Sammanläggning gjord 1989 av Magnus Litzén av två danska regentlängder på runskrift, tryckta 1772.

Förenklad version se > här.

1-----------------

Dan, heet then förste Konung i Danmark. Grete het drotning hans ok Humle het fadur hans

Lother, hans sun Uluilth het drotning hans

Gram

1+2------------------------

Hadinger, Grams son, gm. Hardgripa

Frothe konung hin harede, sun Hadings. Han drap en draga, ok skatathe annan tima Thydistland, ok Frisland ok Britanniam.

Haldan, Frothi sun. Gm Thora. Han drap sina bröder, fore thy at han vildi hava rikit

Roe, Frotha sun, han bygdi först Roskeldo

2-----------

Helhe, hans broder drap k Hotbrod af Suerike, ok skatathe thrithia tima Thyhthistlant

1+2-----------------

Rolf Kraka, Helga sun, i hans tima var Hialti og Berghi, ok hans magh het Jarmar

Hotter/Hother. Hyltha het drottning hans. Konung i Suerike, i hans tima var Balder Thouhina sun Konung af Sialande

Balder

Rörik/Rödrik hin rask, Höthers sun, i hans tima varu Slenge oh Vege, ok Orvedel drap Slenga, ok Ambluthe drap Ater ok Han, the varu Kununga i Juthlande, ok hans mah het Vithlek /*Ambluthe= Hamlet= Utter Pen Dragon */

Vithlefi, Röraks sun gm Anna

Vermund, Vitlefs sun. I hans tima var Göte ok Vihi Fröthvins synir, the hefndu fathurs a Konung Atilit af Sueriki

Uffi, Kunung hin starke, Vermunda sun, han skatathe fiarthe sinni Thydiskulande

Dan, k Uffa sun, ok Huhlek k Uffa sun

Huthlef/Huhlek, Uffa sun, han drap tva höfthinga af Suerike, Hermoth ok Hagrim

Frothe, Kunung hin Storletan, Hughelks/Huhlest sun, han drap Freger k af Northie ok ti therra hertva/hertuga

Dan, Kunung hin Danfulli, Frotha sun, han var i tolfta vintri, tha han skattathe femte sinni Thyhthisland

Frithlef, Dans sun, gm Falka. Han skattathe Britanniam

Frothe Kunung hin Frethgothe, Frithlefs sun, gm Ulvild. Thesi varo alli fore Gus byrth, ok var tha Gus byrth i Frotha Konungs dahum/ Frithgothe, i hans tima var Jesu Kristus föd i Juthalande

Frithlef, Frotha sun, gm Erida. Hand drap k Amend af Norehe ok en grim draka

Frothe, Kunung hin harthe, Frithlefs sun. I hans tima kum Starkathar Storverka sun, han drap Visius

Ingeld, Frothe sun, gm Svarte. I hans tima drap Starkather siu synir Svertings

Olaf, Inguls sun ok Svarto

Frothe Kunung hin Frökne, Olafs sun. gm Allfoth. Han drap sin brother, fore thy at han vildi ratha rikit

Haldan, Frotha sun, gm Thorilda, han gjorde marth dyr thing

1----------------------------------------------------

Hithing Kunung hin Höueske, Frotha sun, gm Hilda

Asmunth, Hidins sun

Unguin, Hidins sun

Suartbane, Unguins sun

Siger, Suarthe sun

Alf, Sigers sun

Regnfr, Kununk Alfbane, gm Ratha

Regnrfs/Regners söner

Buthar k i Skane

Hunthinger k i Sielanth

Hanmark, k i Fyen

Hagnar, k i Jutlanth

Rörekh, k i Lalanth /* Rurik död 588 */

Alle Vaidghe Regners sunar af Rathe

2------------------

Siuald, I hans tima flythi Starkather af strith

Guthrith, Sihtars systur sun. I hans tima varo fem höfthingga i Danmark oh Suerikes Kunung skipthe ragge at vartha Kunung i Danmark

