Bergstroll.

Vid ett besök i Mykene i Grekland pekade guiden mot ett berg och sade att där ligger Aganemon. Man kunde tydligt se ett ansikte på ett berg. En tysk arkeolog hade upptäckt att näsan var påbättrad under bronsåldern, så bergstrollet var daterat.

Vid Vättern ligger Omberg. Det berättas om Omma att hon bodde på andra sidan Vättern, vid Karlsborg fanns ingången till hennes hall. Ibland gick hon med en vänninna omkring och plaskade i Vättern, detta som förklaring till att det plötsligt kunde komma stora vågor på sjön.

Vid Alvik i Stockholm ligger ett Salskär. Ursprungligen hette Alvik Hallvik och byn som är byggt på tacknocken hetter Nockeby. Bergstrollet som bor där har en hatt, Kungshatt och ligger där som Lovö med en golfbana på magen.

Uppsalaåsen söderut är en liggande Uller med ett Ulltuna vid benen. Näsan är påbättrad med ett högt Folkungamonument .

En nedgång till en boning i vattenbrynet finns vid Hilleshög kyrka på Mälaröarna. Uppfattar det som fröken Hills boning. I området finns en större bronsåldersbygd. Även Rotterdam i Holland har en sandkulle, Hilgonsberg, som Hille/Hildegaerde gjort och där hon bor.(Buddingh 1844,92).

Blackeberg saknar spår av bronsålder men berget ligger bredvid en liten sjö Råcksta träsk/Kvarnsjön där Bäckahästen/Näcken kan ha vistats och då kan han ha bott i blacken- berget.

Vendlas kulle i Vendel sn kan då analogt uppfattas om fröken Vendelas boning. Gravarna på kullen är undersökta och de gravlagda var unga. Dvs tre gravar med ett barn och en yngling. I två medföljde även en duvhök i graven, liksom i båtgraven Vendel III. Falkjakt med stor fågel var förbehållit den kungliga kretsen, såsom framgår av Bayeuxtapeten och landslagar. En anläggning innehöll även en liten bronsstång med kuggar på. Den uppfattar jag som en del av en automata, dvs en mekanisk fågel som kan flaxa med vingarna el. liknande. Sammantaget kan man här se samhällets högsta nivåer och att kulten lades om på 700-talet när ynglingaätten kom till makten och koncentrerade på en rikskult i Gamla Uppsala.

Att stora fåglar hörde högre sociala strata till framgår även av följande dikt i "The Boke of St Albans":

"An eagle for an emperor, a gyrfalcon for a king,

a peregrine for a prince, a saker for a knight,

a merlin for a lady, a goshawk for a yeoman,

a sparrowhawk for a priest,

a musket for a holy-water clerk, a kestrel for a knave"

Slutligen visste de gamla grekerna att det de kallade Barbaricum hade namnet Europa som kan tolkas som euer-opa dvs "vår gamla fader". Den grekiska myten om Europa och tjuren återspeglas i berättelser om jakten av en tjurkalv genom Éuropa, känd från Halland och Irland. Tjuren i botten på Gundestrupkitteln kunde då ses som en representation av Europa

I Exodus 11 står det att detta är Herrens påsk/pesah. "Den natten ska jag gå fram genom Egypten..." Händelserna dateras normalt ungefär till samma tid som Sjöfolken som kom från Europa och talade olika IE-språk. Pesah kan då återgå på ord som passera, passgång, sitta på pass osv. På vissa hällristningar ser man långa rader av fot och tassavtryck och då har guden passerat där. En nordisk bronsålders"påsk".

D Buddingh 1844, Verhandeling Westland ~ De Natuurdienst der Friesen en Batavieren, Leyden.

Jozef Saers

Tillbaka