Concordiamedlem). Beloppet måste vara Concordia tillhanda senast den 1 juni. För mer info ring gärna James Blom, tel: 560 312 58.

Inbjuder till en afton

i Marie Bebådelsekyrkan, Linnégatan 79

onsdagen den 27 april 2011 kl. 18.30

(dvs efter kvällsmässan 17.40)

Franciscus i den svenska regeringen

Teol. Dr. Birgitta Rengmyr Lövgren

berättar om sin nyligen utkomna bok

Vi har glädjen att få höra Teol. Dr., komministern, forskaren och dessutom Concordiamedlemmen Birgitta Rengmyr Lövgren berätta om ett uppmärksammat justitiemord.

Länge hade Birgitta Rengmyr Lövgren funderat på att skriva en bok över en av sina företrädare i Oscars församling, pastor Karl-Erik Kejne (1913-1960). Birgitta hade då och då stött på hans namn, där han beskrevs som en man med stort civilkurage, en sann kristen, som hade modet att gå till storms mot en korrumperad överhöghet och mot en homosexuell liga med förgreningar ända upp i regeringen.

Birgitta påbörjade äreminnet, men allteftersom forskningsarbetet pågick, växte tvivlet på Kejnes trovärdighet. I stället växte hennes sympati alltmer för den som Kejne främst och mycket hätskt och ovederhäftigt angripit, Nils Quensel (1894-1971). Denne var hög jurist, opolitiskt konsultativt statsråd i flera regeringar, ordförande i Svenska Bibelsällskapet, i 1963-års Bibelkommitté ……

Nedsvärtningen av Quensel tog otroliga proportioner och var i det närmaste total.

- Det är intressant och tyvärr i varje tid aktuellt och viktigt att försöka genomskåda vilka psykologiska faktorer som kan möjliggöra att ogrundat skvaller och förtal tas på fullaste allvar och sprids som löpeldar. Vilka faktorer låg bakom den så massiva och omfattande nedsvärtningen av Nils Quensel?

Birgitta Rengmyr Lövgrens bok har dock inte som mål att vara en polemik mot Quensels vedersakare utan att teckna bilden av Nils Quensel. Vem var han och hur levde han, denne man som Birgitta vågar ge epitet Franciscus i den svenska regeringen?

Förtäring: Kvällen avslutas med supé samt trevlig samvaro.

Anmälan: senast 25 april till James o Ninnie Blom, tel: 560 312 58 eller e-post: [email protected]

Kostnad: 100 kronor.

Dessutom finns boken att köpa med dedikation under kvällen.

Varmt välkomna!


inbjuder till en Concordiakväll med PER OLOF NISSER
som ska berätta om ”Guds formgivare”:
Anders Frostensons & Olov Hartmans psalmskapande
Torsdag 17 mars 2011 kl. 18.30 i Marie Bebådelse katolska kyrka, Linnégatan 79 (nära Historiska museet på Narvavägen). (T) Karlaplan.
Psalmer är kristna sånger som handlar om vår treenige Gud och om vår tro. Två av 1900-talets största moderna psalmdiktare i Sverige var Anders Frostenson (1906-2006) och Olov Hartman (1906-1982), båda präster i Svenska kyrkan och författare. I 1986 års psalmbok är Frostenson representerad med 146 verk i form av original, bearbetningar samt översättningar och Hartman med 32 verk, varav flertalet är originaltexter. Båda hade dessutom många andra ”strängar på sina lyror”. Vi har bjudit in domprost em. i Svenska kyrkan, teol. dr. Per Olof Nisser, själv psalmförfattare, att komma och berätta för oss om de två nämnda stora psalmdiktarna. Vi sjunger flera av deras psalmer! Vid pianot: Anne Maj Samuelsson, kyrkomusiker i S:ta Eugenia. Per Olov Nisser finns representerad i 1986 års psalmbok med två verk (nr 78 och 509). Han är bosatt i Skänninge.
Förtäring: Vi avslutar med supé, te/kaffe, kaka och trevlig samvaro.
Anmälan: senast 15 mars till styrelseordförande James Blom, 08 - 560 312 58 eller e-post: [email protected]
Ring gärna om du vill veta mer om Concordia!
Kostnad: 100 kronor. (Ps. Det är ingen kvällsmässa i Marie Beb. på torsdagar.)
Varmt välkomna!!