Haldan, han var en thriuin helthe i sin vapn /* Halvdan III +580 */

1+2--------------------------------------------------------------------------------

Haralth, Kunung Hylthetan sun, gm Asa, han giorte marh dyr thing /* 735-750 */

Ring, Haralths suster sun Hylthetans /* Sigurd Ring 750-770 */

Olaf , k Rings bane, han var så grim at asynum at Starkather fiol nither a sin kne fore han /* Starcater omtalas i Holinshed papers 1587 cap 5 som en hjälte som många inte vill tro på */

Emunder, Olafs sun, gm Asa, i hans tima lot Starkathar drepa sik af Hathero

Siher och hans brother Buthel

Bothar/Buthel, k Jarmunds sun

Larmund/Jarmund/Jarmarus, han drap Ismar Vinda kunung

Snie/Snio, i hans tima unna Danir Lumbardi

1---------------------------------

Björn, kunung Jarnsithe

Haralth

Gorm, kunung hin gamle, Harlaths sun

1+2----------------------------

Godringe/Götrik, hin Gamle Gorms sun, han skattathe siate tima Thydistland ok elte Keisar Karl /*+808/810 */

1---------------------

Olaf, Goders sun

Heming, Olafs sun

Siuarth, Hemming sun

2-----------------------------

Regner/Rehinar, kunung Lodbroghe, gm Tor ok Svanlethe, han gjorthe manhhe dyre gerninga, ok hafthe tolf synir /* c 750 – 794 */

1--------------------------------

Siuarth, sun Regners Lodbroghe /* Sigurd Ormsöga 794-803 */

2----------------------------------

Erik, Regners sun, först Kristin af Danmark af Sancto Ansgario /* 827-854 */

1+2--------------------------------

Lothe Knut, han do heden

Frothe Kunung hin Friskhe, han van Enghland

Gorm, Kunung hin Friskhe/Anske, Frotha sun

1---------------

Gampi

1+2-------------

Gorm, Gampi sun, gm Thyri /* 860-936 */

Harald Blatan, förste Kristen Kunung i Danmurk, gm Thore /* 940 – 987, */

Suen Thygheskeg, Haralths sun gm Thyra ok Ymma, Gunilda, Sigrida /* 987-1014 */

Knut, Gamle Knut, gm Aluitha ok Ymma, han förthe först Klostormen i Danmark /* 1018-1036 */

Hortha Knut, Knuts sun /* 1036-1042 */

Magnus/manhus, Eriks sun hin Iltha i Norge /* 1042-1047 */

Osritha sun Suen, k Estrede sun */ 1047-1075 */

Harald och hans brothe Knut i Othensö, gm Etle, ok Olaf Hunger/ungi /* 1076-1080 */

Erik hin Argeste ok Suens sun, gm Botilda /* 1095-1103 */

Niklas, Suens sun, gm margaretha /* 1104-1134 */

Erik Emun, helga Knuts sun i Ringstatha ligar

Olaf Haralts sun Kysya

Erik Lamb /* 1137-1146 */

Sueinr, Erik Emunna sun /* 1147-1157 */

Valthemar/Valmar, helga Knuts sun, gm Sofia /*1157-1182 */

Knut, Valthemars sun, gm Gerthrut /* 1182-1202 */

Valthemar, Valthemars sun, gm Margareta ok Beringerth /*1202-1241 */

Årtalen inom /* från A.W.Carlsson 1982

Runtexten från S.R.R.D.P/A. 1772, J Langebek, Köpenhamn: Scriptores rerum Danicarum medii aevi, volym 1, kolumn 1 sid 27ff, kolumn 2 sid 31 ff.

Drottningars självständiga roll med egen ekonomi, gods och skatteintäckter är karakteristiskt för det merovingerska riket. Liknande förhållanden gällde tydligen i Norden också

..................................................................................................................................................

