Lista över formulärfamiljer

För folkvandringstida brakteatrar indelade enligt Pesch.

Lägen för tyngdpunkterna i deras tillverkning, grupperade i seriationsordning i grupper om 20 positioner.

0 C8

2 C1, C12, C14

4

6 C11

8 C4, C13

10

12 C7a, C9

14 C5

16 A2, C2, C7

18 C10

20

22 C6, C15

24 A1, A5, C3

26

28

30 B4, B10, C16

32 A7

34 B2, B6

36 B1, D1

38 A3, A4, A8, B5, B7, B8, B9

40 B3, B11, F2

42 A6, D2, D17, D18, F1

44 D3, D4a

46 D4, D6,D10, D11

48 D15, D16

50

52 D5, D8, D9

54 D7

56 D12, D13, D14

Bland D9-D10-braktetrarna förekommer att djuren har en sågad kant, den återfinns tex även i Schretzheim grav 378 som dateras till 600-talet (Koch 1977).

Litt.

U Koch 1977, Das Reihengräberfeld bei Schretzheim, Berlin.

Tillbaka

Jozef Saers