Inbjudan till ett besök i
Serbiska ortodoxa kyrkcentret, Enskede
med Hans Högvördighet Dositej
Biskop för Skandinavien och Storbritannien
Måndagen 21 mars 2011 kl 18.30
Hans Högvördighet Biskop Dositej och församlingsmedlemmen Vera Waters kommer att vara våra värdar under kvällen. De visar oss runt i kyrkcentret och i den vackra S:t Savakyrkan med målningar av serbiske kyrkomålaren Gojko Ristanovic samt munken Timotej som utbildades vid konsthögskolan i Sarajevo av den berömde professorn Berber. Sankt Sava är serbernas national-helgon och grundade på 1200-talet den Serbisk-ortodoxa kyrkan. Biskopen kommer att berätta om den serbisk-ortodoxa kyrkan och dess framväxt i Sverige. Deras församling har liksom S:ta Eugenias haft en lång historik med byggnadsproblem. Kyrkan som man övertagit (1983) hade svåra mögel- och fuktskador och var för liten. Man tvingades riva den och uppföra en ny på samma plats. Biskop Dositej föddes år 1949 i byn Zagoni, nära Sarajevo. Han vigdes till munk 1970. Biskop Dositej har studerat i Belgrad, Tyskland och Schweiz samt som präst arbetat i Argentina och som biskopsekreterare i Kanada. I maj 1990 vigdes han till biskop och utnämndes senare samma år till biskop för det nygrundade biskopsstiftet för Skandinavien och Storbritannien. År 1972 bildades den första serbiska församlingen (i Västerås) efter den stora flyktingvågen till Sverige mellan 1965 och 1969. Serbisk-ortodoxa församlingar finns idag även i Malmö, Göteborg, Helsingborg, Stockholm, Jönköping, Olofström, Södertälje och Halmstad. Biskopen kommer nu upp från Laholm, där han är djupt engagerad i ett serbiskt klosterbygge. Vi är glada att han trots det tar sig tid för oss, medan han är i Stockholm. Förtäring: Under kvällen bjuder Serbiska församlingen på förtäring som smörgåsar, öl, läskedrycker, kaffe och kakor.
Vägbeskrivning: Tag tunnelbanans gröna linje mot Högdalen. Kliv av vid station Enskede Gård (4 stationer efter Medborgarplatsen). Gå 600 meter till kyrkan, Bägerstavägen 68. (Har någon svårt att gå, kan bilskjuts ordnas från Enskede Gårds T-banestation till kyrkan.) Anmälan: senast den 18 mars till James o Ninnie Blom, tel: 560 312 58 eller e-post: [email protected]
Kostnad: 100:- OBS! Deltagarantalet är begränsat. Varmt välkomna!
Glöm inte Concordiakvällen 17 mars: Per Olov Nisser berättar under rubriken Guds formgivare: Anders Frostensons & Olov Hartmans psalmskapande.
Vid pianot S:ta Eugenias kyrko-musiker Anne Maj Samuelsson. Lokal Marie Bebådelse. (Anmälan till James o Ninnie Blom, tel se ovan)
Söndag 10 april kommer efter högmässan i St:a Eugeniakyrkan det nya bårtäcket att visas. Det har under ett års tid sytts av två av FCC:s fd styrelsemedlemmar Birgitta Magnusson och Margaretha Jarlbo.Hemma på slottet
Med minnen efter vår katolska drottning Josefina
Söndagen 13 februari 2011
Vi möts vid Västra Valvet vid Yttre borggården 13.50. Visningen börjar prick 14.00 och tar ca 45 minuter
I Stockholms slott pågår utställningen Hemma på slottet. Med guide får man se privata delar av slottet, som de såg ut på Karl XIV Johans tid. Utställningen tillkom förra året med anledning av firandet av 200-årsminnet av att den förste Bernadotten valts till svensk tronföljare. Det extra intressanta för oss concordister är att den katolska drottning Josefina, Karl XIV Johans svärdotter, är synnerligen närvarande på utställningen, även om guiden knappast lägger tonvikten där.
Drottningen inredde sitt eget lilla kapell i slottet. Bl. a. finns hennes bönpall och en kormatta på 3x12 meter att beskåda. Kormattan syddes till S:ta Eugenia och tog 12 år för drottningen och hennes hovdamer att färdigställa.
Josefina kom som 16-åring till Sverige och gifte sig med kronprins Oscar, sedermera Oscar I. Hela sitt liv som kronprinsessa, drottning och slutligen änkedrottning värnade hon om behövande. En mycket viktig del av hennes liv upptogs av välgörenhet. Så gott som dagligen tog hon emot hjälpsökande, besökte sjuka, fattiga och välgörenhetsinrättningar, som hon stödde och drottningen skapade också en rad nya stiftelser för behövande barn och mödrar samt fann på nya arbetsmöjligheter för fattiga, inte minst för kvinnor. Hon stödde också aktivt makens reformpolitik för bättre fattigvård, humanare fångvård och arvsrätt för kvinnor.
Drottning Josefina bevarade, trots ogillande och påtryckningar från landets styrande om kon-version till svenska statskyrkan, hela livet sin katolska tro. Hon var ekumenisk i hela sin livshållning (i en tid då Sverige var oerhört antikatolskt) men ändå starkt lojal till sin kyrka och påve. Bland mycket annat instiftade hon och gav nödvändiga resurser till Josefinahemmet och Oscar I:s minne. Även till byggandet och inredningen av S:ta Eugeniakyrkan (1837) liksom katolska kyrkorna i Göteborg och i Malmö, gav drottningen sitt starka stöd. Då man till Eugeniakyrkan några decennier senare påbörjat ett tornbygge, rasade detta och flera arbetare omkom. Drottning Josefina bekostade då begravningen och understödde de avlidnas familjer ekonomiskt. Även tillkomsten liksom utökningen av katolska kyrkogården vid Haga är delvis drottningens förtjänst. På liknande sätt stödde hon även den katolska kyrkan i Norge. Kyrkoh. Hornung har sammanfattat hennes gärning: ”Hennes betydelse för den katolska kyrkan i Sverige kan knappast överskattas.”
(Uppgifterna främst hämtade från Becker/Enby: Josefina – Drottning av Sverige och Norge.)
För dem som vill, bokar vi plats, efteråt på Grillska huset, Stortorget 3, 2 tr, där en ”tebuffé” (te/kaffe, mumma, scones, bröd, ostar, chokladbollar, kakor m m) dukas upp till en kostnad av 135 kr per man. Vänligen ge vid anmälan besked om Du/Ni även vill med till Grillska.
Anmälan senast 8 februari till James Blom, tel: 560 312 58, E-post: [email protected]
OBS! Deltagarantalet är begränsat! Skulle intresset vara mycket stort blir det eventuellt även en visning dagen före vid samma tid.
Kostnad: 100 kronor (inträde och guidning) Varmt välkomna!