Tillägg, engelsk version av Anderson's "Royal Genealogies" återgiven av Herbert W Armstrong. Denna kungalängd var känd för Sebastian Münster som använde den i sin Cosmographia 1544ff. Återstår att hitta handskriften.

Vidare har William Bethams Genealogical Tables från 1795 två gotländska kungar, Karl och Unquinus. Därtill två st Hamlet, se här. Bara som kuriosa.

Kings of Denmark, Lengths of Reign, Dates

1. Danus I, or Odin 41 1040-999

first king of Denmark

2. Humblus, son of Odin 8 999-991

3. Lotherus, son of Odin 17 991-974

4. Boghius 5 974-969

5. Scioldus, son of Lotherus 80 969-889

6. Gram (or Gran) 31 889-858

Slain by Suibdagerus, a

king of Norway, in battle;

wives were Groa a Swede,

and Signe of Finland.

7. Suibdagerus 40 858-818

King of Denmark, Sweden,

and Norway, who, by force,

married Gran's daughter and

conquered Denmark.

8. Guthormus, son of Queen Signe 14 832-818

Reigned 14 years contemporary

with Suibdagerus.

9. Hadingus, another son of 54 818-764

Signe and Gram

10. Frotho I, son of Hadingus 77 764-687

11. Haldanus I, son of Frotho 56 687-631

12. Rhoe, son of Haldanus 63 631-568

13. Helgo, son of Haldanus 34 628-594

Reigned contemporary with

his brother.

14. Rolvo, son of Helgo by his 41 568-527

own daughter Ursa. Became

king after death of Rhoe;

was killed by Attile, king

of Sweden, who conquered

Denmark.

15. Hotherus, great-grandson 42 527-485

of Hadingus, son of king

Hotobrodus of Sweden.

King of Denmark and Sweden.

16. Roric Slyngeband, son of 49 485-436

Hotherus

17. Wigletus, son of Roric 48 436-388

18. Guitalchus 32 388-356

19. Vermundus, son of Wigletus 61 356-295

20. Uffe, son of Vermundus 30 295-265

21. Danus II, son of Uffe 37 265-228

22. Hugletus the Little, son 52 228-176

of Danus II

23. Frotho II, son of Hugletus 30 176-146

DENMARK ENTERS ROMAN HISTORY

24. Danus III, son of Frotho 69 146- 77

In his time the German

Cymbrians joined the

Teutons in a terrible war

against Rome in 113.

Italy would have been

conquered if the consul

Marius had not defeated

them utterly.

25. Fridlevus I, the Swift, 37 77- 40

son of Danus.

26. Frotho III, the Pacific, 54 40- 15

son of Fridlevus ("A.D.")

King of Denmark, Sweden

and Norway.

INTERREGNUM for nearly 4 years 15- 19

27. Hiarnus, a poet 2 19- 21/ Blev kung eftersom man trodde att k Frodes son var död/

28. Fridlevus II, son of Frotho 12 21- 33

29. Frotho IV, the Liberal, 46 33- 79

son of Fridlevus

30. Ingellus Wendemothius, 23 79-102

son of Frotho

31. Olaus I, son of Ingellus 10 102-112

32. Haraldus I, reigned 5 112-117

contemporary with brother

33. Frotho V, brother of 19 112-131

Haraldus

34. Haraldus II, son of 10 131-141

Haraldus I

35. Haldanus II, son of 15 131-146

Haraldus II

Reigned 10 years

contemporary with

brother, 5 years alone.

36. Unquinus, king of Gothland, 9 146-155

succeeded son-in-law

Haldanus in Denmark.

