Något om byn Sevelen

Sevelen ( Issum) 51.5 N 6.433 E, ligger i Tyskland, öster om Limburg, i Kreis Geldern, öster om staden Geldern.

Sevelen ligger norr om en sandås kallad Oermeter Berg som är nästan 60 m hög och och på gränsen mellan lössjord och lera. Här hade floden Rhen en gång sitt delta när havsnivån var upp till 100m högre än idag. Leran utgör bottnen av en gammal arm till floden Rhen från den tiden då Rhen och Maas gemensamt flöt genom en torrlagd Nordsjö till Engelska Kanalen och havsnivån var ett hudratal meter lägre än idag. Numera flyter bara ån Flerth vidare till ån Niers på sin slingrande väg. Lössplatån söder om Sevelen sträcker sig till Aldekerk och Nieukerk där sockenkyrkan låg.

I Sevelen har det gjorts några fynd från stenåldern, yxor av såväl flinta som gråsten daterade till ca 2000 f. Kr., på Sevelener Heide. Från bronsåldern har man på samma lerjord hittat en stenyxa. Med romarna kommer det rikligare med fynd och nu även i lössplatån med dess skog. Mest är det oilka gravfynd med keramik men även en del mynt. Tillsammans med någon kvarnsten visar fynden på förekomsten av ett fleretal spridda gårdar. Befolkningen hörde till stammen Tungri eller Ubier, i ett gränsområde mellan olika civitates. Senare under 300-talet bosatte sig franker i området och i själva Sevelen har man grävt ut ett gravfält från 600-talet, och sedan när man blev kristen begravde man sina döda i Aldekerk och först 1492 fick man ett eget kapell. Såtillvida låg Sevelen i utkanten av bygderna och därmed kunde bönderna bevara sin frihet längre än i centralare bygder. År 1750 var av 200 familjer endast 134 livegna och Saers hörde till de fria.

Sevelen må ha legat avsides, Geldern låg centralt. Fram till 1247 fanns här Landesregeringen för Oberquartier som sedan flyttade till som Keiserpfalz till Nijmwegen. 1347 blev det Roermond som övertog styret. En period under reformationen var Geldern kalvinistisk, 1579 till 1587, därefter åter katolskt och en del av spanska Nederländerna. 1703 blev det Preusiskt med säte för Kantonalregeringen fram till 1798 då styret flyttade till Düsseldorf.

På den spanska tiden försökte man bygga en kanal mellan Maas och Rhen. Denna Mariengrift eller Fossa Eugnia började grävas 1626 men arbetet avbröts 1633 på grund av de ständiga överfallen. Denna påbörjade kanal med dess försvarsverk passerar nära Sevelen och bäcken genom Sevelen heter numera Landwehrbach.

Tillbaka

Jozef Saers