inbjuder till en Concordiakväll med
Sven H Gullman
som presenterar sin nyutkomna bok
Lourdes
visionerna – källan – undren
Torsdagen den 27 januari 2011 kl 19.00 (efter kvällsmässan)
i Sankta Eugenias stora sal, Kungsträdgårdsgatan 12
Varje år vallfärdar sex miljoner kvinnor och män i alla åldrar till den lilla staden Lourdes i franska Pyrenéerna. Det var i en grotta där som Jungfru Maria 1858 upprepade gånger visade sig för och talade med den 14-åriga flickan Bernadette Soubirous. Vid ett tillfälle strömmade det fram lite vatten på marken, något som snabbt utvecklade sig till ett kraftigt källsprång, som fortfarande väller fram. Berö-ring med vattnet gjorde tidigt att många sjuka och personer med funktionsnedsättningar tillfrisknade.
Under alla år sedan dess har tusentals människor rapporterat till läkarna i pilgrimscentralen på platsen att de blivit friska, men efter mycket omfattande undersökningar har hittills bara 67 fall av den katolska kyrkan blivit erkända som mirakler.
Sven H. Gullman, historiker och f.d. rektor, berättar i ord och bild om denna vallfartsort. Hans bok, Lourdes: visionerna, källan, undren (Artos förlag, 2010, 296 sidor) ger en fyllig bild både av vad som hände i Lourdes 1858 och hur pilgrimsfärderna dit har utvecklat sig. Den kan betraktas som ett standardverk om Lourdes. Förlagets riktpris för boken är 302 kr, i Katolsk Bokhandel kostar den 295 kr. Under kvällen säljer denna bokhandel den för specialpriset 200 kr.
Förtäring: Kvällen avslutas med supé samt trevlig samvaro.
Anmälan: senast tisdag 25 januari till Ninnie o/e James Blom, tel: 560 312 58 eller e-post: [email protected]
Kostnad: 100 kronor
Varmt välkomna!
1895- 2010
Concordia Catholica 115 år
Inbjuder till ett mindre -
men dock Jubileumsfirande i form av
Julbord med buffé från Paul Degens Catering
Torsdagen den 9 december 2010
S:ta Eugeniakyrkan, Kungsträdgårdsgatan 12,
Stora salen

Program
Klockan 18.00 Sankta Eugenias kvällsmässa, som också läses för föreningens avlidna medlemmar och som föreningens jubileumsmässa.
Klockan 19.00 Julbordet startar
Vi startar med ett glas glögg och när alla kommit på plats sätter vi oss till bords.
Till kaffet ger oss James Blom en kortare, kåserande levnadsbeskrivning om 115-åringen Concordias omväxlande liv och leverne.
För de som vill beställa taxi: Vi beräknar att ha hunnit med kaffet till ungefär klockan 21.30.

Menu
Glögg med russin o mandel samt pepparkaka
Kräftströmming Inlagd sill Senapssill Sillsallad Ägghalvor med räkor Inkokt lax med örtsås Gravlax med hovmästarsås Köttbullar Prinskorv Janssons frestelse Rökt rådjursstek med fin sallad Julskinka med rödkål och två sorters senap Vört- och knäckebröd samt kokt potatis
Klenätter med hjortronsylt
Hemlagad choklad och godis
Kaffe, kaka

Anmälan:
Anmälan sker genom inbetalning av 225:- för medlemmar (subventionerat belopp.) Övriga 325:-
Avgiften insätts vänligen på Concordias pg 19 50 39-3 senast den 1 december.
Ytterligare information: Ring James Blom, Tel: 08- 560 312 58

.....


Familjeföreningen Concordia Catholica 1995-2005.


Tillbaka/center>