37. Sivaldus I, son of

Unquinus 22 155-177 /Rimkrönikan och Saxo omtalar båda ett tredagars slag på Själland mot den svenska kungen Ragnwaldh/Ragnald (i Sverige: Ragwald/Regnald 204-221)/

38. Sigarus, son of Sivaldus 13 177-190

39. Sivaldus II, son of 11 190-201

Sigarus

INTERREGNUM — Rule of 40 201-241

5 governors

40. Haldanus III, married 20 241-261

Guritha, granddaughter

of Sigarus.

41. Haraldus III, (Hilletand 66 261-327

or Hilderand), son of

Haldanus; died in Sweden

after a seven-year war,

during which time his

daughter Haditha governed

Denmark.

42. Olaus II, brother of 4 327-331

Haditha

43. Osmund, son of Olaus 10 331-341

44. Sivardus I, son of 9 341-350

Osmund

45. Buthlus, brother of 1 350-351

Sivardus

46. Jarmericus, son of 16 351-367

Sivardus

47. Broderus, son of 2 367-369

Jarmericus

48. Sivaldus III, son of 9 370-379

Broderus /Rimkrönikan säger bara att han inte hann göra något som var värt att skriva om. /

49. Snio (or Sino), son of 22 379-401

Silvaldus.

The next seven kings lived mostly abroad. They succeeded each other as father and son.

50. Roderic 10 401-411

51. Sueno I 55 411-467

52. Guitlachus 50 467-517

53. Haraldus IV 46 481-527

54. Eschyllus/Erchal 16 527-543,

55. Veremundus 78 543-621 /

56. Osmund II 75 621-696,

The following kings lived in Denmark.

57. Biorno 4 696-701

58. Baldrus, son of Biorno 6 701-707

59. Haraldus V, son of Baldrus 8 707-715

60. Gormo I, son of Haraldus 50 715-765

61. Gotricus or Godfrey or 45 765-810

Sigfrid, commences

invasions of England 787

62. Olaus III 1 810-811

Because Gotricus became

the great legislator of the

Danes, his reign is often

begun from the year 777 as

follows:

Gotricus (or Godfrey), 33 777-810

called Sigfrid

Olaus III or Olabus 2 810-812/ Enligt rimkrönikan dog han i Lädrä (= Lejre?)/

Continuing:

63. Hemmingius or Hemmingus or 4 812-816

Heningus

64. Sivard II 2 816-818

65. Ringo, contemporary with 2 816-818

Sivard II

66. Regner 13 818-831

Ragnar Lodbruks söner: Björn Järnsida, Ivar Benlös, Vitsärk och Sigurd Ormöga.

67. Harald VI 3 818-821

68. Sivard III, the last 3 831-834

heathen king of Denmark.

CHRISTIANITY INTRODUCED ON THE THRONE

69. Eric I, the first king of 1 834-835

Denmark to adopt

Christianity.

During much of this and the preceding period Denmark was plagued by joint reigns, disputed succession, and lesser kings who seized on part of the realm. Whole tribes left the peninsula to settle permanently in England. They were called Danes, but were, in fact, of Anglo-Saxon stock.

70. Eric II, called Barno, 24 835-859

the Child /Horek II.

71. Canute I, surnamed the 20 859-879

Small

72. Frotho VI 1 879-880

73. Gormo II (or Guthran or 13 880-893

Gormund)

74. Harald VII, Parcus, or the 8 893-901

Niggard/

75. Gormo III or Guthram or 30 901-931

or Godrum or Gormund

76. Harald VIII, called Blaatand 48 931-979

77. Sueno II or Suen-Otto, 35 979-1014

called Forked Beard

78. Ericus, King of Sweden 7 988-995

became King of Denmark

in 988 for 7 years, till

slain by his own servants,

when Suen-Otto was

restored by Scottish

assistance.

79. Canute II or King Knut 21 1014-1035

the Great, united

Scandinavia under his

realm, it fell apart

at his death. Became

king of England 1016.

From this date on any thorough work on Denmark will satisfactorily present its history. With the death of Canute a period of 2074 years ended since the founding of the monarchy.

Jozef Saers


Tillbaka